čeština English español

Aktuálně ve světě

Aktuální přehled dle zemí<

Aktuality ke dni 26.10.2020<

Nejnavštěvovanější země

Chorvatsko 1 detail

Informace platné k 27.7.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ze dne 23.4.2020. přinášíme aktuální informace týkající se možností cestování do Chorvatska.
 

Nejčastější otázky a odpovědi (dále rozvedeno v jednotlivých kapitolách):

1. Mohu do Chorvatské republiky vstoupit bez udání důvodu?

Ano. Občané České republiky nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Test  na COVID-19 není potřeba. Vstupuje se bez nutnosti karantény. Jedinou podmínkou je poskytnutí informací o místě a délce pobytu a kontaktní údaje nejlépe prostřednictvím online formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Občané České republiky mohou projíždět a pobývat na území Chorvatské republiky bez omezení.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Konkrétní podmínky závisí na druhu vykonávané činnosti a sdělí je Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky.

5. Na co si dát pozor?

V současné době je při pobytu v Chorvatsku nutno dbát obecných epidemiologických pravidel, zejména se snažit o  minimální kontakt  s jinými osobami.

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Chorvatsku?

Od 15.6.2020 může občan České republiky s bydlištěm v Chorvatsku přicestovat zpět do vlasti bez omezení a povinnosti předložit negativní výsledek RT-PCR testu na COVID-19.

 


 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky 

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Občané České republiky a dalších vybraných států EU, ve kterých panuje uspokojivá situace ohledně šíření COVID 19, nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky nadále prokazovat důvod cesty (osobní, obchodní, atd…).

Zůstává stále povinnost řídit se pokyny epidemiologů a nahlásit údaje o místě a délce pobytu a kontaktní údaje.

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je možné (a doporučené) veškeré potřebné údaje vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.

Formulář je k dispozici v několika potřebných jazykových mutacích včetně české. Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení  nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku.

I nadále bude stále možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

 1. omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;
 2. během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí měřit teplotu a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Ke vstupu do Chorvatska se  nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru.

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategori UZG COVID.


3. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.


4. OPATŘENÍ:

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních  turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

Chorvatský krizový štáb ode dne 13.7.2020 nařídil povinné nošení roušek pro všechny (týká se to i turistů pobývajících v Chorvatsku) v následujících prostorech a zařízeních:

 • ve zdravotnických zařízeních - personál i návštěvy
 • v hromadné dopravě - řidiči i cestující
 • v obchodech - prodávající a kupující po dobu nákupu 
 • v ubytovacích a restauračních zařízeních - personál a obsluha
 • zaměstnanci společností, ústavů a institucí, kteří přichází do styku s klienty, zaroveň i klienti těchto společností, ústavů a institucí (např. pošty, banky, směnárny, policejní stanice atd.)
 • zaměstnanci kosmetických, kadeřnických sálónů a jiných provozoven služeb, kteří přichází do blízkého kontaktu s klienty a klienti těchto sálónů a zařízení
 • ostatní dle nařízení a doporučení Chorvatského závodu veřejného zdraví

Po třech vlnách uvolňování (od 27.4., od 4.5. a od 11.5.) byl do značné míry liberalizován každodenní život v zemi. Především došlo k úplnému zrušení restrikcí ve vnitrostátním pohybu osob, byly otevřeny prakticky všechny druhy obchodů, pohostinských zařízení a zařízení služeb a obnovena výuka na prvním stupni základních škol. Posledně uvedené opatření se však nesetkalo s pozitivním přijetím ze strany rodičů i značné části škol a i po 11. 5. tak pokračuje vedle fyzické výuky (které se ještě do konce minulého týdne účastnilo jen minimum žáků) ještě i paralelní výuka prostřednictvím televize a internetu.

Uvolněné restrikce byly nahrazeny doporučeními Chorvatského závodu veřejného zdraví, které jsou dostupné na webových stránkách závodu v chorvatštině, resp.  v angličtině, a to pouze vybraná doporučení, která se nejvíce týkají pobytu cizinců, zejména turistů. Specifická doporučení byla vydána např. pro provoz hotelů či restaurací, ale také pro koupání v moři, řekách, jezerech, koupalištích apod. (např. se doporučuje dodržování omezení počtu osob na max. 15 osob na 100 m2). Základem těchto doporučení je udržování interpersonální vzdálenosti obvykle cca 1,5 metru, kapacitní omezení počtu osob v prodejnách, restauracích, nákupních centrech apod., používání desinfekce a osobní hygiena. Nošení roušky je i nadále pouze doporučeno, zejména v uzavřených prostorách, není však povinné. V maloprodeji je třeba mít na vědomí, že prodejny, které mají otevřeno po celý den, musí v polovině pracovní doby na hodinu uzavřít provoz, aby mohla proběhnout desinfekce prostor.

Po skončení všech tří vln uvolňování restrikcí byly následně uvolněna omezení ještě v následujících oblastech:

 1. od 12. 5. je možno opět provozovat posilovny, sportovní centra a fitness- a rekreační centra
 2. od 17. 5. jsou opět otevřeny bazény
 3. od 18. 5. byla normalizována vnitrostátní námořní doprava (provoz trajektů a katamaranů na chorvatské ostrovy), byly zrušeny dosavadní mimořádné lodní linky a byly do značné míry otevřeny chorvatské přístavy i pro mezinárodní provoz. Výjimkou zůstává platný zákaz vplutí výletních lodí (cruiserů) na okružních plavbách, pokud převáží více než 40 osob.

Rovněž od 18. 5. byl zrušen zákaz konání přehlídek a veletrhů, provozu saun, konání dětských a jiných kroužků a škol cizích jazyků; povoleny jsou od tohoto data také již všechny kulturní činnosti, otevřena tak byla již některá kina a divadla (jiná zatím další postup zvažují, mj. i z hlediska rentabilnosti, neboť doporučení epidemiologů zahrnují omezení kapacity hledišť);
Od 25. 5. byla zrušena karanténní opatření týkající se ostrovu Brač, kde se počátkem května objevilo lokální ohnisko epidemie, jež se však izolací ostrova podařilo během následujících 14 dnů vymýtit;
Od 26. 5. byl zrušen kontroverzní zákaz provozu maloobchodních prodejen o nedělích a uvolněny byly zbývající restrikce týkající se provozu tržnic
Od 27. 5. byl zrušen zákaz akcí na veřejnosti a shromažďování více než 40 osob. V následujícím období bude maximální počet osob, které se smějí účastnit různých typů veřejných akcí, stanoven doporučeními Chorvatského závodu veřejného zdraví
Od 30. 5. bude možno organizovat venkovní sportovní akce (soutěže, zápasy), od 13. 6. pak i v uzavřených prostorách; akcí se však ani poté nebudou moci účastnit diváci;
Od 29. 5. budou zrušena dosud platná omezení, týkající se konání pohřbů, svateb a registrovaných partnerství (omezení se týkala zejména ohraničení počtu osob, které smí být přítomny);
 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Platnost informací:

od 27.7.2020

Zdroj

Německo 1 detail

Platnost informací od 18.10.2020

Níže naleznete platné informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Německem.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Informace naleznete na webových stránkách MZV.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

2.VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Od  25.9.2020 zařadilo Německo celou ČR mezi rizikové státy/oblasti z hlediska výskytu koronaviru. 

Bližší informace pro cestovatele z ČR naleznete v článku Celá Česká republika je zařazena na seznam rizikových oblastí pro Německo na webu Velvyslanectví ČR ve Berlíně.

3. DOPRAVA

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Německých drah a dalších dopravců (jako např. FlixbusRegiojetEurolines aj.).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky příslušných letišť (letiště Frankfurt nad Mohanempřípadně letiště Berlín-Tegel či Berlín - Schönefeld a další).

NÁKLADNÍ: Informace k nákladní dopravě viz: https://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/nakladni_doprava_do_nemecka_pokracuje_i.html

4. OPATŘENÍ: 

V jednotlivých spolkových zemích obecně platí povinnost nosit roušky k zakrytí dýchacích cest zpravidla v hromadné dopravě a uzavřených prostorách.

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Berlín naleznete:

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/abstands-und-hygieneregeln/

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Brandenburg naleznete:

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Brémy naleznete:

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_10_07_GBl_Nr_0109_signed.pdf

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Hamburg naleznete:

https://www.hamburg.de/verordnung/

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Hessen naleznete:

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených  ve spolkové zemi Mecklenburg-Vorpommern naleznete:

https://www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs/#hinweisequarantaenemassnahmen

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Niederschachsen naleznete:

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/alltagsmaskenpflicht-in-niedersachsen-antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-187161.html

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Nordrhein-Vestfalen naleznete:

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-16_coronaschvo_ab_17.10.2020_lesefassung.pdf

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených  ve spolkové zemi Schleswig-Holstein naleznete:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2020/III/201002_neue_verordnungen_corona.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Stránky Ministerstva vnitra SRN

Stránky Ministerstva zahraničí SRN

Stránky Velvyslanectví SRN v Praze

Stránky Generálních konzulátů ČR v DrážďanechMnichově a Konzulátu ČR v Düsseldorfu

Stránky Zemského úřadu Berlín

Platnost informací:

od 18.10.2020

Zdroj

Polsko 1 detail

Platnost informací od 5.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. 04. 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme občany ČR na následující změny v možnostech vycestování z ČR. Rovněž přikládáme aktuální informaci o vstupu na území PL, pohybu na území a souvisejících karanténních opatřeních.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

 

Tranzit

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie a ESVO, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské pozemní státní hranice svobodně a bez omezení překračovat v obou směrech (to nemusí platit pro letecký provoz; podmínky v leteckém provozu je třeba průběžně sledovat a informovat se u svého přepravce). De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovilomezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob, které je od té doby průběžně novelizováno. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska zpravidla umožněna mezi Polskem a státy EU a ESVO, event. dalšími třetími zeměmi. Vývoj situace je možné sledovat na následujícím polském vládním webu: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

 

Od 21.5. mohou přes území Polska tranzitovat všichni občané států EU, EHS a Švýcarska, kteří při hraniční kontrole prokážou, že cestují do místa svého bydliště (de facto repatriace), nebo pobytu (všechny pobytové tituly). Cesta přes polské území nesmí v takovém případě trvat déle než 12 hodin - tato tranzitní pravidla s ohledem na faktické rozvolnění cestování se státy EU, EHS a Švýcarskem platí především pro tranzit přes polské území realizovaný z území Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

 

3. DOPRAVA:

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie a ESVO, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské pozemní státní hranice svobodně a bez omezení překračovat v obou směrech (to nemusí platit pro letecký provoz; podmínky v leteckém provozu je třeba průběžně sledovat a informovat se u svého přepravce). De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovilomezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob, které je od té doby průběžně novelizováno. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska zpravidla umožněna mezi Polskem a státy EU a ESVO, event. dalšími třetími zeměmi. Vývoj situace je možné sledovat na následujícím polském vládním webu: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

 

Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení a stání, případně celou kapacitou míst k sezení. Při využití hromadné přepravy osob je třeba zakrývat si dýchací cesty po celou dobu jízdy.

 

4. OPATŘENÍ:

Zvláštní opatření (semafor):

Upozorňujeme, že podle polského ministra zdravotnictví v následujících dnech dojde k dalšímu zpřísnění zvláštních opatření (např. zakrývání dýchacích cest při pohybu mimo domov nově i ve žlutých okresech, zavírací doba restaurací a barů ve 22 hod., snižování kapacit pro MHD atd.)  

Posuzování vlastní epidemiologické situace je v Polsku hodnoceno dle specifického vývoje v jednotlivých okresech. Ministerstvo zdravotnictví flexibilně mění kategorizaci okresů podle míry rizika a z toho vyplývajících preventivních opatření a omezení (tzv. semafor). Od 26.9. jsou v kategorii "červená", tj. zásadní omezení společenského života, 2 okresy a v "žluté" kategorii 19 okresů. 10 okresů je zařazeno do modré kategorie, ve které je evidován počínající zvýšený výskyt šíření COVID-19.  V okresech červené kategorie je třeba zakrývat dýchací cesty při pohybu mimo domov, tzn. ve vnitřních i venkovních prostorách. V okresech žluté kategorie je třeba zakrývat dýchací cesty při pohybu mimo domov pouze pokud nelze dodržet rozestup 1,5m. V okresech modré kategorie platí obecná opatření (viz níže) s tím, že místní hygienické stanice mohou nařídit odchylná pravidla.

Červené okresy: zákaz výstav a trhů, zákaz kulturních akcí, zákaz provozu lázní, zákaz shromažďování více než 150 osob při dodržení rozestupů a zakrývání dýchacích cest, zákaz provozu diskoték a nočních klubů, sportovní utkání bez diváků, v restauracích min. 4 m2 na jednoho hosta, ubytovávání bez společenských akcí je bez omezení, kapacita bazénů a akvaparků max. 75% kapacity, posilovny min. 10 m2 na návštěvníka, kina max. 25% kapacity sálu, náboženské obřady max. 25% kapacity objektu, svatby max. 50 osob, MHD max. 50% míst k sezení nebo 30% všech míst, v kadeřnictvích a kosmetických salónech mohou být přítomni pouze obsluha a zákazníci;

Žluté okresy: výstavy a trhy s min. 4m2 na osobu, kulturní akce s obsazeností max. 25% hlediště a venkovní s max. počtem 150 osob, provoz lázní povolen s nutností negativního testu na SARS-Cov-2, zákaz shromažďování více než 150 osob při dodržení rozestupů a zakrývání dýchacích cest, zákaz provozu diskoték a nočních klubů, sportovní utkání s obsazeností max. 25% hlediště, v restauracích min. 4 m2 na jednoho hosta, ubytovávání bez společenských akcí je bez omezení, kapacita bazénů a akvaparků max. 75% kapacity, posilovny min. 7 m2 na návštěvníka, kina max. 25% kapacity sálu, náboženské obřady bez omezení počtu osob, svatby max. 100 osob, MHD max. 100% míst k sezení nebo 50% všech míst, v kadeřnictvích a kosmetických salónech mohou být přítomni pouze obsluha a zákazníci;

Obecná opatření (s platností pro všechny okresy v PL s tím, že okresy v rámci semaforu mají vlastní přísnější úpravu):

 - ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích zůstává tato nadále povinnost zakrývání dýchacích cest (event. i na vnějších veřejných prostranstvích při nemožnosti dodržet vzdálenost mezi osobami 1,5 m), povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav
- domácí karanténa všem osobám žijícím ve společné domácnosti s osobou, které byla ode dne 1.4. nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19
- povinnost mít v obchodech nasazené rukavice, event. užít dezinfekci rukou

Od 17.6. se částečně obnovily mezinárodní lety (přeprava osob).
Od 6.6. obnovily činnost bazény, posilovny, dětská hřiště,

Od 6.6. obnovila provoz kina, divadla a filharmonie. Maximální počet hostů je dán 50% kapacity sálu. Všichni diváci si musí zakrývat dýchací cesty.

Od 1.6. se obnovily vnitrostátní lety.

Od 30.5. se ruší povinnost zakrývání dýchacích cest na veřejných prostranstvích pod podmínkou zachování alespoň 2 m odstupu od ostatních lidí (odstup není nutný v případě osob se zakrytými dýchacími cestami). Ve vnitřních prostorách budov a v dopravních prostředcích zůstává tato povinnost zachována.
Povoluje se pořádání svateb a rodinných sešlostí s účastí do 150 osob (bez povinnosti zakrývání dýchacích cest).
Od 30.5. se povolují veřejná shromáždění do 150 osob za podmínky buď 2 m odstupu, nebo ochrany dýchacích cest.
Od 30.5. se ruší omezení max. počtu zákazníků v barech a restauracích za podmínky 2 m odstupu. Ochranu dýchacích cest lze sejmout teprve při usazení u stolu.
Od 30.5. se ruší omezení max. počtu osob na sakrálních místech, obchodech a poštách se zachováním povinnosti zakrývání dýchacích cest.
Od 30.5. mohou ubytovací zařízení poskytovat jídelní servis.
Od 1.6. byly obnoveny vnitrostátní lety.
Od 6.6. obnovily činnost bazény, posilovny, dětská hřiště,
Od 6.6. obnovila provoz kina, divadla a filharmonie. Maximální počet hostů je dán 50% kapacity sálu. Všichni diváci si musí zakrývat dýchací cesty.
Od 1.6. je zvýšena kapacita cestujících v prostředcích hromadné přepravy osob (1/2 celkové kapacity míst k sezení a stání, nebo plná kapacita míst k sezení).

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Platnost informací:

od 5.10.2020

Zdroj

Rakousko 1 detail

Platnost informací od 16.10.2020

Níže naleznete platné informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Rakouskem.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Informace naleznete na webových stránkách MZV.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Od  28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. 

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Bližší informace pro cestovatele z Prahy naleznete v článku "Od 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru" na webu Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Přílety do Rakouska

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat z kterékoliv země kromě zemí a destinací uvedených níže v odstavci 2, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR a vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem.

Povinnost bezodkladně odcestovat z Rakouska se nevztahuje na osoby, které přiletěly do Vídně z České republiky (s výjimkou Prahy), Austrálie, Belgie, Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, na rakouské občany a na osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby mohou po příletu do Rakouska  např. přespat ve Vídni nebo cestovat k dalšímu pobytu na libovolné místo v Rakousku. Musí však hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených zemí/destinací, jinak platí povinnost  test/karanténa. Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

Osoby
, které za účelem odletu cestují na vídeňské letiště  z České republiky (s výjimkou Prahy), Austrálie, Belgie, Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, mohou na letiště cestovat bez omezení. Musí však hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených zemí/destinací, jinak platí povinnost  test/karanténa. Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly. Shora uvedená pravidla platí též pro osoby, které jedou na vídeňské letiště vyzvednout osobu na něj přilétající.

Osoby, které přijždějí z Prahy na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky.

V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší 72 hodin. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 10 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska. Za tímto účelem  jsou přiletěvší povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW .

Možnost PCR testů nabízí i vídeňské letiště Schwechat, a to všem zájemcům, nejen pasažérům tohoto letiště. Bližší informace ZDE a rovněž na stránkách letiště Schwechat.

 

Vstup na území Rakouska pozemní cestou

Rakousko zrušilo hraniční kontroly na hranicích s  Českou republikou, Německem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Slovenskem a Itálií, v příhraničí však může docházet k namátkovým kontrolám.  Při příjezdu z České republiky (s výjimkou Prahy), Austrálie, Belgie, Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur),  Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie se neuplatní  povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící z těchto zemí/destinací, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených  zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

 

Tranzit přes Rakousko pro osoby, které cestují z jiných než shora uvedených zemí/destinací

 Osoby, které Rakouskem z jiných než shora uvedených  zemí/destinací pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné)  a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.

Občané, kteří přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinni bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.


3. VSTUP Z RAKOUSKA NA ÚZEMÍ ČR

Podmínky vstupu do ČR naleznete na stránkách MV ČR  a na stránkách MZV ČR.


4. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledjte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.


5. OPATŘENÍ: 

Karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Rakouska.

Od 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. 

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Bližší informace pro cestovatele z Prahy naleznete v článku "Od  28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru" na webu Velvyslanectví ČR ve Vídni..

 

Osoby,  které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli.

O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí  rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete ZDE.

 

K 13. říjnu 2020 18:00 hod je v Rakousku evidováno 14. 106 aktivních případů nakažených koronavirem. Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete ZDE.

V pátek 1. května skončilo v Rakousku omezení volného pohybu, od 15. května jsou otevřena volnočasová a sportovní centra, kulturní zařízení  a ubytovací zařízení. Akcí, u nichž nejsou předem určena místa k sezení, se od 14. září  nesmí  účastnit v uzavřeném prostoru více než 50 osob a ve volném prostoru více než 100 osob.

Platí povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst ve všech obchodech, při poskytování služeb, na úřadech, v bankách, na poštách a u benzínových pump, ve školách (mimo třídy) a všude, kde dochází ke styku se zákazníky, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi a při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost, a při akcích v uzavřeném prostoru.  Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů. Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.

Od pondělí 21. 9.2020 je  omezen počet účastníků na soukromých oslavách a akcích ve vnitřních prostorech na max. 10 osob (s výjimkou pohřbů, kde se toto pravidlo neuplatní, naopak se opatření dotkne např. svateb). To se netýká akcí v soukromých obydlích, důrazně se však dodržování tohoto pravidla doporučuje, i když se oslavy pořádají doma.
Při akcích ve venkovních prostorech zůstává horní hranice 100 osob. Také v gastronomii platí od 21. 9.  nové pravidlo - u jednoho stolu může sedět max. 10 osob, při vstupu a pohybu po restauraci je povinnost nosit roušku. Nově se zavádí povinnost  nosit roušky  také na trhu (i v otevřeném prostoru).

 


6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

Informace k problematice koronaviru lze rovněž získat na zvláštní infolince Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES):  0800 555 621, s předvolbou z ČR +43 800 555 621.

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.

 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:

1. Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Český občan může do Rakouska přicestovat bez udání důvodu.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Od  28. 9. 2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. 

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Bližší informace pro cestovatele z Prahy naleznete v článku "Od 28. 9. 2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru" na webu Velvyslanectví ČR ve Vídni..

Při příjezdu/příletu z  České republiky (s výjimkou Prahy), Austrálie, Belgie, Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie se neuplatní  povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící/přilétající  z těchto zemí/destinací, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených  zemí/destinací. Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě namátkové kontroly.

V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší 72 hodin, čas provedení testu se také nově uvádí v potvrzení o jeho absolvování. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady), které nesmí opustit po dobu 10 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země(že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW. 

Toto neplatí pro  osoby cestující přes Rakousko z České republiky (s výjimkou Prahy), Austrálie, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby  NEMAJÍ povinnost předkládat atest o neinfikovanosti, ani NEMUSÍ tranzitovat bez zastávky.Tyto osoby však musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z  výše uvedených zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinny  bezodkladně odcestovat do ČR a za tímto účelem  vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW . V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.

Povinnost bezodkladně odcestovat z Rakouska se nevztahuje na osoby, které přiletěly z České republiky (s výjimkou Prahy), Austrálie, Belgie, Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur),  Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, na rakouské občany a na osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených  zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako před vypuknutím koronavirové pandemie.

5. Na co si mám dát pozor? (uvést případná specifika dané země, např. povinnost nošení roušek, atd.).

Platí povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst ve všech obchodech, při poskytování služeb, na úřadech, v bankách, na poštách a u benzínových pump, ve školách (mimo třídy) a všude, kde dochází ke styku se zákazníky, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi a při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost, a při akcích v uzavřeném prostoru.  Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů. Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m. Od pondělí 21. 9. 2020 je omezen počet účastníků na soukromých oslavách a akcích ve vnitřních prostorech na max. 10 osob (s výjimkou pohřbů, kde se toto pravidlo neuplatní, naopak se opatření dotkne např. svateb). To se netýká akcí v soukromých obydlích, důrazně se však dodržování tohoto pravidla doporučuje, i když se oslavy pořádají doma.Při akcích ve venkovních prostorech zůstává horní hranice 100 osob.  Také v gastronomii platí od 21. 9.  nové pravidlo - u jednoho stolu může sedět max. 10 osob, při vstupu a pohybu po restauraci je povinnost nosit roušku. Nově se zavádí povinnost  nosit roušky  také na trhu (i v otevřeném prostoru). Jednotlivé spolkové země mohou přijmout další opatření v boji s pandemií koronaviru.

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Rakousku?

Tyto osoby mohou cestovat do ČR bez povinnosti předkládat negativní test na Covid-19 a nemusí do karantény, pokud v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné ze zemí/destinací, uvedených shora v bodu 3.

Platnost informací:

od 16.10.2020

Zdroj

Řecko 1 detail

Platnost informací od 24.9.2020

Informace o podmínkách pro vstup na území Řecka, možnostech dopravního spojení a mimořádných opatřeních, jakož i o návratu do ČR.
 

Odpovědi na časté otázky ke vstupu a pobytu v Řecku:
 

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?
Od 15. 6. 2020 lze do Řecka přicestovat bez udání důvodu.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?
Pokud cestujete do Řecka z ČR letecky nebo pozemní cestou, musíte předložit na řecké hranici negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku, a potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu. Povinnost testu se nevztahuje na děti narozené po 1. 1. 2011.

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. V případě testování musíte do výsledku testu setrvat v dobrovolné izolaci na vámi udané adrese a v případě pozitivního výsledku 14 dní v karanténě opět na udané adrese nebo v úřady určeném hotelu. Spolu s pozitivně testovaným cestujícím je zpravidla karanténa nařízena i jeho nejbližším spolucestujícím (rodině, přátelům).

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy. 

Doporučujeme řídit se pokyny uvedenými na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?
Od 15. 6. 2020 je volný průjezd zemí. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?
Od 1. 5. 2006 Řecko plně uvolnilo svůj pracovní trh pro občany nových členských států EU, včetně ČR. Při výkonu závislé pracovní činnosti v Řecku již čeští občané nepotřebují dosud vyžadované pracovní povolení.

Na co si mám dát pozor?
Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup 1,5-2 m, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky ve všech uzavřených prostorách a veřejné dopravě. Porušení je pokutováno (150 EUR). Zpřísněná opatření platí v regionu Attika, tedy v Athénách a širším okolí. Podrobnosti najdete v článku Covid-19 – upozornění na zpřísněná opatření v Attice.Návrat osoby s českým občanstvím do ČR, pokud má bydliště v Řecku:
 

Při návratu občana ČR s bydlištěm v Řecku mu je od 15. 6. 2020 umožněn vstup do ČR bez testu i karantény.

Aktuální informace ke vstupu do ČR ->Ministertsvo zahraničních věcí ČR         Cestování z České republiky do Řecka:
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát při cestě do Řecka zvýšené opatrnosti a informovat se o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Více viz stránka MZV ČR -> AKTUALIZUJEME: Rozcestník informací k cestování do ostatních států  


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKÉ REPUBLIKY 

Ke vstupu do Řecka jsou k dispozici všechna mezinárodní letiště, trajekt z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa a silniční hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas.

 • A) Povinná registrace cestujících před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů, zpravidla toho, s nímž mají shodné příjmení. 

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi či autobusu ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR. 

 • B) Povinnost předložit negativní molekulární PCR test

Všichni cestující přijíždějící do Řecka z ČR letecky a po silnici (tedy přes hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem) mají z důvodu preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví před dalším šířením viru COVID-19 na řeckém území nadále povinnost kromě QR kódu, který obdrží po vyplnění PLF formuláře, předložit i lékařské potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména a příjmení a čísla cestovního dokladu, vystavené na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před vstupem do Řecka v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné nebo elektronické formě). Vzor lékařského potvrzení, které doprovází výsledek testu -> Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU PCR (DOCX, 15 KB). Na děti narozené po 1. 1. 2011 včetně se povinnost předložit negativní PCR test nevztahuje.

Negativní PCR test je povinný také při příletu (včetně tranzitu) z Albánie, Belgie, Bulharska, Izraele, Maďarska. Malty, Rumunska, Ruska, Severní Makedonie, Spojených arabských emirátů a Španělska.

Letecké společnosti musí zkontrolovat potvrzení o testu a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu.

Tato povinnost se nevztahuje na lodní dopravu, kde testování provádí namátkově při vstupu do země řecká strana (viz C) Testování na hranicích).

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí.

Doporučujeme, aby cestovatelé sledovali aktualizovaná cestovní doporučení MZV ČR a řeckou vládní platformu https://travel.gov.gr/ a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

 • C) Testování na hranicích a případná karanténa

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka letecky, trajektem i po silnici podrobeni testům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Výběr testovaných cestujících probíhá automaticky na základě údajů uvedených v elektronickém PLF formuláři. Odmítnutí podstoupit namátkový test může být důvodem k odepření vstupu do země.

Testovaní cestující musí do oznámení výsledku (až 36 hodin) setrvat v dobrovolné izolaci na adrese udané v elektronickém PLF formuláři (například v jejich hotelu). V případě pozitivního výsledku testu musí setrvat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese nebo v úřady určeném hotelu. Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení karantény je pokutováno (5.000 EUR).
 

3. DOPRAVA

Od 1. 7. jsou otevřena pro přílety ze zahraničí všechna mezinárodní letiště na území Řecka včetně ostrovů. Zcela přerušené zůstává osobní letecké spojení s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem, od 31. 8. platí zákaz příletů ze španělské oblasti Katalánsko.

Osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem je pro turistiku uzavřené. Až do odvolání lze cestovat pouze přes hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas.

Před cestou do Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

Osobní lodní doprava podléhá protiepidemickým omezením. Funguje pravidelná vnitrostátní lodní doprava na ostrovy i osobní lodní doprava z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa. Je povoleno použití soukromých lodí, profesionálních i amatérských (jachting) a připlouvání soukromých lodí ze zahraničí, pokud jejich kapacita nepřesahuje 49 osob. Na pasažéry se vztahují veškerá platná opatření. Jsou povoleny zahraniční okružní plavby do přístavů Pireus, Rodos, Heraklion, Volos, Kerkyra a Katakolo.


4. OPATŘENÍ

Obecná hygienická opatření platná v Řecku:

Doporučuje se dodržovat vzájemný odstup 1,5 - 2 m, pravidelnou hygienu rukou a setrvat doma při sebemenším příznaku onemocnění.

Rouška je povinná pro veřejnost ve všech uzavřených prostorách jako dopravní prostředky, obchody, provozovny veřejných i soukromých služeb, muzea, kulturní a církevní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení atd. s výjimkou veřejného stravování. Při cestě lodí je rouška povinná i na palubě.
Výjimky platí pouze pro děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy. Porušení je pokutováno (150 EUR).
Platí důrazné doporučení roušky na všech otevřených prostranstvích, kde se shromažďuje velký počet osob a nelze dodržet bezpečnostní fyzické odstupy.

Omezení pro počet osob cestujících autem:

V taxíku mohou kromě řidiče cestovat maximálně 3 osoby, pro transfery a pronájem vozidla platí:
5-7místné vozidlo – řidič + 3
8-9místné vozidlo – řidič + 5
Výjimky platí pro rodiny s dětmi. Porušení je pokutováno (150 EUR od řidiče a každého z cestujících).

Podrobné informace o platných opatřeních najdete v článcích Covid-19 - upozornění na zpřísněná opatření v Attice a Covid-19 – platná preventivní opatření v Řecku  

Pravidla provozu: 

Pro turistická zařízení (hotely a ubytovací zařízení, kempy, restaurace, kavárny) a služby (pláže, pozemní a námořní doprava, transfery) vydaly řecké úřady závazné hygienické protokoly, které stanoví rovněž pravidla, které budou muset návštěvníci strpět. Přehled hlavních zásad uvádíme zde:
Hygienické protokoly pro turistická zařízení a dopravu (PDF, 654 KB)
Dodržování vládou nařízených hygienických protokolů v turistickém zařízení osvědčuje certifikační známka HEALTH FIRST (viz obr. níže).

Postup v případě onemocnění Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku:

Cestovatel s příznaky nákazy musí být vyšetřen a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 musí setrvat v izolaci ve svém pokoji. V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude pacient umístěn do vyčleněného karanténního hotelu, ve kterém bude muset setrvat až do vyléčení v izolaci. Hrazení nákladů na ubytování a stravu řecká strana teprve vyjasňuje, pravděpodobně budou cestovatelé nejméně část nákladů hradit sami (např. stravu). V případě vážného průběhu onemocnění bude nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat a bude třeba souhlas s chirurgickým zákrokem. Návrat do ČR bude umožněn až po vyléčení a dvojím potvrzení negativity testu na Covid-19. Pokud u nemocného nebude potvrzeno onemocnění Covid-19 zůstane pacient v hotelu pod lékařským dohledem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina.

Důrazně doporučujeme, aby se návštěvníci Řecka ubytovávali pouze v zařízeních certifikovaných známkou HEALTH FIRST, která zaručuje dodržování vládou nařízených hygienických protokolů (viz obr. níže)


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 • Řecká organizace veřejného zdraví (National Public Health Organization of Greece EODY)
 • Ministerstvo zahraničních věcí Řecka
 • Koronavirová linka 1135 (v řečtině)
 • Tísňová linka 112 
 • Informační linka Ministerstva turismu Řecka +30 2155605151 (v angličtině)
 • Konzulární oddělení velvyslanectví ČR v Athénách:
  - v pracovní době (po - pá 07:30 - 16:00) +30 210 67 299 14 a/nebo -12
  - po pracovní době pouze v neodkladných případech a ohrožení zdraví nebo života občana ČR: +30 6944 733769

Platnost informací:

od 24.9.2020

Zdroj

Slovensko 1 detail

Platnost informací od 8.10.2020

Slovensko přeřadilo Českou republiku mezi červené země, a to od pátku 18. září 2020. Osoby přijíždějící z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat. 
 
Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou nově specifikovány Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 29.9.2020, které je možno najít na webových stránkách tohoto úřadu  http://www.uvzsr.sk/ 

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

- Rovněž doporučujeme se před cestou na Slovensko vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.   

Slovensko má vlastní seznam bezpečných zemí, z jejichž území lze na Slovensko přicestovat a pobývat zde bez jakýchkoli omezení. Mezi tyto bezpečné země patří Austrálie, Bulharsko, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Vatikán.

Při příjezdu na Slovensko z jiné, méně bezpečné země (včetně České republiky!) platí povinnost zůstat v domácí izolaci, zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/ a nejpozději 5. den po příjezdu absolvovat test.

Z výše uvedené povinnosti izolace, registrace a testu platí výjimky přesně specifikované v Opatření ÚVZ SR  (viz  https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf).

Z těchto výjimek uvádíme nejdůležitější:

 • řidiči nákladní, autobusové a železniční dopravy
 • se souhlasem MZV SR osoby přijíždějící za účelem akutní diagnostiky a léčby vč. osob jim blízkých
 • tranzit občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do jiného členského státu EU; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj)

 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti

 • zaměstnanců provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu

 • přeshraniční pracovníky do vzdálenosti 30 km od otevřeného hraničního přechodu

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu, vč. jedné doprovázející osoby

 • osoby s osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu ve státech sousedících se Slovenskem, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky, vč. jedné doprovázející osoby

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedené Opatření ÚVZ SR!

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI SOUVISEJÍCÍ S CESTOVÁNÍM NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY (zaměřené na cestování Čechů a cizinců žijících v České republice)

 

► Jaké jsou podmínky pro návrat státního občana České republiky (který žije na území Slovenské republiky) ze Slovenské republiky do České republiky: 

Slovenská republika státním občanům České republiky nijak nepodmiňuje vycestování z území Slovenské republiky do České republiky. Státní občan České republiky, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky (cestovního pasu, občanského průkazu či cestovního průkazu), tedy může cestovat z území Slovenské republiky do České republiky.    

► Jak by měl návštěvník Slovenské republiky (např. český turista) postupovat po kontaktu s osobou nakaženou virem COVID-19 a při důvodném podezření z nakažení virem COVID-19  ?  Jaký by byl postup úřadů Slovenské republiky ?

Při důvodném podezření z nakažení virem COVID-19 na území Slovenské republiky je nutné bezodkladně kontaktovat místně příslušnou pobočku Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky, nebo Policii Slovenské republiky, která předá instrukce k dalšímu postupu, zprostředkuje zajištění bezodkladného testování, případně karanténu ve státním zařízení (na náklady Slovenské republiky), či hospitalizaci ve specializovaném zdravotnickém zařízení, potřebnou pomoc a související opatření proti šíření viru.

►Jaké jsou podmínky průjezdu přes území Slovenské republiky ?  Jak dlouho mohu na území Slovenské republiky pobývat?

Průjezd přes území Slovenské republiky z bezpečných zemí (viz seznam výše) není nijak omezen. Není vyžadováno předložení testu na COVID-19, není podmíněn povinnou karanténou a doba pobytu/průjezdu není nijak omezena. 

Tranzit z /do méně bezpečných zemí je omezen na 8 hodin, zastavovat lze pouze na čerpacích stanicích.

Podmínkou je cestování s platným cestovním dokladem (Češi s cestovním pasem či občanským průkazem, cizinci s cestovním pasem a dokladem o pobytovém oprávnění na území České republiky, případně s cestovním pasem a alespoň dvěma doklady potvrzujícími pobyt v České republice, např. průkaz zdravotního pojištění, nájemní smlouva, pracovní smlouva, doklad o vlastnictví nemovitosti, živnostenský list, doklad o bankovním účtu apod.). Doporučujeme se před cestou vždy seznámit s aktuální situací na hraničních přechodech.       

 

 


Věnujte pozornost aktuálním informacím zveřejňovaným na webových stránkách:

Ministerstva vnitra Slovenské republiky

Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 důležité kontakty

- AKTUÁLNÍ  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ  SLOVENSKÉ  REPUBLIKY (situace na hraničních přechodech)

 infolinka a aktuální informace

Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

- opatření na území Slovenské republiky

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky

Platnost informací:

od 8.10.2020

Zdroj

Ostatní země

Andorra 1 detail

Informace platné k 26.6.2020

V souvislosti s uvolněním možnosti cestování občanů ČR do zahraničí uvádíme situaci týkající se Andorry. Situace v Andoře je plně pod kontrolou, země se již vrátila do normálu, restaurační a hotelová zařízené jsou v provozu.

Odpovědi na otázky:

Mohu do Andorry přicestovat bez udání důvodu?

Ano.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Testu není třeba. Karanténa není vyžadovaná, ani žádné jiné podmínky.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Zemí lze bezproblémově projet. V Andoře lze pobývat do 3 měsíců.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Pracovní důvod vstupu do Andorry je možný. Vzhledem k tomu, že země není v EU, je třeba si vyřídit pracovní povolení. K tomu je nutné mít příslib práce, doklad o zajištění ubytování, výpis z trestního rejstříku, pas a lékařské potvrzení.

Na co si mám dát pozor?

Nejsou žádná specifika, vláda doporučuje v uzavřených prostorách nošení roušek.

DOPRAVA

Autobusové společnosti, které zajišťují spojení s mezinárodními letištěmi v Barceloně a Toulouse běžně fungují. Cestující jsou povinni mít během cesty roušku.

Andorra - Barcelona Barcelona - Andorra Andorra - Toulouse Toulouse - Andorra Více na: www.andorrabybus.com

Na trase Lleida – Andorra Více na: http://www.montmantell.com

Taxislužba funguje a lze jí využít i k cestě do Barcelony či Toulouse.

OPATŘENÍ

V zemi není povinná karanténa. V případě, že turista onemocní či se setká s osobou nakaženou Covid-19, může trávit karanténu v ubytovacím zařízení (na vlastní náklady). Pokud by došlo k hospitalizaci, budou repatriace do ČR za dodržení všech zdravotních podmínek povoleny.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

www.govern.ad

Platnost informací:

od 26.6.2020

Zdroj

Belgie 1 detail

Platnost informací od 2.10.2020

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu "červenou zónou" . Belgie je na českém semaforu zelená. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY A NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Informace jsou pravidelně aktualizovány na stránkách MZV : Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě


2. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Cestující vracející se z červených zón (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi "červené zóny") musí po svém příjezdu nastoupit do karantény a 5. den po příjezdu absolvovat povinné testování na území Belgie. Karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí. (Více viz bod 4)

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích (od 25. 9. 2020 formou interaktivní mapy): https://diplomatie.belgium.be/fr


3. TRANZIT

Pro tranzit se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Pokud cestou do Belgie pouze projíždíte přes červené zóny, tranzit všemi dopravními prostředky je možný bez následných podmínek a opatření po návratu.

Tranzit přes Německo - informace Velvyslanectví SRN v Praze
Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


4. PŘÍJEZDOVÁ OPATŘENÍ  (PLF FORM, KARANTÉNA, TEST)

ZCELA ZÁSADNÍ JE PŘED CESTOU DO BELGIE VYPLNĚNÍ PLF form 

Každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, musí 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form).  Preferováno je vyplnění v online podobě: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-formPouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým.

Není-li možné vyplnit PLF online, je možné ho stáhnout v PDF: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF a odevzdat v den příjezdu příslušným orgánům podle toho, jak do Belgie přijedete. (Pokud přiletíte do Belgie letadlem (přicestujete lodí): Vytištěný formulář musí být vyplněn před nástupem na palubu a předložen dopravci. Při cestě ze země mimo schengenský prostor musí být formulář předložen pohraniční policii. Pokud vstoupíte do Belgie jiným způsobem (autobus, vlak, auto): V den svého příjezdu do Belgie musíte odeslat formulář na PLFBelgium@health.fgov.be)

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin v Belgii nebo kteří zůstali méně než 48 hodin mimo Belgii.

Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech  pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Od 1.10. je součástí PLF také autoevaluační dotazník. Po jeho vyplnění bude automaticky vypočítáno skóre za účelem vyhodnocení rizika, kterému byla osoba vystavena během cesty/pobytu v zahraničí, a vyhodnocení nutnosti podrobit se testu a karanténě.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

KARANTÉNA A TEST

Na základě poskytnutých informací v PLF form obdrží/neobdrží cestující z červené zóny prostřednictvím SMS kód k provedení testu a odkaz k registraci, který obsahuje rovněž základní informace ke karanténě a opatřením odkáže je na testovací centra v příslušném regionu: https://testcovid.be/ (Osoby, které nemají belgické národní číslo, budou vyzvány, aby si sjednaly termín testu telefonicky). Cestující, kteří obdrželi výše zmíněný aktivační kód za test zaplatí kolem 46,81 EUR (pokud však cestující má belgické zdravotní pojištění, test je hrazen přímo pojišťovnou). Pokud bude pobyt cestujícího v Belgii kratší než 48 hodin, neobdrží žádnou SMS; nemusí do karantény ani na test. Vyžaduje se však odpovědné jednání, aby se předešlo zbytečným rizikům.

Asymptomatické osoby (které byly v kontaktu s infikovaným nebo přijíždějící z červené zóny) se mohou podrobit testu COVID nejdříve počínaje pátým dnem karantény. Je-li výsledek testu negativní, je karanténa ukončena (výsledek testu je k dispozici do 48 hodin); v karanténě je třeba setrvat do obdržení výsledkůV případě pozitivního výsledku je třeba zůstat v izolaci dalších 7 dní.

Povinnost podrobit se testu se nevztahuje pouze na případy, kdy nemusí být vyplněn PLF (= osoba byla v zahraničí méně než 48 hodin nebo bude v Belgii méně než 48 hodin a tím pádem neobdržela žádný aktivační SMS kód), resp. případy, kdy osoba vyplnila PLF formulář, jelikož cestovala letadlem či lodí, avšak v zahraničí byla méně než 48 hodin nebo bude v Belgii méně než 48 hodin (v takovém případě dotčená osoba v PLF zaškrtne variantu pobytu do 48 v zahraničí či Belgii a aktivační kód taktéž neobdrží). Test je možný od věku 2 let. U cestujících navracejících se z červených zón by ale podle rozhodnutí vlády neměly být testovány děti do 6 let, karanténa se vztahuje i na děti mladší 6 let. Z povinnosti podrobit se karanténě a testu může být vyňata osoba rovněž na základě vyplnění fakultativního autoevaluačního dotazníku týkajícího se rizika nakažení, který je součástí PLF.

Výjimky z karantény: 

Karanténa a test je pravidlem pro VŠECHNA přicestování z červených zón (s výjimkou pobytu v zahraničí méně než 48 hodin nebo pobytu v Belgii méně než 48 hodin); dočasně se lze z povinnosti karantény vyvázat, jde-li o podstatný důvod nebo podstatnou činnost, nesnese-li věc odkladu. Pro jakoukoliv další činnost s takovou činností/důvodem nesouvisející musí osoba respektovat karanténu.

Například:
a) zahraniční student může před zahájením studia zůstat v karanténě; osoba cestující na pohřeb může jít na pohřební obřad, ale musí zůstat v karanténě po zbytek svého pobytu. Při těchto činnostech, kdy dočasně osoba není v karanténě, musí pečlivě respektovat všechna ochranná opatření.

Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá kratší dobu než karanténní období, může dotyčný opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil karanténu).

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.


6. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti, či tzv. sociální buňky, povinnost nošení roušek a pokud možno upřednostňování práce z domova. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky...)
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky.
5) Setkání soukromé nebo rodinné povahy jsou omezena na maximálně 10 osob (nepočítají se děti do 12 let). Setkání s osobami mimo sociální buňku je možné za předpokladu dodržení bezpečné vzdálenosti.
6) Veřejné akce podléhají kapacitnímu limitu: 200 osob pro vnitřní aktivity; 400 osob pro aktivity organizované venku, za dodržení zpřísněných hygienických podmínek.

Roušky:
Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let. O dalších místech může být rozhodnuto obcí.

Nákupy a pohostinství:
Všechny obchody jsou otevřené včetně venkovních tržišť. V odvětví pohostinství je nutné, aby zákazníci (alespoň jeden host za skupinu) zanechali své kontaktní údaje, kterými mohou být pouze telefonní číslo nebo email za účelem případného trasování; údaje musí být uchovány po dobu 14 dní a potí zničeny; odmítne-li osoba údaje poskytnout, nebude do zařízení vpuštěna. Do restaurací a kaváren je možné chodit pouze se členy jedné domácnosti nebo s členy vlastní sociální buňky. Byly posíleny policejní kontroly sociálního distancování a pořádání nepovolených oslav. Noční obchody/Večerky musí zavírat nejpozději ve 22:00. Kavárny a restaurace mohou mít otevřeno až do 1:00.

Trasování:

K 30. září je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlert:  https://coronalert.be/en/

Testování:

V případě příznaků by se měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů a kontaktovat svého lékaře, aby mohl co nejrychleji absolvovat test. V případě negativního výsledku může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci  belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko
Vlámsko
Brusel hlavní město  
germanofonní společenství

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.


7. DOPRAVA

K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

Od 15. 6. zahajuje provoz v obou směrech obvyklá autobusová linka RegioJet, od 18. 6. Flixbusz Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Letecká společnost Brussels Airlines obnovila letové operace v upraveném režimu od 15. června 2020. Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnoví provoz ze 40 % od 1. srpna.

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.


8. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem


9. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19
Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
Interaktivní mapa MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en
Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

Pokud máte doplňující dotazy týkající se formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii, kontaktujte belgické Ministerstvo zdravotnictví na čísle 0800 14 689 nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be

Pro Vaše doplňující dotazy k cestování lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat informační linku belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v NL/AJ a 

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL


Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem 

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.

Platnost informací:

od 2.10.2020

Zdroj

Bělorusko 2 detail

Platnost informací: 15.7.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. 04. 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme občany ČR na následující změny v možnostech vycestování z ČR

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v následné dopravě v místě. Další podrobnosti o změnách na webu MZV ČR MV ČR.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu (tzn. v případě cesty do Běloruska  u Velvyslanectví BLR v Praze), zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Plný text usnesení vlády ze dne 23.04. 2020 naleznete zde.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ BĚLORUSKA A TRANZIT

Česká republika je aktuálně vyňata ze seznamu zemí, jejichž občané jsou povinni absolvovat po vstupu do země čtrnáctidenní karanténu.

Všechny osoby, které přicestují do Běloruska ze zemí, kde již byl zaznamenán výskyt infekce COVID-19, musí podstoupit 14denní domácí karanténu. Opustit hranice Běloruska jim bude povoleno po vypršení této doby. S postupným pozitivním vývojem situace v některých zemích však začalo Bělorusko uplatňovat výjimky.

Přehled zemí, pro které platí výjimka z povinné čtrnáctidenní karantény po příjezdu do Běloruska, naleznete zde.

Cestovatelům z těchto zemí je nicméně bez dalšího upřesnění doporučeno mít při překračování státní hranice potvrzení o negativním PCR testu, ne starší než 48 hodin.

Tranzit:

Bělorusko umožňuje výjimku z karanténních opatření pro tranzit. Karanténa se nevztahuje na tranzitní prostor letiště a pozemní tranzit za účelem návratu do místa svého bydliště, omezený lhůtou 24 hodin. Limitem případného pozemního tranzitu jsou tedy opatření na hranicích sousedících států.

Osoby tranzitující přes území Běloruské republiky musí projíždět pouze po určených státních silnicích, na kterých je možné zastavit se na odpočinek, jídlo pro řidiče a tankování vozidel. Řidiči jsou povinni opustit území BLR nejkratší trasou nejpozději následující den po dni vstupu na území. Jsou zohledněny případy, kdy je nemožné podmínky dodržet (dopravní nehoda, porucha, vykládka zboží – pokud je uvedeno v přepravních dokladech).

 

3. DOPRAVA

Běloruská letecká společnost BELAVIA  nepřerušila.

Městská hromadná a vnitrostátní doprava funguje bez omezení.

 

4. OPATŘENÍ:

S cílem omezit šíření nemoci COVID-19 přijala běloruská vláda usnesení č. 171, kterým stanovuje, že všechny osoby, které přicestují do Běloruska ze zemí, kde již byl zaznamenán výskyt infekce COVID-19, musí podstoupit 14denní domácí karanténu.

Dále je nařízena 14denní karanténa pro všechny osoby, které přišly do přímého kontaktu s nemocnými COVID-19, a to od data posledního kontaktu (tzv. první úroveň kontaktu). Pro osoby se zprostředkovaným kontaktem je nařízena karanténa v případě příznaků respirační choroby a to do doby odeznění příznaků.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví Běloruské republiky

Karanténní opatření

Platnost informací:

od 15.7.2020

Zdroj

Bosna a Hercegovina 1 detail

Platnost informací od: 22.9.2020

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

 

Informace o podmínkách vycestování z České republiky jsou pravidelně aktualizovány na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Vstup na území Bosny a Hercegoviny

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou osvobozeny občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), dále posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

Tranzit přes území Bosny a Hercegoviny

Přímý tranzit přes koridor Neum bez povinnosti negativního testu COVID-19 je hraniční policií BA tolerován pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Jakékoli vybočení z hlavní trasy koridoru Policie BA přísně kontroluje a pokutuje. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Tranzit přes ostatní území Bosny a Hercegoviny je občanům EU bez negativního testu COVID-19  povolen POUZE při tranzitu za účelem návratu do země svého trvalého pobytu bez možnosti zdržovat se na území BA (lhůta pro tranzit BA je zpravidla 12 hodin).

Karanténní opatření:

Od 16. července je povinnost předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin, bez dalších karanténních opatření.

Občanům sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory) je povolen vstup na území bez povinnosti negativního testu COVID-19 bez karanténních opatření.

Odkazy na místní instituce:

Ministerstvo civilních záležitostí BaH http://mcp.gov.ba/?lang=en

Institut veřejného zdraví RS https://www.phi.rs.ba/index.php

Federální ústav pro veřejné zdraví https://www.zzjzfbih.ba/

Hraniční policie BaH http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21

Služba pro cizince http://sps.gov.ba/ulazak-stranaca-u-bih/

Doprava na území Bosny a Hercegoviny

Od 1. 6. 2020 jsou otevřena všechna mezinárodní letiště v BaH a funguje komerční doprava.

Od 16.7. jsou zrušeny všechny lety z Bosny a Hercegoviny do Rakouska.

Návrat do České republiky

Po návratu do ČR je povinnost po vstupu kontaktovat krajskou hygienickou stanici dle místa pobytu, absolvovat PCR test na území ČR a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu v opačném případě bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření. Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu po území ČR + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

 Podmínky pro vstup jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva vnitra ČR.

Platnost informací:

od 22.9.2020

Zdroj

Bulharsko 1 detail

Platnost informací od 6.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR níže uvádíme aktuální informace.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do  zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforua ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. 

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničí připravuje v návaznosti na schválení tzv. semaforu, který určuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích, interaktivní Mapu cestovatele, na které se občané budou moci informovat o podmínkách vstupu do konkrétních zemí. Ty jsou v gesci jednotlivých vlád, a budou se proto průběžně měnit. MZV bude údaje aktualizovat na základě informací z českých ambasád.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních ČR věcí či Ministerstva vnitra ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ BULHARSKA A TRANZIT

S platností od 1. 9. do 30. 11. 2020 je nadále prodloužen dočasný zákaz vstupu všech občanů bez rozdílu národnosti a přes všechny vstupní body. Nicméně toto neplatí pro občany EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu), Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, dále Austrálie, Kanady, Gruzie, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Korejské republiky, Thajska, Tunisu, Uruguaye, Spojených arabských emirátů, Ukrajiny, Republiky Severní Makedonie, Srbska, Albánie, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Moldávie, Izraele, Kuvajtu, Běloruska a Turecka, jakož i členy rodin bulharských občanů a osoby, jež žijí ve faktickém svazku s bulharským občanem, a občany třetích zemí, kteří mají trvalý či dlouhodobý pobyt na území Bulharska, zemí EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) včetně členů jejich rodin.

Aktuálně platnou vyhlášku bulharského ministerstva zdravotnictví lze nalézt zde. 

Cestovatele, kteří hodlají tranzitovat přes Bulharsko do Řecka, upozorňujeme, že tak mohou učinit pouze přes hraniční přechod Kulata-Promachonas a při dodržení podmínek stanovených řeckými úřady (viz zde).    

Aktualizované informace ke vstupu do země a situaci na hraničních přechodech (včetně informace o intenzitě nákladní dopravy) jsou k nalezení zde.

Na letišti Sofie jsou cestující kontrolováni prostřednictvím distantních termokamer a v případě tepelné detekce nebo podezření (např. pocení, kašel apod.) jsou vyšetřováni na místě individuálně. Cestující se v případě potřeby mohou obrátit na letištní tel. linky oblastní zdravotní inspekce (mluví anglicky) - Terminál 1 (staré letiště): +359 (0) 2937 3621, Terminál 2 (nové letiště): +359 (0) 2937 3607.

3. DOPRAVA

Cesta automobilem do ČR - je možná, v případě tranzitu zpět do ČR není již třeba asistence zastupitelského úřadu a odsouhlasování cesty přes Ministerstvo zahraničních věcí Bulharska. 

Cesta letadlem - funguje přímé letecké spojení mezi Prahou, Sofií, Varnou a Burgasem.

Mezinárodní autobusová, železniční nebo lodní doprava je obnovena, místní vlaková spojení mohou být využita, stejně jako vnitrostátní autobusová doprava.

Mezinárodní automobilová nákladní doprava díky dohodám mezi Bulharskem a okolními státy nadále funguje - viz stránky MV BG.

4. OPATŘENÍ

Bulharská vláda ukončila dne 13. 5. 2020 platnost nouzového stavu v zemi, od 14. 5. 2020 platí na celém území země mimořádná epidemiologická situace na základě rozhodnutí vlády, jejíž platnost byla znovu prodloužena až do 30. 11. 2020.

Za účelem pokračování opatření proti šíření onemocnění COVID-19 vydává ministr zdravotnictví Bulharské republiky dle potřeby nařízení, jimiž prodlužuje platnost omezení. Jejich aktuální znění a přehled lze nalézt na informační stránce o COVID-19.

Zprávy o aktuálním stavu v zemi jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na informační stránce o COVID-19.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

V případě podezření na onemocnění je doporučeno postiženým obracet se na svého všeobecného lékaře, resp. kontaktovat oblastní zdravotní inspekci (platí zejména pro cizince, kteří nemají svého všeobecného lékaře), která dle prvotních příznaků nemocného rozhodne o dalším postupu. Ambulantní návštěva nemocného není doporučena. Pro urgentní případy nemoci volejte linku 112.

Oblastní zdravotní inspekce pro případnou obecnou konzultaci (výběr): Sofie – tel. +359 (0) 882 932220, Burgas – tel. +359 (0) 56 807 302, Varna – tel. +359 (0) 52 634 019.

Na úrovni ministerstva zdravotnictví BG byla zřízena horká informační linka (funguje 24/7 v bulharštině) – tel. +359 2 807 87 57 (www.mh.government.bg) a aktualizované informace jsou k dispozici na https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/.

V rámci ministerstva zahraničí BG funguje Situační centrum (tel. +359 2 948 2404), na jehož web stránce jsou zveřejňovány informace (v bulharštině) k aktuálnímu vývoji situace kolem šíření koronaviru ve světě: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter. Na linku Situačního centra se mohou obracet především Bulhaři cestující do zahraniční, ale v případě nouze i cizinci (mluví anglicky). Dalším relevantním pracovištěm a informačním zdrojem na celostátní úrovni je Národní středisko pro nákazu a parazitické nemoci www.ncipd.org.  

Centrálním pracovištěm a národním operačním štábem pro boj proti koronaviru je vojenská nemocnice v Sofii (Military Medical Academy, ul. Sveti Georgi Sofiyski 3, tel. +359 2 922 6000, www.vma.bg). Národní operační štáb pořádá denně pro tisk situační konferenci, informace jsou následně zveřejňovány v  médiích (např. The Sofia Globe v angličtině, https://sofiaglobe.com/).   

Obecné informace k vývoji situace kolem koronaviru lze rovněž nalézt na webové stránce Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en.

6. DALŠÍ INFORMACE

V případě potřeby je v Bulharsku možno požádat o provedení testu PCR - možné kontakty v Sofii:

1. Univerzitní nemocnice SOFIA MED - PCR testy - https://hospitalsofiamed.bg/Новини/Тестове-за-COVID-19/p47

2. Laboratoř RAMUS - PCR testy - https://ramuslab.com/spisak-adresi-ramuslab-covid19-koronavirus/

Často kladené otázky a odpovědi:
- Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?
Ano, podle sdělení bulharského ministerstva zahraničí mohou čeští občané vstoupit do země bez omezení a není nutné uvádět důvod.
- Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?
Jestliže cesta českého občana do Bulharska začala na území členského státu EU, Velké Británie a Severního Irska, země Schengenského prostoru (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) anebo Austrálie, Kanady, Gruzie, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Korejské republiky, Thajska, Tunisu, Uruguaye, Spojených arabských emirátů a Ukrajiny, nemusí po příjezdu do karantény, ani předkládat negativní PCR test na COVID-19. Od 1. 9. 2020 odpadá povinnost předložení negativního PCR testu a karantény při vstupu do země z Turecka, Srbska a Běloruska. Pro určení země, z níž osoba přijíždí, je podstatné, kde jeho cesta byla zahájena, nikoli přes který stát tranzitoval nebo kde krátkodobě přebýval. 
- Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?
V tuto chvíli dle sdělení bulharského ministerstva zahraničí mohou čeští občané vstoupit do země bez omezení, což se vztahuje na vstup z Rumunska, Řecka, nově i z Turecka a Srbska.
- Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?
Ano, je možno do Bulharska přicestovat za prací a nejsou stanoveny zvláštní podmínky. Pouze by český občan neměl přicestovat ze zemí, které nejsou uvedeny v seznamu pro výjimku na předložení testu (viz výše). Doporučuje se mít s sebou při vstupu potvrzení o zaměstnání (pracovní smlouvu apod.).
- Na co si mám dát pozor?
Podle nařízení ministra zdravotnictví opět platí nošení roušek ve všech uzavřených veřejných prostorách (s výjimkou stravovacích zařízení, náleven a v případě sportovců během fyzické činnosti). Nošení roušek v otevřených prostorách není povinné, ale je úřady doporučováno. Platí i povinné používání dezinfekce a dodržování hygienických zásad (mytí rukou, odstup 1,5 m) na pracovištích. 
- Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Bulharsku?
Od 15. 6. 2020 nejsou žádné omezující podmínky. Doporučujeme však průběžně sledovat tzv. semafor zemí Ministerstva zdravotnictví ČR kvůli případným změnám.

Platnost informací:

od 6.10.2020

Zdroj

Černá Hora 2 detail

Platnost informací od: 6.10.2020

Černá Hora otevřela své hranice občanům více jak 100 zemí světa. Mimo jiné také občanům České republiky. Rozhodujícím kritériem pro každou zemi je její zařazení na tzv. zelený seznam států, ze kterých lze do Černé Hory vstoupit a pobývat v ní, bez jakýchkoli omezení. Institut pro veřejné zdraví Černé Hory tento seznam průběžně aktualizuje a upravuje. Osoby přijíždějící ze zemí uvedených na zeleném seznamu (tedy i z České republiky) se nemusí prokazovat na hranicích Černé Hory negativním PCR testem na Covid-19, ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu. Česká republika s platností od 13. července 2020 opětovně zavedla pro občany České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory, povinnosti absolvovat PCR test na Covid-19 nebo podstoupit dvoutýdenní karanténní opatření.

1. Vycestování z České republiky: Informace o podmínkách vycestování z České republiky naleznete zde .

 

2. Vstup na území Černé Hory: Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory a pobývat zde bez jakýchkoliv omezení (výjimky viz níže). Občané České republiky se nemusí po vstupu na černohorské území prokazovat negativním PCR testem na Covid-19 a ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu. 

Aktualizace informací 5. října 2020: 

Občané České republiky mohou na území Černé Hory vstoupit z Chorvatska, pro tranzit přes území Bosny a Hercegoviny je vyhrazen hraniční přechod Neum 1 - Neum 2 (cca 6 km). Dle sdělení úřadů Bosny a Hercegoviny se občané České republiky musí při vstupu na území Bosny a Hercegoviny prokázat cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Přes území Bosny a Hercegoviny smí občané České republiky pouze projet/tranzitovat. 

V případě cestování českých občanů do Černé Hory přes Chorvatsko se rovněž nabízí možnost využití chorvatského trajektu Ploče - Trpanj (Pelješac), čímž se občané vyhnou vstupu na území Bosny a Hercegoviny. Tato varianta je vhodná především pro občany České republiky, kteří nemají cestovní pas (pro tuto cestu jim postačí, aby se prokazovali pouze platným občanským průkazem). 

Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory také ze Srbska, aniž by se museli prokazovat negativním testem na Covid-19 - to ale pouze v případě, pokud prokáží při vstupu na černohorské území (razítky v cestovním pase, případně potvrzením vydaným srbskými orgány při vstupu/výstupu do/ze Srbska), že přes území Srbska bez prodlev jen tranzitovali - tj. že ve stejný den vstoupili a stejný den jej opouští.

Pokud občan České republiky před vstupem do Černé Hory na území Srbska pobýval, tj. strávil např. jednu noc, či několik dnů, musí se dle rozhodnutí Institutu pro veřejné zdraví Černé Hory prokázat při vstupu na černohorské území buď negativním PCR testem na Covid-19, případně pozitivním (!) testem ELISA třídy IgG na protilátky, nebo negativním testem ELISA třídy IgM na protilátky (doklad o provedení testu nesmí být starší než 72 hodin).

(Doporučujeme občanům ČR, aby sledovali webové stránky velvyslanectví České republiky v Bělehradě, případně kontaktovali konzulární úsek velvyslanectví v Bělehradě, a ověřili si před cestou platné podmínky pro vstup na území Srbska, a to jak při cestě do Černé Hory, tak i při cestě z Černé Hory).  

V případě návratu občanů České republiky z Albánie přes území Černé Hory je možný pouze tranzit přes černohorské území - tj. průjezd bez prodlevy. Při překročení albánsko-černohorské hranice sdělí příslušník Pohraniční policie Černé Hory tranzitujícím osobám, kolik hodin mají na průjezd černohorským územím (dle plánovaného místa opuštění země, max.  se jedná o 9 hodin). 

V případě, pokud chtějí občané České republiky, kteří pobývali na území Albánie déle než 8 hodin, setrvat na území Černé Hory delší dobu (tj. netranzitovat), musí se při vstupu na černohorské území prokázat buď negativním PCR testem na Covid-19, případně pozitivním (!) testem ELISA třídy IgG na protilátky nebo negativním testem ELISA třídy IgM na protilátky (doklad o provedení testu nesmí být starší než 72 hodin).

Seznam zemí, ze kterých lze do Černé Hory volně cestovat, najdete na stránkách Institutu pro veřejné zdraví (Institut za javno zdravlje Crne Gore).  Seznam je průběžně aktualizován. 

 

3. Doprava na území Černé Hory: Na celém území Černé Hory - venku i v zastřešených prostorách, stejně tak i ve všech prostředcích veřejné dopravy platí povinnost nosit ochranou roušku a desinfikovat si ruce při vstupu i výstupu z dopravního prostředku. Děti mladší pěti let roušku nemusí mít.

Uzavřené hraniční přechody:

Vraćenovići (směr Nikšić - Bileća)

Vuča (směr Rožaje - Tutin)

Vstup na území Černé Hory z Bosny a Hercegoviny není umožněn přes hraniční přechod Šćepan Polje (směr Plužine - Foča).

Vstup na území Černé Hory z Bosny a Hercegoviny je umožněn přes hraniční přechod Metljka (směr Pljevlja - Čajniče), ale pouze mezi 7:00 a 19:00.

 

4. Karanténní opatření: Občané České republiky cestující do Černé Hory z České republiky se nemusí po vstupu na území Černé Hory prokázat negativním PCR testem na Covid-19 a ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu. 

Pokud občané České republiky vstupují na území Černé Hory z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova nebo Srbska, poté, co v uvedených zemích pobývali, a chtějí na černohorském území setrvat (tj. nechtějí pouze tranzitovat), musí se na hranicích prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší, než 72 hodin (jedná se buď o test negativní PCR, negativni ELISA (IgM) nebo pozitivni ELISA (IgG)).  Povinnost prokázat se testem neplatí pro děti mladší 5 let.

Povinnost prokázat se negativním PCR testem na Covid-19, pozitivním (!) ELISA testem (IgG) nebo negativním testem ELISA (IgM) platí pro občany České republiky, kteří v 15 dnech před vstupem do Černé Hory pobývali na území Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severní Makedonie, Srbska, USA, Austrálie, Izraele, Libanonu, Singapuru nebo Seychel, i když v mezičase došlo k vycestování z těchto zemí. (Příklad: občan České republiky, který pobýval na území Izraele, odkud odletěl do České republiky, a po týdnu chce cestovat do Černé Hory, musí předložit při vstupu na černohorské území negativní test na Covid-19 nebo pozitivní ELISA (IgG) test, příp. negativní ELISA (IgM) test, který není starší, než 72 hodin).

Českým občanům, kteří pobývali (neplatí pro tranzit) v posledních 15 dnech před uvažovaným vstupem na černohorské území, ve státech, které nefigurují na tzv. zeleném nebo žlutém seznamu států, který je zveřejněn a aktualizován na webových stránkách Institutu pro veřejné zdraví (viz výše),  nebude vstup do Černé Hory umožněn. 

 

5. Více informací k současným opatřením v Černé Hoře a důležité kontakty lze nalézt zde .

 

6. Návrat do České republiky: Občané České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory do Česka, mají s platností od pondělí 13. července t.r. povinnost po vstupu do Česka kontaktovat příslušnou hygienickou stanici, absolvovat PCR test na území ČR a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu do země. V opačném případě bude dané osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření do doby předložení výsledku PCR testu nebo pro danou osobu bude po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platit zákaz volného pohybu + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušku). 

Platnost informací:

od 6.10.2020

Zdroj

Dánsko 1 detail

Informace platné k 18.8.2020

Dánsko povolilo s platností od 27. června vstup na své území i turistům z vybraných evropských zemí. Podmínkou pro vstup je nicméně prokázání rezervace ubytování na území Dánska minimálně na 6 nocí.

V návaznosti na čtvrteční usnesení vlády (PDF, 141 KB) o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR informujeme o následujícím:


1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR, NÁVRAT DO ČR:

Od 15. června platí následující:

 

Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, na jehož základě s účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR (nikoli občané ČR žijící v zahraničí!) při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test, ani karanténu.

Rozhodnutím České republiky změnou dne 12.6.2020 bylo k 15. 6. 2020 v tzv. "Semaforu" Dánsko zařazeno do nejméně rizikové kategorie států  (zelená barva). Občané ČR navracející se z Dánska, stejně jako občané či rezidenti Dánska tak mohou cestovat do České republiky bez omezení.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ DÁNSKA A TRANZIT:

Dánsko povolilo s platností od 27. června vstup na své území i turistům z vybraných evropských zemí včetně České republiky. Seznam dalších bezpečných zemí z pohledu Dánska naleznete zde: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus/rejse-og-covid-19-kort-over-lande

Od 15. června platí povinnost nosit v prostorách dánských letišť i po dobu letu roušku.

Od 22. srpna platí v celém Dánsku povinnost nosit roušky v prostředcích veřejné dopravy (autobusy, vlaky, trajekty, taxi) včetně stanic. Výjimku mají lidé mladší 12 let, lidé s dýchacími potížemi atp.

Aktuální informace dánských úřadů jsou dostupné na stránce https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark.

Nová hotline dánské policie, která se zabývá výhradně závažnými důvody pro vstup do Dánska, tranzitem apod.: +45 7020 6044

Policie nabádá, aby si volající nejprve pročetli FAQ.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ GRÓNSKA

Čeští turisté do Grónska přicestovat nemohou, pouze v případě, že mají pobyt v Dánsku, Německu, Norsku nebo na Islandu. Zároveň platí povinnost předložit negativní test na koronavirus, 5 dní v karanténě, která se opět ukončí negativní testem. Čeští turisté, kteří by chtěli cestovat z České republiky, nemohou do Grónska cestovat. Není známé datum případné změny podmínek.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ FAERSKÝCH OSTROVŮ

Od 27. 6 platí rozšířený seznam zemí, jejichž občané mohou do země cestovat. Při příjezdu je nutné prokázat se negativním testem ne starším než pět dnů. Pokud není možnost přijet s testem, musí všichni, kromě dětí do 12 let, podstoupit test na COVID-19 buď na letišti ve Vagar nebo před naloděním na trajekt v Hirtshals. Do 10.7. budou testy zdarma, od 11. 7. s poplatkem 390 DKK na letišti a 500 DKK při cestě trajektem. Do té doby, než bude mít turista výsledek testu, je nutné, aby setrval v domácí karanténě v místě svého ubytování. Výsledky testu by měly být známy nejpozději do poledne následujícího dne. Faerské ostrovy nepožadují prokázání pobytu na minimálně 6 nocí.


3. DOPRAVA:
Letecká doprava je zcela zastavena. Trajektová a vlaková doprava z/do Německa je částečně omezena.


4. OPATŘENÍ:
Karanténa po vstupu do Dánska při cestě z oranžových zemí je důrazně doporučena. Při pohybu na veřejnosti je nutné dodržovat odstup 1 m. Nošení roušek povinné není. Před i po návštěvě obchodů je doporučena dezinfekce rukou.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:
 

Zvláštní stránka pro koronavirus v DK:

www.coronasmitte.dk

Dánský zdravotnický úřad (Sundhedsstyrelsen):

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/Questions-and-answers

Aktuální informace a počty nakažených v DK:

https://www.sst.dk/corona

Kodaňské letiště:

https://www.cph.dk/en/flight-information/information-regarding-corona-virus

Ministrerstvo zahraničních věcí Dánska:

https://um.dk/da/

 

Grónsko a Faerské ostrovy

Informace k šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 v Grónsku a na Faerských ostroveech a opatřeními s tím spojenými jsou pro veřejnost publikována a aktualizována na webových stránkách grónského zdravotnického úřadugrónského zastoupení v Kodanifaerského zdravotnického úřadu pro Covid-19 a faerského zastoupení v Kodani.

Vzhledem k rychle se měnící situaci a postupnému uvolňování opatření doporučujeme kontaktovat přímo místní úřady na výše zmíněných odkazech.

Platnost informací:

od 18.8.2020

Zdroj

Egypt 1 detail

Platnost informací od: 7.8.2020

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím ke ztíženým podmínkám cestování do Egypta, Súdánu a Eritreje v souvislosti s pandemií koronaviru.

Egypt

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vycestování z České republiky je možné. Více informací je na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Egypt se počínaje 1. červencem 2020 otevřel mezinárodní turistice a byly obnoveny komerční lety. Situace v zemi má v souvislosti s pandemií COVID-19 dynamický vývoj, sanitární opatření, která budou v nejbližších týdnech a měsících přijímána, lze předpovídat jen s obtížemi.

MZV  ČR doporučuje cestovat do EAR pouze v nutných případech.

Počínaje dnem 7. srpna je podmínkou vstupu do Egypta povinnost předložit PCR-test, který není starší 72 hodin. Opatření se nevztahuje pro cestující, kteří vstupují na území Egypta v letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh a Marsa Alam. V těchto letoviscích není požadováno předložení PCR-testu. 

Cizinci, kteří pobývají v Káhiře a nemají dlouhodobé pobytové oprávnění, nebudou moci letecky cestovat z hlavního města do letovisek Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh a Marsa Alam).

Každý cestující musí vyplnit prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá při příletu do EAR.

Po příletu na letiště v EAR bude všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění.

Pobytová povolení v EAR pro cizince, jejichž platnost vypršela z důvodu COVID 19, byla prodloužena do 31. srpna 2020.

Před případnou cestou do zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si ověřili u zastupitelského úřadu Egypta v ČR, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

3. DOPRAVA:

Dne 14. 6. 2020 egyptská vláda oznámila obnovení provozu na egyptských letištích od 1. 7. 2020. V souvislosti s probíhající pandemií mohou být uplatňovány doplňující omezení, doporučujeme informovat se o aktuální situaci u konkrétního přepravce, popřípadě u poskytovatelů dalších služeb.       

4. OPATŘENÍ:

Egypt v souvislosti s šířením koronaviru zavedl dekretem předsedy vlády č. 768/2020 ze dne 24. 3. 2020 řadu protipandemických opatření, která jsou průběžně upravována s ohledem na aktuální vývoj. Egyptské orgány v souvislosti s nákazou pracují v režimu krizových pravidel, která mohou komplikovat poskytování konzulární ochrany občanům, a to i v případech nařízené karantény nebo hospitalizace. Kontakt se zastupitelským úřadem může být v takových případech ztížený.

Egyptská vláda od počátku června 2020 přistupuje k rozvolňování vnitřních opatření – byly znovuotevřeny některé hotely, postupně se zkracuje zákaz nočního vycházení a prodlužuje se doba, po kterou mohou být otevřeny obchody a provozovny služeb.

Egyptské úřady v souvislosti se zmíněným otevřením země dne 1. 7. 2020 upustily od plošné karantény pro příchozí osoby do letovisek. V jednotlivých letoviscích i mimo ně se ale pravidla mohou lišit a měnit podle místních podmínek. O aktuální situaci v konkrétní destinaci je vhodné informovat se ještě před započetím cesty, a to na zastupitelském úřadě Egypta v Praze nebo u poskytovatele cestovních služeb.

Lze očekávat, že pandemie COVID-19 bude kulminovat v průběhu měsíce července a v tomto kontextu je nezbytné vést v patrnosti, že onemocnění COVID-19 standardní cestovní pojištění začasté nepokrývá. Léčba v soukromých nemocnicích přitom může přijít až na 15.000 Kč/den. Nakaženou osobu nelze repatriovat běžným letem a nelze ovlivnit její případné umístění do egyptské karantény či do nemocnice.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví (pouze arabsky)

Egyptian Tourism Authority

Ministerstvo zahraničních věcí

6. REPATRIACE ČESKÝCH OBČANŮ:

V návaznosti na šíření koronavirové nákazy stále doporučuje Velvyslanectví České republiky v Káhiře občanům ČR pobývajícím v Egyptě návrat do vlasti. K dispozici jsou komerční letecké spoje. Od 2.7.2020 funguje například pravidelné spojení společnosti Lufthansa do Frankfurtu.

Platnost informací:

od 7.8.2020

Zdroj

Estonsko 2 detail

Platnost informace od 16.10.2020

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 16.10.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnech 12.-18.10. i 19.-25.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit - další informace v článku).

Vstup do ČR: Od 5.10. byl vyhlášen nouzový stav. Estonsko je stále mezi "zelenými" zeměmi podle míry rizika nákazy COVID-19 (další informace v článku).

1. Cestování do České republiky

Estonsko je k 9.10.2020 stále mezi "zelenými" zeměmi podle míry rizika nákazy COVID-19.

V České republice je od 5.10.2020 vyhlášen nouzový stav. Pro občany EU a tedy i Estonska přesto platí, že pokud nepobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemi v "červené" zóně, mohou volně vstoupit do ČR a nemusí prokazovat účel cesty.

Pokud tomu tak není, jsou povinni před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz), při hraniční nebo pobytové kontrole předložit doklad o jeho vyplnění a do 5 dnů od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit RT-PCR test (nebo při vstupu do ČR předložit výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v EU+ zemi a není starší 72 hodin).

Do doby výsledku testu (nebo po dobu 10 dní) platí zákaz volného pohybu a povinnost  nosit roušky.

Bližší informace na webu Ministerstva vnitra ČR a v článku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V případě TRANZITU přes Českou republiku: od 5.10.2020 je dovolen tranzit přes Českou republiku (z jakéhokoliv důvodu) i těm občanům a rezidentům EU, kteří strávili více než 12 hodin během posledních 14 dnů v zemích s vysokým výskytem nákazy COVID-19. Nemusí vyplnit Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR test. Jejich tranzit přes Českou republiku však musí proběhnout do 12 hodin od překročení české hranice a během pobytu v ČR musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

 

2. Cestování do Estonska a tranzit přes Estonsko

Občané České republiky mohou přicestovat do Estonska bez udání důvodu. Pro týdny 5.-11.10. i 12.-18.10. však pro ně platí povinná 14-denní karanténa, kterou nenahradí předchozí zahraniční test(více informací níže).

Od 1.9. je zjednodušen vstup do Estonska na tzv. naléhavou rodinnou akci (narození dítěte, pohřeb, návštěva nemocné osoby) tak, že pokud je první test uskutečněný při příjezdu do Estonska (více informací níže) negativní, není další pohyb v zemi při dodržení předepsaných opatření nijak omezen.

Pro návrat českých občanů do ČR z Estonska či tranzitem přes Estonsko nejsou žádná omezení ani povinnost karantény.

 

3.  Opatření v Estonsku 

Nošení roušek není v Estonsku povinné, vláda je však doporučuje ve veřejné dopravě nebo vnitřních prostorech s větší koncentrací osob společně s dodržováním odstupů 2 metrů od ostatních osob.

Estonsko stanovuje povinnost karantény po vstupu v závislosti na míře nákazy COVID-19 v cizí zemi - limitem je nakažení více než 16 osob na 100.000 obyvatel v posledních 14 dnech. Seznam států a koeficient, od něhož se povinnost karantény odvíjí, je aktualizován každý pátek na webu estonského ministerstva zahraničních věcí.

Po příletu na tallinnské letiště cestující vyplní podrobný dotazník s uvedením leteckých linek/přestupů spolu s telef. kontaktem a místem pobytu v Estonsku během karantény (hotel).

Od 1.9. je možné si karanténu zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy podstoupenými PO VSTUPU do země na letišti nebo v přístavu (terminál A i D). Test musí proběhnout do 24h po příjezdu do Estonska. Po úhradě bankovní kartou (67 eur) a vyplnění dotazníku je odebrán vzorek. Do výsledku testu (několik hodin až dva dny) je nutná KOMPLETNÍ samoizolace v místě ubytování. Negativní výsledek je sdělen sms,  pozitivní telefonním hovorem. Po tomto prvním negativním testu platí uvolněný režim samoizolace  s možností chodit do práce či obchodu při zachování odstupu od ostatních lidí. Nošení roušek není v Estonsku povinné. Druhý test není dříve než za 7 dní - na termínu se příslušné estonské testovací zařízení s dotyčným telefonicky domluví, nelze samostatně vyvíjet aktivitu. V případě příjezdu do Estonska vlakem či autem je doporučeno předem se objednat na testování přes speciální linku +372 678 00 00 (Po-Pá mezi 9:00-17:00 estonského času).  

V případě nachlazení s podezřením na koronavirus je povinností každého obrátit se na lékaře (tel. pohotovostní bezplatná linka 1247). V případě, že lékař nařídí testování, je i pro cizince zdarma. Povinností osoby s potvrzeným nakažením COVID-19 je spolupráce s Radou pro zdraví (kontakt níže) a poskytnutí údajů pro určení dalších infikovaných osob a blízkých kontaktů (při sběru dat jsou dodržována pravidla ochrany osobních údajů).

 

4. Doprava

Bližší informace o leteckém spojení na webu tallinnského letiště.

 

5. Odkazy na weby příslušných estonských institucí

Úřad vlády Estonské republiky/ Republic of Estonia Government

Úřadem estonské vlády zřízený speciální web/ Emergency Situation

Rada pro zdraví/ Health Board Estonia   s podrobnými informacemi včetně tel. pohotovostní bezplatné linky 1247 a stažení estonské trasovací aplikace HOIA

Platnost informací:

od 16.10.2020

Zdroj

Finsko 2 detail

Platnost informace od 2.10.2020

AKTUALIZUJEME - Finská vláda zmírnila od 19.9.  omezení pro vstup do země - nový limit pro volný vstup do Finska je 25 nových případů nákazy koronavirem na 100000 obyvatel. Česko tento limit nesplňuje a není tedy  ve skupině zemí, ze kterých lze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka do 22.11.platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska držet 14-denní karanténu. Od  1.10. přibude možnost se prokázat negativním testem a zkrátit si tak karanténu a od 23.11. budou vstup do Finska umožněn všem po předložení negativního výsledku 2 testů.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do ostatních států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19.  Podrobnější informace o cestách do jednotlivých zemí  lze získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ FINSKA A TRANZIT

Na základě rozhodnutí Finské  vlády je Česko ve skupině zemí, ze kterých nelze do Finska volně cestovat. Kritérium pro volné cestování se od 19. 9. zvyšuje z max. 8 nových případů na 100 000 obyvatel na 25 případů za posledních 14 dní.  Pro cestující z Česka bude tedy i nadále platit, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (studium, práce, návštěva rodiny, návrat do místa bydliště, a další opodstatněné důvody) a po příjezdu je doporučena 14-denní se karanténa. 

Od 1.10. do 22.11. - tzv. přechodné období

Všem osobám, které přicestují ze zemí s vyšším výskytem Covid-19 se doporučuje 14denní karanténa, kterou je možno zkrátit tím, že se cestující nechají otestovat ihned po příjezdu do Finska a následně podruhé nejdříve za 72 hod po příjezdu a oba testy budou negativní.

Od 23.11.

Pro vstup do Finska nebude již třeba mít důvod (návštěva rodiny, práce, škola) a bude možné přicestovat i za účelem turismu. Cestující ze zemí nebo oblastí s vyšším výskytem Covid-19 (tj. více než 25 nových případů na 100 000 obyv. za posledních 14 dnů) budou povinni při vstupu do FI předložit negativní výsledek testu na Covid-19, který nebude starší než 72 hod. Cestujícím je možné nařídit podle zákona o infekčních nemocech po vstupu do FI karanténu. Karanténa může skončit nejdříve předložením dalšího negativního výsledku testu. Nový test je možné nechat si udělat nejdříve 72 hod od příjezdu do Finska. Druhý test nebo karanténa se nevyžaduje od cestujících, kteří budou v zemi pobývat nejdéle 72 hod.

Finští občané a osoby ve Finsku žijící nemají povinnost předložit negativní výsledek testu při vstupu do země. Pokud přicestují z oblasti nebo země s vyšším výskytem, budou nasměrováni na testy ve Finsku.

Zvláštním skupinám (např. zástupci kultury, sportu nebo obchodu) může být nově udělena výjimka, díky které se na ně omezení a podmínky nebudou vztahovat. Aby mohla být výjimka udělena, musí být vstup dané osoby do Finska odůvodněn, např. zajištěním činnosti nezbytné z dlouhodobého hlediska či podporou ekonomické obnovy nebo růstu. Zvoucí strana nebo zaměstnavatel musí pro cestujícího předložit akční plán bezpečnosti zdraví, který bude vycházet z instrukcí finských zdravotnických úřadů. Žadatelé o výjimku se musí obracet přímo na Pohraniční stráž (Rajavartiolaitos). V žádosti musí odůvodnit národní význam cesty, a proč nebylo možné přistoupit k realizaci jinou formou. Pohraniční stráž zašle žadateli své hodnocení, konečné rozhodnut ale proběhne až při pohraniční kontrole.

Aktuální seznam podmínek, za kterých lze z jednotlivých zemí do Finska přicestovat je uveden  v angličtině na stránkách Finské pohraniční stráže

Na území Finska mohou vstupovat (platí do 22.11.):
 
a) občané Finska a jejich rodinní příslušníci
b) občané EU mající ve Finsku trvalý pobyt a jejich rodinní příslušníci
c) občané třetích zemí, kteří mají ve Finsku povolení k pobytu.

Dále mohou na území Finska vstoupit:

a) občané EU cestující z pracovních důvodů (nutno doložit dokladem potvrzujícím zaměstnání)
b) diplomaté, zaměstnanci mezinárodních organizací, vojenský personál a personál organizací poskytujících pomoc při plnění jejich povinností
c) osoby studující ve Finsku
d) osoby, které přijíždějí do Finska s povolením k pobytu (včetně občanů EU / schengenského prostoru, kteří si zaregistrovali své právo pobytu a sezónní pracovníci ze třetí země podle zvláštní kvóty)
e) osoby cestující z naléhavých rodinných důvodů (setkání s blízkým rodinným příslušníkem, účast na pohřbu, svatbě nebo v případě vážné nemoci blízkého rodinného příslušníka)
f) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo cestující z jiných humanitárních důvodů
g) další nezbytné a odůvodněné cesty (např. naléhavé osobní důvody, zahraniční zástupci tisku, majetek).

Podrobnější  vysvětlení jednotlivých kategorií osob, které mohou do Finska přicestovat:

a) Jedná se o návrat osoby žijící ve Finsku (podle finské Pohraniční stráže je bydliště ve Finsku potřeba doložit potvrzením o pobytu nebo výpisem z registru obyvatel. Samotná KELA kartička nemusí při kontrole stačit a úřady ji doporučují kombinovat např. s kopií nájemní nebo kupní smlouvy - důraz je kladen na prokázání toho, že cestující skutečně ve Finsku bydlí).
b) Lze přijet za rodinným příslušníkem žijícím ve Finsku (finská Pohraniční stráž doporučuje, aby osoba žijící ve FI napsala přijíždějícímu zvací dopis /e-mail v angličtině, kde uvede také svoje kontaktní údaje, aby ji mohla stráž v případě potřeby zkontaktovat). Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/ka,  děti, rodiče, tchán/tchyně, prarodiče, sourozenci, vnoučata, pravnoučata, strýc/tety a bratranec/sestřenice.
c) Přijet lze také za partnerem (přítel/přítelkyně) - tzv. romantický vztah, který je občanem Finska nebo žije ve Finsku (POZOR - V instrukcích IATA, které využívají letečtí dopravci, je však uveden jen obecný pojem rodinné vztahy a může tedy při nástupu do letadle nebo při přestupech vzniknout nedorozumění. Doporučujeme mít od osoby, se kterou jste ve Finsku v romantickém vztahu, dopis, kde je uvedeno co nejvíce údajů a důkazů o vztahu).
d) Mohou přijet lidé, kteří vlastní byt nebo volnočasové bydlení (chata) ve Finsku.

Informace o podmínkách vstupu do země lze nalézt na stránkách Finské pohraniční služby.

Tranzit - přes Finsko mohou zpět do vlasti cestovat občané EU a lidé trvale žijící v členských státech EU.

3. DOPRAVA

Momentálně zajišťuje přímé letecké spojení mezi Helsinkami a Prahou společnost Finnair.

Automobilová přeprava: Polsko, Estonsko a Lotyšsko tranzit umožňují. Litva od 3.8. omezila vstup na své území z Česka.  Podrobnější informace o tranzitu výše uvedenými zeměmi hledejte prosím na stránkách příslušných ambasád.

Cesta vozem je možná  i přímo do Německa (linka z Helsinek do německého Travemünde společnosti Finnlines) či přes Švédsko a Německo s využitím trajektu z Turku do Stockholmu společností Tallink nebo Viking Line.

Podrobné informace o trajektech lze nalézt na stránkách společnosti Tallink Silja.

4. OPATŘENÍ

Kategorizaci zemí bude provádět finský Národní úřad pro zdraví a blahobyt ( THL) každý týden. O zařazení do jedné ze dvou kategorií (tj. cestování bez omezení nebo cestování s testem) rozhoduje finská vláda.

THL také vydal dne 13. 8. 2020 doporučení k nošení roušek na veřejnosti. Úřad doporučuje nošení roušek v situacích, kdy není možné dodržovat bezpečné rozestupy, např. v hromadné dopravě, dále při cestě na COVID-19 test, v době čekání na výsledky testu, při cestě z rizikové země, nebo pokud člověk, kterému byla nařízena karanténa, musí nutně opustit bydliště. Podrobnosti k podobě doporučení naleznete na webu THL.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Podrobnější informace v angličtině jsou např. na webových stránkách:
VisitFinland
Finské pohraniční služby
Národního ústavu pro zdraví a sociální péči (THL).

Platnost informací:

od 2.10.2020

Zdroj

Francie 1 detail

Platnost informací od 15.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR níže uvádíme aktuální informace.

 •  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

1. Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? Ano. Francie od 15.6.2020 přistoupila k další vlně uvolňování restriktivních opatření a otevřela své vnitřní hranice pro občany EU.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? Ne. Situaci je třeba pravidelně sledovat.

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Podmínky vstupu do země jsou stejné jako před 18.3.2020 - tedy před vyhlášením restriktivních opatření v důsledku šíření COVID-19.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? Ano. Podmínky vstupu do země jsou stejné jako před 18.3.2020 - tedy před vyhlášením restriktivních opatření v důsledku šíření COVID-19.

5. Na co si mám dát pozor?

Vláda od 17. 10. opětovně vyhlásila sanitární nouzový stav a prezident Macron oznámil, že v 9 oblastech (Paříž a celý region Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Rouen a Saint-Etienne) je zavedeno od 17.10.2020, po dobu nejméně 4 týdnů, striktní omezení vycházení mezi 21h a 6h. Vycházení bude umožněno pouze v odůvodněných případech (př. zaměstnání či naléhavá zdravotní situace). Pohyb mezi regiony omezen není. Na celém území platí pokyn k dodržování základních hygienických pravidel (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor) a tzv. pravidlo 6 osob na veřejnosti i v soukromí (maximální počet osob kolem stolu v restauraci, velikost skupiny ve veřejném prostoru, doporučený max. počet účastníků soukromých oslav a setkání)

Aktuální doporučení dle regionů je nutné pravidelně sledovat na oficiálních internetových stránkách.

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Francii? K opuštění území Francie nejsou žádné speciální podmínky, osoba se musí prokázat platným českým dokladem totožnosti - na osobu je pohlíženo, že se vrací do vlasti.

Podrobné informace najdete v níže uvedeném textu.

 

 • VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY: 

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Za účelem posílení prevence proti šíření koronaviru COVID-19 vydává Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí doporučení k pobytům v přímořských oblastech.
Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže).
Při cestách hromadnou dopravou, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.

Dodržujte zásady hygieny rukou, v případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou atd.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních ČR věcí či Ministerstva vnitra ČR.

 

 • VSTUP NA ÚZEMÍ FRANCIE A TRANZIT

Vláda od 17. 10. opětovně vyhlásila sanitární nouzový stav a prezident Macron oznámil, že v 9 oblastech (Paříž a celý region Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Rouen a Saint-Etienne) je zavedeno od 17.10.2020, po dobu nejméně 4 týdnů, striktní omezení vycházení mezi 21h a 6h.

Nouzový sanitární stav nebyl zrušen, ale naopak prodloužen do 30. října 2020 v zámořských území Guyane a Mayotte.

Míra zaváděných restrikcí vychází z mapy Francie rozdělené na barevné oblasti, které odráží stav šíření epidemie.

Podmínky vstupu do země jsou stejné jako před 18.3.2020 - tedy před vyhlášením restriktivních opatření v důsledku šíření COVID-19.

Odlišná situace platí pro zámořská území, kde stále platí striktní opatření.

Cestování mezi kontinentální Francií a zámořskými územími je možné, ale je třeba vyplnit speciální prohlášení, předložit negativní test na COVID-19 a současně absolvovat test na COVID-19 i po příletu. 

Velmi striktní podmínky jsou k cestování na Guyane, Mayotte, Novou Kaledonii, Wallis a Futuna - je třeba mít vyplněnou speciální atestaci a podrobit se restrikcím na místě. Ostrov Guadeloupe je od 24.09.2020 zařazen do červené zóny a byla zavedena velmi přísná opatření.

Přesné informace o aktuálním vývoji situace ve Francii jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Veškeré informace pro tranzit přes letiště v Paříži najdete na internetových stránkách letiště a mezinárodní atestaci ke vstupu do Francie najdete na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra.

 

 • DOPRAVA

Ve Francii se doprava vrací do normálu.

Stále platí povinnost nosit roušku a dodržovat minimální bezpečnou vzdálenost 1m mezi cestujícími.

 

 • OPATŘENÍ

Povinnost nošení roušky v dopravě, v uzavřených prostorech i na veřejnosti. Toto opatření se týká osob starších 11 let - chodců, motocyklistů i uživatelů koloběžek. Nikoli však automobilistů. Dodržování základních hygienických bariérových gest.

Platí zákaz shromažďování nad 6 osob ve veřejných prostorech. 

V 9 oblastech Francie (Paříž a celý region Ile-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Rouen a Saint-Etienne) je zavedeno od 17.10.2020, po dobu nejméně 4 týdnů, striktní omezení vycházení mezi 21h a 6h.

Otevřít mohou parky, zahrady, muzea, kina, knihovny, všechny obchody a školy. Velké společenské akce s předpokládanou účastí přesahující 5000 osob jsou zakázány.

Pokud se osoba setká s nakaženým Covid-19 nebo onemocní Covid-19, tak je třeba striktně dodržovat základní hygienická bariérová gesta a navštívit nejbližšího všeobecného lékaře či pohotovost. Lékař rozhodne o předepsání testu na Covid-19 a případného typu izolace nemocného (domácí izolace, hotel či hospitalizace) a uvědomí státní hygienické autority. Jedná se o neodkladnou zdravotní péči v rámci EHIC.

Před odjezdem z ČR je třeba zkontrolovat platnost Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC) a sjednat cestovní pojištění. Podrobné informace k pojištění najdete zde.

Další informace k cestování najdete zde.

 

 • ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Francouzské ministerstvo vnitra 

Oficiální webové stránky ke koronaviru

Podmínky vstupu na území Francouzské Polynésie

Podmínky vstupu na ostrov Réunion

Podmínky vstupu na ostrov Guadeloupe

Platnost informací:

od 15.10.2020

Zdroj

Irsko 2 detail

Platnost informací od 18.10.2020

Čeští občané mají nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz zde) a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu není možno nahradit negativním testem.

Irská vláda vede "zelený seznam" zemí, po příjezdu z nichž není nutná 14-ti denní karanténa, Česká republika však mezi nimi není. Od 12.10. nesplňuje zařazení na seznam nikdo, tudíž bude do příští revize prázdný. Po příjezdu z jakékoli země bude nutná karanténa.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Podrobné aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na webu mzv.cz nebo mvcr.cz

2. VSTUP NA ÚZEMÍ IRSKA:
Po příjezdu do Irska je nutno se podrobit 14-ti denní karanténě. Je třeba vyplnit online formulář před cestou, odkaz zde. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska.  Více informací k organizaci karanténních opatření je možno nalézt na webu https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel. Z povinnosti vyplnit formulář jsou vyňati nezbytní pracovníci zásobování (posádka lodí a pozemní dopravci) a akreditovaní diplomaté. Karanténu není možno nahradit negativním testem. V případě nutnosti nejaktuálnějších informací lze též využít telefonní linky Ministerstva zahraničních věcí Irska (pouze anglicky): +353 (1) 6131733 nebo +353 (1) 408 2000. 

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Přímé letecké spojení Dublin-Praha poskytované společností Ryanair bylo od 19. října opět přerušeno, a to až do konce března 2021. Zatím existuje letecké spojení do  Polska, Německa, Rakouska a na Slovensko. Funguje námořní spojení mezi Irskem a Velkou Británií a námořní spojení mezi Irskem a Francií pro pozemní cestu. Letecký tranzit, tj. přestup na letišti v Dublinu, není omezen.

4. OPATŘENÍ:

Irsko uplatňuje 5ti stupňový plán opatření reagující na aktuální situaci v zemi. Nejnižší stupeň opatření je 1, nejvyšší 5. Od půlnoci 21.10. 2020 přechází celá země do stupně 5, což je prakticky lockdown. 

Platnost informací:

od 18.10.2020

Zdroj

Island 2 detail

Platnost informací od 30.9.2020

Na Islandu byly obnoveny kontroly na hranicích s platností od 24. 4. Od 15. 6. islandská vláda zahájila postupné uvolňování pravidel pro vstup do země. Občani a rezidenti ČR mohou vstoupit na území Islandu od 19. 8. po absolvování dvou testů v rozmezí 5 - 6 dnů (po tuto dobu jsou v karanténě) nebo jsou povinni setrvat v karanténě po dobu 14ti dnů. Stávající režim hraničních kontrol a PCR-testování na hranicích při příletu/připlutí na Island byl prodloužen nejméně do 6. 10.  
Z důvodu zpřísnění podmínek pro vstup do země od 19. 8. dochází k postupnému útlumu letecké dopravy z/na Island.

Island

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ČESKÉ CESTOVATELE

 •  Mohu na Island přicestovat bez udání důvodu? 

Pro cestovatele ze zemí EU/EHP (vč. ČR), ESVO a Velké Británie není Island uzavřen. Od 15. června mohou cestovatelé vstoupit na území Islandu bez povinnosti karantény v případě, že se nechají po příletu otestovat na COVID-19 a výsledek bude negativní.

Počínaje 19. srpnem se bude moci cestovatel na letišti rozhodnout, zda nastoupí na 14ti denní karanténu či se nechá na vlastní náklady otestovat (info k platbě viz níže) a setrvá v karanténě jen 5-6 dní do druhého testování, které je zdarma. 

 • Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Při vstupu do země není možné se prokázat negativním testem na COVID-19 vystaveným v ČR či jiné zemi.

Od 15. června mohou cestovatelé vstoupit na území Islandu bez povinnosti karantény v případě, že se nechají ihned po příletu do země otestovat na COVID-19 (nevztahuje se na děti nar. v r. 2005 a později). Testování na mezinárodním letišti v Keflavíku je  od  

1. července zpoplatněno. Počínaje 19. srpnem se bude moci cestovatel na letišti rozhodnout, zda nastoupí na 14ti denní karanténu či se nechá na vlastní náklady otestovat (info k platbě viz níže) a setrvá v karanténě jen 5-6 dní do druhého testování, které je 

zdarma.  Více informací k místům, kde lze podstouput druhý test, lze obdržet na letišti. 

Podmínky pro setrvání v karanténě lze nalézt na specializovaných islandských webových stránkách Covid - 19. Porušení karantény je pokutováno. 

 • Jaké jsou podmínky průjezdu Islandem? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Letecký tranzit přes Island (např. z USA dále do Evropy) je možný. Pobyt je možný pouze po nezbytně nutnou dobu v tranzitním prostoru letiště. 

 • Mohu na Island přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Vstup do země za účelem výkonu práce je možný. Více informací o výjimkách lze nalézt na webových stránkách Ředitelství pro zdraví.

 • Na co si mám dát pozor?

Od 31. 7. do 18.  8. se při pobytu na Islandu delším než 10 dní  vyžaduje, aby cestovatel podstoupil 5. nabo 6. den pobytu další test v některé z laboratoří  na ostrově. Od 19. 8. se pak cestovatelé budou moci rozhodnout, zda nastoupí po příletu do 14ti denní 

karantény nebo podstoupí hned po příletu placený test a v karanténě setrvají pouze 5 - 6 dní do provedení druhého testu, který je zdarma.  Jedná se o snahu rozšířit na cestovatele povinnost stanovenou do té doby pouze pro osoby usedle žijící na Islandu při 

návratu do země. Podrobnější informaci k realizaci  opatření obdrží cestovatelé na letišti. 

V zemi platí povinnost udržování 2-metrového sociálního odstupu a dodržování zvýšených hygienických pravidel. 

V případě kontaktu s nakaženou osobou je třeba nastoupit domácí karanténu a při symptomech nemoci COVID-19 je nutná izolace.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ ISLANDU

S platností od 24. 4. uplatňuje Island dočasné kontroly na vnitřních schengenských hranicích. Od 15. 6. mohli cestovatelé ze zemí EU a dalších schengenských zemí vstoupit na území Islandu bez povinnosti karantény v případě, že nechali po příletu otestovat na COVID-19. Počínaje středou 19. 8. se může cestovatel rozhodnout , zda nastoupí do 14ti denní karantény či zda se nechá na vlastní náklady po příletu otestovat a setrvá v karanténě pouze 5-6 dní, po kterých absolvuje další test (tentokrat bezplatně). 

Cestovatel by měl k pobytu v karanténě využít takové upytování, které je schopno zajistit podmínky pro dodržování karantényUbytování během karantény nabízí téměř 250 ubytovacích zařízení na ostrově. Na děti narozené v r. 2005 či dříve se povinnost karantény nevztahuje a nebude po nich vyžadováno ani testování po příletu. Druhé testování je možno absolvovat v každém zdravotnickém zařízení na Islandu a lze je najít na mapách či internetu.  Islandské úřady stále odmítají akceptovat zahraniční certifikáty potvrzující, že cestovatel není nakažen COVID-19. Porušení povinnosti setrvat v karanténě je pokutováno.

Další podmínkou je vyplnění on-line formuláře ještě před odletem na Island, ve kterém cestující uvede některé osobní údaje, kontakt a adresu během plánovaného pobytu na Islandu, informace o příletu a odletu, nedávno navštívených zemích či případných symptomech COVID-19. Cestovatelé jsou islandskými úřady rovněž vyzýváni ke stažení trackovací aplikace  Rakning C-19 a její využívání během pobytu v zemi.

Od 1. 7. je testování zpoplatněno částkou 11 000 ISK při platbě za test na místě, příp. 9 000 ISK při platbě předem během před-registrace (viz on-line formulář výše). Výsledek testu je testované osobě zasílán elektronicky do 24h. Do té doby nemusí daná osoba pobývat v karanténě a může odcestovat na místo uvedené v předem vyplněném on-line formuláři. V případě pozitivního nálezu je nakažená osoba kontaktována telefonicky a vyzvána k opakování testu za účelem potvrzení pozitivního výsledku. Více informací lze nalézt na webových stránkách islandské vlády.
 

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Informace k šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 na Islandu a opatření s tím spojených jsou pro veřejnost publikována a aktualizována na webových stránkách Islandské vlády,
jmenovitě Ministerstva zdravotnictví​ a na speciálně zřízených webových stránkách pro účely informování o epidemii COVID-19 na Islandu

Platnost informací:

od 30.9.2020

Zdroj

Itálie 1 detail

Platnost informací od 14.10.2020

 

Vzhledem k rozsahu šíření viru Covid-19 byla ČR zařazena mezi rizikové země EU, tj. pro vstup do Itálie je s okamžitou platností požadován negativní test (výtěr) na Covid ne staršíl 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu.
Detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Italské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že podle vládního nařízení článku 5 bod 3 platí, že všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu")

Pro vstup do regionů Sardínie, Apůlie a nově i Sicílie zůstává nutnost vyplnit online formuláře, kromě obecného formuláře pro Itálii, podrobnosti uvádíme níže.

Do Itálie lze přicestovat i za účelem turistiky, ale od 8.10. platí povinnost prokázat se negativním testem na Covid-19 nebo je nutno test PCR absolvovat po příjezdu do země do 48 hodin - neplatí žádná výjimka pro děti.

Povinné testy (výtěr z nosohltanu) platí pro všechny přijíždějící z České Republiky, Belgie, Francie, Španělska, Velké Británie a Severního Irska, Nizozemska. Do obdržení negativního výsledku testu či do jeho odběru, je nařízena karanténa-domácí izolace. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány testy výtěrem na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se mají nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

Pokud nejsou testy na letištích, v přístavech či hranicích k dispozici: Cestující se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny).

Jsou umožněny výjimky - viz níže.

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

 

Před cestou na Sardinii je nutno vyplnit rovněž online dotazník nejpozději 48h předem a vyčkat na QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat).

Sardínie, Apůlie, Sicílie a další užitečné informace https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/rady_pro_cesty_na_sardinii_sicilii_do.html

 

Na co si dát pozor? 

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušek  v uzavřených prostorách a nově i venku všude. Porušení je pokutováno (400-1000 €). Restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 24:00, od 21:00 s obsluhou pouze u stolů. Výčet opatření viz níže, kapitola 4.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

 K podmínkám vycestování z České republiky prosíme konzultujte zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cestujeme_covid19.html


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Upozorňujeme, že pro ČR začínají dnem 8.10.2020 platit povinné testy (podrobně viz odkaz výše).
 

Výjimky  a upozornění viz: prijezdy_do_italie.html

Výjimky z testů, rozdělení zemí a podmínky vstupu v tomto odkazu: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html   Zde naleznete rovněž formulář k vyplnění, jenž Itálie při vstupu vyžaduje. Seznam je důležitý zejména pokud jste před příjezdem do Itálie byli v posledních 14 dnech v některé ze zemí kategorií C,D,E,F.

 

TRANSIT: Transit přes Itálii je povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

Další:

Cestující musí počítat s nutností dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou v regionech lišit (viz kapitola Opatření níže). Může docházet ke změnám, např. v možnostech přesunu mezi regiony, v důsledku pravidelného hodnocení vlády ve věci šíření/nešíření nákazy. V případě nákazy nutno počítat s nucenou karanténou a prodloužením pobytu.

Upozorňujeme, že požadavky sanitárně bezpečnostních opatření se mohou v jednotlivých regionech Itálie lišit a mohou rovněž podléhat změnám v závislosti na vývoji šíření nákazy, jež bývá vyhodnocován každý den. Doporučujeme proto pozorně se řídit aktuálními pokyny místních úřadů a provozovatelů. Za nedodržení stanovených opatření hrozí pokuty.

Region Kampánie  nařizuje svým obyvatelům s trvalým bydlištěm po návratu z dovolených ze všech zemí karanténu do absolvování testu, pod pokutou 1000 eur a trestnímu oznámení za porušení nařízení – týká se pouze rezidentů, ne turistů ČR.

 

3. DOPRAVA 

 

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Vzhledem k šíření viru je nutno počítat s jejím postupným omezováním z důvodu nerentability.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (aktuálně prodloužen do 31. ledna 2021). 

POZOR: nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude, i venku (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit),  v opačném případě hrozí pokuty od 400-1000 Eur. Nově je důrazně doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob a dále dodržovat limit 6 osob při soukromých oslavách. Restaurace a bary jsou otevřeny pouze do 24:00, od 21:00 však jenom podniky s obsluhou u stolu, zakázáno je shlukování se před bary apod. Zakázány jsou venkovní oslavy, s výjimkou některých obřadů (svatby, pohřby), pro které ale platí limit účasti maximálně 30 osob.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběženě monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pokud by CZ občan požadoval repatriaci do ČR, italská strana toto ve spolupráci s českou umožní (za zachování přísných zdravotně-bezpečnostních podmínek).  Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Stručné shrnutí ochranných opatření proti šíření viru Covid 19 : nosit roušky, dodržovat stanovené vzdálenosti, počítat s měřením teploty při vstupu do podniků, počítat s evidencí příchodů po dobu 30 dnů.

Odkaz na výčet karanténních opatření:https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Zastupitelský úřad Řím 

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450

 

 
 

Platnost informací:

od 14.10.2020

Zdroj

Kypr 2 detail

Platnost informací od 2.10.2020

Přehled platných mimořádných omezení v Kyperské republice, pravidla pro cestování a důležité kontakty. Cestovatelé z ČR nemohou, s platností od 18. září, vstoupit na Kypr.

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Na základě rozhodnutí Vlády Kyperské republiky byla s platností od 18. září přeřazena Česká republika z „Covidové“ kategorie B do kategorie C. Do země tedy nemohou vstupovat turisté, kteří v posledních 14-ti dnech pobývali v České republice, nebo v jiné zemi kategorie C. Rozdělení zemí do jednotlivých kategorií průběžně aktualizuje kyperské ministerstvo zdravotnictví. Osoby, kterým je umožněno vstoupit na území Kypru ze země kategorie C (odkaz):

 • Kyperští občané s trvalým pobytem V Kyperské republice a jejich rodinní příslušníci (zahraniční manželé, jejich nezletilé děti a rodiče kyperského občana);
 • osoby, které v Kyperské republice legálně dlouhodobě pobývají;
 • osoby, kterým je povolen vstup do Kyperské republiky v rámci Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích (1961) a konzulárních vztazích (1963);
 • osoby, bez ohledu na jejich státní příslušnost, které mají speciální povolení Kyperské republiky.

Pouze cestovatelé, kteří spadají do některé z výše uvedených kategorií, absolvují test na Covid-19 po příletu na Kypr na vlastní náklady (60 €), které mohou zahrnovat i případné dočasné ubytování a s tím spojený transport. Následně je nařízena povinná 14-ti denní karanténa (doma, nebo v ubytovacím zařízení), a to bez ohledu na to, zda byly výsledky testu pozitivní, či negativní. Další Covid-19 test na vlastní náklady je nutné absolvovat 48 hodin před ukončením karantény. Výsledky testu musí být následně poslány na tuto adresu monada@mphs.moh.gov.cy. K ukončení karantény dojde až po negativním výsledku posledního Covid-19 testu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR  důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Aktuální informace k jednotlivým zemím naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí a informace k návratu do ČR na portálu Ministerstva vnitra věnovaného COVID-19.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ KYPRU

Od 18. 9. 2020 nemohou cestující z České republiky (vč. osob tranzitujících přes ČR) vstoupit na Kypr (Kyperská republika), z důvodu přeřazení České republiky do kategorie C.

Mezinárodní letiště na Kypru jsou otevřená pro pravidelné komerční linky i charterové lety. Kyperská vláda uplatňuje pravidla, která se liší pro cestující z jednotlivých zemí.

Kypr rozděluje státy podle míry rizika nákazy na tři kategorie (A, B, C) a podle ní reguluje pravidla vstupu do země. Rozdělení zemí do jednotlivých kategorií průběžně aktualizuje kyperské ministerstvo zdravotnictví.

Odlet z Kyperské republiky je cizincům umožněný bez omezení. Od 15. 6. 2020 nemusí občané ČR a rezidenti s trvalým pobytem na Kypru při cestě do ČR předkládat negativní test na COVID-19 ani nastoupit do karantény.

Pohyb mezi jižní a severní částí Kypru

V současnosti jsou uzavřené všechny přechody mezi jižní a severní částí Kypru pro cizince, kteří nežijí trvale na Kypru. Přechod je umožněný na vybraných místech pouze ze závažných humanitárních důvodů.  V těchto případech kontaktujte, prosím, vždy velvyslanectví!

 

OPATŘENÍ

Platná omezení v souvislosti se šířením koronaviru (v závorce doba platnosti opatření):

- Od 1. 8. platí povinnost nosit roušku ve vybraných uzavřených prostorách (supermarkety, banky, nákupní centra), za nedodržení bude udělena pokuta 300 EUR.

- zákaz shromažďování více než 100 osob v uzavřených prostorách a 200 osob venku

- návštěva kostelů a mešit stejně jako účast na pohřbech, svatbách a křtinách je povolena za dodržení hygienických protokolů a kapacitních limitů

- v autobusech veřejné dopravy platí povinnost nosit roušku

 

KONTAKTY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 

Cyprus Flight Pass

Telefonní linka pro podezření na nákazu COVID-19 a zajištění testování: 1420

Obecné informace ke koronaviru: 1450 (non-stop) nebo 1412 (Po-Pá 8-20h)

Informace k zaměstnání a podnikání: 1433 (Po-Pá 8-20)

Kyperský vládní portál ke COVID-19 v řečtině (aktuální) a angličtině (se zpožděním).

 Spojení na Velvyslanectví ČR v Nikósii:

Telefon                         +357 22 421118
Fax                                +357 22 421059
Email                           nicosia@embassy.mzv.cz
Webové stránky         www.mzv.cz/nicosia

Určité informace o cestování v rámci zemí Evropské unie lze nalézt na stránkách Re-open EU

Všem českým občanům doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD, jehož prostřednictvím jsou zasílána zásadní upozornění a varování.

V urgentních případech nebo mimo pracovní dobu volejte přímo linku konzulární pomoci +357 99 356 380.

Platnost informací:

od 2.10.2020

Zdroj

Lichtenštejnsko 1 detail

Planost informací od 18.9.2020

Pravidla pro přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska se zpřísnila. Cestující z České republiky jsou po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území, pokud se uskutečnil po 14.09.2020, povinni nastoupit 10-denní karanténu. 

 

1. Koho se povinnost karantény týká

Osob, jež pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska vněkteré tzv. rizikové zemi, mezi něž patří od 14.09.2020 i Česká republika. Aktuální seznam rizikových zemí lze kontrolovat na webu: bag.admin.ch

Povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 10 dnech tranzitovaly přes nějaký rizikový stát a nacházely se na jeho území méně než 24 hodin.

 

2. Jaká je délka povinné karantény

Karanténa trvá 10 dní. Příp. předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10-denní délku.

 

3. Existují výjimky z povinné karantény ?

Ano, např. pro osoby, přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy, pracující jako posádky prostředků mezinárodní osobní dopravy, nebo pro ty, kteří musí z pracovních nebo medicínských důvodů přicestovat do Švýcarska nebo Lichtenštejnska na taxativně vyjmenovanou dobu a jejichž cestu nelze odložit (nutno doložit).

Výjimky jsou stanoveny v čl. 4 odst. 1 nařízení švýcarské vlády (Lichtenštejnsko z něj vychází), které je neustále novelizováno, proto neuvádíme jejich plný výčet. Aktuální stav lze zkontrolovat zde (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/francouzština/italština/angličtina): admin.ch

Čl. 4 odst. 3 téhož nařízení umožňuje jednotlivým kantonálním zdravotním úřadům povolit ve výjimečných, odůvodněných případech na území daného kantonu další výjimky nebo ulehčení. Zmíněné oprávnění je třeba vnímat jako možnost, použitelnou jen ve skutečně výjimečných a odůvodněných případech. S případnými dotazy v tomto směru je třeba obracet se přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad (jejich seznam a kontakty na ně lze nalézt v odkazu níže, je třeba rolovat na konec bodu). Velvyslanectví ČR v Bernu tyto výjimky nezprostředkovává a nemá možnost jejich udělení ovlivnit. bag.admin.ch

 

4. Lze přes Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko i nadále tranzitovat ?

Ano, má-li tranzitující osoba úmysl i reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země. Tzn.: je povoleno tranzitovat přes švýcarská letiště, přejet osobním vozem přes území Švýcarska a Lichtenštejnska - např. při návratu z dovolené do ČR, nebo tranzitovat vlakem, autobusem a dalšími dopravními prostředky. 

 

5. Co je třeba udělat po vjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska z ČR nebo jiné rizikové země

Osoba, splňující kritéria, vymezená v bodě 1, je povinna svůj příjezd  do 2 dnů nahlásit místně příslušnému kantonálnímu úřadu. Seznam a kontakty lze nalézt v bodě 3.

 

6. Jak postupovat bezprostředně po přicestování do Švýcarska nebo Lichtenštejnska

 

a) Okamžitě se odebrat domů nebo do místa odpovídajícího ubytování (hotel, ubytovna atd.). Při cestě je třeba dodržovat odstup 1, 5 m od ostatních osob nebo si nasadit roušku, a pokud možno nepoužít hromadnou veřejnou dopravu.

b) Nahlásit přicestování do 2 dnů místně příslušnému kantonálnímu úřadu, viz bod 5, a řídit se  dále jeho pokyny.

c) Zdržovat se 10 dní doma nebo v místě odpovídajícího ubytování, vyhnout se kontaktům s jinými osobami (včetně osob ve společné domácnosti, jež v rizikové zemi nepobývaly) a řídit se obecnými návody, jak se chovat v karanténě, viz přílohy: llv.li

Anweisung zur Quarantäne (PDF, 182 kB, 03.08.2020)

 

7. Co hrozí při nesplnění ohlašovací povinnosti, zmíněné v bodě 5, a povinnosti nastoupit karanténu

Taková osoba se dopustí přestupku a hrozí jí finanční sankce do výše 10.000 CHF.

 

8. Závěrečné upozornění

Každý stát je suverénní v rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek umožní vstup na své státní území. Ty se mohou lišit od českých. Každý cizinec, který hodlá přicestovat na švýcarské nebo lichtenštejnské území musí respektovat pravidla, stanovená švýcarskými a lichtenštejnskými úřady. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost je v tom ovlivnit.

Platnost informací:

od 18.9.2020

Zdroj

Litva 2 detail

Platnost informace od 13.10.2020

Od 12. 10. 2020 platí pro vstup do Litevské republiky nová pravidla.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Souhrnná informace o podmínkách vycestování z ČR je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ LITVY 

Od 12.. 10. 2020 mohou občané států EU a osoby v nich legálně pobývající mohou vstoupit do Litvy za těchto podmínek:

- byla zrušena povinnost předložit při vstupu do Litvy negativní test na COVID-19 ne starší než 72 hodin;

- pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů vyšší o 10 % než v Litvě (kde k 12. 10. 2020 dosahuje 55,7), což je případ ČR, musí cestovatelé z těchto států podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě. Žádost o zkrácení karantény se podává po vykonání testu na formuláři, který naleznete zde;

- pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů nižší, než je uvedeno v předchozím bodě, mohou cestovatelé z těchto států vstoupit do Litvy bez podmínek.

Každý cestující přijíždějící do Litvy prostředky hromadné přepravy se musí před odjezdem zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) a obdržené potvrzení - tzv. QR kód – předložit při nástupu do letadla, trajektu, autobusu nebo vlaku.

Cestující přijíždějící do Litvy za účelem pobytu (neplatí pro tranzit) autem, se musí zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) do 12 hodin od vstupu do země.

Tranzit je povolen jen pro návrat přes Litvu do ČR, v ostatních případech je třeba předložit litevským orgánům před cestou prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Vilniusu odůvodněnou žádost o výjimku a vyčkat na výsledek řízení (trvá až 7 dnů). V žádosti je třeba uvést jméno a příjmení cestovatele/ů, číslo cestovního dokladu, druh vozidla, SPZ vozidla, den/dny a (rámcově) čas překročení litevských hranic, názvy hraničních přechodů a přiložit sken dokumentů prokazujících účel tranzitu. Podmínky vstupu do Litvy a tranzitu jsou souhrnně uvedené na webu Ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky zdePro tranzit neplatí podmínka registrace na webových stránkách Národního centra veřejného zdraví. Podmínkou je rychlý průjezd Litvou bez zbytečných zastávek a bez noclehu.

3. DOPRAVA

Průběžně se obnovují pravidelná mezinárodní letecká spojení z Vilnisu, Kaunasu a Palangy, aktuální přehled mezinárodních letů z/do Vilniusu můžete najít zde. Nadále funguje oboustranně trajekt Klajpeda (Litva) – Kiel (Německo). Přejezd litevsko-polských a litevsko-lotyšských hranic po silnici je možný přes všechny hraniční přechody.

4. OPATŘENÍ

Karanténní opatření v případě, že se návštěvník z ČR setká během svého pobytu v Litvě s osobou nakaženou COVID-19 nebo v Litvě koronavirem onemocní nebo je karanténa pro cestovatele z ČR povinná na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví Litevské republiky:

- karanténu lze trávit v ubytovacím zařízení, izolace jinde se nevyžaduje;

- během karantény si cizinec hradí náklady na ubytování a stravu sám;

- v případě onemocnění hospitalizace není nutná, pokud se nemocný cítí dobře, o příp. hospitalizaci rozhodne lékař.

Nošení roušek je povinné ve všech vnitřních prostorách a veřejné dopravě.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky: www.sam.lrv.lt

Národní centrum veřejného zdraví (např. kontakty na odběrová testovací místa): www.nvsc.lrv.lt 

Platnost informací:

od 13.10.2020

Zdroj

Lotyšsko 2 detail

Platnost informací od 2.10.2020

!! UPOZORNĚNÍ - Česká republika je stále zařazena do "červeného" seznamu zemí, tj. pro cestovatele z ČR platí povinnost nastoupit domácí samoizolaci. Aktuální znění tohoto seznamu je na stránkách lotyšského Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (odkaz viz text) zveřejňováno vždy v pátek odpoledne.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete v článku MZV ČR, který je průběžně aktualizován, včetně zohlednění ustanovení plynoucích z ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Vstup na území Lotyšska

Rozhodující je zařazení země, ze které cestujete nebo přes kterou tranzitujete, do barevně odlišených skupin podle epidemiologické situace, v tabulce vydávané Centrem pro prevenci a kontrolu nemocí Lotyšska. Je třeba vždy sledovat aktuální stav.

 • Pokud cestujete přímo ze zemí v neutrální „šedé“ skupině, pak nemusíte zůstat v domácí samoizolaci. 

 • Pokud cestujete (nebo tranzitujete) ze zemí zařazených do "žluté" nebo "červené" skupiny zemí, pak musíte po příjezdu do Lotyšska zůstat v 10-denní domácí samoizolaci (negativní test není alternativou!).

Tabulka je pravidelně aktualizována, je nezbytné sledovat jak aktuální zařazení České republiky, tak zemí, přes které se dopravujete.  Tabulka online je zde  Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele zde

POZOR! Od 16. 7. je povinností všech cestovatelů, kteří do Lotyšska přijedou prostředky hromadné dopravy (letadlem, mezinárodním autobusem atp.), vyplnit formulář - viz níže. Formulář je k nalezení také online zde.

Formulář pro cestovatele AJ (PDF, 155 KB)

Tranzit

Tranzit v rámci schengenského prostoru není omezen - musí se však jednat o prostý průjezd zemí, tj. bez přenocování atd. Týká se překročení pozemních hranic soukromým automobilem, případně tranzitu v rámci mezinárodního letiště v Rize.

Upozorňujeme na Rozhodnutí vlády č. 360 (odst. 36 a dále) ze dne 9. 6. 2020, podle kterého jsou pro cizince uzavřeny vnější hranice (tj. hranice mezi Lotyšskem a Ruskou federací). Průjezd je umožněn pouze občanům EU, kteří se přes území Lotyšska vrací do země svého trvalého pobytu (v EU). Text Rozhodnutí vlády č. 360 v anglickém jazyce zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku najdete zde.

 

3. DOPRAVA

Po krátkodobém obnovení mezinárodní dopravy v letních měsících došlo s výrazným nárůstem počtu případů onemocnění COVID-19 od druhé poloviny srpna k opětovnému útlumu mezinárodní dopravy z a do Lotyšska. Znovu byly pozastaveny přímé spoje (letecké, autobusové i námořní) do zemí tzv. červené zóny, kde výskyt onemocnění přesahuje dvojnásobek průměru EU, ale i z některých dalších zemí.

Doporučujeme sledovat webové stránky konkrétních dopravců pro aktuální informace o dostupných spojích.

 

4. OPATŘENÍ

Karanténní a hygienická opatření upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 a jeho dodatky. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce zde.

Opatření týkající se vstupu na území Lotyšska – podrobněji viz výše bod 2.

Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku najdete zde.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictvíCentrum pro prevenci a kontrolu nemocí

Platnost informací:

od 2.10.2020

Zdroj

Lucembursko 1 detail

Platnost informací od 7.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády CZ o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území CZ ze dne 23.4.2020 níže naleznete aktuální informace týkající se možností cestování z/do LU a z/do CZ.

 

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

I) Vycestování z CZ

Prostředkem pro dopravu CZ/LU je osobní automobil (přes DE), od 1.7.  i letadlo.

Eventualitou je i využití individuálně sjednané, zpoplatněné komerční přepravy operátorů Umbrella Holiday a RegioJet (firemními mikrobusy pro menší skupinky cestovatelů).

Podrobné informace viz www.mvcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz).

II) Vstup na území/transit LU

1. Mohu do Lucemburského velkovévodství vstoupit bez udání důvodu? Ano, do země mohou čeští občané i nadále cestovat bez udání důvodu.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Ne.

3. Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? Ne, při vstupu do země se negativním testem není třeba prokazovat. Všichni pasažéři při příletu do země nicméně mají možnost využít voucher na test zdarma (buď přímo na letišti, nebo v některé ze 3 akreditovaných laboratoří v zemi: BioNext, Ketterthill, Labortoires réunies). Testy mimo voucher jsou již pro ne-residenty zpoplatněny.

4. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Občané CZ mohou v Lucembursku pobývat či Lucemburskem projíždět bez omezení.

5. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? Ano, do Lucemburska lze za prací nadále dojíždět.  Pro občany států, které k EU přistoupily 1. 5. 2004, otevřelo Lucembursko svůj pracovní trh bez omezení téhož dne. Občané CZ mají stejná práva, jaká mají v oblasti přístupu k zaměstnání občané ostatních členských států Unie, tj. nejsou povinni žádat o pracovní povolení, pouze se registrují u místního úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale, www.secu.lu. Zaměstnávání občanů EU země neomezila ani během pandemie, trvá však doporučení využívat maximálně práce z domova/on-line.

5. Na co si dát pozor? Pokud se občan CZ během pobytu v LU dostane do intenzivního kontaktu s osobou COVID-19 nakaženou, musí ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady setrvat v karanténě (5. den po kontaktu bude vyzván MZdr LU k absolvování testu: v případě negativního výsledku musí v ubytovacím zařízení v karanténě setrvat ještě 7 dní, v případě pozitivního výsledku, či odmítnutí testu, 10 dní).​ Pokud se na občanovi CZ během pobytu v LU projeví symptomy onemocnění či se onemocnění prokáže, musí  od prvních příznaků až do potvrzení či vyvrácení podezření přejít do auto-izolace, na základě telefonické konzultace či na pohotovosti) absolvovat lékařské vyšetření a dle doporučení lékaře absolvovat diagnostický test. V případě pozitivního výsledku bude muset ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady v karanténě setrvat min. 10 dní (nedodržení karantény je přitom právně klasifikováno jako přečin/pokuta 500 eur). V těžkých případech bude cestovatel umístěn do nemocnice (náklady mu budou následně, na základě dohod o sociálním a zdravotním pojištění v EU, zpětně refundovány). Repatriace v daném případě nepřipadá v úvahu (auto-izolace předpokládá vyloučení pohybu mimo ubytovací zařízení), povolena může být jen ve zcela výjimečných případech, jen za předpokladu vysoce zabezpečeného převozu, na základě rozhodnutí MZdr LU. Umístění do nemocničního zařízení je od 24. 6. v případě, že jej MZDr vyžaduje, povinné (Zwanghospitalisierung, hospitalisation de manière forcée). Pokuty (za nedodržování přikázané karantény (7 dní) či izolace (10 dní)  či absenci nošení masek (ve veřejné dopravě či v pohybu v budovách, až do usednutí) a nedodržování social distancing  stouply na  25-500 eur (př. umisťování masek za zpětné zrcátko 49 eur).  Návštěvy v soukromí lze aktuálně pořádat pouze do 10 osob. V podnicích byly znásobeny kontroly a firmy, u nichž byl prokázán nedostatek sanitární disciplíny, budou bud na 3 měsíce zcela uzavřeny, nebo jim bude odebrána/zpětné vymáhána st. pomoc. Mobilní tracing-aplikace zavedena nebyla, LU (i ve spolupráci s okolními regiony) využívá analogové verze. 

III) Doprava v LU

Platí povinnost nošení masek.

IV) Sanitární opatření v LU

18. 3. 2020 vyhlásila a 24. 6. ukončila vláda v zemi krizový stav. Od 2. 7., resp. 20. 7., byla kvůli opětnému nárůstu infekce v populaci opět zpřísněna sanitární opatření. Po 1. fázi plošného testování byla 15. 9. 2020 (zatím do 3/2021) spuštěna 2. vlna testů. 

*****

Sanitární omezení vůči LU uplatňují :

(1) v EU: Belgie (osoby cestující z LU do BE musejí vyplnit dedikovaný formulář (Passenger Locator Formular) a absolvovat povinný test a karanténu; vyvázány jsou pouze osoby s prokazatelným bydlištěm v LU, cestující do BE na méně než 48h, a osoby s disponující „důvodem“ (a příslušným potvrzením): pendleři a studenti, plus případy hodné zvláštního zřetele/akutní zdravotní kauzy); Česká republika (pro pracovníky/studující, www.mzv.cz),  Dánsko, Estonsko,  Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo (osoby, které v LU stráví více než 72h se musejí v DE - s výjimkou přeshraničních pracovníků - prokazovat neg. testem ne starším 48h, či setrvat v karanténě, od 5. 10. je při cestách do Sárska a Porýní povolen malý pohraniční styk do 24 h bez omezení), Portugalsko (pro cesty na Madeiru a Azory), Rumunsko, Slovinsko a Slovensko; 

(2) mimo EU: Island, Norsko, Švýcarsko (pro osoby, které v LU strávily více než 24h platí 10 denní izolace, bez ohledu na příp. neg. test) a Velká Británie.

*****

Od 1. 7. (zatím do 31. 12. 2020) LU na doporučení EK povoluje vstup residentům, pendlerům a vysoce kvalifikovaných a sezonních pracovníkům, plus osobám, které mají závažný osobní důvod, z 11 třetích zemí (Austrálie, Číny, Gruzie, Japonska, Jižní Korey, Kanady, Nového Zélandu, Rwandy, Thajska, Tuniska a Uruguaye).

*****

Od 12. 8. musejí cestovatelé starší 11 let z 3. zemí mimo tento seznam před leteckou cestou do LU předkládat negativní text na COVID-19, ne starší 72h (rodinní příslušníci občanů EU, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie a zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska s trvalým pobytem v těchto destinacích z povinnosti vyloučení). 

Od 15. 9. 2020 jsou nově povoleny krátkodobé pobyty občanů 3. zemí, kteří jsou:

 1. rodinnými příslušníky občanů EU (manželé/-ky či registrovaní partneři) a jejich přímými potomky mladšími 21 let;
 2. rodinnými příslušníky občanů třetích zemí s trvalým pobytem v LU (manžel/-ka či registrovaný partner) a jejich přímými potomky mladšími 18 let;
 3. životními partnery (druh/-žka) osob s trvalým pobytem v LU (v daném případě musejí však dotčené osoby na místním centrálním Úřadě pro pasy, víza a legalizace dlouhodobý vztah a společné aktivity doložit prostřednictvím cestovních dokladů, vstupních razítek z pasů či dokladů o společném trvalém bydlišti v zahraničí).

V) Odkazy na LU instituce

Viz přehled zde. 

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky

Platnost informací:

od 7.10.2020

Zdroj

Maďarsko 1 detail

Platnost informací od 6.10.2020

Maďarsko od 1 září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 11. 2020. Po 6. 10. znovu mohou vstoupit na území Maďarska občané Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem do 31. 10. a prokáží se negativním testem SARS-CoV2-PCR ne starším 5 dnů.

1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí aMinisterstva vnitra ČR.  

2. Vstup  na území

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Od 1. 9.  do 1. 11. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě - jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností "Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)", musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB) ;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů - při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. - doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic - uplatňuje se zvláštní režim;
 • občany Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem nejpozději do 31. 10. a doloží to spolu s negativním testem PCR v angličtině nebo maďarštině, ne starším 5 dnů.   

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na HU území v níže uvedených případech. Pro mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti je to policie budapešťského 18. obvodu. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině (k dispozici na internetové stránce policie), doložená příslušnými dokumenty:

 • soudní jednání (doklad maďarského soudu);
 • zdravotní prohlídka nebo léčba (dopis cílového zdravotního zařízení);
 • studium na maďarské univerzitě;
 • cesta osobní dopravou k zabezpečení nákladní dopravy (potvrzení zaměstnavatele);
 • rodinná událost jako svatba, křest a pohřeb;
 • péče o příbuzného;
 • významná mezinárodní církevní událost;
 • jiné další rozumné důvody.

Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup na území HU bude odepřen osobám, které na základě rozhodnutí HU policie podstoupí zdravotní kontrolu, jejíž nález bude pozitivní. I v případě negativního nálezu této zdravotní kontroly bude mít osoba povinnou desetidenní karanténu, které se může vyhnout či si ji zkrátit dvěma negativními testy PCR na Covid19 v období 5 dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.

Tranzit zůstává zachován. Cizinec v tranzitu (i Čech) přes Maďarsko musí mít platné doklady pro vstup do schengenského prostoru (Čech platný OP nebo pas), prokázat, že se jedná o tranzit přes Maďarsko do cílové země a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Při vstupu do Maďarska může být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie) a v určené časové intervaly.    

Od 1. 8. ČSA zrušily přímé lety z Prahy do Budapešti. Čekáme v září omezený mezinárodní letecký provoz. Občané ČR se mohou z HU vracet přímými mezinárodními spoji vlakem ČD nebo autobusy Flixbus, naopak Regiojet do konce září vlakové i autobusové spojení mezi CZ a HU přerušil.

4. Opatření

V Maďarsku byl ukončen stav nouze dne 17. června 2020. Nejdůležitější nadále platná omezení jsou následující:  

Všechny obchody jsou otevřené. Při nakupování v obchodě, v prostředcích veřejné dopravy, kinech, divadlech, sociálních a zdravotních zařízeních a přijímacích kancelářích je nutné používat roušky.

Jsou otevřené i uzavřené části restaurací, kaváren, cukráren, bufetů, espresso barů. Ti, kteří tam pracují, musí nosit roušky zakrývající jejich ústa a nos.

5. Odkazy na místní instituce: 

 Operativního střediska

Národního zdravotnického centra (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

Platnost informací:

od 6.10.2020

Zdroj

Malta 2 detail

Informace platné k 18.8.2020

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově). Malta je zařazena do země s nízkým rizikem nákazy. Cestující na Maltu musí před odletem vyplnit dva formuláře - viz níže.

 

Cestování na Maltu– otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Ano. Od 1.7.2020 jsou na maltském letišti obnoveny lety. Nyní je možné létat  z a do těchto destinací: Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Kypr, Švýcarsko, Island, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Lucembursko, Česká republika, Řecko, Chorvatsko, Spojené království, Belgie, Bulharsko, Nizozemí, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Andora, Monako, San Marino, Čína, Vatikán, Rwanda, Uruguay, Slovinsko, Japonsko, Maroko, Thajsko, Tunisko, Portugalsko, Rumunsko, Libanon, Indonésie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Jordánsko, Lichtenštejnsko.

Aktuální výčet zemí naleznete zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

a zde: https://reopen.europa.eu/en

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné z těchto zemí uznaných jako "turistický koridor" (buď zde mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí! Pozor: Malta zavedla seznam zemí, ze kterých při cestě na Maltu, musíte mít negativní PCR test. Seznam bude aktualizován přibližně jednou týdně - viz kapitola Vstup na území Malty níže.

 

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Pokud cestujete z jedné z výše uvedených zemí a zároveň jste v ní pobývali poslední 2 týdny před odletem, nemusíte mít negativní test na Covid-19 ani podstupovat 14 denní karanténu. Všichni cestující musí vyplnit následující dva formuláře -

Jeden se týká prohlášení, že cestující strávil posledních 14 dní v jedné z výše uvedených povolených zemí (pokud ne, má kontaktovat check-in letecké společnosti) a ve druhém formuláři uvede kontaktní údaje.

 

 1. the Public Health Travel Declaration Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020.pdf
 2. the Passenger Locator Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf

 

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Podmínky jsou stejné jako v členských státech EU.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako v jiných členských státech EU.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště na Maltě?

Od 15.6. je Malta zařazena do zemí s nízkým rizikem nákazy, nemusí se tudíž po příjezdu do ČR prokazovat negativním testem na Covid-19. 

Občané ČR, kteří v zemích s vysokým rizikem (červená barva) nebo neoznačených na Semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, jsou povinni se bezprostředně po vstupu do ČR nahlásit krajské hygienické stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu až na výjimky stanovené ochranným opatřením (např. mezinárodní doprava).

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 2 metry, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách a ve veřejných dopravních prostředcích. Dbát pokynů místních úřadů.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. června 2020 se uvolňují překážky volného pohybu osob na většině území EU. Po ukončení nouzového stavu v České republice k 17. květnu 2020 platí na území ČR v souvislosti s epidemií koronaviru ochranná opatření ministerstva zdravotnictví. 

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).

S účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí, které na Semaforu Ministerstva zdravotnictví nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. Znamená to, že občané ČR, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, jsou povinni se bezprostředně po vstupu do ČR nahlásit krajské hygiencké stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu až na výjimky stanovené ochranným opatřením (např. mezinárodní doprava).

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz


Podrobnosti ke vstupu/tranzitu na/přes území ČR najdete na stránce Ministerstva vnitra ČR .

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

Maltské letiště je v provozu  od 1. července pro vybrané země, včetně České republiky (výčet zemí viz níže).

Cestující, kteří budou přijíždět přímo z jedné z uvedených zemí/regionů, které maltská vláda označila za bezpečné pro cestování na Maltu a z Malty, nemusí do 14denní karantény. Budou však požádáni, aby čestně prohlásili, že se poslední 2 týdny před cestou nacházeli v některé z výše uvedených povolených zemí. Osoby, které přijedou na Maltu, budou ihned po příjezdu podrobeni screeningu tělesné teploty. Pokud jejich tělesná teplota přesáhne 37,2° C, budou podrobeni testu. Všichni cestující budou požádáni,  aby vyplnili formulář, který by zdravotním úřadům v případě potřeby umožnil je lokalizovat.

Informace vlády MT: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné z těchto zemí uznaných jako "turistický koridor" (buď zde mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí! 

NOVĚ: Malta od pátku 21.8. od 24.00h zavádí  povinné PCR testy ne starší 72 hodin pro cestující z následujících zemí:

Bulharsko

Rumunsko

Španělsko - pro přijíždějící z Barcelony, Girony (Gerony) a Madridu.

 

Cestující by negativní výsledek testu měli ukázat před vstupem do letadla. Zároveň tisková zpráva vlády MT uvádí, že pokud cestující

z těchto zemí a oblastí test nebudou mít, budou jej muset absolvovat po příletu nebo se budou muset podrobit 14-denní karanténě.

 

Doporučujeme vždy konzultovat maltskou stranou aktualizovaný seznam zemí:

Aktuální výčet zemí naleznete zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

a zde: https://reopen.europa.eu/en

 

Všichni cestující musí vyplnit 2 foruuláře:

 

 1. the Public Health Travel Declaration Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020.pdf
 2. the Passenger Locator Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf

 

 

3. DOPRAVA

1. července došlo k otevření maltského mezinárodního letiště pro 22 destinací:  Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Kypr, Švýcarsko, Island, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Finsko, Irsko. Litva, Lotyšsko, Estonsko, Lucembursko, Česká republika, Řecko, Chorvatsko.   Mezinárodní letiště Malta zveřejnilo informace k cestování na Maltu a bezpečnostní opatření na letišti

Aktuální výčet zemí, pro jejichž cestovatele je povolen vstup: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

a zde: https://reopen.europa.eu/en

Doprava po ostrově a mezi ostrovy je funkční, veřejná i taxislužby za dodržení hygienicko-sanitárních předpisů.

 

4. OPATŘENÍ PLATNÁ NA ÚZEMÍ MALTY

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Malta zatím nezveřejnila pravidla pro turisty, kteří by se během pobytu mohli setkat s nákazou. Pravděpodobně bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Nošení ochranných roušek zůstává povinné v uzavřených prostorách (obchody, veřejná doprava, úřady apod.). Nadále nejsou povolena veřejná shromáždění. Zatím není povolen kontaktní sport.


 

Stručný přehled sanitárně zdravotních opatření na Maltě: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich_1.html

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx
Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​
 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Statistika vývoje viz. https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspx

Úřad vlády a opatření:  https://covid19malta.info

Platnost informací:

od 18.8.2020

Zdroj

Nizozemsko 1 detail

Platnost informací od 9.10.2020

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

 

Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Informační centrum Ministerstva zahraničních věcí pro cesty do zahraničí:

pondělí - pátek od 8 do 16 hod. - tel. +420-224 183 200

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR svým ochranným opatřením upravuje podmínky vstupu na území ČR a karanténní opatření. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 5. října 2020 naleznete zde. Ministerstvo zdravotnictví dále vydává a průběžně aktualizuje svými sděleními seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.

 

Podrobné informace k podmínkám vstupu na území ČR naleznete na webových stránkách  Ministerstva vnitra ČR.

 

Před cestou doporučujeme si u pojišťovny ověřit, zda všeobecné či cestovní zdravotní pojištění pokrývá i případné náklady spojené s karanténou či léčbou COVID-19 a repatriaci. Pokud je COVID-19 z pojištění vyloučen, doporučujeme mít k dispozici finanční prostředky navíc, například na repatriaci.

https://www.kancelarzp.cz/


2. VSTUP NA ÚZEMÍ NIZOZEMSKA A TRANZIT

 

Informace nizozemské vlády k cestě do Nizozemska

S okamžitou účinností od 22. září 2020 nizozemské ministerstvo zahraničních věcí rozšířilo své cestovní doporučení pro Českou republiku. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, nikoliv pouze z Prahy, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování.

Podrobnější informace ke kategoriím osob, které mohou za striktně stanovených podmínek přerušit karanténu v případě neexistence příznaků onemocnění covid-19, a k podmínkám karantény naleznete v těchto odkazech:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/when-you-dont-have-to-self-quarantine

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

 

Informace nizozemské vlády k příletu do Nizozemska, odletu, popř. leteckému tranzitu

Cestující musí před odletem vyplnit prohlášení ke COVID-19

Je zapotřebí si před cestou ověřit pravidla a doporučení aplikovaná na příslušném letišti v Nizozemsku a u letecké společnosti.

Na nizozemských letištích platí stejná pravidla jako jinde v Nizozemsku: V případě jakýchkoliv příznaků zůstat doma, dodržovat vzdálenost 1,5 metru od ostatních a dodržovat správnou hygienu. Vzhledem k tomu, že na letištích není vždy možné dodržet rozestup 1,5 metru, musí cestující nosit v určitých oblastech nemedicínskou roušku, při odbavení, pasové a bezpečnostní kontrole je povinná. Doporučujeme platební kartu, neboť některé obchody nemusí akceptovat platbu v hotovosti.

Letiště Amsterdam-Schiphol: https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update

Pro občany, kteří do Nizozemska přilétají pouze z důvodu tranzitu do další země, velmi doporučujeme se před začátkem cesty v ČR v dostatečném předstihu informovat o podmínkách a restrikcích u velvyslanectví příslušného státu jejich cílové destinace a také všech tranzitních zemí. Rovněž u letecké společnosti, aby se předešlo problémům při odbavení nejen v Praze, ale zejména při návazném letu mimo schengenský prostor na letišti Amsterdam-Schiphol.

 

Informace o restrikcích pro cesty do Nizozemska z celého světa lze nalézt v portálu Ministerstva zahraničních věcí Nizozemska. Pro aktuální upozornění k cestování z/do konkrétní země se zadá její název do vyhledávače (v nizozemštině).

 

NIZOZEMSKÉ OSTROVY V KARIBIKU

Autonomní ostrovy Nizozemského království (Aruba, Curacao a Sv. Martin), jakož i ostrovy se zvláštním statusem nizozemské obce (tzv. "Carribean Netherlands" - Bonaire, Sv. Eustach a Saba) uplatňují různé imigrační restrikce a cestovní omezení. Tyto překážky turismu se navíc dle aktuální epidemiologické situace mohou velmi rychle změnit (zpřísnit). Po dobu trvání opatření k pandemii COVID-19 doporučujeme cestu důkladně zvážit se všemi možnými komplikacemi (např. zrušení zpátečního letu kvůli přerušení letového provozu). Vyšší míra nepředvídatelnosti vývoje situace v kombinaci se vzdáleností ostrovů od Evropy jsou faktory, které by cestující měli vzít v potaz před tím, než se rozhodnou na ostrov cestovat. Doporučujeme zkontrolovat informace našich zastupitelských úřadů v tranzitních zemích, např. v USA.

Je proto zapotřebí se průběžně informovat na oficiálních stránkách příslušného ostrova o aktuálních opatřeních a písemně (e-mailem) konzultovat se svou pojišťovnou pojistné podmínky cestovního a zdravotního pojištění pro danou lokalitu a časové období (také hurikánová sezóna), prostudovat a posoudit storno podmínky ubytovatele a leteckého přepravce, případně cestovní kanceláře. Cestující by měl mít dostatečné finanční prostředky i pro případ dočasného uzavření letiště a nedobrovolného prodloužení pobytu na ostrově v řádu týdnů až měsíců. 

Upozorňujeme též na sezónu hurikánů, které také mohou vést k dlouhodobějšímu uzavření letového provozu. 

 

Užitečné odkazy:

Portál Ministerstva zahraničních věcí Nizozemska pro cestující z/do Nizozemska:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvies-caribisch-deel-van-het-koninkrijk

Ostrov Aruba: https://www.aruba.com/us/safe-travels-to-aruba

Ostrov Curacao: https://dicardcuracao.com/portal

Ostrov Sint Maarten: https://stmaartenupdates.com/

http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/Health-Updates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/default.aspx

 

3. DOPRAVA

 

a) přímé letecké spojení do Prahy

Užitečné odkazy:

Letecká společnost KLM: https://www.klm.com/home/cz/cs

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla:  https://www.klm.co.uk/information/faq/airport-on-board

Letecká společnost ČSA: https://www.csa.cz/cz-cs/

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla: https://www.csa.cz/cz-cs/covid-19/

Letecká společnost easyJet: https://www.easyjet.com/cs

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla: https://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence

 

Letiště Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/#/

Letiště Amsterdam-Schiphol a přehledný plánek: https://www.schiphol.nl/en/     schiphol (PDF, 2 MB)

 

b) automobilem s tranzitem přes Německo

Upozorňujeme, že je zapotřebí zohlednit německá pravidla pro pozemní tranzit. Je na odpovědnosti každého, aby se před případnou cestou informoval u německých orgánů ve všech tranzitních spolkových zemích o místních předpisech.

S aktuálními opatřeními v Německu se můžete předem seznámit též na webových stránkách Velvyslanectví Německa v Praze či Velvyslanectví ČR v BerlíněGenerálního konzulátu ČR v DrážďanechGenerálního konzulátu ČR v Düsseldorfu a Generálního konzulátu ČR v Mnichově.

 

c) komerční  přepravou (autobusem/minivanem/autem)

Velvyslanectví ČR v Haagu pouze informuje o těch přepravcích, kteří jej vyrozuměli o svých službách. Pro komerční přepravu osob platí povinnost mít během cesty v Nizozemsku roušku.

Užitečné odkazy:

RegioJet: https://www.regiojet.cz/

FlixBus: https://www.flixbus.cz/

Umbrella Holiday: https://umbrellaholiday.com/

 

4. OPATŘENÍ V NIZOZEMSKU

 

Aktuální celostátní opatření lze nalézt na portálu nizozemské vlády.

Nizozemská vláda od 29. září 2020 zavedla na tři týdny nová dodatečná celostátní opatření.

Dne 2. října 2020 nizozemská vláda vydala důrazné doporučení k nošení roušek, které nejsou určeny pro lékařské účely.

 

Pokuty v Nizozemsku za nedodržení místních pravidel dosahují až 400 EUR za osobu a každý jednotlivý přestupek! Cestování veřejnou dopravou bez roušky podléhá pokutě ve výši 95,-EUR. 

 

Pro turisty k jednotlivým pravidlům: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands

 

Upozorňujeme na:

- Dodržování odstupu min. 1,5 metru (nikoliv v rámci jedné rodiny, členů jedné domácnosti) - pravidlo je striktně aplikováno též v turistických objektech, restauracích, obchodech, atp. Doporučení k dodržování odstupu min. 1,5 metru neplatí pro děti do 12 let včetně; mladistvých ve věku 13 – 17 let se dodržování odstupu týká jen ve vztahu k osobám starších osmnácti let (s výjimkou středoškolských zařízení).

- Povinnost nošení roušek při cestování hromadnou dopravou a soukromou komerční dopravou (včetně vozidel taxi, autobusových zájezdů ze zahraničí, přepravy zaměstnanců zajišťovanou zaměstnavatelem apod.) u osob od třinácti let (pasažéři by měli používat roušky, které nejsou určeny pro lékařské účely). U cestujících v jednom osobním (soukromém) automobilu, kteří nežijí v jedné domácnosti, se nošení roušek během jízdy doporučuje.

- Nizozemská vláda dne 2. 10. 2020 vydala důrazné doporučení k nošení roušek, které nejsou určeny pro lékařské účely, u osob od 13 let ve vnitřních veřejných prostorách, jako např. obchody, muzea, radnice, stanice, letiště, krytá parkoviště a čerpací stanice, restaurace, bary, kavárny, divadla a koncertní sály, dále v místech, kde se provádějí kontaktní profese (zákazníci i zaměstnanci by měli nosit roušku).

- Dodržování hygienických opatření (mj. též nepodávat si ruce).

- Doporučení k práci z domova.

- Doporučení vyhýbat se rušným místům a pokud možno cestovat mimo dobu dopravní špičky.

- V případě příznaků onemocnění je zapotřebí zůstat doma a nechat se otestovat. Více informací k testování, včetně kontaktu na objednání na test, naleznete zde.

- Turistické atrakce (muzea, galerie, atd.) požadují on-line rezervaci konkrétního termínu návštěvy, je omezen pohyb v areálech (včetně přírodních parků, ZOO, památek apod.), aby byla zaručena bezpečná vzdálenost mezi návštěvníky.

- Provozovatelé restauračních zařízení jsou povinni vedle obligatorní rezervace (provedené předem nebo při vstupu) a přidělení místa k sezení požádat zákazníky o poskytnutí jmen a kontaktních údajů. Opatření se vztahuje na vnitřní i venkovní prostory (zahrádky).  Zákazník sice není povinen tyto údaje poskytnout, avšak provozovatel může takového zákazníka odmítnout.

 

Z dodatečných opatření platných od 29. září 2020 na tři týdny upozorňujeme na:

- zdůraznění potřeby práce z domova, pokud to není výslovně nemožné;

- omezení návštěv v domácnostech na maximálně 3 osoby. Omezení skupin v jiných prostorách na maximálně 4 osoby (například rezervace v restauraci, návštěva kina, apod.). Do uvedených čísel se nezapočítávají děti do 13 let;

- omezení setkávání více než 30 osob uvnitř a 40 osob ve venkovních prostorách včetně dětí do 13 let, kromě personálu (omezení se netýká např. vzdělávacích institucí, prostor s nepřetržitým tokem návštěvníků, jako jsou obchody, trhy, knihovny, muzea, zoologické zahrady, avšak za současného zajištění dodržování odstupu min. 1,5 metru);

- uzavření restaurací a barů ve 22:00 (příchod posledních hostů ve 21:00). Hosté na sebe musí zanechat kontaktní údaje (podobně i u kontaktních profesí - kadeřnictví, apod.).

 

Od srpna 2020 mohou města a obce zavést vlastní opatření nad rámec celostátních, včetně povinnosti nošení roušek na veřejných prostranstvích (venku i v budovách), omezení otevírací doby restauračních zařízení, uzavírky veřejných míst (nákupní centra, pláže, parkoviště) aj.

Podrobné informace o opatřeních, případně jejich časové a teritoriální vymezení, jsou publikovány na oficiálních stránkách nizozemských obcí.

Užitečné odkazy:

Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/en/coronavirus/covid19/

Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coronavirus/

Haag: https://www.denhaag.nl/en/municipality-of-the-hague/coronavirus-english-page.htm

 

Stálé doporučení pro české občany, kteří jsou (budou) zaměstnáni v manuálních profesích na dobu určitou (typicky přes agenturu práce): 

Zejména pro manuální profese v potencionálně rizikovém prostředí, kde je obtížné dodržovat například 1.5m rozestupy, doporučujeme před odjezdem z ČR požadovat od zaměstnavatele/pracovní agentury v rámci smlouvy pro ochranu zdraví zaměstnance závazek o tom, že výkon práce, přeprava do zaměstnání a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy platná v Nizozemsku.

Zvažte další výkon zaměstnání (pracovní poměr) a s ním související pobyt v případě, že

- pracovní smlouva negarantuje pracovní dobu, tedy časový rozsah práce (tzv. “zero hours contracts/nul-urencontract”), a tak zaměstnavatelé nemohou využít na dané pracovní místo ochranu v rámci programu zkrácení pracovní doby (Kurzarbeit), resp. povaha  práce neumožňuje využít práci z domova;

- zaměstnavatel nerespektuje zavedená opatření RIVM, nezajišťuje bezpečné pracovní prostředí, neposkytuje ochranu před nákazou na pracovišti, při dopravě zaměstnanců se zaměstnancem při problémech písemně (tzn. prokazatelně) nekomunikuje apod.;

- agenturní pracovník nemá dostatečné finanční prostředky pro případ přerušení práce z důvodu doporučené karantény či nařízené izolace, resp. nemoci COVID-19; 

- ubytování (často pevně spojené s agenturním zaměstnáním) neposkytuje dostatečný prostor a podmínky pro dodržování stanovených hygienických opatření obecné povahy a mohlo by pro pracovníka představovat zdravotní riziko;

- ubytování neumožňuje výkon izolace, rekonvalescence v případě nákazy; 

-  nevhodné hygienické podmínky je možno, kromě inspekce práce (Inspectorate SZW), konzultovat i s odborovou organizací (pokud ovšem agenturní pracovník je vůbec nějakou kolektivní smlouvou chráněn) či s pobočkou hygienické stanice (GGD);

- všichni musí respektovat nařízenou izolaci ze strany GGD. Takovým osobám je zakázáno během izolace svévolně (bez povolení GGD) odcestovat do zahraničí a je lhostejné, jakého státu jsou občany. Nezákonné jednání může být stiženou sankcí kvůli ohrožení veřejného zdraví.

 


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Rijskoverheid (webové stránky nizozemské vlády)

- informace o nizozemských opatřeních

- otázky a odpovědi k omezením cestování

- rozcestník k dalším dopadům (opatření na podporu podnikatelské sféry, školství, řešení životních situací atd.)

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

 

RIVM (Rijksinstitut voor Voksgezondheid en Milieu, Národní ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí )

- denně aktualizované informace o rozšíření nákazy z hlediska počtu a lokality ohlášených případů (interaktivní mapa)

- obecné informace o COVID-19, včetně regulace testování

https://www.rivm.nl/

https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19

 

 

GGD (De Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

- vyhledávač místní hygienické stanice pro konzultace v případě onemocnění

https://www.ggd.nl

Platnost informací:

od 9.10.2020

Zdroj

Norsko 2 detail

Platnost informací od 21.10.2020

Norská vláda k 15. červenci 2020 uvolnila restrikce pro vstup na území Norska pro vybrané státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky.

V současné době není možné do Norska cestovat z České republiky ani jiné evropské země bez povinnosti 10ti denní karantény po příjezdu do země. Výjimkou je prozatím Grónsko, švédský region Kalmar Län a některé regiony Finska. Norské MZV doporučuje norským občanům a rezidentům nejezdit do zahraničí (až na cesty, které lze označit za nezbytné) s tím, že platnost tohoto doporučení je aktuálně stanovena do 15. 1. 2021.
Při příjezdu do Norska se lze nechat na některých hraničních přechodech a mezinárodních letištích bezplatně otestovat na COVID19 (výsledek testu je doručován elektronicky do 3 dnů), avšak negativní test automaticky nenahrazuje karanténu.

Na danou situaci reagují i oba národní letečtí dopravci, tj. SAS Norway a Norwegian, kteří ve vztahu k ČR rapidně zredukovali nebo úplně zrušili lety.
 

Norsko

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ČESKÉ CESTOVATELE

 •  Mohu do Norska přicestovat bez udání důvodu? 

S platností od 15. 7.  umožnila norská vláda na základě udělené výjimky cestovatelům z vybraných zemí schengenského prostoru a EHP, včetně ČR, vstoupit na území Norska bez blíže specifikovaného důvodu a bez povinnosti karantény. Seznam konkrétních zemí je norskou stranou nejméně každých 14 dnů revidován z hlediska splnění nastavených kritérií. Rozhodnutím norské vlády ze dne 6. 8. 2020 nesplňuje Česká republika z hlediska šíření nemoci Covid – 19 kritéria nastavená Norským institutem pro veřejné zdraví a je proto ze seznamu tzv. zelených zemí vyřazena. Počínaje půlnocí z pátku na sobotu dne 8. 8. jsou občané přijíždějící z ČR povinni po vstupu na území Norska nastoupit do 10ti denní karantény. 

 • Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

S platností od 8. 8. 2020 (00:00) jsou cestovatelé z České republiky po příjezdu do Norska povinni nastoupit do 10ti denní karantény. Na hraničním přechodu jsou povinni prokázat se cestovním dokladem a potvrzením o místě ubytování, kde po dobu deseti dnů setrvají (potvrzení CK, hotelu). V případě ubytování v soukromí nebo u přátel pak podepsaným prohlášením, že budou na jejich adrese po dobu karantény ubytováni. Pokud takové potvrzení nebude cestovatel mít k dispozici, nebude do Norska vpuštěn. Po dobu karantény je třeba setrvat na jedné pevné adrese, ubytování v kempech, pod stanem v přírodě ani turistika obytným vozem nesplňuje podmínky pobytu v karanténě

Karanténě podléhají i rezidenti vracející se z ČR.  Výjimka z karantény platí pro některé kategorie cestujících (např. řidiči dálkové přepravy). Negativní test na Covid-19 se nevyžaduje a nelze jím nahradit nástup do karantény po příjezdu do země. 

 • Jaké jsou podmínky průjezdu Norskem? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Průjezd Norskem je pro tranzitující občany zemí EU/EHP (vč. ČR) možný. Je však třeba respektovat pravidla vstupu do ostatních zemí (např. Finska). Vždy je tranzit možný za účelem návratu do své domovské země a také pro další osoby, na které se vztahují výjimky stanovené norskými úřady (viz níže). 

 • Mohu do Norska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, za prací lze přijet. Jedná se jak o dlouhodobé zaměstnání, tak o sezónní práce v zemědělství, rybářství. Pracovní pozice však již musí být předem domluvena. Není možné hledat práci až po vstupu do země. Hraniční kontrola posuzuje dle předložených dokumentů (pracovní smlouva, potvrzení zaměstnavatele apod.- dokumenty nejsou norskou stranou specifikovány), zda vstup do Norska umožní.

 • Na co si mám dát pozor?

S platností od  soboty 8. 8. 2020 (00:01 hodin) je cestovatel  přijíždějící z ČR nebo jiné země "označené červeně" povinen nastoupi do 10ti denní karantény. V zemi platí povinnost udržování metrového sociálního odstupu a dodržování zvýšených hygienických pravidel. V hromadné dopravě platí povinnost používat roušku. V případě kontaktu s nakaženou osobou je třeba nastoupit domácí karanténu a při symptomech nemoci COVID-19 je nutná izolace. Dále je třeba počítat s tím, že jednotlivé regiony mohou uplatňovat další hygienicko-epidemiologická opatření. 

VSTUP NA ÚZEMÍ NORSKA A TRANZIT 

Vstup na území Norska pro cizince bez trvalého pobytu v zemi či bez speciálního důvodu pro pobyt v zemi byl omezen od 16.3.2020, kdy byly na všech norských hraničních přechodech posíleny kontroly.  S platností od 16. 8. byly kontroly na vstupu do země prodlouženy o dalších 60 dní. Po krátkém období od 15. 7., kdy norská vláda uvolnila restrikce pro vstup do země pro vybrané státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky, dochází k průběžným změnám  seznamu tzv. "zelených zemí" (od 12. 8. označovaných žlutě).

Pro cestovatele z České republiky se při vstupu do země od 8. 8. uplatňuje povinnost 10ti denní karantény. Povinnost se vztahuje i na rezidenty Norska cestující zpět z České republiky.

Seznam zemí s udělenou výjimkou se nejméně každých 14 dní reviduje v závislosti na epidemiologické situaci v jednotlivý ch zemích seznamu. Základními kritérii pro aplikaci výjimky z omezeného cestování do země jsou méně než 20 nově potvrzených případů na 100 000 obyvatel za období posledních 14 dnů a méně než 5% pozitivně testovaných v týdenním průměru po dobu dvou týdnů z celkového počtu odebraných vzorků.

DOPRAVA

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu. Platí výzva vlády k omezení cestování v zemi na nezbytné minimum. Od 21. 4. platí v Norsku nová pravidla pro rekreační cestování související s uvolněním zákazu pobytu a přespávání na chatách v přírodě. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. Neměly by být podnikány cesty či volnočasové aktivity, které mohou s velkou mírou pravděpodobnosti vést k nutnosti volat záchrannou službu. Při cestování by se lidé měli maximálně vyhýbat veřejné dopravě. I během cestování platí pravidlo 1m odstupů.

Na norském červeném seznamu se aktuálně s platností od 22. 8. nacházejí Andorra, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Faerské ostrovy, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecka, Španělsko, Švýcarsko, Velké Británie a dále většina regionů Švédska a Dánska.

Mezi Prahou a Oslo již od počátku září není přímé letecké spojení. Nízkonákladová aerolinka Norwegian nabízí k prodeji letenky do/z Prahy od poloviny prosince, což však v žádném případě negarantuje reálné obnovení provozu na lince Praha – Oslo v zimních měsících. Totéž platí pro spojení Oslo-Vídeň či Oslo-Mnichov. Každodenní přímé letecké spojení Norwegian zajišťuje do Krakova a obden do Berlína. Aerolinka SAS aktuálně plánuje první lety na lince Praha – Oslo od počátku dubna 2021. SAS létá každý den z Oslo do Mnichova a od února 2021 plánuje obnovení spojení do Krakova. S obnovením spojení do Vídně počítá až po Praze na jaře 2021.

OPATŘENÍ

Od 8. 8. platí pro každého jednotlivce vstupujícího na území Norska ze zemí vyznačených na aktualizované mapce červeně povinná 10ti denní karanténaVztahuje se i na rezidenty, kteří se z těchto zemí do Norska vracejí.

Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření. 


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vládyNorského institutu pro národní zdraví a Ředitelství pro migraci.        

Platnost informací:

od 21.10.2020

Zdroj

Portugalsko 1 detail

Informace platné k 4.9.2020

Podmínky vstupu na území ČR jsou aktuálně upravovány Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Níže naleznete informace o aktuálních podmínkách pro cesty českých občanů do Portugalska. Informace o podmínkách stanovených portugalskými orgány jsou pouze informativní, před cestou proto doporučujeme ověřit u Velvyslanectví Portugalska v Praze, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Nejčastější otázky a odpovědi:

Mohu do Portugalska přicestovat bez udání důvodu?

Ano. Podmínky a dokumentaci doporučujeme vždy ověřit u příslušné letecké společnosti.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Pro vstup na pevninu Portugalska není negativní test vyžadován. Může být nařízena profylaktická izolace, karanténa je nařízena osobám vykazujícím příznaky onemocnění. V případě Madeiry je nezbytný negativní test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu + další opatření (přesné náležitosti dokumentu viz odkaz v bodu 4 níže). V případě Azorských ostrovů jsou uplatňovány různé kombinace testování před/po příletu na ostrovy+ karantény a následného povinného kontrolního testování během pobytu (podrobné podmínky viz odkaz v bodu 4 níže). Informace, jaká karanténní opatření či postup budou portugalské úřady aplikovat v případě, kdy se český turista setká během svého pobytu v Portugalsku s osobou nakaženou Covid-19 nebo přímo v Portugalsku touto nemocí onemocní, jsou částečně k dispozici v případě pobytu na Madeiře (viz bod 4 níže), v ostatních případech nejsou specifikovány. Samostatná schopnost turistů řešit situaci spojenou s nutností setrvat na místě po dobu onemocnění a/nebo karantény za pomoci asistenční služby sjednané komerčním cestovním pojištěním je nezbytná, stejně jako ověření před cestou, že sjednané pojištění takovou situaci pokrývá.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Mohu do země přijet za prací?

Podmínky průjezdu jsou dány existujícím navazujícími lety a podmínkami vstupu země destinace. Podmínky vstupu a pobytu občanů zemí EU včetně pobytu za účelem práce nejsou v souvislosti s pandemií nijak dodatečně regulovány.

Na co si mám dát pozor?

Povinnost nošení roušky ve všech veřejných uzavřených prostorách - hromadná doprava, obchody, restaurace apod. Dezinfekce rukou u vstupu do obchodů a restaurací. Společenský odstup 2 m. Vstup a pobyt na plážích, možný od 6. června 2020, podléhá regulacím a omezením: Pravidla pro plážovou sezónu v Portugalsku platná od 6. června 2020. (PDF, 555 KB)

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím, která má bydliště v Portugalsku, do ČR?

Od 1. července lze cestovat do ČR bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19. Další informace viz bod 5 níže.

1. Informace o podmínkách pro vycestování z České republiky.

2. Vstup na území Portugalska

Je možný leteckou cestou a s platností od 1. 7. 2020, kdy byl uvolněn regulovaný režim na hranicích mezi Portugalskem a Španělskem, také pozemní cestou přes Španělsko.

3. Dopravní spojení mezi Portugalskem a Českou republikou

Pro cestu/návrat českých občanů z Portugalska do České republiky je k dispozici několik leteckých spojení přímých i s přestupem v dalších evropským městech. Doporučujeme sledovat dostupné informace leteckých společností.  S ohledem na skutečnost, že stále dochází k rušení některých letů, ukazuje se, z důvodu snadnějšího postupu při vyřízení následné kompenzace, koupě letů přímo u leteckých společností vhodnější, nežli koupě na zprostředkovatelských serverech.


4. Karanténní opatření v Portugalsku (orientační informace)

Osobám přijíždějícím do země může být portugalskými orgány nařízena profylaktická domácí izolace po dobu 14 dní.

Podmínky domácí profylaktické izolace v anglickém jazyce naleznete zde. 

Informace o karanténních opatřeních na Madeiře naleznete zde. 

Informace o karanténních opatřeních na Azorských ostrovech naleznete zde. 

 

5

Podmínky návratu/vstupu do České republiky (PDF, 214 KB)

Aktuální klasifikaci zemí naleznete v odstavci č. 2 na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

6. Důležité odkazy a instituce

 

Aktuální statistiky a informace o výskytu nákazy COVID-19 v Portugalsku

Velvyslanectví Portugalska v České republice

Seznam akreditovaných laboratoří v Portugalsku (nutnost lékařského doporučení třeba předem ověřit)

Seznam odběrových míst v České republice

Platnost informací:

od 4.9.2020

Zdroj

Rumunsko 1 detail

Platnost informací od 9.10.2020

Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. 2020 nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a nově je na seznamu zařazena také Česká republika. 

Karanténní opatření v Rumunsku

S platností od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2- týdenní karanténu.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodinpřed vstupem na území státu.

Dále se výjimky z karantény vztahují na určité kategorie osob dle Rozhodnutí č. 48z 8. 10. 2020, které vydal Národní výbor pro krizové situace Rumunska (jeho znění naleznete v příloze).

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

Seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém je od 7. 10. zařazena i Česká republika:
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2014-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-5-10-2020/file

Při vstupu na rumunské území je rozhodující nikoli občanství cestujícího, ale skutečnost, z jaké destinace dotyčný přijíždí. Pokud občan ČR cestuje do Rumunska ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb.


K návratu osob s českým občanstvím do ČR

Po umístění Rumunska na seznam tzv. zelených zemí s nízkým rizikem nákazy dne 14. září 2020 čeští občané nemusí při návratu do České republiky předkládat potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID-19 ani podstupovat karanténu.

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
 


1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

MZV nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html ) či Ministerstva vnitra ČR.

 

2. Vstup na území Rumunska a tranzit

Aktuálně platí pro občany ČR povinná 2- týdenní karanténa nebo v případě cest kratších než 3 dny mít negativní test na SARSCoV-2 (další důležité podrobnosti na začátku článku).

Pokud tranzitujete přes Rumunsko do jiné cílové země, budete muset vyplnit tranzitní formulář, dodržovat tranzitní koridory a dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem.

V případě tranzitu musí řidiči kamionů/ profesionální řidiči vyplnit tento tranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů
https://www.untrr.ro/userfiles/files/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1%281%29.pdf

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde:
https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054

Hraniční přechody:
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

3. Doprava

Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem - dle Rozhodnutí č. 48 ale zcela přerušena není.

Hraniční přechody
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

4. Opatření

V Rumunsku byl prodloužen stav pohotovosti do 15. října 2020. Nejdůležitější nadále platná omezení jsou následující:  

V obchodních prostorech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách je povinnost nošení roušky a je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry. Místní úřady mohou nařídit dle aktuální epidemiologické situace nošení roušek také ve venkovních prostorách (nově např. ve vzdálenosti 100 m od škol).

Všechny obchody jsou otevřené. Restaurace, bary a kavárny mají otevřeny pouze terasy a zahrádky. Ovšem místní samosprávy (župy) také mohou rozhodnout o uzavření restauračních zařízení, pokud se v konkrétním místě bude vyskytovat více než 1,5 nakažených osob na 1000 obyvatel (průměr během posledních 14 dní).

Počet lidí, jež nesdílejí společné bydliště a mohou se společně účastnit rekreačních a sportovních aktivit v přírodě (resp. cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření a jiné rekreační a sportovní činnosti) je nejvýše 6 osob.

Soukromé akce v uzavřených prostorách lze pořádat za účasti maximálně 50 osob.

Soukromé akce v otevřených prostorách lze pořádat za účasti maximálně 100 osob.

Počet lidí, kteří nepatří do stejné rodiny a mohou se hromadně pohybovat nebo tvořit pěší skupiny je nejvýše 6 osob.

Účast na náboženských svátcích je v Rumunsku povolena pouze osobám s bydlištěm v místě konání dané události.

Pokud zaznamenáte příznaky COVID-19 (teplotu, kašel) volejte na pohotovostní linku 112.

 

5. Odkazy na místní instituce: 

Ministerstvo vnitra
https://www.mai.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí
http://mae.ro

Ministerstvo zdravotnictví
http://www.ms.ro 

 

Platnost informací:

od 9.10.2020

Zdroj

Rusko 2 detail

Platnost informací od: 13.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. dubna 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme české občany na následující změny v možnostech vycestování z ČR.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v následné dopravě v místě. Další podrobnosti o změnách na webu MZV ČR MV ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ RF A TRANZIT:

Od 18. března 2020 je do odvolání omezen vstup/výstup na/z území RF občanům RF a osobám bez ruského občanství (na základě usnesení Vlády RF č. 635 z 16. 03. 2020 , usnesení Vlády RF č. 763 z 27. 03. 2020). Zároveň od 18. března bylo pozastaveno vydávání jak elektronických víz do některých regionů RF, tak dalších víz nutných pro vstup na území RF. Omezení se však netýká vybraných kategorií osob jako např.  VKS (vysoce kvalifikovaných specialistů), pracovníků diplomatických misí/konzulátů akreditovaných v RF, pracovníků mezinárodních organizací a jejich zastoupení, dalších oficiálních zastoupení států a jejich rodinných příslušníků; pracovníků mezinárodní přepravy (řidičů nákladních vozidel, pilotů a posádek letadel, námořníků, strojvůdců a posádek vlaků, námořních a říčních plavidel); členů oficiálních mezinárodních delegací, diplomatických kurýrů; cizinců v případě úmrtí blízkého rodinného příslušníka (nutno doložit potvrzení o úmrtí a doložit příbuzenský vztah); rodinných příslušníkům občanů RF (manželé, rodiče, děti, pěstouni, opatrovníci) – nutno doložit dokument potvrzující příbuzenský vztah.

Od 15.7. byla zrušena povinná 14denní karanténa po vstupu na území RF. Nově bude možné předkládat dokument v anglickém nebo ruském jazyce potvrzující negativní PCR test, který nesmí být starší než 3 dny, tento požadavek vychází z nařízení (PDF, 259 KB) hlavního hygienika RF č. 22. 

Při příletu do Ruska je nutné vyplnit dotazník ke vstupu do země. Dotazník ke stažení zde.

Tranzit

Mezinárodních tranzity na letištích na území RF jsou na základě usnesení Vlády RF č. 730 z 25. 03. 2020 povoleny. Musí se jednat o tranzit do 24 hodin a je nutno doložit navazující let.

3. DOPRAVA:

Dosud nebyla obnovena pravidelná letecká a jiná doprava do/z ČR, aktuálně je však možné využít spojení mezi Prahou a Moskvou v obou směrech s linkami ČSA nebo Aeroflot, případně další možnosti (podrobnosti viz níže).

Cestování z Ruska do ČR

 • Čeští občané mohou vycestovat z Ruska bez omezení.
 • Každý cizinec, který pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin v zemi v „červené zóně“, je povinen před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář dostupný na www.prijezdovyformular.cz, který slouží jako hlášení příjezdu z rizikové země krajské hygienické stanici. Dále předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole. Poté do pěti dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RT-PCR test na přítomnost SARS-COV-2 a výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné krajské hygienické stanici. Pokud osoba nepředloží výsledek testu hygienické stanici do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření. Do doby předložení výsledku RT-PCR testu nebo po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu 10 dní platí zákaz volného pohybu po území ČR. Celé znění aktuálního ochranného opatření zde.
 • Pro obousměrnou přepravu mezi ČR a RF je možné využít letecké spojení mezi Prahou a Moskvou s linkami ČSA nebo Aeroflot (podrobnosti viz níže).
 • Cesta automobilem: Vzhledem k opakovaným problémům českých občanů při překračování pozemní hranice mezi Lotyšskem a Ruskem (v obou směrech) doporučuje ZÚ Moskva pro vjezd do RF nebo odjezd z RF využít jinou cestu než pozemní hraniční přechod na lotyšsko-ruské hranici.

Cestování z ČR do Ruska

 • Na území RF mohou vstoupit pouze osoby spadající do některé z uvedených kategoriízde.
 • Kromě výše uvedených výjimek zatím není pro české občany vstup na  území Ruska povolen.
 • Podle nařízení Vlády Ruské federace č.1671-r ze dne 25.6.2020 jsou jednou z kategorií osob, kterým je umožněn vstup do RF, vysoce kvalifikovaní specialisté a odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí. V obou případech je nutné zažádat o povolení ke vstupu do RF. Informace k postupu podání žádosti, době vyřízení a potřebným dokumentům k doložení shrnuje článek zde. Žádost podává zaměstnavatel nebo zvoucí strana na profilové federální ministerstvo, pod které spadá činnost žádající společnosti.
 • Cesta automobilem: Vzhledem k opakovaným problémům českých občanů při překračování pozemní hranice mezi Lotyšskem a Ruskem (v obou směrech) doporučuje ZÚ Moskva pro vjezd do RF nebo odjezd z RF využít jinou cestu než pozemní hraniční přechod na lotyšsko-ruské hranici.
 • Cesta z ČR do Ruska letecky:
  • Od 4.10. létá ČSA na trase Praha-Moskva Šeremetěvo-Praha, 2x týdně, ve středu a v neděli. Aktuálně jsou vzájemně (s ruskou stranou) povoleny lety do konce října, stále se tedy nedá technicky hovořit o obnovení letového provozu. Praha-Moskva linka OK894, odlet z Prahy v 12:40 / Moskva-Praha linka OK895, odlet z Moskvy v 17:05.
  • Oboustranné spojení mezi Prahou a Moskvou zajišťuje také Aeroflot (čtvrtky a soboty).
  • K návratu do RF je také možné použít lety přes Turecko nebo Švýcarsko nebo přímé lety z Vídně či Frankfurtu. Na letišti v Moskvě je třeba po příletu předložit negativní covid test a povolení ke vstupu do Ruska (u VKS je to povolení od ministerstva se jménem cestujícího).
  • Přes Švýcarskood září jsou Aeroflotem vypsané lety na trase Ženeva-Moskva na každý čtvrtek a sobotu.
  • Přes Turecko: spojení z Prahy do Istanbulu je možné s Turkish Airlines. Na trase Istanbul-Moskva je pak možné využít návazný let Turkish Airlines (na letiště Vnukovo) nebo lety Aeroflotu (na letiště Šeremetěvo).
  • Z Vídně a FrankfurtuAeroflot létá pravidelně 2x týdně z/do Vídně (čtvrtky a soboty) a 2x týdně z/do Frankfurtu (čtvrtka a soboty).
  • Před návratem do Ruska je třeba podstoupit COVID-19 PCR test, kterým se cestující prokáže již při nástupu do letadla (viz zde). Tj. není možné test absolvovat až po příletu do RF. Výsledek testu by měl být v anglickém nebo ruském jazyce. Po příletu do RF je cestujícímu ruskými orgány doporučováno strávit následující tři dny v samoizolaci, a to pro případ, že by byl kontaktován ruskými úřady, pokud by došlo k odhalení pozitivního případu mezi cestujícími daného letu.
  • Při příletu do Ruska je nutné vyplnit dotazník ke vstupu do země. Dotazník ke stažení zde.

4. OPATŘENÍ:

V souvislosti s rostoucím počtem nových případů nákazy jsou v ruských regionech včetně Moskvy od začátku října zaváděna nová omezení. Povinnost nošení roušek platí ve veřejné dopravě, obchodech a na dalších veřejných místech.  V každé oblasti se opatření a situace v detailech může lišit, doporučujeme proto průběžně sledovat vývoj. 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území RF, doporučujeme vždy ověřit na stránkách Rospotrebnadzoru, resp. dle místních podmínek příslušné (cílové) oblasti. Podmínky se mohou lišit v závislosti na regionu.

Další užitečné informace lze nalézt na stránkách Stop Koronovirus (oficiální stránky Vlády RF s informacemi o COVID - 19).

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Platnost informací:

od 13.10.2020

Zdroj

Slovinsko 2 detail

Informace platné k 14.9.2020

Změny platné od 13.9.2020

1. Doba trvání karantény se zkracuje ze 14 na 10 dní

2. Prodlužuje se platnost potvrzení o testování na SARS-CoV-2 ze 36 hodin na 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení, současně se doplňuje podmínka, že test nesmí být pořízen ve Slovinsku.

3. Mění se podmínky vstupu pro osoby, které přijíždí do Slovinska za účelem pohřbu blízkého příbuzného nebo za účelem udržování styků s blízkými rodinnými příslušníky. V obou případech se ruší časové omezení pobytu ve Slovinsku, v zemi tak bude možné pobývat i déle než 24 hodin. Současně se nově v obou případech zavádí povinnost předložit při překročení hranice potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, které nebude starší více než 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení.

 

Dne 6. 8. 2020 slovinská vláda zařadila Českou republiku na tzv. žlutý seznam zemí. Po vstupu do Slovinska proto platí pro občany České republiky a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR povinnost podrobit se 10-denní karanténě po vstupu do Slovinska, nespadají-li do některé z výjimek uvedených níže. 

Tranzit přes Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, pokud nebude trvat více než 12 hodin.

Osoby mající rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou nejpozději do 6. 8. 2020 mohou vstoupit do země bez následné karantény, pokud společně s rezervací předloží při vstupu i potvrzení o negativním testování na COVID-19.

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou vstoupit do Slovinska pouze za podmínky, že nevykazují příznaky nemoci COVID-19.

 

VÝJIMKY Z KARANTÉNY PŘI VSTUPU DO SLOVINSKA

1. Denní pendleři, prokazuje se potvrzením o zaměstnání

2. Týdenní pendleři + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

3. Osoby vstupující za účelem ekonomické činnosti + dokumenty prokazující ekonomickou činnost ve Slovinsku nebo v zahraničí + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19). Jde-li o osobu, která je zaměstnaná u zahraniční společnosti, která vykonává služby ve Slovinsku, a ve Slovinsku současně pobývá, musí při překročení hranice uvést adresu bydliště ve Slovinsku.

UPOZORNĚNÍ: Jsou-li účelem cesty neodkladné obchodní důvody, použije se výjimka č. 14.

4. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy, disponující příslušným potvrzením o svém zaměstnání a vykonávané činnosti v oblasti mezinárodní dopravy vydané zaměstnavatelem - pokud do Slovinska tato osoba přijíždí ze země zařazené Slovinci na tzv. červeném seznamu (jejich seznam je uveden ZDE) zemí musí předložit potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19) 

5. Osoby, které provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska nebo ze Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladní a osobní přeprava v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 12 hodin od vstupu.

6. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin; povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě, např. za účelem doplnění paliva, apod.

Pozn.: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

7. Držitelé diplomatických pasů

8. Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva, pokud by v případě neuskutečnění této činnosti z důvodu nastoupení karantény byla způsobená větší společenská a ekonomická škoda + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

9. Policisté, hasiči, záchranné složky a humanitární konvoje + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

10. Osoba, která vstupuje za účelem potvrzeného nezbytného lékařské prohlídky nebo lékařského zákroku + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

11. Osoby vstupující za účelem vzdělávací nebo vědecké činnosti, včetně jejich doprovodu, který musí opustit Slovinsko do 24 hod + doklady potvrzující vzdělávací nebo vědeckou činnost

12. Osoba navštěvující pohřeb blízkého příbuzného, pokud předloží důkaz o datu a hodině konání pohřbu + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

13. Osoba vstupující z rodinných důvodů s cílem udržování styků s blízkými členy rodiny, pokud tuto skutečnost prokáže příslušnými dokumenty + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

14. Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu urgentních osobních nebo urgentních obchodních důvodů, pokud opustí Slovinsko co nejdříve, nejpozději však do 48 hod + dokumenty prokazující urgentní osobní nebo obchodní důvod

15. Vlastníci a nájemci pozemků na obou stranách hranice, kteří vykonávají zemědělské činnosti 

16. Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí domů + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

17. Občané zemí, kteří přicházejí ze zemí, které byly v době rezervace na seznamu bezpečných zemí (zelený seznam), pokud si v té době zajistili rezervaci přenocování v ubytovacím zařízení ve Slovinsku, bez ohledu na to, že byla daná země ze seznamu bezpečných zemí (zeleného seznamu) vyškrtnuta, a prokáží to důkazem o rezervaci a předloží potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19).

18. Představitel bezpečnostních orgánů (policie nebo soudního orgánu) cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu provedení operativního úkolu předání nebo vydání hledané osoby nebo předání k výkonu trestu odnětí svobody odsouzeného, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení tohoto úkolu.

19. Osoba, která je profesionálním sportovcem, členem jeho doprovázejícího týmu, sportovním delegátem nebo rozhodčím, pokud překračuje hranici z důvodu účasti na oficiálních soutěží mezinárodních sportovních svazů, a tuto skutečnost prokáže příslušnými dokumenty a předloží potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19).

20. Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem nebo sanitkou, včetně zdravotního personálu, který ji ve voze doprovází.

21. Osoba, která je členem zahraniční delegace a přichází do Slovinska na základě potvrzení nebo úředního pozvání příslušného státního orgánu

POTVRZENÍ O PCR TESTU:

Test na SARS-CoV-2 nesmí být starší více než 48 hodin od vydání potvrzení a musí být pořízen v členském státě EU nebo Schengenského prostoru anebo jiným pověřeným subjektem. Dle sdělení slovinské policie se pro účely vstupu do Slovinska vyžaduje výlučně PCR test na SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

Seznam výjimek v plném originálním znění je uveden v rozhodnutí slovinské vlády - ZDE

 

VSTUP DO SLOVINSKA A VÝSTUP ZE SLOVINSKA MOŽNÝ POUZE NA VYHRAZENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODECH

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou i od 6 .8. 2020 vstoupit do Slovinska a opustit Slovinsko pouze na vybraných hraničních přechodech. Rakousko oznámilo, že zesílí kontroly na hranicích se Slovinskem, cestovatelé mířící do Slovinska tak musí počítat s větším zdržením na hranicích.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)  

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

 • !!! UPOZORNĚNÍ !!! Z důvodu uzavření maďarských hranic mohou čeští občané, kteří  tranzitují Maďarskem na cestě do Slovinska nebo ze Slovinska, od 1.9.2020 využívat pouze hraniční přechod Pince (dálnice) – Torniyszentmiklos (dálnice), nikoliv hraniční přechod Dolga vas – Redics. Více informací naleznete na webových stránkách českého velvyslanectví v Budapešti a na webových stránkách maďarské policie. Aktuální situaci si ověřte přímo u českého velvyslanectví v Budapešti.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ‒ St. Andrea
 • Fernetiči ‒ Fernetti
 • Škofije ‒ Rabuiese
 • Krvavi potok ‒ Pesse 

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem: seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE. Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

 • Letiště Jože Pučnika Lublaň
 • Letiště Edvarda Rusjana Maribor
 • Letiště Portorož
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

ROZHODNUTÍ O KARANTÉNĚ - VYDÁVÁ SE OSOBÁM, KTERÉ NESPADAJÍ DO NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VÝJIMEK (NETÝKÁ SE TRANZITU)

Rozhodnutí o karanténě budou vydávána přímo na slovinské hranici. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska. Osoby, které splňují podmínky pro vydání rozhodnutí o karanténě, vstoupit do Slovinska na kterémkoli hraničním přechodu, na kterém je pro ně povolen vstup (pro české občany a další cizince jsou otevřeny pouze některé přechody, jejich seznam - viz výše).

Zařazení na tzv. žlutý seznam se vztahuje na osoby vstupující do Slovinska od 6. 8. 2020, občané a rezidenti ČR, kteří přijeli do Slovinska před tímto datem a v zemí již pobývají nejsou tímto rozhodnutím dotčeni a mohou dokončit svůj pobyt. Při případném opuštění země a následném opětovném vstupu do Slovinska pro ně ovšem již pravidla žlutého seznamu (viz výše) platí.

 

PODMÍNKY VSTUPU SLOVINSKÝCH OBČANŮ A OSOB S TRVALÝM NEBO PŘECHODNÝM POBYTEM VE SLOVINSKU

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska bez následné karantény pokud přichází ze zemí tzv. zeleného seznamu nebo pokud přichází ze zemí tzv. žlutého seznamu (např. ČR nebo Chorvatsko) za podmínky, že zároveň předloží doklad o ubytování nebo dokument prokazující vlastnictví nemovitosti či plavidla. Tyto osoby předkládají na hranicích důkaz, že nepřijíždí ze států s vysokým rizikem nákazy (tzv. červený seznam).

Pro osoby přicházející ze zemí na červeném seznamu včetně slovinských občanů, platí povinná 14-denní karanténa. Tranzit přes Slovinsko je možný i v případě, že osoba přichází ze země na červeném seznamu a to za podmínky, že tranzit nebude trvat déle než 12 hod, přičemž se tolerují pouze nezbytné zastávky při cestě (např. doplnění paliva na čerpací stanici, apod.). Pro účely tranzitu není nutné potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2 (COVID-19) ani předložení jiných dokumentů, formulářů apod. Doporučuje se však mít s sebou dokumenty, kterými lze v případě potřeby prokázat záměr, že daná osoba Slovinskem pouze tranzituje (např. rezervace ubytování v cílové zemi, atp.)

Platnost informací:

od 14.9.2020

Zdroj

Srbsko 2 detail

Platnost informací od: 15.7.2020

Podmínky ke vstupu do Srbska a návrat do ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy a súčinností ode dne 13. července 2020 0:00 ČR přesunulo  Srbsko ze zelené kategorie do kategorie červených zemí s vysokým rizikem nákazy.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti i během cest do států EU, schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a zemí mimo EU, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

Vstup na území Srbska je umožněn všem cizincům, není vyžadováno předchozí povolení ani test na covid-19. Výjimku tvoří občané Černé Hory, kterým je po vstupu nařízena dvoutýdenní karanténa.

Informace týkající se tranzitu přes Maďarsko naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Budapešti.

3. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz. Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.

4. OPATŘENÍ:

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, a mají vážné příznaky, jsou umístěny do nemocnic. Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

Další informace týkající se opatření přijatých za účelemomezení šíření koronaviru naleznete v článku Opatření v souvislosti s šířením koronaviru - situace v Srbsku.

5. NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2020 vydalo  ochranné opatření, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 1. července 2020.

Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR nemusejí  poté, co pobývali v Srbsku nebo přes Srbsko tranzitovali po dobu kratší než 12 hodin,  absolvovat test na Covid-19 ani nastoupit karanténu.

Při pobytu delším než 12 hodin musejí všechny osoby  bezprostředně po příjezdu do ČR kontaktovat krajskou hygienickou stanici dle místa pobytu, absolvovat PCR test na území ČR (každý občan si zajistí test na své náklady) a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu - v opačném případě bude nařízena karanténa. Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu (podrobnosti a vysvětlení tohoto zákazu naleznete v ochranném opatření) po území ČR + povinnost nosit roušku. Testy provedené v zahraničí nejsou akceptovány.

Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR nemusí při návratu z krátkodobého pobytu v členských státech EU, státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 a ze zemí mimo EU, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Fakt, že jste tranzitem přes Srbsko strávili méně než 12 hodin, můžete dokázat razítky v cestovním pase nebo - pokud cestujete s občanským průkazem - požádat na hranicích o potvrzení o hodině vjezdu a výjezdu ze země.

6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).

Platnost informací:

od 15.7.2020

Zdroj

Španělsko 1 detail

Platnost informací od 9.10.2020

Španělsko v této chvíli neuplatňuje vůči občanům EU, kteří přicestují na jeho území, žádné zvláštní restrikce. V případě využití letecké dopravy do Španělska musí cestující na letišti načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře, případně vyplnit a odevzdat tento sanitární dotazník v tištěné podobě. U pozemní dopravy povinnost vyplnění formuláře není.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S CESTOVÁNÍM DO ŠPANĚLSKA

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, též budou vyžádány osobní a kontaktní údaje. V případě, že přicestovavší bude mít příznaky, bude muset podstoupit test PCR a zdržet se v karanténě, dokud se nezjistí, že je zdravý. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Vyplnění je možné až po přidělení sedadla v letadle, tedy po check-in, neboť formulář vyžaduje i údaj k místu v letadle. Následně po odeslání formuláře je obratem obdržen QR kód, který se pak po příletu do Španělska předkládá sanitárním orgánům na letišti. V případě, že se elektronické vyplnění nezdaří, je akceptován též formulář v tištěné podobě, který je k dipozici k vyplnění po příletu na letišti (má se nicméně jednat jen o výjimečné případy). V případě pozemní dopravy se formulář nevyplňuje.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Španělskem je obecně možné bez problémů projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologické situaci a případných nových ohniscích nákazy mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření.

Na co si mám dát pozor?

Zejména je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost zachování bezpečné vzdálenosti od ostatních lisí. V některých oblastech je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má bydliště ve Španělsku?

Platí pro ně stejné podmínky jako pro všechny ostatní české občany, kteří pobývali na území Španělska více než 12 hodin. Od 5. 10. 2020 neplatí při cestě do ČR povinnost PCR testu/karantény pro osoby cestující z Baleárských a Kanárských ostrovů. 

 

Níže uvádíme bližší informace:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v souvislosti s cestami do zahraničí pravidelně aktualizuje informace na webové adrese: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje již jen velmi omezeně (pouze letecké společnosti Ryanair a Vueling). Funguje nicméně pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska.

Ohledně podmínek vycestování z ČR doporučujeme také sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz  a Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, a též stránky španělských institucí (viz níže).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Od 21. 6. 2020 je možno přicestovat do Španělska bez výraznějších omezení např. udání specifického důvodu. Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením teploty, též bude vyžádáno předložení vyplněného sanitárního dotazníku. V případě, že přicestovavší bude mít příznaky, bude muset podstoupit test PCR a zdržet se v karanténě, dokud se nezjistí, že je zdravý. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Počínaje 1. 7. 2020 Španělsko obnovilo sanitární kontroly na všech letištích a přístavech. Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.

Španělsko vedle rezidentů zemí schengenského prostoru vpouští na své území též rezidenty následujících zemí: Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, Černá Hora, Nový Zéland, Rwanda, Srbsko, Jižní Korea, Thajsko, Tunisko a Uruguay. V případě Alžírska, Maroka a Číny se tak stane až po splnění principu reciprocity, tzn. až dotyčné země otevřou své hranice pro rezidenty Španělska. 

Tranzit územím Španělska je možný bez omezení, nicméně je třeba sledovat aktuální situaci, v závislosti na které mohou jednotlivé autonomní oblasti Španělska přikročit k mimořádným opatřením.

Všechna opatření přijatá v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

3. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR je značně omezené, nicméně dosud existuje (dosud létají letecké společnosti Ryanair a Vueling, jak ČSA, tak Iberia již lety zrušily). Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do ČR.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku rovněž funguje, nicméně v důsledku některých opatření ve smyslu omezování pohybu a možností vstupu/vjezdu do některých měst může docházet k omezování dopravního spojení.

4. OPATŘENÍ

Zejména je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. V řadě oblastí Španělska je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid(900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie(900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

Platnost informací:

od 9.10.2020

Zdroj

Švédsko 1 detail

Informace platné k 24.8.2020

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu doporučuje občanům sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Otázky a odpovědi:

 • Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? Ano, Švédsko umožňuje občanům EU vstup na své území bez omezení.
 • Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? Ne, při vstupu na území Švédska není třeba předkládat žádné zdravotní potvrzení ani být omezen karatnétnou či jinak.
 • Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Občané EU mají volný průjezd přes území Švédska a mohou v zemi pobývat neomezeně v rámci volného pohybu osob v EU.
 • Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? Ano, občané EU mohou do Švédska přijet za prací za běžných podmínek platných v rámci volného přístupu na trh práce v EU.
 • Na co si mám dát pozor? Ve Švédsku je doporučené dodržování bezpečné vzdálenosti na veřejnosti - v obchodech a dalších veřejných prostorách jsou často na zemi značky vymezující potřebnou vzdálenost.
 • Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště ve Švédsku? Po návratu do ČR ze Švédska nejsou žádná hygienická opatření.

Aktuální informace na stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR, NÁVRAT DO ČR:

Od 27. 7. 2020 bylo Švédsko zařazeno mezi země s nízkým rizikem výskytu COVID-19 (zelená).

Po příjezdu do ČR ze Švédska nejsou žádná hygienická opatření (karanténa, text PCR).

Podrobnější informace o podmínkách pro vstup na území České republiky.

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (pdf, 326 kB)
(platná od 24. srpna 2020, 0:00)

Informace o odběrových místech, kde je možné si nechat udělat test PCR bez doporučení či žádanky od lékaře.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Švédsko neomezuje vstup na své území pro občany EU. Zároveň je možné ze země volně vycestovat.

3. DOPRAVA:

Doprava po Švédsku není omezena.

Pro cestu autem zpět do ČR je možné tranzitovat přes Dánsko a Německo, trajekty z Trelleborgu do Německa jsou v provozu.

Letecké spojení mezi ČR a Švédskem je možné se společností ČSA.

4. OPATŘENÍ:

Švédské úřady nevyhlásily plošná omezení s výjimkou zákazu hromadných akcí nad 50 osob. Doporučují dodržování bezpečné vzdálenosti 2 m mezi lidmi na veřejnost.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

V případě zdravotních problémů a příznaků onemocnění COVID-19 ve Švédsku volejte linku 1177. Více informací o situaci v zemi najdete na stránkách Krisinformation

Platnost informací:

od 24.8.2020

Zdroj

Švýcarsko 1 detail

Informace platné k 14.9.2020

Pravidla pro přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska se zpřísnila. Cestující z České republiky jsou od 00.00 hod. v pondělí 14.09.2020 po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území povinni nastoupit 10denní karanténu. 
 

​1. Koho se povinnost karantény týká?

Osob, jež pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska a Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi, mezi něž patří od 14. 09. 2020 i Česká republika. Aktuální seznam rizikových zemí lze kontrolovat na webech: švýcarského Spolkového úřadu pro zdravotnictví bag.admin.ch a lichtenštejnského úřadu pro zdraví Amt für Gesundheit.

Povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 10 dnech tranzitovaly přes nějaký rizikový stát a nacházely se na jeho území méně než 24 hodin.

 

2. Délka povinné karantény:

Karanténa trvá 10 dní. Příp. předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10denní délku.

 

3. Výjimky z povinné karantény platí pro:

a/ Osoby, cestující v přeshraničním styku přes švýcarskou a lichtenštejnskou hranici, které pracují ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, nebo přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy.

b/ Osoby, jejichž přicestování je důležité pro zachování funkčnosti zdravotnictví, bezpečnosti a veřejného pořádku, mezinárodních organizací, institucí a diplomatických misí (povinné potvrzení zaměstnavatele).

c/ Osoby pracující jako posádky prostředků mezinárodní osobní dopravy.

d/ Osoby, jež musí denně nebo do 5 dnů z pracovních nebo zdravotních důvodů přicestovat do Švýcarska a Lichtenštejnska a jejich cestu nelze odložit.

e/ Osoby, které jen tranzitují přes Švýcarsko a Lichtenštejnsko s úmyslem a možností přímo cestovat do další země, tzn.: je povoleno tranzitovat přes švýcarská letiště, přejet osobním vozem přes území Švýcarska a Lichtenštejnska - např. při návratu z dovolené do ČR, nebo tranzitovat vlakem, autobusem a dalšími dopravními prostředky. Podmínkou je však přejezd do 24 hodin.

 

4. Co je třeba udělat po vjezdu do Švýcarska a Lichtenštejnska z ČR nebo jiné rizikové země?

Osoba, splňující kritéria, vymezená v bodě 1, je povinna svůj příjezd do 2 dnů nahlásit místně příslušnému kantonálnímu úřadu ve Švýcarsku nebo zdravotnímu úřadu v Lichtenštejnsku. Jejich seznam a kontakty na ně lze nalézt na webech: Spolkového úřadu pro zdravotnictví bag.admin.ch a lichtenštejnského úřadu pro zdraví Amt für Gesundheit.

 

5. Jak postupovat bezprostředně po přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska?

a/ Okamžitě se odebrat domů nebo do místa odpovídajícího ubytování (hotel, ubytovna atd.). Při cestě je třeba dodržovat odstup 1, 5 m od ostatních osob nebo si nasadit roušku, a pokud možno nepoužít hromadnou veřejnou dopravu.

b/ Nahlásit přicestování do 2 dnů místně příslušnému kantonálnímu úřadu, viz bod 4, a řídit se  dále jeho pokyny.

c/ Zdržovat se 10 dní doma nebo v místě odpovídajícího ubytování, vyhnout se kontaktům s jinými osobami (včetně osob ve společné domácnosti, jež v rizikové zemi nepobývaly) a řídit se obecnými návody, jak se chovat v karanténě, viz příloha:

Anweisung zur Quarantäne (PDF, 182 kB, 03.08.2020).

 

6. Co hrozí při nesplnění ohlašovací povinnosti, zmíněné v bodě 2, a povinnosti nastoupit karanténu?

Taková osoba se dopustí přestupku a hrozí jí finanční sankce do výše 10.000 CHF.

Platnost informací:

od 14.9.2020

Zdroj

Thajsko 3 detail

Platnost informací od: 5.8.2020

V Thajsku stále platí nouzový stav v souvislosti s pandemií covid-19, a to až  do 31.8. 2020. Většina preventivních opatření již byla uvolněna. Přicestovat do Thajska za turistickým účelem však stále nelze.

V souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem v Thajsku je cestování do země stále zásadně omezeno. Případní zájemci o cestu do Thajska by proto měli věnovat zvýšenou pozornost následujícím informacím:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem v Thajsku platí do odvolání zákaz komerčních letů do Thajska. Vycestovat z České republiky do Thajska za účelem turistiky tak není možné.

Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestování do zahraničí

2. VSTUP DO THAJSKA, TRANZIT A POBYT:

Od 1. 7. 2020 mají povolený přílet do Thajska pouze následující kategorie osob:

 1. Thajští občané.
 2. Osoby, na něž se vztahují zvláštní výjimky z rozhodnutí předsedy vlády.
 3. Cizinci-rodinní příslušníci thajských občanů (manžel/ka, rodič, dítě).
 4. Cizinci s platným povolením k pobytu nebo s povolením k převzetí povolení k pobytu (permission to take up residence).
 5. Cizinci s platným pracovním povolením nebo ti, kteří mají povoleno v Thajsku pracovat, a jejich rodinní příslušníci.
 6. Přepravci strategicky důležitého zboží s podmínkou okamžitého návratu po jeho doručení.
 7. Členové posádky, kteří mají jasně stanovené datum a čas návratu.
 8. Cizinci, kteří se vzdělávají v institucích schválených thajskými úřady, a jejich rodiče nebo doprovodné osoby.
 9. Cizinci, kteří potřebují lékařské ošetření v Thajsku (s výjimkou léčby Covid-19), a jejich doprovodné osoby.
 10. Členové diplomatických a konzulárních misí, pracovníci mezinárodních organizací, zástupci vlád, zaměstnanci vládních agentur působících v Thajsku a dalších mezinárodních agentur povolených Ministerstvem zahraničních věcí Thajska, a jejich manželé/lky, rodiče nebo děti.
 11. Cizinci, jejichž vstup je povolen na základě zvláštní dohody s cizí zemí.

Tyto osoby mohou do Thajska přicestovat pouze thajskými repatriačními lety. Aktuální podmínky je třeba konzultovat s Velvyslanectvím Thajského království v Praze.

Na osoby vstupující do Thajska se vztahuje 14ti denní státní karanténa ve vyhrazených karanténních zařízeních, případně placená alternativní státní karanténa (tzv. ASQ).

Co se možnosti tranzitu týče, žádné oficiální sdělení nebylo prozatím vydáno.

Pozemní přechody do země jsou pro turistické účely stále uzavřeny.

V souvislosti s omezením letecké dopravy a možností návratu do země původu platí pro cizince, kteří v Thajsku zůstali, vízová amnestie do 26. 9. 2020. Detailní informace viz thajský Imigrační úřad.

3. DOPRAVA:

Vnitrostátní letecká a pozemní doprava se vrací do normálu. Situaci přesto doporučujeme ověřit s příslušným letištěm nebo leteckou společností.

Pohyb mezi některými provinciemi může být stále monitorován a na silnicích se mohou vyskytovat policejní kontrolní stanoviště. Při příjezdu z některých provincií může stále platit povinná 14ti denní karanténa.

Městská hromadná doprava v Bangkoku funguje normálně. Většina spojů jezdí od 5:30 do 24:00 hod.

4. OPATŘENÍ:

V Thajsku nadále zůstávají v platnosti některá preventivní opatření. Platí dodržování osobní hygieny a omezení fyzického kontaktu (social distancing), zákaz sdružování většího počtu osob. Některé národní parky a historické památky zůstávají zavřeny či fungují omezeně.

Pokud se u někoho objeví symptomy nákazy koronavirem, platí povinnost nejpozději do tří hodin o svém stavu informovat thajské orgány.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Thajský úřad pro civilní letectví

Thajské ministerstvo zdravotnictví

Platnost informací:

od 5.8.2020

Zdroj

Tunisko 2 detail

Platnost informací od: 1.10.2020

Současná situace v Tunisku - cestování a dovolené 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANSIT

S platností od 23.09.2020 byla Česká republika zařazena na červený seznam - tedy země s vysokým rizikem nákazy. 

Od 28.09.2020 bude možná do Tuniska z České republiky přicestovat jen za níže uvedených podmínek:

 •  Pro držitele pobytového oprávnění v Tunisku s negativním testem PCR s následnou karanténou po dobu min.7 dní ve státem určeném centru a s následnou domácí karanténou po dobu 7 dní v případě negativního testu. 
 •  V rámci organizované turistiky -  v souladu s rozhodnutím tuniských autorit ze dne 28. července 2020 jsou čeští občané i občané třetích zemí s povoleným dlouhodobým pobytem v České republice přijíždějící do Tuniska v rámci organizované turistiky - tj. zájezdů organizovaných CK s přepravou charterovými lety. Prozatím stále platí výjimka a negativní test pro tyto turisty není vyžadován.  Naopak stále platí, že individuální program není možný a vycházet z hotelu je povoleno POUZE v rámci organizovaných zájezdů s průvodcem.
 •  

3. DOPRAVA

Ve městech funguje veřejná doprava - autobusy, taxi. Meziměstsky je možné cestovat taxíky, autobusy a louážemi (malé autobusy pro meziměstskou dopravu). Nicméně v současné době vzhledem k vyloučení individuální turistiky je tato informace bezpředmětná. 

4. OPATŘENÍ

viz podmínky uvedené výše v bodu 2.

Případný negativní PCR test nesmí být starší více než 72 hodin, jakož i povinnost předložit  vyplněný formulář - prohlášení o itineráři cesty a svém zdravotním stavu. Formulář najdete v příloze č. 1. Pro tyto osoby platí také 14-denní karanténa ve státem stanoveném zařízení - viz níže seznam hotelů určených ke karanténě. 

Vyzýváme individuální cestující, aby nezneužívali charterové lety k individuální turistice ve snaze vyhnout se povinnosti předložit negativní PCR test. Nejenže mohou být při kontrole na území Tuniska sankcionováni, ale v konečném důsledku by toto chování mohlo vést ke zrušení výše uvedené výjimky pro všechny cestující z České republiky. 

Od 24.8.2020 platí rozhodnutí tuniského Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení roušek v následujících veřejných a soukromých prostorách:

- zdravotnická zařízení

- jesle, školky, školy a vzdělávací zařízení

- úřady a státní instituce

- prostředky hromadné dopravy

- obchody a obchodní centra

- kulturní a sportovní zařízení

- mešity a ostatní místa konání bohoslužeb

- letiště, přístavy a nádraží

Nenošení roušky může být postiženo podle příslušného ustanovení tuniského trestního zákona, a to pokutou až 3.000 TND nebo i odnětím svobody.

Testy provádějí kromě Institutu Pasteur v hlavním městě Tunisu (online objednávky na tomto odkazu:  http://rdvanalyses.pasteur.tn/covid-19 ) i další laboratoře na území Tuniska - viz seznam nemocnic v příloze. Jednotná cena testu je 209 TND. Cestující přijíždějící ze zemí na červeném a oranžovém seznamu jsou žádáni, aby kontaktovali pobočky/ředitelství Ministerstva zdravotnictví v jednotlivých regionech za účelem schůzky k odběru na Covid test, a pro případné další informace. Seznam regionů a spojení uvádíme v příloze. 

VEŠKERÉ INFORMACE BUDOU I NADÁLE OVĚŘOVÁNY A ZMĚNY IHNED UVEŘEJNĚNY. 

zdravotní formulář (PDF, 341 KB)

sanitární protokol (PDF, 840 KB)

seznam nemocnic (PDF, 246 KB)

test v regionech - spojení (JPG, 80 KB)

seznam hotelů určených ke karanténě (DOCX, 20 KB)

Platnost informací:

od 1.10.2020

Zdroj

Turecko 1 detail

Platnost informací od: 1.7.2020

Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

POZOR! Došlo ke změnám podmínek vstupu na území České republiky - viz informace Ministerstva vnitra České republiky.

Tisková zpráva MZV ČR: Došlo k rozšíření seznamu bezpečných zemí (pozn. Turecká republika není uvedena na seznamu).

 

OPATŘENÍ V RÁMCI TURISMU:

Na webových stránkách Ministerstva kultury a Turismu Turecké republiky jsou anoncovány mj. následující informace:

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK:

 • Nošení masek/roušek stalo se povinné ve veřejném prostoru (pozn.: dle našeho výkladu se uvedené týká vždy celé provincie): Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce , Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Istanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehiye, Sáby, , Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova a Zonguldak. Těm, kteří tento předpis nesplní, bude uložena pokuta ve výši 900 TL Ve zbývajících tureckých provinciích je povinnost nosit masky v místech, jako jsou nákupní centra, supermarkety, restaurace, kavárny a kadeřnictví etc.. Pamatujte rovněž na povinnost nosit roušky v dopravních prostředcích veřejné i soukromé dopravy.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:

 • Mějte při sobě osobní doklad/y
 • Dodržujte povinnosti ve věci nošení roušek a fyzického odstupu.
 • V případě mezinárodních cest se ujistěte, že let či lety jsou platné a tranzit přes další státy je možný a za jakých podmínek.

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Na základě legislativního opatření Ministerstva vnitra Turecké republiky – Generálního ředitelství správy provincií vedené pod č.j.: 89780865-153-E.9288 ve věci vstupu/výstupu občanů Turecké republiky a cizinců na hraničních přechodech Turecké republiky bylo mj. uvedeno, že s ohledem na pozitivní vývoj v boji proti koronaviru jsou implementována následující opatření:

 1. S výjimkou ustanovení uvedených s ohledem na vstup/výstup cestujících na hraničních přechodech Íránu byla ostatní nařízení zrušena v rozsahu pozemních, námořních a leteckých hraničních přechodů

 2. Proces týkající se cestovních plánů leteckých společností je řízen v koordinaci Ministerstva zdravotnictví Turecké republiky, Ministerstva zahraničních věcí Turecké republiky a Ministerstva dopravy a infrastruktury Turecké republiky.

 3. Státní příslušníci Turecké republiky a státní příslušníci třetích zemí (cizinci) se při vstupu na území Turecké republiky podrobí lékařské kontrole. Testy PCR budou provedeny u těch osob, u kterých bude při lékařské kontrole zjištěna nutnost takového testu. Zásady a postupy vztahující se k tomuto procesu stanoví Ministerstvo zdravotnictví Turecké republiky.

Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze. Zastupitelskému úřadu České republiky v Ankaře není známo, za jakých podmínek bude PCR test probíhat či jaká budou další opatření v případě pozitivního nálezu.

 • Cestující jsou povinni nosit obličejovou masku při pobytu na letišti a zároveň během letu.
 • Cestující jsou povinni vyplnit formulář pro vyhledání cestujícího před příletem do Turecka - podrobnosti poskytne příslušná letecká společnost.
 • Cestující přicházející do Turecka budou kontrolováni na symptomy koronaviru, včetně teplotních kontrol. Všichni cestující, kteří projeví příznaky, budou muset podstoupit test PCR. Opatření v této věci pro pozemní hranice je nutno konzultovat přímo s příslušnými tureckými úřady.
 • V případě negativního PCR testu bude cestující muset sdílet své číslo mobilního telefonu.

DOPRAVA:

 • Všichni cestující musí mít kód HES (Hayat Eve Sigar) pro leteckou dopravu, cestování vlakem a trajektem. Informace o tom, jak získat tento kód, jsou k dispozici na tomto webu: https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html
 • Dochází k postupnému zahájení mezinárodních linek. Doporučujeme ve věci možností mezinárodních letů kontaktovat přímo dopravce.
 • Možnost mezinárodních letů lze konzultovat například na stránkách Letiště Istanbul.
 • Letový plán/plán postupného obnovení mezinárodních letů na Turkish Airlines.
 • POZOR! Odbavení letů podléhá různým opatřením/regulacím jako je mj. kontrola teploty, vstup s platným lístkem či fyzický odstup.

Odkazy na vybrané letecké dopravce v Turecku:

ZNÁMÁ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ: 

 • Osoby mladší 18 let musí mít rodinný doprovod.

 • Osoby starší 65 let (pozn.: rozumíme výkladu tak, že se jedná včetně) mají omezení vycházek každý den v rozmezí od  10:00 hod. do 20:00 hod..

POZOR! Výše uvedené neformální informace  je nutno konzultovat či ověřit u příslušných tureckých úřadů, které jsou příslušné k závaznému výkladu a vynutitelnosti. 


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Nejčastější otázky a odpovědi:

Mohu do Turecka přicestovat bez udání důvodu?

Uvedené je nutno konzultovat s příslušnými tureckými úřady - v rámci České republiky je možnost uvedený dotaz konzultovat s Velvyslanectvím Turecké republiky. Připomínáme, že při jiném než turistickém účelu je nutno se předem informovat u příslušných tureckých úřadů na vízovou povinnost.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Státní příslušníci Turecké republiky a státní příslušníci třetích zemí (cizinci) se při vstupu na území Turecké republiky podrobí lékařské kontrole. Testy PCR budou provedeny u těch osob, u kterých bude při lékařské kontrole zjištěna nutnost takového testu. Zásady a postupy vztahující se k tomuto procesu stanoví Ministerstvo zdravotnictví Turecké republiky. Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze. Zastupitelskému úřadu České republiky v Ankaře není známo, za jakých podmínek bude PCR probíhat či jaká budou další opatření v případě pozitivního nálezu. Dále lze konzultovat stránky IATA.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Mohu do země přijet za prací?

Podmínky průjezdu jsou dány místní legislativou Turecké republiky, existujícím navazujícími lety a podmínkami vstupu země destinace. Podmínky vstupu a pobytu občanů ČR jsou dány místní legislativou.

Na co si mám dát pozor?

 • Dle mediálních prohlášení osoby v různém věku nepodléhají předchozím omezení volného pohybu osoby do 18 let věku s povinným dozorem člena rodiny.
 • Stejně dle mediálních prohlášení chápeme, že osoby ve věku 65 včetně mají rozšířené možnosti vycházek.
 • Nošení roušek je mandatorní v prostředích veřejné dopravy, v rámci osobní dopravy, nemocnicích, obchodech a úřadech. Opatření mohou být rozšířena dále na lokální úrovni či zahrnovat další kategorie. Je nutno se informovat u místních úřadů.
 • Nadále platí omezené koncentrace osob v uzavřených prostorech jako jsou mj. obchody.
 • Pro cestovaní je nutno využívat tzv. HES kód.
 • Pamatujte na obecnou povinnost nošení roušek dle obecných či lokálních nařízeních. Za porušení této povinnosti můžete být sankcionováni. Pokuta dle mediálních sdělení činí 900 TL s obecnou platností pro celou Tureckou republiku.
 • Obecná platnost nošení roušek nyní zasahuje 48 provincií. Ve zbývajících provinciích je povinnost nošení roušek v místech s koncentrací osob a dále obchodní centra/obchody, nemocnice, úřady, kavárny, restaurace, kadeřník etc.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím, která má bydliště v Turecku, do ČR?

V daném ohledu je nutno konzultovat svoji situaci s Ministerstvem vnitra České republiky, příslušnou hygienickou stanicí a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.

Platnost informací:

od 1.7.2020

Zdroj

Ukrajina 2 detail

Platnost informací od 28.8.2020

Od 15. 6. mohou cizinci vstupovat na Ukrajinu, avšak podmínky jejich vstupu záleží na tom, zda jsou občany zemí tzv. zelené nebo červené zóny nebo v těchto zemích v posledních 14 dnech pobývali. 

Česká republika byla podle informací zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny dne 10.8.2020 zařazena zpět do zelené zóny. Níže uvedená pravidla platí do čtvrtku 27.8.2020. Od pátku 28.8.2020 00.00 hod. Ukrajina opětovně zavádí zákaz (s několika výjimkami) vstupu cizinců, který je zatím vyhlášen s platností do 28.9.2020.

Každý cizinec má při vstupu na Ukrajinu povinnost doložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení). Pojištění má vydávat společnost (pojišťovna) s registrací na Ukrajině, nebo zahraniční pojišťovna, která má zastoupení na Ukrajině nebo smluvní vztah s partnerskou pojišťovnou na území Ukrajiny (assistance). Pojistka přitom musí pokrývat celé období pobytu na Ukrajině. Pohraniční orgány Ukrajiny nepostupují při uznávání pojištění českých pojišťoven jednotně. Ukrajinské pojišťovny začaly nabízet pojištění s výslovným pokrytím nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 a pozorováním/sebeizolací, které je možné sjednat online; toto pojištění je při vstupu cizinců na Ukrajinu akceptováno. Povinnost předložit toto pojištění se nevztahuje na cizince, kteří mají v Ukrajině povolen trvalý pobyt, v Ukrajině akreditované diplomaty a jejich rodinné příslušníky,  instruktory ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil Ukrajiny

Cizinci přijíždějící ze zemí tzv. červené zóny musejí podstoupit 14denní pozorování/sebeizolaci za povinného použití mobilní aplikace “Дій вдома”/Jednej doma (aplikace lze použít pouze s ukrajinskou SIM kartou), nebo fyzicky ve stacionářích vyčleněných místní samosprávou. Pozorování/sebeizolaci lze ukončit předložením negativního testu na COVID-19, provedeného metodou PCR na území Ukrajiny po překročení hranice. Aby byl test uznán pro ukončení pozorování/sebeizolace, musí být proveden pouze akreditovanými laboratořemi. Od 1. 8. 2020 se můžete pozorování/sebeizolaci vyhnout, pokud při překročení hranice předložíte  negativní test na COVID-19 ne starší dvou dnů. 

Při posuzování nutnosti podstoupit lékařské pozorování/sebeizolaci bude zohledněno jak státní občanství cizince, tak jeho poslední země pobytu. Pokud je cizinec občanem země z „červené zóny“, ale prokáže, že během posledních 14 dnů pobýval v zemi „zelené zóny“, nebude podléhat povinnosti pozorování/sebeizolace. 

Povinné pozorování/sebeizolaci nemusí absolvovat osoby, které přijíždějí na Ukrajinu ze zemí (nebo jsou občany zemí) červené zóny, které přes území Ukrajiny pouze tranzitují a mohou doložit dokumenty, které potvrdí opuštění území Ukrajiny v průběhu nejvíce dvou dnů.

Povinné pozorování/sebeizolaci nemusí dále absolvovat děti do 12 let, v Ukrajině akreditovaní diplomaté a jejich rodinní příslušníci,  řidiči a členové posádek autobusů pravidelné přepravy, nákladních dopravních prostředků a posádek letadel, námořních a říčních lodí a vlaků, instruktoři ozbrojených sil NATO, nebo zemí zahrnutých v Partnerství pro mír, účastnící se akcí pro výcvik složek ozbrojených sil Ukrajiny, kulturní pracovníci a 1 osoba doprovázející každého z nich (na základě pozvání kulturní instituce).

Cizinci přijíždějící ze zemí tzv. zelené zóny budou vpuštěni do země bez potřeby projít povinným lékařským pozorováním/sebeizolací. Musejí však také doložit pojištění nákladů souvisejících s léčbou COVID-19 či pozorováním (umístěním v karanténním zařízení).

Aktuální seznam „červených a zelených“ zemí.

Podrobnější informace k pravidlům pro jednotlivé zóny.

Platnost informací:

od 28.8.2020

Zdroj

Velká Británie 1 detail

Informace platné k 28.8.2020

Spojené království na svém území od 29. srpna 2020 od 04:00 britského času zavedlo karanténní opatření pro cestující z České republiky. Více informací ZDE. Až na výjimky musí dále před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnitkontaktní formulář.

UPOZORŇUJEME, ŽE NEGATIVNÍ TEST NA KORONAVIRUS NEZNAMENÁ VÝJIMKU Z NUTNOSTI PODSTOUPIT KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ PO PŘICESTOVÁNÍ DO SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

UPOZORŇUJEME, ŽE POKUD PŘICESTUJETE ZE ZEMĚ, KTERÁ JE NA SEZNAMU VÝJIMEK Z POVINNÉ KARANTÉNY (NAPŘ. NĚMECKO), MUSÍTE STÁLE PODSTOUPIT KARANTÉNU V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE ČR (PŘÍPADNĚ JINOU ZEMI NA KTEROU SE KARANTÉNA VZTAHUJE) NAVŠTÍVILI BĚHEM POSLEDNÍCH 14 DNÍ

Všem cestujícím je doporučeno přicestovat pouze v nejnutnějších případech, po případném absolvování karantény se i nadále na všechny osoby vztahují platná vládní opatření pro celém území Spojeného království. Upozorňujeme, že seznam zemí, na které se výjimka z karanténních opatření vztahuje, britské úřady průběžně aktualizují, například od 15. 8. s platností od 4:00 hodin byly kromě jiných zemí vyřazeny také Francie a Nizozemí. Bližší informace o výjimkách z karanténních opatřeních pro konkrétní kategorie osob naleznete zde


2. DOPRAVA A TRANZIT:
Přeprava osobním automobilem i mezinárodní komerční přepravou je do Spojeného království možná. Z Francie funguje lodní přeprava z Calais do Doveru či Eurotunel. Opětovně nicméně upozorňujeme, že seznam zemí, na které se výjimka z karanténních opatření vztahuje, britské úřady průběžně aktualizují, například od 15. 8. s platností od 4:00 hodin byly kromě jiných zemí vyřazeny také Francie a Nizozemí. Bližší informace o výjimkách z karanténních opatřeních pro konkrétní kategorie osob naleznete zde

Přímá letecká přeprava z ČR do Spojeného království je dostupná na denní bázi z Letiště Václava Havla v Praze. 

Aktuální možnosti pro osobní přepravu ze Spojeného království do ČR je možné nalézt ZDE.

 

3. OPATŘENÍ: 

Pokyny a zdravotní doporučení humanitární organizace "Doctors of the World" ohledně koronaviru ve Spojeném království je možné stáhnout pod tímto článkem. 

V platnosti jsou aktuální vládní opatření. Tj.  občané musí dodržovat odstupod ostatních lidí a vyvarovat se zbytných setkání. Od 4. července 2020 jsou otevřeny restaurace, kina, komunitní centra, knihovny, kostely a s výjimkami také hotely. Více informací ZDE.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:
Další informace o vládních omezeních ve Spojeném království je možné nalézt ZDE.

Web britského Ministerstva zdravotnictví ZDE, NHS ZDE a Ministerstva dopravy ZDE.

Cestovní doporučení britské vlády ZDE

MZV na na webu i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána množstvím zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Upozorňujeme, že výše uvedená opatření se mohou kdykoliv změnit, stejně tak se mohou změnit platná dopravní omezení v rámci tranzitních zemí.
MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Platnost informací:

od 28.8.2020

Zdroj