EN CS EN

For employers

REGISTRACE

Registrace zaměstnanců v systému zaměstnava­telem.

OBJEDNÁNÍ

Objednání na test.

TEST

Test na COVID-19 na zvoleném odběrovém místě.

Prokázání osobním dokladem.

VÝSLEDKY

Laboratoř vloží výsledek testu do CovidPassu.

VÝSLEDKY

Informace zaměstnanci a zaměstnavateli.

Upozornění na potřebu opakování testu po uplynutí platnosti.

  • CovidPass umožní průběžné testování vašich zaměstnanců v předem vyhrazených zařízeních a časových slotech.
  • CovidPass umožňuje rozdělení zaměstnanců do skupin podle požadovaného typu testu a/ nebo požadované frekvence opakování testů včetně notifikace.
  • Po souhlasu zaměstnance možnost přímého propojení s HR systémem a docházkovým systémem zaměstnavatele.
  • Zaměstnanec nemusí aktivně využívat svůj profil v CovidPassu, ani není po zaměstnanci požadováno žádné technické vybavení ani zkušenost s informačními technologiemi.
  • V případě zájmu ale zaměstnanci mohou CovidPass plnohodnotně využívat i v soukromém životě při kontrole vstupu do vyhrazených prostředí (sportoviště, kultura a další dle zákona). Jeden QR kód, více možností použití.
  • Pomůže udržet bezinfekční prostředí na pracovišti, zabrání šíření pandemie a udrží tak podnikání zaměstnavatele v běžném chodu.
  • Data jsou uložena v certifikovaném datovém centru úrovně Tear 3. Na zabezpečení probíhají pravidelné bezpečnostní a zátěžové testy. Nehrozí zhroucení systému a nedostupnost dat.
  • Žádná třetí strana kromě zaměstnance a zaměstnavatele nemá k datům přístup.

If you are interested in our offer, please send us message to spoluprace@covidpass.cz.