CS CS EN

Pro pořadatele

REGISTRACE

Registrace v systému a objednání na test.

TEST

Test na COVID-19 na zvoleném odběrovém místě.

Prokázání osobním dokladem.

VÝSLEDKY

Laboratoř vloží výsledek testudo COVIDPass.

KONTROLA

Při vstupu na akci / do objektu kontrola platnosti negativního testu.

Prokázání osobním dokladem.

  • PES nově umožňuje vstup do vybraných zařízení (sportoviště, kultura apod.) po prokázání se negativním Covid-19 testem ne starším než stanovenou dobu.
  • Návštěvník vašeho zařízení či akce se může při vstupu jednoduše, rychle a především prokazatelně prokázat svým platným negativním testem na Covid-19 uloženým v CovidPassu.
  • Odpadá tak nutnost prokazování se tištěným výsledkem testu. Kontrola testu pomocí CovidPassu je rychlejší, pohodlnější a na rozdíl od papírové verze není možné zfalšování výsledku.
  • Používání základní verze aplikace CovidPass je pro registrovaného pořadatele bezplatné. Uživateli stačí chytrý mobilní telefon nebo stolní PC. Pořadateli stačí chytrý mobilní telefon s připojením na internet.
  • Pořadatel, který chce využívat CovidPass pro kontrolu návštěvníků, se jednoduše zaregistruje do pořadatelské sekce v systému CovidPass. Následně pomocí svého chytrého mobilního telefonu s fotoaparátem připojeným k síti internet může kontrolovat jednotlivé QR kódy.
  • CovidPass pořadateli po oskenování kódu ukáže jméno, příjmení, datum narození a aktuální stav testu daného návštěvníka. V případě pochybností je pořadatel oprávněn požádat návštěvníka o prokázání totožnosti, aby mohl zkontrolovat, že identita návštěvníka sedí na osobu uvedenou v testu.
  • Plná verze aplikace CovidPass navíc pořadateli umožňuje na základě provedených kontrol QR kódů automaticky vytvářet evidenci přístupu návštěvníků a její snadný export pro použití v systému pořadatele, či k doložení orgánům státní správy, které je ze zákona vyžadují (dnes např. wellness zařízení).
  • Data jsou uložena v certifikovaném datovém centru úrovně Tear 3. Na zabezpečení probíhají pravidelné bezpečnostní a zátěžové testy. Nehrozí zhroucení systému a nedostupnost dat.
  • Pouze uživatel má přístup ke svým datům a je jen na něm, komu je ukáže. Žádná třetí strana ani CovidPass nemá přístup do databáze.

Pokud chcete informovat o naší nabídce, napište nám na e-mail spoluprace@covidpass.cz.