ES CS EN

Situación actual en la República

Opatření platná pro území celé České republiky

Na území celé České republiky pro zdravotnická zařízení lůžkové péče a vybraná zařízení sociálních služeb platí následující pravidla

 • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
 • každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
 • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
 • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
 • pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
 • všechny osoby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest;
  • s výjimkou:
   • pacientů a uživatelů sociálních služeb,
   • dětí do dvou let věku,
   • osob s poruchou intelektu,
   • kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
   • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
   • zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
   • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

 

Na území celé České republiky, s účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin

 • Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5.
 • Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob

 

Lokální opatření jednotlivých krajských hygienických stanic

 

Kraj Vysočina s výjimkou území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, s účinností od 29. 7. 2020

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • Pohyb všech osob ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb.

 

Jihočeský kraj, s účinností od 28. 7. 2020

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • Pohyb všech osob ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb.
 • Pohyb všech osob na veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů, platné i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností a pohybu po budovách.

 

Území obce Prachatice a pro všechny obce, pro které vykonává rozšířenou působnost, s účinností od 28. 7. 2020

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • Všechny osoby ve vnitřních prostorech mimo bydliště.
 • Všechny osoby v prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD) a taxislužeb.

Nemocnice Prachatice, a. s., a zařízení sociálních služeb nacházejících se ve správním obvodu ORP Prachatice

 • zákaz návštěv

Doporučení pro území Jihočeského kraje s platností od 28. 7. 2020

Doporučení nosit roušky pro:

 • Všechny osoby ve vnitřních prostorech, např.: pošty, obchody a obchodní centra, úřady, restaurace, atd.
 • Všechny osoby v prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD) a taxislužeb.

 

Hlavní město Praha, s účinností od 25., resp. 27. 7. 2020

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • metro a jeho prostory, s účinností od 25. 7. 2020,
  • pohyb a pobyt osob ve všech zdravotnických zařízeních, s účinností od 27. 7. 2020.

 

Území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm,  Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všechny obce, pro které vykonávají rozšířenou působnost s účinností od 24. 7. 2020 od 6 hodin

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • všechny vnitřní prostory mimo bydliště,
 • uvnitř motorových vozidel, např. veřejná doprava, taxi apod. (neplatí pro členy jedné domácnosti).

Povinnost pro přeshraniční pracovníky:

 • předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 14 dní (test nesmí být starší než 4 dny).

Další opatření:

 • Povoluje se konání hromadných akcí do maximálního počtu 100 účastníků (v maximálně 5 sektorech po 100 účastnících), a to venku i uvnitř.
 • Uzavření provozoven stravovacích služeb mezi 00:00 – 8:00 hodin.
 • Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízení a klientů sociálních služeb za podmínky, že má návštěvník respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu a současně dodržuje odstup 2 metry od pacientů a personálu.
 • Vstupní filtr pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení.
 • Testování nových pacientů při příjmu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a sociálních zařízeních v pobytové formě pomocí RT-PCR/Rapid testů.
 • Omezení příjmu osob do zařízení sociálních služeb v pobytové formě (s výjimkou osob, které mají lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny).
 • Omezení setkávání zaměstnanců výrobních podniků v rámci různých směn.
 • Na přírodních a umělých koupalištích se ve stejný čas povoluje nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m² prostorů přístupných návštěvníkům.

 

Území obcí Bruntál, Krnov, Rýmařov a všechny obce, pro které vykonávají rozšířenou působnost s účinností od 24. 7. 2020 od 6 hodin

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • pohyb osob ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení poskytující ambulantní péči

Povinnost pro přeshraniční pracovníky:

 • předložení lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to 1x za 14 dní (test nesmí být starší než 4 dny).

Povinnost provést PCR test při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje lůžková péče

 • s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny.

Zákaz příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 • s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny.

 

Ústecký kraj, s účinností od pátku 24. 7. 2020 od 7 hodin

Povinnost nošení roušek platí pro:

 • pohyb a pobyt všech osob ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

 

Liberecký kraj, s účinností od pátku 24. 7. 2020 od 7 hodin

 • Povinnost nošení roušek platí pro:
  • návštěvy ve všech zdravotnických zařízeních
  • nákupy v lékárnách
  • ve vybraných zařízeních sociálních služeb (platí i pro pracovníky v terénních sociálních službách)

 

Katastrální území obce Vlčnov s účinností od 18. 7. 2020 od 16 hodin

Povinnost nošení roušek platí:

 • v prostředcích hromadné dopravy,
 • v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, nebo s výjimkou, že cestují společně s ostatními členy domácnosti,
 • v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu S 19 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, s výjimkou stravovacích služeb,
 • ve všech maloobchodních prodejnách,
 • v nákupních centrech,
 • v zdravotnických zařízeních,
 • v zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče),
 • na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,
 • a dále na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště.

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině,
 • osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Při konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách musí být dodržována následující pravidla:

 • účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 500 osob,
 • musí být zachován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti,
 • musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.

Platí zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:

 • návštěv nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • návštěv uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • návštěv uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Nařizuje se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě:

 • aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • aby osoby, které přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních ode dne účinnosti tohoto mimořádného opatření, umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje.

 

Území obcí Jihlava, Telč a všech obcí pro které vykonávají rozšířenou působnost, s účinností od 14. 7. 2020 od 15 hodin

 • Povinnost nošení roušek platí:
  • v prostředcích městské hromadné dopravy,
  • v motorových vozidlech, s výjimkou, jsou-li sami v uzavřeném vozidle (mimo členy jedné domácnosti)
  • v provozovnách činností epidemiologicky závažných ve smyslu s výjimkou stravovacích služeb (např. kadeřnictví, manikúra, pedikúra…)
  • ve všech maloobchodních prodejnách,
  • v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m²,
  • ve všech zdravotnických zařízeních (včetně ambulantních),
  • ve všech zařízeních sociálních služeb (včetně odlehčovací a domácí péče),
  • na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách,
  • na všech místech, kde jsou osoby v kontaktu 1,5 m a kratším, s výjimkou bydliště.

 

Plošně se od 1. července upravují pravidla provozu vybraných subjektů takto

ve všech provozovnách:

 • jsou zákazníci informováni k dodržování odstupu 2 metry a žádáni o platbu kartou,
 • jsou pro zákazníky i zaměstnance umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (kliky, zábradlí, nákupní vozíky),
 • v případě prodeje nebaleného pečiva je zajištěno, aby v místě prodeje nedocházelo ke shlukování osob a místo bylo vybaveno pomůckami osobní hygieny,
 • provozovny maloobchodního prodeje potravin se samoobslužným prodejem musí zákazníkům zdarma poskytovat jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce;

farmářské trhy a jiné venkovní trhy:

 • provozovatelé zajistí odstupy mezi stánky nejméně 2 metry a umístí desinfekční prostředky u každého místa;

knihovny:

 • pracovníci knihoven provádí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami,
 • u vstupu zákazníci provedou dezinfekci rukou i zákazníci, dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;

prodej oděvů a obuvi:

 • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou,
 • při vracení oděvů v rámci reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží;

holičství a kadeřnictví:

 • pokud má holič nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny,
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky,
 • před začátkem poskytování služeb a po ukončení si holič vždy dezinfikuje ruce,
 • povrchová dezinfekce včetně použitých kadeřnických pomůcek se provádí po každém zákazníkovi,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;

provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie

 • pokud má obsluha nebo zákazník teplotu 37° a vyšší, je mu zamezen vstup do provozovny,
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky,
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka,
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka;

divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 • v hledišti je nejvýše 1 000 diváků s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19 (viz níže),
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • před zahájením představení je celý prostor určený pro diváky dezinfikován průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.);

stravovací služby

 • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;

nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru,
 • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, toalety apod.,
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků;

vnitřní sportoviště a související vnitřní prostory venkovních sportovišť

 • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 • provozovatel průběžně dezinfikuje místa, kde se klienti vyskytují a zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • provozovatel upraví časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 • provozovatel zajistí co největší rozptýlení osob v šatnách a možnost dezinfekce rukou,
 • provozovatel průběžně dekontaminuje místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
 • provozovatel zajistí úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu;

provozovny činností, při kterých je porušována integrita kůže

 • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
 • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno;

sauny

 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.