CS CS EN

Aktuálně ve světě

Aktuální přehled dle zemí<

Aktuality ke dni 23.1.2021<

Nejnavštěvovanější země

Chorvatsko 1 detail

Platnost informací od 2.12.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ze dne 23.4.2020. přinášíme aktuální informace týkající se možností cestování do Chorvatska.
 

Nejčastější otázky a odpovědi (dále rozvedeno v jednotlivých kapitolách):

1. Mohu do Chorvatské republiky vstoupit bez udání důvodu?

Ano. Občané České republiky nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území. Opatření  vstoupilo v platnost dne 01. 12. 2020 a platí do 15. 12. 2020, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin. V opačném případě se může nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci.

Mezi výjimky mj. patří přeshraniční pracovníci, zdravotní personál nebo osoby tranzitující, které se nezdrží se na území Chorvatské republiky déle než 12 hodin.

Podrobné informace a celé znění uvedeného rozhodnutí naleznete na stránkách Vlády Chorvatské republiky.

 

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Občané České republiky mohou tranzitovat přes Chorvatsko (do 12 hodin) bez nutností testování.

Čeští občané mohou pobývat na území Chorvatské republiky, po splnění výše uvedených podmínek testování, bez časového omezení.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Konkrétní podmínky závisí na druhu vykonávané činnosti a sdělí je Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky.

5. Na co si dát pozor?

V současné době je při pobytu v Chorvatsku nutno dbát obecných epidemiologických pravidel, zejména se snažit o  minimální kontakt  s jinými osobami.

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Chorvatsku? Jaké jsou podmínky pro návrat českých občanů z Chorvatska?

Od 09.11.2020, s ohledem na přesun Chorvatska do skupiny Červená na Seznamu států s ohledem na riziko nákazy COVID-19– cestující z Chorvatska (jak cizinci, tak čeští občané) budou muset před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.

 


 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky 

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území. Opatření  vstoupilo v platnost dne 01. 12. 2020 a platí do 15. 12. 2020, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin. V opačném případě se může nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci.

Mezi výjimky mj. patří přeshraniční pracovníci, zdravotní personál nebo osoby tranzitující, které se nezdrží se na území Chorvatské republiky déle než 12 hodin.

Podrobné informace a celé znění uvedeného rozhodnutí naleznete na stránkách Vlády Chorvatské republiky.

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je doporučené veškeré potřebné údaje vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.

Formulář je k dispozici v několika potřebných jazykových mutacích včetně české. Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení  nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku.

I nadále bude stále možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

 1. omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;
 2. během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí měřit teplotu a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategori UZG COVID.


3. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.


4. OPATŘENÍ:

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních  turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

Nejnovější vlna opatření vstupuje v platnost od soboty 28. 11. a zahrnuje následující:

-    zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 25 osob na jednom místě;
-    na soukromých shromážděních a slavnostech smí být přítomno max. 10 osob; výjimkou jsou svatby, které jsou úplně zakázané, a pohřby, kde smí být až 25 osob, ale nesmí si vyjadřovat soustrast fyzickým kontaktem;
-    veřejné akce, shromáždění a slavnosti všeho typu se smí konat pouze do 22 hod.;
-    povinnost všech prodejen omezit počet nakupujících tak, aby splňoval podmínku min. 4m2 na osobu; u vstupu do prodejen musí být uvedeno, jaký je maximální limit nakupujících;
-    povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m;
-    na povolených shromážděních musí být zajištěn prostor o rozloze zajišťující min. 4m2 na osobu;
-    povinnost pravidelné desinfekce společných prostor v budovách;
-    u vchodu do prostor, kde se koná shromáždění či obřad, musí být jasně uvedeno, jaký je maximální povolený počet přítomných a organizátoři jsou povinni zajistit pravidelné větrání, dodržování limitu počtu přítomných (1 osoba na 4m2) a dodržování relevantních opatření, doporučení a nařízení Chorvatského závodu veřejného zdraví;
-    maximální povolené obsazení prostředků veřejné hromadné dopravy je 40 %;
-    zákaz provozu prodejen pekařských produktů po 22 hod.;
-    zákaz prodeje alkoholu od 22 do 6 hod.;
-    zákaz provozu casin a sázkových kanceláří;
-    zákaz provozu restaurací, kaváren, barů (s výjimkou těch, které se nachází v prostorách hotelů, kempů a studentských kolejí, které však smí obsluhovat pouze ubytované); povolená výjimka je pro rozvoz potravin, drive-in a prodej u vchodu, tj. bez vstupu do provozovny;
-    zákaz provozu fitness center, sportovních rekreačních center a s určitými výjimkami i zákaz konání sportovních soutěží a tréninků;
-    jazykové školy a teoretická část výuky v autoškolách smí probíhat pouze online;
-    zákaz konzumace potravin v kinech;
-    zákaz konání amatérských kulturních představení a vybraných dalších kulturních akcí (sborový zpěv apod.);
-    zákaz konání trhů, veletrhů a jiných hospodářských a turistických akcí a událostí, kde se prodávají, vystavují či ukazují výrobky (včetně např. vánočních trhů);
-    doporučení konání mší prostřednictvím TV, rádia či jinak, aby byla věřícím umožněna participace na mši bez vstupu do náboženských objektů;
-    povinnost zaměstnavatelů zabránit vstupu na pracovní místo pracovníkům, kteří mají zvýšenou teplotu a dýchací potíže; omezit dle možností fyzický kontakt mezi pracovníky; je-li to možné, zavést práci z domova, klouzavou pracovní dobu a/nebo práci ve směnách či ve skupinách; minimalizovat počet fyzických schůzek; pravidelně větrat prostory, kde se pracovníci nacházejí.

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve většině veřejných vnitřních prostor, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:
- pracovníci zdravotnických zařízení a osoby, které přichází navštívit pacienty (jsou-li návštěvy povoleny);
- pracovníci zařízení sociální péče, která poskytují ubytovací služby, a návštěvníci klientů těchto zařízení;
- řidiči, další pracovníci v prostředcích veřejné dopravy a cestující ve veřejné hromadné dopravě (cestujícímu bez roušky nesmí být dovolen vstup do dopravního prostředku a pokud se v prostředku cestující bez roušky již nachází, řidič nesmí zahájit jízdu);
- zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně;
- zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů;
- hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;
- zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky);
- zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví);
- zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry;
- věřící během náboženských obřadů a shromáždění v uzavřených prostorách;
- diváci při sportovních akcích, které se konají v uzavřených prostorách;
- návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách;
- další osoby, kterým to nařídí jejich zaměstnavatel.

Od konce srpna jsou postupně vydávána také lokální (přísnější) omezení, vztahující se pouze na území vybraných žup (krajů) a obcí, která reagují na místní specifika. Kompletní seznam všech opatření je k dispozici na webových stránkách štábu civilní ochrany (https://civilna-zastita.gov.hr/). Lokální opatření jsou nyní v platnosti ve většině žup včetně hlavního města Záhřebu a dále ve vybraných obcích ve Splitsko-dalmatské, Zadarské, Přímořsko-goranské a Bjelovarsko-bilogorské župě.

V provozu zatím zůstávají i kina, divadla, muzea a galerie, konat se mohou také profesionální umělecká představení (s výjimkou sborového zpěvu), výstavy a zasedání zastupitelských orgánů, musí však dodržovat početně-prostorová omezení (1 osoba na 4m2), větrat a splňovat další požadavky Chorvatského závodu veřejného zdraví.

Za nedodržování opatření mohou být postiženy právnické osoby/provozovatelé zařízení.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Platnost informací:

od 2.12.2020

Zdroj

Německo 1 detail

Platnost informací od 18.10.2020

Níže naleznete platné informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Německem.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Informace naleznete na webových stránkách MZV.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

2.VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Od  25.9.2020 zařadilo Německo celou ČR mezi rizikové státy/oblasti z hlediska výskytu koronaviru. 

Bližší informace pro cestovatele z ČR naleznete v článku Celá Česká republika je zařazena na seznam rizikových oblastí pro Německo na webu Velvyslanectví ČR ve Berlíně.

3. DOPRAVA

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Německých drah a dalších dopravců (jako např. FlixbusRegiojetEurolines aj.).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky příslušných letišť (letiště Frankfurt nad Mohanempřípadně letiště Berlín-Tegel či Berlín - Schönefeld a další).

NÁKLADNÍ: Informace k nákladní dopravě viz: https://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/nakladni_doprava_do_nemecka_pokracuje_i.html

4. OPATŘENÍ: 

V jednotlivých spolkových zemích obecně platí povinnost nosit roušky k zakrytí dýchacích cest zpravidla v hromadné dopravě a uzavřených prostorách.

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Berlín naleznete:

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/abstands-und-hygieneregeln/

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Brandenburg naleznete:

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Brémy naleznete:

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_10_07_GBl_Nr_0109_signed.pdf

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Hamburg naleznete:

https://www.hamburg.de/verordnung/

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Hessen naleznete:

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených  ve spolkové zemi Mecklenburg-Vorpommern naleznete:

https://www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs/#hinweisequarantaenemassnahmen

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Niederschachsen naleznete:

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/alltagsmaskenpflicht-in-niedersachsen-antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-187161.html

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených ve spolkové zemi Nordrhein-Vestfalen naleznete:

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-16_coronaschvo_ab_17.10.2020_lesefassung.pdf

Odkaz na informace ohledně konkrétních opatření zavedených  ve spolkové zemi Schleswig-Holstein naleznete:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2020/III/201002_neue_verordnungen_corona.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Stránky Ministerstva vnitra SRN

Stránky Ministerstva zahraničí SRN

Stránky Velvyslanectví SRN v Praze

Stránky Generálních konzulátů ČR v DrážďanechMnichově a Konzulátu ČR v Düsseldorfu

Stránky Zemského úřadu Berlín

Platnost informací:

od 18.10.2020

Zdroj

Polsko 1 detail

Platnost informací od 2.12.2020

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních ČR v rámci nouzového stavu na území ČR naleznete pod následujícím odkazem https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_30_11.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

 

Tranzit (níže uváděné Nařízení Rady ministrů PL z června 2020 je platné až do současné doby)

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie a ESVO, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské pozemní státní hranice svobodně a bez omezení překračovat v obou směrech (to nemusí platit pro letecký provoz; podmínky v leteckém provozu je třeba průběžně sledovat a informovat se u svého přepravce). De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření a dané Nařízení Vlády PL je platné až do současné doby. Polsko rovnež obnovilo mezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob, které je od té doby průběžně novelizováno. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska zpravidla umožněna mezi Polskem a státy EU a ESVO, event. dalšími třetími zeměmi. Vývoj situace je možné sledovat na následujícím polském vládním webu: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

 

Od 21.5. mohou přes území Polska tranzitovat všichni občané států EU, EHS a Švýcarska, kteří při hraniční kontrole prokážou, že cestují do místa svého bydliště (de facto repatriace), nebo pobytu (všechny pobytové tituly). Cesta přes polské území nesmí v takovém případě trvat déle než 12 hodin - tato tranzitní pravidla s ohledem na faktické rozvolnění cestování se státy EU, EHS a Švýcarskem platí především pro tranzit přes polské území realizovaný z území Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

 

3. DOPRAVA:

(níže uváděné Nařízení Rady ministrů PL z června 2020 je platné až do současné doby)

S účinností ode dne 13. června 2020 Polsko ukončilo režim dočasně obnovených hraničních kontrol s Německem, Českou republikou a Slovenskem (s Litvou již ode dne 12. června). Občané Evropské unie a ESVO, stejně jako osoby s trvalým pobytem v těchto zemích, mohou polské pozemní státní hranice svobodně a bez omezení překračovat v obou směrech (to nemusí platit pro letecký provoz; podmínky v leteckém provozu je třeba průběžně sledovat a informovat se u svého přepravce). De facto se tak navrátil stav před zavedením mimořádných opatření. Polsko rovnež obnovilomezinárodní autobusovou a vlakovou přepravu se sousedními státy EU.

V úterý 30.6. večer bylo publikováno novelizující nařízení k mezinárodní letecké přepravě osob, které je od té doby průběžně novelizováno. Od 1.7. je mezinárodní letecká přeprava osob do / z Polska zpravidla umožněna mezi Polskem a státy EU a ESVO, event. dalšími třetími zeměmi. Vývoj situace je možné sledovat na následujícím polském vládním webu: https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel.

 

Kapacita pro počet přepravovaných osob v rámci hromadné přepravy osob (autobusy, tramvaje, metra) je dána buď 1/2 kapacity míst k sezení a stání, případně celou kapacitou míst k sezení. Při využití hromadné přepravy osob je třeba zakrývat si dýchací cesty po celou dobu jízdy.

 

4. OPATŘENÍ:

Obecná opatření 
- V celém Polsku je stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech i na veřejných prostranstvích. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.
- na veřejných akcích a při shlukování osob na veřejnosti je omezen počet přítomných osob na 5.
- Osoby starší 70 let mohou vycházet z domova pouze za účelem výkonu pracovních povinností, nákupu nejnutnějšího zboží a potravin a návštěvy kostelů.
- domácí (až 10-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.
- povinnost mít v obchodech nasazené rukavice, nebo užít dezinfekci rukou

Zákaz ubytovávání je stále v platnosti s následujícími výjimkami:

 • ubytování při služebních cestách
 • pro sportovce během výcvikových táborů a sportovních soutěží,
 • pro lékaře, pro které je ubytování nezbytné z pracovních důvodů nebo kvůli karanténě.
 • zvláštní případy pacientů a jejich pečovatelů (např. onkologičtí pacienti, pacienti s dialýzou a děti v péči dospělých).
 • povolen je také provoz ubytoven pro zaměstnance.Vzdělávání/kultura/sport

- kompletní uzavření ZŠ (od pondělí 9.11. do 29.11. pro 1-3. třídy, pro 4-8 třídy již v současnosti platí distanční výuka do 29.11.).
- distanční výuka rovněž na středních a vysokých školách.
- od 8:00 do 16:00 se osoby mladší 16 let mohou pohybovat na veřejnosti pouze v doprovodu dospělé osoby.
- zákaz všech kulturních akcí a uzavření všech kulturních institucí (od soboty 7.11. do 29.11.)
- sportovní akce bez účasti veřejnosti.
- fungování aquaparků, posiloven a plováren je pozastaveno.
- v kostelech smí být pouze 1 osoba na 15m2 (s platností do 29.11.)

Ekonomika/doprava
- zákaz poskytování hotelových / ubytovacích služeb (s výjimkou služebních cest) (od soboty 7.11. do 29.11.).
- uzavření obchodů v obchodních centrech s výjimkou potravin, lékáren, kadeřnictví, trafik, zverimexů a obchodů s čistícími prostředky (od soboty 7.11. do 29.11.).
- uzavření lázní
- uzavření barů a restaurací. Jídlo a pití je možné objednat pouze s sebou nebo na rozvoz.
- omezení počtu klientů v obchodech (plocha do 100m2 - 1 klient na 10m2, plocha nad 100 m2 - 1 klient na 15m2) (od soboty 7.11. do 29.11.).
- v prostředcích MHD je povoleno obsazení max. poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl  a www.gis.pl.

 

6. MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

 

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Platnost informací:

od 2.12.2020

Zdroj

Rakousko 1 detail

Platnost informací od 4.12.2020

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru.  Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. 

Od  19.12.2020 se předpokládá zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska ze zemí, kde 14denní incidence překračuje hranici 100 případů na 100 tis. obyvatel  - tedy  včetně ČR.  Cestující budou muset jít na 10 dní do karantény. Po pěti dnech mohou absolvovat PCR test, v případě negativního výsledku bude karanténa ukončena. Výjimky budou platné např. pro pendlery, obchodní cesty apod. Zpřísněná pravidla budou platit min. do 10. ledna 2021. Příslušný předpis, jímž mají být podmínky pro vstup do Rakouska zpřísněny,  nebyl zatím publikován.

Informace naleznete na webových stránkách MZV.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru.  Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. 

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Bližší informace pro cestovatele z ČR naleznete v článku "Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko ČR mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru" na webu Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Přílety do Rakouska

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat z kterékoliv země kromě zemí a destinací uvedených níže v odstavci 2, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR a vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr> nebo  anglicky: https://bit.ly/3aK4moW. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem.

Povinnost bezodkladně odcestovat z Rakouska se nevztahuje na osoby, které přiletěly do Vídně z  Austrálie, Belgie (s výjimkou regionů Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Valonsko), Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou regionů East Midlands, North East, Yorkshire a The Humber) a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, na rakouské občany a na osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby mohou po příletu do Rakouska  např. přespat ve Vídni nebo cestovat k dalšímu pobytu na libovolné místo v Rakousku. Musí však hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených zemí/destinací, jinak platí povinnost  test/karanténa. Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.


Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky 
(výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší 72 hodin. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 10 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska. Za tímto účelem  jsou přiletěvší povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr> nebo  anglicky: https://bit.ly/3aK4moW .

Možnost PCR testů nabízí i vídeňské letiště Schwechat, a to všem zájemcům, nejen pasažérům tohoto letiště. Bližší informace ZDE a rovněž na stránkách letiště Schwechat.

 

Vstup na území Rakouska pozemní cestou

Rakousko zrušilo hraniční kontroly na hranicích s  Českou republikou, Německem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Slovenskem a Itálií, v příhraničí však může docházet k namátkovým kontrolám.  Při příjezdu z  Austrálie, Belgie (s výjimkou regionů Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Valonsko), Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou regionů East Midlands, North East, Yorkshire a The Humber) se neuplatní  povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící z těchto zemí/destinací, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených  zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

 

Tranzit přes Rakousko pro osoby, které cestují z jiných než shora uvedených zemí/destinací

 Osoby, které Rakouskem z jiných než shora uvedených  zemí/destinací pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test PCR na Covid-19 test, ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné)  a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr> nebo anglicky: https://bit.ly/3aK4moW.

Občané, kteří přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinni bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.


3. VSTUP Z RAKOUSKA NA ÚZEMÍ ČR

Podmínky vstupu do ČR naleznete na stránkách MV ČR  a na stránkách MZV ČR.

Všem osobám, včetně občanů ČR, vstupujícím na území ČR, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v Rakousku či na území dalších států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, ukládá před vstupem na území České republiky povinnost:

- oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese  www.prijezdovyformular.cz , vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,  
                                       
- předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a

- do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Občané Evropské unie, včetně občanů ČR, a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě Evropské unie mohou povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, uvedenou v předchozí větě, splnit předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV2, který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin; výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici v návaznosti na odeslání shora zmíněného elektronického příjezdového formuláře.
 
Shora uvedené neplatí:

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) pro občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebocestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin,

c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní,

d) pro osoby mladší 5 let,

e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,

f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu.

Všem shora uvedeným osobám, včetně těch, které cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin, se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, maximálně však po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti;

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů.

Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let.


Podrobnější informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR .

Formuláře potrzení  pro vstup na území ČR naleznete na  https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx


4. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledjte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.


5. OPATŘENÍ: 

Karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Rakouska.

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2),  který nesmí být starší 72 hodin.

Od 17.10.2020 platí nové vzory  formulářů pro atest o absolvování testu s negativním výsledkem, formulář, ve kterém se cestující v případě, že nemá test, zaváže ke karanténě, či pro cesty ze zdravotních důvodů.

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Bližší informace pro cestovatele z ČR naleznete v článku "Od  31.10.2020 zařadilo Rakousko ČR mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru" na webu Velvyslanectví ČR ve Vídni.

Osoby, které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli.

O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí  rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete ZDE.

 

K 4. prosinci 2020 je v Rakousku evidováno přes 107 000  aktivních případů nakažených koronavirem. Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete ZDE.

Platí povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst ve všech obchodech, na trzích v uzavřeném i otevřeném prostoru, při poskytování služeb, na úřadech, v bankách, na poštách a u benzínových pump, ve školách (mimo třídy) a všude, kde dochází ke styku se zákazníky, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi a při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost, a při akcích v uzavřeném prostoru.  Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů. Povinnost nosit roušku nemají děti do 10 let za předpokladu, že jsou doprovázeny dospělou osobou (pokud jsou děti samy povinnost roušky platí),  a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.

Od úterý 17. 11. do neděle 6. 12. 2020 zavadí Rakousko  lockdown. Od 17. 11. 0:00: 1) budou zavřeny všechny obchody s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb (potraviny, drogerie, pošty, banky, lékárny), 2) nebude povoleno poskytovat služby, které vyžadují fyzický kontakt se zákazníkem (kadeřnictví apod.), 3) všechny školy přejdou na distanční výuku,  4)  zaměstanci mají pracovat z domova, pokud to je možné, 5) platí omezení vycházení  24 hod. denně.   Opustit bydliště je možné :- při nezbytných cestách do práce, na vzdělávací aktivity či na úřední jednání - při obstarávání nezbytných základních potřeb denního života - k pomoci druhým- k fyzickému/psychickému zotavení (procházka, aktivní pohyb). 

Z důvodu opatření proti šíření viru  covid-19  budou v Rakousku zprovozněny sjezdovky, včetně lanovek a vleků, až od 24.12. 2020, resp. při dodržení hygienicko epidemiologických opatření (roušky, rozestupy) bude možné od 24.12.lyžovat. Ubytování v hotelech a penzionech, jakož i  stravování uvnitř restaurací  bude povoleno až od 7.1.2021. Od  19.12.2020 se předpokládá zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska ze zemí, kde 14denní incidence překračuje hranici 100 případů na 100 tis. obyvatel  - tedy  včetně ČR.  Cestující budou muset jít na 10 dní do karantény. Po pěti dnech mohou absolvovat PCR test, v případě negativního výsledku bude karanténa ukončena. Výjimky budou platné např. pro pendlery, obchodní cesty apod. Zpřísněná pravidla budou platit min. do 10. ledna 2021. Příslušný předpis, jímž mají být podmínky pro vstup do Rakouska zpřísněny,  nebyl zatím publikován.

 


 

6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

Informace k problematice koronaviru lze rovněž získat na zvláštní infolince Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES):  0800 555 621, s předvolbou z ČR +43 800 555 621.

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.

Kromě celostátních opatření mohou zemští hejtmani rozhodnout o zpřísnění opatření v jednotlivých spolkových zemích: zkrátit otevírací dobu, na veřených místech zakázat konzumaci alkoholu a zavést povinnost zakrytí dýchacích cest, zavést omezení ve školách či  vyhlásit regionální karanténu.

 

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:

1. Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Český občan může do Rakouska přicestovat  při splnění níže uvedených  podmínek.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru (od 28.9.2020 tomuto režimu, resp. níže uvedeným opatřením již podléhá hl. město Praha). Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2),  který nesmí být starší 72 hodin. 

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Od  19.12.2020 se předpokládá zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska ze zemí, kde 14denní incidence překračuje hranici 100 případů na 100 tis. obyvatel  - tedy  včetně ČR.  Cestující budou muset jít na 10 dní do karantény. Po pěti dnech mohou absolvovat PCR test, v případě negativního výsledku bude karanténa ukončena. Výjimky budou platné např. pro pendlery, obchodní cesty apod. Zpřísněná pravidla budou platit min. do 10. ledna 2021. Příslušný předpis, jímž mají být podmínky pro vstup do Rakouska zpřísněny,  nebyl zatím publikován.

Bližší informace pro cestovatele z ČR naleznete v článku "Od 31.10. 2020 zařadilo Rakousko ČR mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru" na webu Velvyslanectví ČR ve Vídni..

Při příjezdu/příletu z  Austrálie, Belgie (s výjimkou regionů Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Valonsko), Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou regionů East Midlands, North East, Yorkshire a The Humber) se neuplatní  povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící/přilétající  z těchto zemí/destinací, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených  zemí/destinací. Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě namátkové kontroly.

V ostatních případech (s dalšími výjimkami) je potřeba předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší 72 hodin, čas provedení testu se také nově uvádí v potvrzení o jeho absolvování. Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady), které nesmí opustit po dobu 10 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži). Cestující jsou povinni vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr>, anglicky: https://bit.ly/3aK4moW. 

Toto neplatí pro  osoby cestující přes Rakousko z Austrálie, Belgie (s výjimkou regionů Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Valonsko), Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou regionů East Midlands, North East, Yorkshire a The Humber) , které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby  NEMAJÍ povinnost předkládat atest o neinfikovanosti, ani NEMUSÍ tranzitovat bez zastávky. Tyto osoby však musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z  výše uvedených zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinny  bezodkladně odcestovat do ČR a za tímto účelem  vyplnit a podepsat formulář pro vstup a tranzit (německy: https://bit.ly/3aLE0Tr> nebo anglicky: https://bit.ly/3aK4moW . V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény.

Povinnost bezodkladně odcestovat z Rakouska se nevztahuje na osoby, které přiletěly z Austrálie, Belgie (s výjimkou regionů Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Valonsko), Bulharska (s výjimkou regionů Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Dánska, Estonska, Finska, Francie (s výjimkou regionů Île-de-France a Provence-Alpes-Cote d’Azur), Chorvatska (pouze regiony Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Irska, Islandu, Itálie, Japonska, Kanady, Kanárských ostrovů, Korejské republiky, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska (s výjimkou Lisabonu a regionu Norte), Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švédska, Švýcarska, Uruguaye, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou regionů East Midlands, North East, Yorkshire a The Humber) a které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, na rakouské občany a na osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Tyto osoby však musí hodnověrně doložit (forma není předepsána), že v uplynulých 10 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z výše uvedených  zemí/destinací, jinak platí dosavadní pravidla (test/karanténa). Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Nutno respektovat aktuální opatření, týkající se cestování v době pandemie Covid-19.

5. Na co si mám dát pozor? (uvést případná specifika dané země, např. povinnost nošení roušek, atd.).

Platí povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst ve všech obchodech, na trzích v uzavřeném i otevřeném prostoru, při poskytování služeb, na úřadech, v bankách, na poštách a u benzínových pump, ve školách (mimo třídy) a všude, kde dochází ke styku se zákazníky, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi a při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost, a při akcích v uzavřeném prostoru.  Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů. Povinnost nosit roušku nemají děti do 10 let za předpokladu, že jsou doprovázeny dospělou osobou (pokud jsou děti samy povinnost roušky platí),  a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.

Od úterý 17. 11. do neděle 6. 12. 2020 zavadí Rakousko  lockdown. Od 17. 11. 0:00: 1) budou zavřeny všechny obchody s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb (potraviny, drogerie, pošty, banky, lékárny), 2) nebude povoleno poskytovat služby, které vyžadují fyzický kontakt se zákazníkem (kadeřnictví apod.), 3) všechny školy přejdou na distanční výuku,  4)  zaměstanci mají pracovat z domova, pokud to je možné, 5) platí omezení vycházení  24 hod. denně.  Opustit bydliště je možné :- při nezbytných cestách do práce, na vzdělávací aktivity či na úřední jednání - při obstarávání nezbytných základních potřeb denního života - k pomoci druhým- k fyzickému/psychickému zotavení (procházka, aktivní pohyb). 

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Rakousku?

Od 9. listopadu 2020 od 00:00 hod. se všem osobám, včetně občanů ČR, vstupujícím na území ČR, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v Rakousku či na území dalších států, které nejsou v ČR na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, ukládá před vstupem na území České republiky povinnost:

- oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, uvedeného na webové adrese  www.prijezdovyformular.cz , vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,  
                                       
- předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a

- do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních.
 
Shora uvedené neplatí:
a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebocestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin,
c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní,
d) pro osoby mladší 5 let,
e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu.

Všem shora uvedeným osobám, včetně těch, které cestují do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin, se zakazuje volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, maximálně však po dobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti;

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů.

Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let.


Podrobnější informace a aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy virem Covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR .

Platnost informací:

od 4.12.2020

Zdroj

Řecko 1 detail

Platnost informací od 10.11.2020

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?
Od 15. 6. 2020 lze do Řecka přicestovat bez udání důvodu s omezeními, která uvádíme níže.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?
Pokud cestujete do Řecka (bez ohledu na státní příslušnost a výchozí destinaci), musíte předložit na řecké hranici negativní výsledek molekulárního PCR testu na Covid-19, který nesmí být starší 72 hodin od odběru vzorku, a potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu. Povinnost testu se nevztahuje na děti narozené po 1. 1. 2011.

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na Covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. V případě testování musíte do výsledku testu setrvat v dobrovolné izolaci na vámi udané adrese a v případě pozitivního výsledku 14 dní v karanténě opět na udané adrese nebo v úřady určeném hotelu. Spolu s pozitivně testovaným cestujícím je zpravidla karanténa nařízena i jeho nejbližším spolucestujícím (rodině, přátelům).

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy. 

Doporučujeme řídit se pokyny uvedenými na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?
Od 15. 6. 2020 je volný průjezd zemí. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU. Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?
Od 1. 5. 2006 Řecko plně uvolnilo svůj pracovní trh pro občany nových členských států EU, včetně ČR. Při výkonu závislé pracovní činnosti v Řecku již čeští občané nepotřebují dosud vyžadované pracovní povolení.

Na co si mám dát pozor?
Od 7. 11. platí na území Řecka mimořádná karanténní opatření včetně zákazu neopodstatněného vycházení a pohybu mezi okresy (prefekturami). Podrobnosti najdete v článku Změny při cestách do Řecka a mimořádné karanténní opatření na jeho území Návrat osoby s českým občanstvím do ČR, pokud má bydliště v Řecku:
 

Při návratu občana ČR s bydlištěm v Řecku mu je od 15. 6. 2020 umožněn vstup do ČR bez testu i karantény.

Aktuální informace ke vstupu do ČR ->Ministertsvo zahraničních věcí ČR         Cestování z České republiky do Řecka:
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát při cestě do Řecka zvýšené opatrnosti a informovat se o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Více viz stránka MZV ČR -> AKTUALIZUJEME: Rozcestník informací k cestování do ostatních států  


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKÉ REPUBLIKY 

Ke vstupu do Řecka jsou k dispozici mezinárodní letiště (s výjimkou soluňského), trajekt z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa a silniční hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas.

 • A) Povinná registrace cestujících před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, tak trajektem či po silnici. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů, zpravidla toho, s nímž mají shodné příjmení. 

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi či autobusu ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR. 

 • B) Povinnost předložit negativní molekulární PCR test

Všichni cestující přijíždějící do Řecka (bez ohledu na státní příslušnost a výchozí destinaci) mají povinnost kromě QR kódu, který obdrží po vyplnění PLF formuláře, předložit i lékařské potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména a příjmení a čísla cestovního dokladu, vystavené na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19, který byl proveden v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu v průběhu posledních 72 hodin. Potvrzení musí být v originále (v tištěné nebo elektronické formě). Vzor lékařského potvrzení, které doprovází výsledek testu -> Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU PCR (DOCX, 15 KB)Na děti narozené po 1. 1. 2011 včetně se povinnost předložit negativní PCR test nevztahuje.

Letecké společnosti musí zkontrolovat potvrzení o testu a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu.

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí.

Doporučujeme, aby cestovatelé sledovali aktualizovaná cestovní doporučení MZV ČR a řeckou vládní platformu https://travel.gov.gr/ a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

 • C) Testování na hranicích a případná karanténa

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka letecky, trajektem i po silnici podrobeni testům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Výběr testovaných cestujících probíhá automaticky na základě údajů uvedených v elektronickém PLF formuláři. Odmítnutí podstoupit namátkový test může být důvodem k odepření vstupu do země.

Testovaní cestující musí do oznámení výsledku (až 36 hodin) setrvat v dobrovolné izolaci na adrese udané v elektronickém PLF formuláři (například v jejich hotelu). V případě pozitivního výsledku testu musí setrvat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese nebo v úřady určeném hotelu. Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení karantény je pokutováno (5.000 EUR).
 

3. DOPRAVA

Na území Řecka jsou s účinností od 7. 11. zavedena mimořádná karanténní opatření. Mezinárodní letiště na území Řecka zůstávají otevřená pro přílety ze zahraničí  s výjimkou soluňského mezinárodní letišti „Makedonia“, které přijímá pouze nezbytné lety. Vnitrostátní letecká doprava je od 9. 11, 6.00 hod., k dispozi jen pro nezbytné letyjako cesty ze zdravotních, profesionálních/podnikatelských a závažných rodinných (spojení rodiny) důvodů nebo k návratu do místa bydliště.
Výjimky: nákladní doprava, podpora zdravotnického systému, repatriace řeckých občanů ze zahraničí a cizích státních příslušníků do vlasti, státní, humanitární, vojenské, požární a technické lety, lety Frontexu, přistání k doplnění paliv nebo v ohrožení.  

Zcela přerušené zůstává osobní letecké spojení s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem, od 31. 8. platí zákaz příletů ze španělské oblasti Katalánsko.

Osobní dopravní spojení přes pozemní hranici s Albánií, Severní Makedonií a Tureckem je pro turistiku uzavřené. Až do odvolání lze cestovat pouze přes hraniční přechod s Bulharskem Kulata - Promachonas.

Před cestou do Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

Osobní lodní doprava podléhá protiepidemickým omezením.


4. OPATŘENÍ

Od 7. 11. v platí na území Řecka mimořádná karanténní opatření včetně zákazu neopodstatněného vycházení. Podrobnosti najdete v článku Mimořádné karanténní opatření na území Řecka včetně zákazu neopodstatněného vycházení

Postup v případě onemocnění Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku:

Cestovatel s příznaky nákazy musí být vyšetřen a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 musí setrvat v izolaci ve svém pokoji. V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude pacient umístěn do vyčleněného karanténního hotelu, ve kterém bude muset setrvat až do vyléčení v izolaci. Hrazení nákladů na ubytování a stravu řecká strana teprve vyjasňuje, pravděpodobně budou cestovatelé nejméně část nákladů hradit sami (např. stravu). V případě vážného průběhu onemocnění bude nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat a bude třeba souhlas s chirurgickým zákrokem. Návrat do ČR bude umožněn až po vyléčení a dvojím potvrzení negativity testu na Covid-19. Pokud u nemocného nebude potvrzeno onemocnění Covid-19 zůstane pacient v hotelu pod lékařským dohledem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 

 • Řecká organizace veřejného zdraví (National Public Health Organization of Greece EODY)
 • Ministerstvo zahraničních věcí Řecka
 • Koronavirová linka 1135 (v řečtině)
 • Tísňová linka 112 
 • Informační linka Ministerstva turismu Řecka +30 2155605151 (v angličtině)
 • Konzulární oddělení velvyslanectví ČR v Athénách:
  - v pracovní době (po - pá 07:30 - 16:00) +30 210 67 299 14 a/nebo -12
  - po pracovní době pouze v neodkladných případech a ohrožení zdraví nebo života občana ČR: +30 6944 733769

Platnost informací:

od 10.11.2020

Zdroj

Slovensko 1 detail

Platnost informací od 10.12.2020

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.

Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 14 dnů,; použít lze antigenový i PCR test.


Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.   
 
Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 3.12.2020, kterou je možno najít zde: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/12/ciastka_21_2020.pdfDalší opatření:

 
Na Slovensku platí nouzový stav s účinností od 1. 10. 2020 do 29.12.2020.
 
Školy od 5. třídy výše přešly od 26. října 2020 na distanční výuku. 
 

Otevírací doba pro seniory - od 15. 10. 2020 mají senioři v pracovních dnech vyhrazeny hodiny pro nákup v obchodech s potravinami a v drogeriích od 9:00 do 11:00 hod.
 
Roušky - od 15. 10. 2020 se povinně nosí v intravilánu obcí a měst. V extravilánu obce či města nejsou povinné, např. v přírodě, pokud se jedná o členy společné domácnosti nebo pokud je vzdálenost od cizí osoby alespoň 5 metrů.

Restaurace jsou zavřené, jídlo vydávají pouze přes okénko.
 

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

Při příjezdu na Slovensko z  České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/, zůstat v domácí izolaci a nejdříve 5. den se nechat otestovat. Izolace končí obdržením negativního výsledku PCR testu, nebo 10. dnem při bezpříznakovém průběhu.

Alternativou je přijet z ČR s negativním PCR testem ne starším než 72 hodin. 

Přesné znění všech výjimek lze nalézt v příslušné vyhlášce zde:  https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/12/ciastka_21_2020.pdf.  Zde uvádíme nejdůležitější:

Zcela bez testu při cestě z České republiky na Slovensko:

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy
 • tranzit občanů členských států EU a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do jiného členského státu EU; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj)
 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti

 • občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku, kteří v posledních třech měsících překonali onemocnění COVID-19 (tyto osoby musí mít potvrzení dle přílohy č. 3 níže uvedené vyhlášky
 • zaměstnanců provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu (se souhlasem Ministerstva hospodářství SR) 

 

S negativním testem ne starším 14 dnů, a to antigenovým i PCR testem:

 • přeshraniční pracovníci do vzdálenosti 30 km od otevřeného hraničního přechodu

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky

 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice

 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla

 • vrcholové sportovce a jejich týmy přijíždějící z České republiky za účelem účasti v soutěžích TIPOS, ICE HOCKEY LEAGUE, MOL Liga

 •  

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedenou Vyhlášku ÚVZ SR!

 

 

 


Věnujte pozornost aktuálním informacím zveřejňovaným na webových stránkách:

Koronavirus a Slovensko

Ministerstva vnitra Slovenské republiky

Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 důležité kontakty

-Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky

Platnost informací:

od 10.12.2020

Zdroj

Ostatní země

Andorra 1 detail

Informace platné k 26.6.2020

V souvislosti s uvolněním možnosti cestování občanů ČR do zahraničí uvádíme situaci týkající se Andorry. Situace v Andoře je plně pod kontrolou, země se již vrátila do normálu, restaurační a hotelová zařízené jsou v provozu.

Odpovědi na otázky:

Mohu do Andorry přicestovat bez udání důvodu?

Ano.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Testu není třeba. Karanténa není vyžadovaná, ani žádné jiné podmínky.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Zemí lze bezproblémově projet. V Andoře lze pobývat do 3 měsíců.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Pracovní důvod vstupu do Andorry je možný. Vzhledem k tomu, že země není v EU, je třeba si vyřídit pracovní povolení. K tomu je nutné mít příslib práce, doklad o zajištění ubytování, výpis z trestního rejstříku, pas a lékařské potvrzení.

Na co si mám dát pozor?

Nejsou žádná specifika, vláda doporučuje v uzavřených prostorách nošení roušek.

DOPRAVA

Autobusové společnosti, které zajišťují spojení s mezinárodními letištěmi v Barceloně a Toulouse běžně fungují. Cestující jsou povinni mít během cesty roušku.

Andorra - Barcelona Barcelona - Andorra Andorra - Toulouse Toulouse - Andorra Více na: www.andorrabybus.com

Na trase Lleida – Andorra Více na: http://www.montmantell.com

Taxislužba funguje a lze jí využít i k cestě do Barcelony či Toulouse.

OPATŘENÍ

V zemi není povinná karanténa. V případě, že turista onemocní či se setká s osobou nakaženou Covid-19, může trávit karanténu v ubytovacím zařízení (na vlastní náklady). Pokud by došlo k hospitalizaci, budou repatriace do ČR za dodržení všech zdravotních podmínek povoleny.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

www.govern.ad

Platnost informací:

od 26.6.2020

Zdroj

Belgie 1 detail

Platnost informací od 23.11.2020

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu "červenou zónou". Belgie je na českém semaforu červená od 4.11. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

1. NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Informace k podmínkám návratu do ČR jsou pravidelně aktualizovány na stránkách MV : Pravidla vstupu do České republiky

Je možné absolvovat test před cestou do ČR na území Belgie?

V Belgii je možné požádat o test v laboratoři, ale nikoli v testovacích centrech, která spolupracují s federální platformou (vláda požaduje, aby se těmto preventivním testům co nejvíce vyhnula). Laboratoře mají možnost odmítnout analýzu testu, aby upřednostnily povinné testování. Tyto dobrovolné testy jsou plně na vlastní náklady: Seznam odběrových míst v Belgii

O provedení testu je možné požádat na bruselském letišti, pokud se předem zaregistrujete prostřednictvím „https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test- center-at-brussels -airport “a kliknutím na„ Zaregistrujte se zde pro test bez předpisového kódu “.

Seznam odběrových míst v ČR


2. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Hranice v souladu s evropskými dohodami zůstávají otevřené, všechny cesty jsou ovšem „důrazně nedoporučované“;

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Asymptomatičtí cestující vracející se z červených zón (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi "červené zóny") musí po svém příjezdu nastoupit do 10denní karantény. Karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí. (Více viz bod 4)

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích (od 25. 9. 2020 formou interaktivní mapy): https://diplomatie.belgium.be/fr


3. TRANZIT

Pro tranzit se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Pokud cestou do Belgie pouze projíždíte přes červené zóny, tranzit všemi dopravními prostředky je možný bez následných podmínek a opatření po návratu.

Tranzit přes Německo - informace Velvyslanectví SRN v Praze
Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


4. PŘÍJEZDOVÁ OPATŘENÍ  (PLF FORM, KARANTÉNA, TEST)

ZCELA ZÁSADNÍ JE PŘED CESTOU DO BELGIE VYPLNĚNÍ PLF form

Každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, musí 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form).  Preferováno je vyplnění v online podobě: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-formPouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým.

Není-li možné vyplnit PLF online, je možné ho stáhnout v PDF: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF a odevzdat v den příjezdu příslušným orgánům podle toho, jak do Belgie přijedete. (Pokud přiletíte do Belgie letadlem (přicestujete lodí): Vytištěný formulář musí být vyplněn před nástupem na palubu a předložen dopravci. Při cestě ze země mimo schengenský prostor musí být formulář předložen pohraniční policii. Pokud vstoupíte do Belgie jiným způsobem (autobus, vlak, auto): V den svého příjezdu do Belgie musíte odeslat formulář na PLFBelgium@health.fgov.be)

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin v Belgii nebo kteří zůstali méně než 48 hodin mimo Belgii.

Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech  pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Od 1.10. je součástí PLF také autoevaluační dotazník. Po jeho vyplnění bude automaticky vypočítáno skóre za účelem vyhodnocení rizika, kterému byla osoba vystavena během cesty/pobytu v zahraničí, a vyhodnocení nutnosti podrobit se testu a karanténě.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

KARANTÉNA A TEST

Na základě poskytnutých informací v PLF form obdrží/neobdrží cestující z červené zóny prostřednictvím SMS kód k provedení testu a odkaz k registraci, který obsahuje rovněž základní informace ke karanténě a opatřením odkáže je na testovací centra v příslušném regionu: https://testcovid.be/ (Osoby, které nemají belgické národní číslo, budou vyzvány, aby si sjednaly termín testu telefonicky). Cestující, kteří obdrželi výše zmíněný aktivační kód za test zaplatí kolem 46,81 EUR (pokud však cestující má belgické zdravotní pojištění, test by měl být hrazen přímo pojišťovnou: https://www.info-coronavirus.be/en/testing/). Pokud bude pobyt cestujícího v Belgii kratší než 48 hodin, neobdrží žádnou SMS; nemusí do karantény ani na test. Vyžaduje se však odpovědné jednání, aby se předešlo zbytečným rizikům.

Test se provede 7. den po dni vysoce rizikového kontaktu nebo po návratu do Belgie z červené zóny.

Schůzku k provedení testu lze sjednat prostřednictvím rezervačního nástroje dostupného na www.MaSante.be. Výsledek testu bude také k dispozici na tomto webu. Pro osoby, které používají aplikaci Coronalert, je také možné test propojit se 17místným kódem vygenerovaným aplikací.

Pokud je test pozitivní, je vysoce rizikový kontakt izolován po dobu nejméně 7 dnů ode dne provedení testu. Pokud je test negativní, lze vysoce rizikový kontakt z karantény uvolnit, při zachování zvýšené bdělosti po dobu 14 dnů po posledním vysoce rizikovém kontaktu. Pokud není proveden žádný test (například u dítěte do 6 let) nebo pokud není výsledek testu k dispozici včas, karanténa asymptomatických vysoce rizikových kontaktů končí po 10. dni ode dne posledního vysoce rizikového kontaktu. Po této karanténě následuje období zvýšené ostražitosti po dobu 4 dnů.

Výjimky z karantény:

Karanténa je pravidlem pro VŠECHNA přicestování z červených zón (s výjimkou pobytu v zahraničí méně než 48 hodin nebo pobytu v Belgii méně než 48 hodin); dočasně se lze z povinnosti karantény vyvázat, jde-li o podstatný důvod nebo podstatnou činnost, nesnese-li věc odkladu. Pro jakoukoliv další činnost s takovou činností/důvodem nesouvisející musí osoba respektovat karanténu.

Například:
a) zahraniční student může před zahájením studia zůstat v karanténě; osoba cestující na pohřeb může jít na pohřební obřad, ale musí zůstat v karanténě po zbytek svého pobytu. Při těchto činnostech, kdy dočasně osoba není v karanténě, musí pečlivě respektovat všechna ochranná opatření.

Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá kratší dobu než karanténní období, může dotyčný opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil karanténu).

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.


6. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti, či tzv. sociální buňky, povinnost nošení roušek a pokud možno upřednostňování práce z domova. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

Nadále platí federální zákaz vycházení od 00:00 do 05:00, s výjimkou Bruselu a Valonska, kde platí zákaz vycházení delší, a to od 22:00 do 06:00.

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky...)
2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Venku se lidé smí setkat se čtyřmi osobami za předpokladu, že všichni po celou dobu zůstávají v pohybu; Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;
3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;
4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky (Blízké kontakty jsou od 19. 10. omezeny na maximálně 1 osobu nad rámec osob stejné domácnosti).
5) Setkání soukromé nebo rodinné povahy jsou od 9. 10. omezena na maximálně 1 osobu (po dobu dvou týdnů vždy stejné), nepočítají se děti do 12 let. Veřejné akce jsou povoleny pouze za předpokladu respektování přísných pravidel (viz www.covideventriskmodel.be).
6) Práce na dálku (télétravail/ home-office) bude povinná tam, kde je to možné. Pokračovat ve své činnosti v případě zachování osobních odstupů a nošení roušek budou smět např. stavební firmy, zahradníci apod.

Roušky:

Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let. O dalších místech může být rozhodnuto obcí.

Nákupy a pohostinství:

Všechny obchody, jejichž zboží není zásadní, budou muset zavřít. I v supermarketech se v rámci zachování férové konkurence nebude smět prodávat zboží, které není podstatné. Bude ale možné si nechat i takové zboží dovést domů po objednávce na dálku. Obchody s potravinami zůstanou otevřené; Kontaktní povolání nemedicínského charakteru jako kadeřníci, wellness, masáže a estetické služby musí ukončit svoji činnost. Restaurace a bary v hotelích musí zavřít. Konzumace jídla je povolena pouze na pokoji; Prázdninové/ zábavní parky, prázdninové vesnice a zoologické zahrady také budou muset zavřít;

Trasování:

K 30. září je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlert:  https://coronalert.be/en/

Testování:

V případě příznaků by se měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů a kontaktovat svého lékaře, aby mohl co nejrychleji absolvovat test. V případě negativního výsledku může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci  belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko
Vlámsko
Brusel hlavní město 
germanofonní společenství

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.


7. DOPRAVA

K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

Od 15. 6. zahajuje provoz v obou směrech obvyklá autobusová linka RegioJet, od 18. 6. Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Stále dochází k častým změnám v letecké dopravě, aktuálně je rušena řada letů na lince Brusel-Praha (v obou směrech).

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Letecká společnost Brussels Airlines aktuálně ruší letecké operace mezi Bruselem a Prahou v 1. polovině října. Znovuobnovení leteckých spojů na této lince je předpokládáno od 19.10. 2020.
Czech Airlines plánuje zahájit letecké spoje na lince Praha - Brusel k 17.12.2020.

Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnovila provoz ze 40 % od 1. srpna (aktuálně nabízí lety v pátek a v neděli).

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.


8. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem


9. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19
Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
Interaktivní mapa MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en
Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

Pokud máte doplňující dotazy týkající se formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii, kontaktujte belgické Ministerstvo zdravotnictví na čísle 0800 14 689 nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be

Pro Vaše doplňující dotazy k cestování lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat informační linku belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v NL/AJ a

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL


Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem 

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.

 

Platnost informací:

od 23.11.2020

Zdroj

Bělorusko 2 detail

Platnost informací: 15.7.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. 04. 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme občany ČR na následující změny v možnostech vycestování z ČR

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v následné dopravě v místě. Další podrobnosti o změnách na webu MZV ČR MV ČR.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu (tzn. v případě cesty do Běloruska  u Velvyslanectví BLR v Praze), zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Plný text usnesení vlády ze dne 23.04. 2020 naleznete zde.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ BĚLORUSKA A TRANZIT

Česká republika je aktuálně vyňata ze seznamu zemí, jejichž občané jsou povinni absolvovat po vstupu do země čtrnáctidenní karanténu.

Všechny osoby, které přicestují do Běloruska ze zemí, kde již byl zaznamenán výskyt infekce COVID-19, musí podstoupit 14denní domácí karanténu. Opustit hranice Běloruska jim bude povoleno po vypršení této doby. S postupným pozitivním vývojem situace v některých zemích však začalo Bělorusko uplatňovat výjimky.

Přehled zemí, pro které platí výjimka z povinné čtrnáctidenní karantény po příjezdu do Běloruska, naleznete zde.

Cestovatelům z těchto zemí je nicméně bez dalšího upřesnění doporučeno mít při překračování státní hranice potvrzení o negativním PCR testu, ne starší než 48 hodin.

Tranzit:

Bělorusko umožňuje výjimku z karanténních opatření pro tranzit. Karanténa se nevztahuje na tranzitní prostor letiště a pozemní tranzit za účelem návratu do místa svého bydliště, omezený lhůtou 24 hodin. Limitem případného pozemního tranzitu jsou tedy opatření na hranicích sousedících států.

Osoby tranzitující přes území Běloruské republiky musí projíždět pouze po určených státních silnicích, na kterých je možné zastavit se na odpočinek, jídlo pro řidiče a tankování vozidel. Řidiči jsou povinni opustit území BLR nejkratší trasou nejpozději následující den po dni vstupu na území. Jsou zohledněny případy, kdy je nemožné podmínky dodržet (dopravní nehoda, porucha, vykládka zboží – pokud je uvedeno v přepravních dokladech).

 

3. DOPRAVA

Běloruská letecká společnost BELAVIA  nepřerušila.

Městská hromadná a vnitrostátní doprava funguje bez omezení.

 

4. OPATŘENÍ:

S cílem omezit šíření nemoci COVID-19 přijala běloruská vláda usnesení č. 171, kterým stanovuje, že všechny osoby, které přicestují do Běloruska ze zemí, kde již byl zaznamenán výskyt infekce COVID-19, musí podstoupit 14denní domácí karanténu.

Dále je nařízena 14denní karanténa pro všechny osoby, které přišly do přímého kontaktu s nemocnými COVID-19, a to od data posledního kontaktu (tzv. první úroveň kontaktu). Pro osoby se zprostředkovaným kontaktem je nařízena karanténa v případě příznaků respirační choroby a to do doby odeznění příznaků.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví Běloruské republiky

Karanténní opatření

Platnost informací:

od 15.7.2020

Zdroj

Bosna a Hercegovina 1 detail

Platnost informací od: 22.9.2020

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

 

Informace o podmínkách vycestování z České republiky jsou pravidelně aktualizovány na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Vstup na území Bosny a Hercegoviny

Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou osvobozeny občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), dále posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

Tranzit přes území Bosny a Hercegoviny

Přímý tranzit přes koridor Neum bez povinnosti negativního testu COVID-19 je hraniční policií BA tolerován pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Jakékoli vybočení z hlavní trasy koridoru Policie BA přísně kontroluje a pokutuje. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Tranzit přes ostatní území Bosny a Hercegoviny je občanům EU bez negativního testu COVID-19  povolen POUZE při tranzitu za účelem návratu do země svého trvalého pobytu bez možnosti zdržovat se na území BA (lhůta pro tranzit BA je zpravidla 12 hodin).

Karanténní opatření:

Od 16. července je povinnost předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin, bez dalších karanténních opatření.

Občanům sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory) je povolen vstup na území bez povinnosti negativního testu COVID-19 bez karanténních opatření.

Odkazy na místní instituce:

Ministerstvo civilních záležitostí BaH http://mcp.gov.ba/?lang=en

Institut veřejného zdraví RS https://www.phi.rs.ba/index.php

Federální ústav pro veřejné zdraví https://www.zzjzfbih.ba/

Hraniční policie BaH http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21

Služba pro cizince http://sps.gov.ba/ulazak-stranaca-u-bih/

Doprava na území Bosny a Hercegoviny

Od 1. 6. 2020 jsou otevřena všechna mezinárodní letiště v BaH a funguje komerční doprava.

Od 16.7. jsou zrušeny všechny lety z Bosny a Hercegoviny do Rakouska.

Návrat do České republiky

Po návratu do ČR je povinnost po vstupu kontaktovat krajskou hygienickou stanici dle místa pobytu, absolvovat PCR test na území ČR a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu v opačném případě bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření. Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu po území ČR + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

 Podmínky pro vstup jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva vnitra ČR.

Platnost informací:

od 22.9.2020

Zdroj

Bulharsko 1 detail

Platnost informací od 6.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR níže uvádíme aktuální informace.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově na tzv. Semaforu).

MZV i nadále doporučuje cestovat do  zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforua ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. 

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničí připravuje v návaznosti na schválení tzv. semaforu, který určuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích, interaktivní Mapu cestovatele, na které se občané budou moci informovat o podmínkách vstupu do konkrétních zemí. Ty jsou v gesci jednotlivých vlád, a budou se proto průběžně měnit. MZV bude údaje aktualizovat na základě informací z českých ambasád.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních ČR věcí či Ministerstva vnitra ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ BULHARSKA A TRANZIT

S platností od 1. 9. do 30. 11. 2020 je nadále prodloužen dočasný zákaz vstupu všech občanů bez rozdílu národnosti a přes všechny vstupní body. Nicméně toto neplatí pro občany EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu), Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, dále Austrálie, Kanady, Gruzie, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Korejské republiky, Thajska, Tunisu, Uruguaye, Spojených arabských emirátů, Ukrajiny, Republiky Severní Makedonie, Srbska, Albánie, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Moldávie, Izraele, Kuvajtu, Běloruska a Turecka, jakož i členy rodin bulharských občanů a osoby, jež žijí ve faktickém svazku s bulharským občanem, a občany třetích zemí, kteří mají trvalý či dlouhodobý pobyt na území Bulharska, zemí EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) včetně členů jejich rodin.

Aktuálně platnou vyhlášku bulharského ministerstva zdravotnictví lze nalézt zde. 

Cestovatele, kteří hodlají tranzitovat přes Bulharsko do Řecka, upozorňujeme, že tak mohou učinit pouze přes hraniční přechod Kulata-Promachonas a při dodržení podmínek stanovených řeckými úřady (viz zde).    

Aktualizované informace ke vstupu do země a situaci na hraničních přechodech (včetně informace o intenzitě nákladní dopravy) jsou k nalezení zde.

Na letišti Sofie jsou cestující kontrolováni prostřednictvím distantních termokamer a v případě tepelné detekce nebo podezření (např. pocení, kašel apod.) jsou vyšetřováni na místě individuálně. Cestující se v případě potřeby mohou obrátit na letištní tel. linky oblastní zdravotní inspekce (mluví anglicky) - Terminál 1 (staré letiště): +359 (0) 2937 3621, Terminál 2 (nové letiště): +359 (0) 2937 3607.

3. DOPRAVA

Cesta automobilem do ČR - je možná, v případě tranzitu zpět do ČR není již třeba asistence zastupitelského úřadu a odsouhlasování cesty přes Ministerstvo zahraničních věcí Bulharska. 

Cesta letadlem - funguje přímé letecké spojení mezi Prahou, Sofií, Varnou a Burgasem.

Mezinárodní autobusová, železniční nebo lodní doprava je obnovena, místní vlaková spojení mohou být využita, stejně jako vnitrostátní autobusová doprava.

Mezinárodní automobilová nákladní doprava díky dohodám mezi Bulharskem a okolními státy nadále funguje - viz stránky MV BG.

4. OPATŘENÍ

Bulharská vláda ukončila dne 13. 5. 2020 platnost nouzového stavu v zemi, od 14. 5. 2020 platí na celém území země mimořádná epidemiologická situace na základě rozhodnutí vlády, jejíž platnost byla znovu prodloužena až do 30. 11. 2020.

Za účelem pokračování opatření proti šíření onemocnění COVID-19 vydává ministr zdravotnictví Bulharské republiky dle potřeby nařízení, jimiž prodlužuje platnost omezení. Jejich aktuální znění a přehled lze nalézt na informační stránce o COVID-19.

Zprávy o aktuálním stavu v zemi jsou zveřejňovány a průběžně aktualizovány na informační stránce o COVID-19.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

V případě podezření na onemocnění je doporučeno postiženým obracet se na svého všeobecného lékaře, resp. kontaktovat oblastní zdravotní inspekci (platí zejména pro cizince, kteří nemají svého všeobecného lékaře), která dle prvotních příznaků nemocného rozhodne o dalším postupu. Ambulantní návštěva nemocného není doporučena. Pro urgentní případy nemoci volejte linku 112.

Oblastní zdravotní inspekce pro případnou obecnou konzultaci (výběr): Sofie – tel. +359 (0) 882 932220, Burgas – tel. +359 (0) 56 807 302, Varna – tel. +359 (0) 52 634 019.

Na úrovni ministerstva zdravotnictví BG byla zřízena horká informační linka (funguje 24/7 v bulharštině) – tel. +359 2 807 87 57 (www.mh.government.bg) a aktualizované informace jsou k dispozici na https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/.

V rámci ministerstva zahraničí BG funguje Situační centrum (tel. +359 2 948 2404), na jehož web stránce jsou zveřejňovány informace (v bulharštině) k aktuálnímu vývoji situace kolem šíření koronaviru ve světě: https://www.mfa.bg/bg/situationcenter. Na linku Situačního centra se mohou obracet především Bulhaři cestující do zahraniční, ale v případě nouze i cizinci (mluví anglicky). Dalším relevantním pracovištěm a informačním zdrojem na celostátní úrovni je Národní středisko pro nákazu a parazitické nemoci www.ncipd.org.  

Centrálním pracovištěm a národním operačním štábem pro boj proti koronaviru je vojenská nemocnice v Sofii (Military Medical Academy, ul. Sveti Georgi Sofiyski 3, tel. +359 2 922 6000, www.vma.bg). Národní operační štáb pořádá denně pro tisk situační konferenci, informace jsou následně zveřejňovány v  médiích (např. The Sofia Globe v angličtině, https://sofiaglobe.com/).   

Obecné informace k vývoji situace kolem koronaviru lze rovněž nalézt na webové stránce Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en.

6. DALŠÍ INFORMACE

V případě potřeby je v Bulharsku možno požádat o provedení testu PCR - možné kontakty v Sofii:

1. Univerzitní nemocnice SOFIA MED - PCR testy - https://hospitalsofiamed.bg/Новини/Тестове-за-COVID-19/p47

2. Laboratoř RAMUS - PCR testy - https://ramuslab.com/spisak-adresi-ramuslab-covid19-koronavirus/

Často kladené otázky a odpovědi:
- Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?
Ano, podle sdělení bulharského ministerstva zahraničí mohou čeští občané vstoupit do země bez omezení a není nutné uvádět důvod.
- Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?
Jestliže cesta českého občana do Bulharska začala na území členského státu EU, Velké Británie a Severního Irska, země Schengenského prostoru (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) anebo Austrálie, Kanady, Gruzie, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Korejské republiky, Thajska, Tunisu, Uruguaye, Spojených arabských emirátů a Ukrajiny, nemusí po příjezdu do karantény, ani předkládat negativní PCR test na COVID-19. Od 1. 9. 2020 odpadá povinnost předložení negativního PCR testu a karantény při vstupu do země z Turecka, Srbska a Běloruska. Pro určení země, z níž osoba přijíždí, je podstatné, kde jeho cesta byla zahájena, nikoli přes který stát tranzitoval nebo kde krátkodobě přebýval. 
- Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?
V tuto chvíli dle sdělení bulharského ministerstva zahraničí mohou čeští občané vstoupit do země bez omezení, což se vztahuje na vstup z Rumunska, Řecka, nově i z Turecka a Srbska.
- Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?
Ano, je možno do Bulharska přicestovat za prací a nejsou stanoveny zvláštní podmínky. Pouze by český občan neměl přicestovat ze zemí, které nejsou uvedeny v seznamu pro výjimku na předložení testu (viz výše). Doporučuje se mít s sebou při vstupu potvrzení o zaměstnání (pracovní smlouvu apod.).
- Na co si mám dát pozor?
Podle nařízení ministra zdravotnictví opět platí nošení roušek ve všech uzavřených veřejných prostorách (s výjimkou stravovacích zařízení, náleven a v případě sportovců během fyzické činnosti). Nošení roušek v otevřených prostorách není povinné, ale je úřady doporučováno. Platí i povinné používání dezinfekce a dodržování hygienických zásad (mytí rukou, odstup 1,5 m) na pracovištích. 
- Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Bulharsku?
Od 15. 6. 2020 nejsou žádné omezující podmínky. Doporučujeme však průběžně sledovat tzv. semafor zemí Ministerstva zdravotnictví ČR kvůli případným změnám.

Platnost informací:

od 6.10.2020

Zdroj

Černá Hora 2 detail

Platnost informací od: 6.11.2020

Černá Hora otevřela své hranice občanům více jak 100 zemí světa. Mimo jiné také občanům České republiky. Rozhodujícím kritériem pro každou zemi je její zařazení na tzv. zelený seznam států, ze kterých lze do Černé Hory vstoupit a pobývat v ní, bez jakýchkoli omezení. Institut pro veřejné zdraví Černé Hory tento seznam průběžně aktualizuje a upravuje. Osoby přijíždějící ze zemí uvedených na zeleném seznamu (tedy i z České republiky) se nemusí prokazovat na hranicích Černé Hory negativním PCR testem na Covid-19, ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Česká republika s platností od 9. listopadu 2020 zavedla pro občany České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory, povinnost vyplnit před návratem do Česka příjezdový formulář (viz níže) a absolvovat PCR test na Covid-19 na území České republiky, příp. v jiném ze států EU.

1. Vycestování z České republiky: Informace o podmínkách vycestování z České republiky naleznete zde .

 

2. Vstup na území Černé Hory: Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory a pobývat zde bez jakýchkoliv omezení (výjimky viz níže). Občané České republiky se nemusí po vstupu na černohorské území prokazovat negativním PCR testem na Covid-19 a ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu. 

Aktualizace informací 6. a 9.  listopadu 2020: 

Občané České republiky mohou na území Černé Hory vstoupit z Chorvatska, pro tranzit přes území Bosny a Hercegoviny je vyhrazen hraniční přechod Neum 1 - Neum 2 (cca 6 km). Dle sdělení úřadů Bosny a Hercegoviny se občané České republiky musí při vstupu na území Bosny a Hercegoviny prokázat cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem). Přes území Bosny a Hercegoviny smí občané České republiky pouze projet/tranzitovat. 

V případě cestování českých občanů do Černé Hory přes Chorvatsko se rovněž nabízí možnost využití chorvatského trajektu Ploče - Trpanj (Pelješac), čímž se občané vyhnou vstupu na území Bosny a Hercegoviny. Tato varianta je vhodná především pro občany České republiky, kteří nemají cestovní pas (pro tuto cestu jim postačí, aby se prokazovali pouze platným občanským průkazem). 

Občané České republiky mohou vstoupit na území Černé Hory také ze Srbska, aniž by se museli prokazovat negativním testem na Covid-19 - to ale pouze v případě, pokud prokáží při vstupu na černohorské území (razítky v cestovním pase, případně potvrzením vydaným srbskými orgány při vstupu/výstupu do/ze Srbska), že přes území Srbska bez prodlev jen tranzitovali - tj. že ve stejný den vstoupili a stejný den jej opouští.

Pokud občan České republiky před vstupem do Černé Hory na území Srbska pobýval, tj. strávil např. jednu noc, či několik dnů, musí se dle rozhodnutí Institutu pro veřejné zdraví Černé Hory prokázat při vstupu na černohorské území buď negativním PCR testem na Covid-19, případně pozitivním (!) testem ELISA třídy IgG na protilátky, nebo negativním testem ELISA třídy IgM na protilátky (doklad o provedení testu nesmí být starší než 72 hodin).

(Doporučujeme občanům ČR, aby sledovali webové stránky velvyslanectví České republiky v Bělehradě, případně kontaktovali konzulární úsek velvyslanectví v Bělehradě, a ověřili si před cestou platné podmínky pro vstup na území Srbska, a to jak při cestě do Černé Hory, tak i při cestě z Černé Hory).  

V případě návratu občanů České republiky z Albánie přes území Černé Hory je možný pouze tranzit přes černohorské území - tj. průjezd bez prodlevy. Při překročení albánsko-černohorské hranice sdělí příslušník Pohraniční policie Černé Hory tranzitujícím osobám, kolik hodin mají na průjezd černohorským územím (dle plánovaného místa opuštění země, max.  se jedná o 9 hodin). 

V případě, pokud chtějí občané České republiky, kteří pobývali na území Albánie déle než 8 hodin, setrvat na území Černé Hory delší dobu (tj. netranzitovat), musí se při vstupu na černohorské území prokázat buď negativním PCR testem na Covid-19, případně pozitivním (!) testem ELISA třídy IgG na protilátky nebo negativním testem ELISA třídy IgM na protilátky (doklad o provedení testu nesmí být starší než 72 hodin).

Seznam zemí, ze kterých lze do Černé Hory volně cestovat, najdete na stránkách Institutu pro veřejné zdraví (Institut za javno zdravlje Crne Gore).  Seznam je průběžně aktualizován. 

 

3. Doprava na území Černé Hory: Na celém území Černé Hory - venku i v zastřešených prostorách, stejně tak i ve všech prostředcích veřejné dopravy platí povinnost nosit ochranou roušku a desinfikovat si ruce při vstupu i výstupu z dopravního prostředku. Děti mladší pěti let roušku nemusí mít.

Uzavřené hraniční přechody:

Vraćenovići (směr Nikšić - Bileća)

Vuča (směr Rožaje - Tutin)

Vstup na území Černé Hory z Bosny a Hercegoviny není umožněn přes hraniční přechod Šćepan Polje (směr Plužine - Foča).

Vstup na území Černé Hory z Bosny a Hercegoviny je umožněn přes hraniční přechod Metljka (směr Pljevlja - Čajniče), ale pouze mezi 7:00 a 19:00.

 

4. Karanténní opatření: Občané České republiky cestující do Černé Hory z České republiky se nemusí po vstupu na území Černé Hory prokázat negativním PCR testem na Covid-19 a ani nemusí podstoupit dvoutýdenní karanténu. 

Pokud občané České republiky vstupují na území Černé Hory z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova nebo Srbska, poté, co v uvedených zemích pobývali, a chtějí na černohorském území setrvat (tj. nechtějí pouze tranzitovat), musí se na hranicích prokázat negativním testem na Covid-19, který není starší, než 72 hodin (jedná se buď o test negativní PCR, negativni ELISA (IgM) nebo pozitivni ELISA (IgG)).  Povinnost prokázat se testem neplatí pro děti mladší 5 let.

Povinnost prokázat se negativním PCR testem na Covid-19, pozitivním (!) ELISA testem (IgG) nebo negativním testem ELISA (IgM) platí pro občany České republiky, kteří v 15 dnech před vstupem do Černé Hory pobývali na území Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severní Makedonie, Srbska, USA, Austrálie, Izraele, Libanonu, Singapuru nebo Seychel, i když v mezičase došlo k vycestování z těchto zemí. (Příklad: občan České republiky, který pobýval na území Izraele, odkud odletěl do České republiky, a po týdnu chce cestovat do Černé Hory, musí předložit při vstupu na černohorské území negativní test na Covid-19 nebo pozitivní ELISA (IgG) test, příp. negativní ELISA (IgM) test, který není starší, než 72 hodin).

Českým občanům, kteří pobývali (neplatí pro tranzit) v posledních 15 dnech před uvažovaným vstupem na černohorské území, ve státech, které nefigurují na tzv. zeleném nebo žlutém seznamu států, který je zveřejněn a aktualizován na webových stránkách Institutu pro veřejné zdraví (viz výše),  nebude vstup do Černé Hory umožněn. 

 

5. Více informací k současným opatřením v Černé Hoře a důležité kontakty lze nalézt zde .

 

6. Návrat do České republiky: Občané České republiky, kteří se vracejí z Černé Hory do Česka (po pobytu delším, než 12 hodin), mají s platností od pondělí 9. listopadu t.r. povinnost vyplnit příjezdový formulář http://www.prijezdovyformular.cz , pokud nenaplňují jednu z výjimek stanovených Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví . Vyplněním příjezdového formuláře tak občané splní oznamovací povinnost. Při vstupu na území České republiky musí být občané schopni předložit hraniční kontrole oznámení o vstupu do země (viz příjezdový formulář) a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit příslušné krajské hygienické stanici. Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 lze splnit také předložením negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden ve členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výjimku z testování mají i nadále osoby mladší 5 let.

Platnost informací:

od 6.11.2020

Zdroj

Dánsko 1 detail

Informace platné k 18.8.2020

Dánsko povolilo s platností od 27. června vstup na své území i turistům z vybraných evropských zemí. Podmínkou pro vstup je nicméně prokázání rezervace ubytování na území Dánska minimálně na 6 nocí.

V návaznosti na čtvrteční usnesení vlády (PDF, 141 KB) o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR informujeme o následujícím:


1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR, NÁVRAT DO ČR:

Od 15. června platí následující:

 

Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, na jehož základě s účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR (nikoli občané ČR žijící v zahraničí!) při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test, ani karanténu.

Rozhodnutím České republiky změnou dne 12.6.2020 bylo k 15. 6. 2020 v tzv. "Semaforu" Dánsko zařazeno do nejméně rizikové kategorie států  (zelená barva). Občané ČR navracející se z Dánska, stejně jako občané či rezidenti Dánska tak mohou cestovat do České republiky bez omezení.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ DÁNSKA A TRANZIT:

Dánsko povolilo s platností od 27. června vstup na své území i turistům z vybraných evropských zemí včetně České republiky. Seznam dalších bezpečných zemí z pohledu Dánska naleznete zde: https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus/rejse-og-covid-19-kort-over-lande

Od 15. června platí povinnost nosit v prostorách dánských letišť i po dobu letu roušku.

Od 22. srpna platí v celém Dánsku povinnost nosit roušky v prostředcích veřejné dopravy (autobusy, vlaky, trajekty, taxi) včetně stanic. Výjimku mají lidé mladší 12 let, lidé s dýchacími potížemi atp.

Aktuální informace dánských úřadů jsou dostupné na stránce https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark.

Nová hotline dánské policie, která se zabývá výhradně závažnými důvody pro vstup do Dánska, tranzitem apod.: +45 7020 6044

Policie nabádá, aby si volající nejprve pročetli FAQ.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ GRÓNSKA

Čeští turisté do Grónska přicestovat nemohou, pouze v případě, že mají pobyt v Dánsku, Německu, Norsku nebo na Islandu. Zároveň platí povinnost předložit negativní test na koronavirus, 5 dní v karanténě, která se opět ukončí negativní testem. Čeští turisté, kteří by chtěli cestovat z České republiky, nemohou do Grónska cestovat. Není známé datum případné změny podmínek.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ FAERSKÝCH OSTROVŮ

Od 27. 6 platí rozšířený seznam zemí, jejichž občané mohou do země cestovat. Při příjezdu je nutné prokázat se negativním testem ne starším než pět dnů. Pokud není možnost přijet s testem, musí všichni, kromě dětí do 12 let, podstoupit test na COVID-19 buď na letišti ve Vagar nebo před naloděním na trajekt v Hirtshals. Do 10.7. budou testy zdarma, od 11. 7. s poplatkem 390 DKK na letišti a 500 DKK při cestě trajektem. Do té doby, než bude mít turista výsledek testu, je nutné, aby setrval v domácí karanténě v místě svého ubytování. Výsledky testu by měly být známy nejpozději do poledne následujícího dne. Faerské ostrovy nepožadují prokázání pobytu na minimálně 6 nocí.


3. DOPRAVA:
Letecká doprava je zcela zastavena. Trajektová a vlaková doprava z/do Německa je částečně omezena.


4. OPATŘENÍ:
Karanténa po vstupu do Dánska při cestě z oranžových zemí je důrazně doporučena. Při pohybu na veřejnosti je nutné dodržovat odstup 1 m. Nošení roušek povinné není. Před i po návštěvě obchodů je doporučena dezinfekce rukou.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:
 

Zvláštní stránka pro koronavirus v DK:

www.coronasmitte.dk

Dánský zdravotnický úřad (Sundhedsstyrelsen):

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/Questions-and-answers

Aktuální informace a počty nakažených v DK:

https://www.sst.dk/corona

Kodaňské letiště:

https://www.cph.dk/en/flight-information/information-regarding-corona-virus

Ministrerstvo zahraničních věcí Dánska:

https://um.dk/da/

 

Grónsko a Faerské ostrovy

Informace k šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 v Grónsku a na Faerských ostroveech a opatřeními s tím spojenými jsou pro veřejnost publikována a aktualizována na webových stránkách grónského zdravotnického úřadugrónského zastoupení v Kodanifaerského zdravotnického úřadu pro Covid-19 a faerského zastoupení v Kodani.

Vzhledem k rychle se měnící situaci a postupnému uvolňování opatření doporučujeme kontaktovat přímo místní úřady na výše zmíněných odkazech.

Platnost informací:

od 18.8.2020

Zdroj

Egypt 1 detail

Platnost informací od: 7.8.2020

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím ke ztíženým podmínkám cestování do Egypta, Súdánu a Eritreje v souvislosti s pandemií koronaviru.

Egypt

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vycestování z České republiky je možné. Více informací je na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Egypt se počínaje 1. červencem 2020 otevřel mezinárodní turistice a byly obnoveny komerční lety. Situace v zemi má v souvislosti s pandemií COVID-19 dynamický vývoj, sanitární opatření, která budou v nejbližších týdnech a měsících přijímána, lze předpovídat jen s obtížemi.

MZV  ČR doporučuje cestovat do EAR pouze v nutných případech.

Počínaje dnem 7. srpna je podmínkou vstupu do Egypta povinnost předložit PCR-test, který není starší 72 hodin. Opatření se nevztahuje pro cestující, kteří vstupují na území Egypta v letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh a Marsa Alam. V těchto letoviscích není požadováno předložení PCR-testu. 

Cizinci, kteří pobývají v Káhiře a nemají dlouhodobé pobytové oprávnění, nebudou moci letecky cestovat z hlavního města do letovisek Šarm el-Šajch, Hurgháda, Marsa Matrouh a Marsa Alam).

Každý cestující musí vyplnit prohlášení cestovatele s osobními údaji, které následně odevzdá při příletu do EAR.

Po příletu na letiště v EAR bude všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění.

Pobytová povolení v EAR pro cizince, jejichž platnost vypršela z důvodu COVID 19, byla prodloužena do 31. srpna 2020.

Před případnou cestou do zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si ověřili u zastupitelského úřadu Egypta v ČR, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

3. DOPRAVA:

Dne 14. 6. 2020 egyptská vláda oznámila obnovení provozu na egyptských letištích od 1. 7. 2020. V souvislosti s probíhající pandemií mohou být uplatňovány doplňující omezení, doporučujeme informovat se o aktuální situaci u konkrétního přepravce, popřípadě u poskytovatelů dalších služeb.       

4. OPATŘENÍ:

Egypt v souvislosti s šířením koronaviru zavedl dekretem předsedy vlády č. 768/2020 ze dne 24. 3. 2020 řadu protipandemických opatření, která jsou průběžně upravována s ohledem na aktuální vývoj. Egyptské orgány v souvislosti s nákazou pracují v režimu krizových pravidel, která mohou komplikovat poskytování konzulární ochrany občanům, a to i v případech nařízené karantény nebo hospitalizace. Kontakt se zastupitelským úřadem může být v takových případech ztížený.

Egyptská vláda od počátku června 2020 přistupuje k rozvolňování vnitřních opatření – byly znovuotevřeny některé hotely, postupně se zkracuje zákaz nočního vycházení a prodlužuje se doba, po kterou mohou být otevřeny obchody a provozovny služeb.

Egyptské úřady v souvislosti se zmíněným otevřením země dne 1. 7. 2020 upustily od plošné karantény pro příchozí osoby do letovisek. V jednotlivých letoviscích i mimo ně se ale pravidla mohou lišit a měnit podle místních podmínek. O aktuální situaci v konkrétní destinaci je vhodné informovat se ještě před započetím cesty, a to na zastupitelském úřadě Egypta v Praze nebo u poskytovatele cestovních služeb.

Lze očekávat, že pandemie COVID-19 bude kulminovat v průběhu měsíce července a v tomto kontextu je nezbytné vést v patrnosti, že onemocnění COVID-19 standardní cestovní pojištění začasté nepokrývá. Léčba v soukromých nemocnicích přitom může přijít až na 15.000 Kč/den. Nakaženou osobu nelze repatriovat běžným letem a nelze ovlivnit její případné umístění do egyptské karantény či do nemocnice.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví (pouze arabsky)

Egyptian Tourism Authority

Ministerstvo zahraničních věcí

6. REPATRIACE ČESKÝCH OBČANŮ:

V návaznosti na šíření koronavirové nákazy stále doporučuje Velvyslanectví České republiky v Káhiře občanům ČR pobývajícím v Egyptě návrat do vlasti. K dispozici jsou komerční letecké spoje. Od 2.7.2020 funguje například pravidelné spojení společnosti Lufthansa do Frankfurtu.

Platnost informací:

od 7.8.2020

Zdroj

Estonsko 2 detail

Platnost informace od 14.12.2020

Vstup do Estonska:  od 23.11. je zavedena POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve vnitřních veřejných prostorech. Na základě přezkumu (dne 11.12.) úrovně nákazy COVID-19  pokračuje v týdnu 14.12.-20.12. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit). Více informací v bodu 3 článku.

Vstup do ČR: v rámci nouzového stavu do 23.12. pokračuje možnost přicestovat z ČERVENÝCH ZEMÍ pouze v nezbytně nutných případech. Více informací v bodu 1 článku. 

1. Cestování do České republiky

Estonsko je k 9.10.2020 stále mezi "zelenými" zeměmi podle míry rizika nákazy COVID-19.

V České republice je od 5.10.2020 vyhlášen nouzový stav. Pro občany EU a tedy i Estonska přesto platí, že pokud nepobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemi v "červené" zóně, mohou volně vstoupit do ČR a nemusí prokazovat účel cesty.

Pokud tomu tak není, jsou povinni před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz), při hraniční nebo pobytové kontrole předložit doklad o jeho vyplnění a do 5 dnů od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit RT-PCR test (nebo při vstupu do ČR předložit výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v EU+ zemi a není starší 72 hodin).

Do doby výsledku testu (nebo po dobu 10 dní) platí zákaz volného pohybu a povinnost  nosit roušky.

Bližší informace na webu Ministerstva vnitra ČR a v článku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V případě TRANZITU přes Českou republiku: od 5.10.2020 je dovolen tranzit přes Českou republiku (z jakéhokoliv důvodu) i těm občanům a rezidentům EU, kteří strávili více než 12 hodin během posledních 14 dnů v zemích s vysokým výskytem nákazy COVID-19. Nemusí vyplnit Příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR test. Jejich tranzit přes Českou republiku však musí proběhnout do 12 hodin od překročení české hranice a během pobytu v ČR musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

 

2. Cestování do Estonska a tranzit přes Estonsko

Občané České republiky mohou přicestovat do Estonska bez udání důvodu. Pro týdny 5.-11.10. i 12.-18.10. však pro ně platí povinná 14-denní karanténa, kterou nenahradí předchozí zahraniční test(více informací níže).

Od 1.9. je zjednodušen vstup do Estonska na tzv. naléhavou rodinnou akci (narození dítěte, pohřeb, návštěva nemocné osoby) tak, že pokud je první test uskutečněný při příjezdu do Estonska (více informací níže) negativní, není další pohyb v zemi při dodržení předepsaných opatření nijak omezen.

Pro návrat českých občanů do ČR z Estonska či tranzitem přes Estonsko nejsou žádná omezení ani povinnost karantény.

 

3.  Opatření v Estonsku 

Nošení roušek není v Estonsku povinné, vláda je však doporučuje ve veřejné dopravě nebo vnitřních prostorech s větší koncentrací osob společně s dodržováním odstupů 2 metrů od ostatních osob.

Estonsko stanovuje povinnost karantény po vstupu v závislosti na míře nákazy COVID-19 v cizí zemi - limitem je nakažení více než 16 osob na 100.000 obyvatel v posledních 14 dnech. Seznam států a koeficient, od něhož se povinnost karantény odvíjí, je aktualizován každý pátek na webu estonského ministerstva zahraničních věcí.

Po příletu na tallinnské letiště cestující vyplní podrobný dotazník s uvedením leteckých linek/přestupů spolu s telef. kontaktem a místem pobytu v Estonsku během karantény (hotel).

Od 1.9. je možné si karanténu zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy podstoupenými PO VSTUPU do země na letišti nebo v přístavu (terminál A i D). Test musí proběhnout do 24h po příjezdu do Estonska. Po úhradě bankovní kartou (67 eur) a vyplnění dotazníku je odebrán vzorek. Do výsledku testu (několik hodin až dva dny) je nutná KOMPLETNÍ samoizolace v místě ubytování. Negativní výsledek je sdělen sms,  pozitivní telefonním hovorem. Po tomto prvním negativním testu platí uvolněný režim samoizolace  s možností chodit do práce či obchodu při zachování odstupu od ostatních lidí. Nošení roušek není v Estonsku povinné. Druhý test není dříve než za 7 dní - na termínu se příslušné estonské testovací zařízení s dotyčným telefonicky domluví, nelze samostatně vyvíjet aktivitu. V případě příjezdu do Estonska vlakem či autem je doporučeno předem se objednat na testování přes speciální linku +372 678 00 00 (Po-Pá mezi 9:00-17:00 estonského času).  

V případě nachlazení s podezřením na koronavirus je povinností každého obrátit se na lékaře (tel. pohotovostní bezplatná linka 1247). V případě, že lékař nařídí testování, je i pro cizince zdarma. Povinností osoby s potvrzeným nakažením COVID-19 je spolupráce s Radou pro zdraví (kontakt níže) a poskytnutí údajů pro určení dalších infikovaných osob a blízkých kontaktů (při sběru dat jsou dodržována pravidla ochrany osobních údajů).

 

4. Doprava

Bližší informace o leteckém spojení na webu tallinnského letiště.

 

5. Odkazy na weby příslušných estonských institucí

Úřad vlády Estonské republiky/ Republic of Estonia Government

Úřadem estonské vlády zřízený speciální web/ Emergency Situation

Rada pro zdraví/ Health Board Estonia   s podrobnými informacemi včetně tel. pohotovostní bezplatné linky 1247 a stažení estonské trasovací aplikace HOIA

Platnost informací:

od 14.12.2020

Zdroj

Finsko 2 detail

Platnost informace od 16.11.2020

AKTUALIZUJEME -  Příjezd jiných než finských občanů z České republiky do Finska je aktuálně umožněn v následujících případech: (1) občané zemí EU s povolením k pobytu ve Finsku a jejich rodinní příslušníci; (2) pracovní cesty; (3) osoby studující ve Finsku; (4) rodinné důvody a další nezbytné cesty (návštěva příbuzného nebo partnera, pohřbu, svatby). Účel cesty musí být prokázán při hraniční kontrole (pracovní smlouva, pozvání, potvrzení o studiu,…). Po příjezdu je doporučena 10-ti denní karanténa, tu lze zkrátit absolvováním dvou po sobě jdoucích testů. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se cestovatel může prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příjezdem a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin. Cestování v rámci Finska není omezeno.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do ostatních států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19.  Podrobnější informace o cestách do jednotlivých zemí  lze získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Současně MZV doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. ČR v současnosti považuje Finsko za zemi s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ FINSKA A TRANZIT

Finská vláda z hlediska rizikovosti jednotlivých zemí aplikuje tzv. semafor rozlišující zelené a červené  země. Primárním kritériem pro změnu zařazení je překročení 25 případů nakažených za posledních 14 dní na 100 tis. obyvatel. Pro zelené země nejsou stanovena dodatečná omezení ohledně vstupu do země a karanténní požadavky, u červených (rizikové) zemí je povolen vstup pouze u vymezených účelů cesty a je doporučena karanténa. ČR je v současnosti zařazena mezi červené země.

Na území Finska mohou z ČR vstupovat:
 
a) občané Finska a jejich rodinní příslušníci
b) občané EU mající ve Finsku trvalý pobyt a jejich rodinní příslušníci
c) občané třetích zemí, kteří mají ve Finsku povolení k pobytu.

Dále mohou na území Finska vstoupit:

a) občané EU cestující z pracovních důvodů (nutno doložit dokladem potvrzujícím zaměstnání či obchodní kontrakt)
b) diplomaté, zaměstnanci mezinárodních organizací, vojenský personál a personál organizací poskytujících pomoc při plnění jejich povinností
c) osoby studující ve Finsku
d) osoby, které přijíždějí do Finska s povolením k pobytu (včetně občanů EU / schengenského prostoru, kteří si zaregistrovali své právo pobytu)
e) osoby cestující z naléhavých rodinných důvodů (setkání s blízkým rodinným příslušníkem, účast na pohřbu, svatbě nebo v případě vážné nemoci blízkého rodinného příslušníka)
f) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo cestující z jiných humanitárních důvodů
g) další nezbytné a odůvodněné cesty (např. naléhavé osobní důvody, zahraniční zástupci tisku, majetek).

Podrobnější  vysvětlení jednotlivých kategorií osob, které mohou do Finska přicestovat:

a) Jedná se o návrat osoby žijící ve Finsku (podle finské Pohraniční stráže je bydliště ve Finsku potřeba doložit potvrzením o pobytu nebo výpisem z registru obyvatel. Samotná KELA kartička nemusí při kontrole stačit a úřady ji doporučují kombinovat např. s kopií nájemní nebo kupní smlouvy - důraz je kladen na prokázání toho, že cestující skutečně ve Finsku bydlí).
b) Lze přijet za rodinným příslušníkem žijícím ve Finsku (finská Pohraniční stráž doporučuje, aby osoba žijící ve FI napsala přijíždějícímu zvací dopis /e-mail v angličtině, kde uvede také svoje kontaktní údaje, aby ji mohla stráž v případě potřeby zkontaktovat). Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/ka,  děti, rodiče, tchán/tchyně, prarodiče, sourozenci, vnoučata, pravnoučata, strýc/tety a bratranec/sestřenice.
c) Přicestovat lze také za partnerem (přítel/přítelkyně) - tzv. romantický vztah, který je občanem Finska nebo žije ve Finsku (POZOR - V instrukcích IATA, které využívají letečtí dopravci, je však uveden jen obecný pojem rodinné vztahy a může tedy při nástupu do letadle nebo při přestupech vzniknout nedorozumění. Doporučujeme mít od osoby, se kterou jste ve Finsku v romantickém vztahu, dopis, kde je uvedeno co nejvíce údajů a důkazů o vztahu).
d) Mohou přijet lidé, kteří vlastní byt nebo volnočasové bydlení (chata) ve Finsku.

Podrobné informace o podmínkách vstupu do země lze nalézt v angličtině na stránkách Finské pohraniční služby.

Tranzit - přes Finsko mohou zpět do vlasti cestovat občané EU a lidé trvale žijící v členských státech EU.

3. DOPRAVA

Momentálně zajišťuje přímé letecké spojení mezi Helsinkami a Prahou společnost Finnair.

Automobilová přeprava:  Podrobnější informace o tranzitu výše uvedenými zeměmi hledejte prosím na stránkách příslušných ambasád ve Varšavě, Vilniusu, Rize a v Tallinu.

Cesta vozem je možná  i přímo do Německa (linka z Helsinek do německého Travemünde společnosti Finnlines) či přes Švédsko a Německo s využitím trajektu z Turku do Stockholmu společností Tallink nebo Viking Line.

Podrobné informace o trajektech lze nalézt na stránkách společnosti Tallink Silja.

4. OPATŘENÍ

V případě cestujících spadajících do některé z výše uvedených kategorií není při vstupu do Finska vyžadován negativní test na COVID-19, v takovém případě je však doporučeno absolvování desetidenní karantény. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se cestovatel může prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příjezdem a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin. V případě delšího pobytu lze pak karanténu zkrátit absolvováním dvou testů na COVID-19 po příjezdu s negativním výsledkem, nejdříve však 72 hodin po sobě. Pokud cestovatel obdržel negativní test nejdéle 72 hodin před příjezdem, stačí pro ukončení karantény jeden negativní test po příjezdu, absolvovaný však nejdříve 72 hod po příjezdu. Test na COVID-19 lze absolvovat například na mezinárodním letišti Helsinky-Vantaa (výsledek je oznámen obvykle do 1-2 dnů).

V současnosti je projednávána změna výše uvedených pravidel, která by měla přinést větší důraz na testy, případně i povinnost jejich absolvování při příjezdu. Změna bude vyžadovat schválení ze strany parlamentu.

Podrobné informace k podmínkám karantény jsou k dispozici v anglickém jazyce na internetové stránce finského Národního úřadu veřejného zdraví (THL).

Národní úřad veřejného zdraví (THL) doporučuje nošení roušek v situacích, kdy není možné dodržovat bezpečné rozestupy, např. v hromadné dopravě, dále při cestě na COVID-19 test, v době čekání na výsledky testu, při cestě z rizikové země, nebo pokud člověk, kterému byla nařízena karanténa, musí nutně opustit bydliště. V závislosti na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých finských regionech vydává vláda pro tyto regiony doporučení,  o konkrétních opatřeních však rozhodují regionální samosprávy.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Podrobnější informace v angličtině jsou např. na webových stránkách:
VisitFinland
Finské pohraniční služby
Národního ústavu pro zdraví a sociální péči (THL)

Platnost informací:

od 16.11.2020

Zdroj

Francie 1 detail

Platnost informací od 14.12.2020

Od 15. 12. 2020 platí na celém území striktní zákaz večerního vycházení od 20h do 6h.
 

Francie neuzavřela své vnitřní hranice pro občany EU, ovšem uzavřela vnější hranice. Cestující ze zemí mimo EU musí pro vstup do země vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra a podrobit se testům na Covid-19.

Cestující v rámci států EU nemusí vyplňovat speciální atestaci, ale je jim doporučeno absolvovat PCR test či antigenní test.

Od 15. 12. 2020 platí na celém území Francie striktní zákaz večerního vycházení od 20h do 6h.

Na celém území platí pokyn k dodržování základních hygienických pravidel (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor), zákaz shromažďování se a uzavření všech hotelových, stravovacích, kulturních a sportovních zařízení. Obchody budou znovu otevřeny od 28.11.2020 za velmi přísných hygienických pravidel.

Aktuální doporučení dle regionů je nutné pravidelně sledovat na oficiálních internetových stránkách.

Podrobné informace naleznete v níže uvedeném textu.

 • VSTUP NA ÚZEMÍ FRANCIE A TRANZIT

Od 15. 12. 2020 platí na celém území Francie striktní zákaz večerního vycházení od 20h do 6h. Večerní vycházení je umožněno pouze v odůvodněných případech (zaměstnání či naléhavá zdravotní situace) a pouze po předložení speciální mezinárodní atestace.

Cestování mezi kontinentální Francií a zámořskými územími je možné.

Je třeba vyplnit speciální prohlášení, předložit negativní test na COVID-19 a současně absolvovat test na COVID-19 i po příletu. Podmínky vstupu se liší dle destinace.

Velmi striktní podmínky jsou k cestování na Guyane, Mayotte, Novou Kaledonii, Wallis a Futuna - je třeba mít vyplněnou speciální atestaci a podrobit se restrikcím na místě.

Přesné informace o aktuálním vývoji situace ve Francii jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách.

Veškeré informace pro tranzit přes letiště v Paříži najdete na internetových stránkách letiště a mezinárodní atestaci ke vstupu do Francie najdete na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra.

 

 • DOPRAVA

Ve Francii se doprava vrací do normálního režimu.

Stále platí povinnost nosit roušku a dodržovat minimální bezpečnou vzdálenost 1m mezi cestujícími.

 

 • OPATŘENÍ

Povinnost nošení roušky v dopravě, v uzavřených prostorech i na veřejnosti. Toto opatření se týká chodců, motocyklistů i uživatelů koloběžek, nikoli však automobilistů.

Platí zákaz shromažďování. 

Od 15. 12. 2020 platí na celém území Francie striktní zákaz večerního vycházení od 20h do 6h. 

Pokud se osoba setká s jinou osobou infikovanou Covid-19 nebo onemocní Covid-19, tak je třeba striktně dodržovat základní hygienická bariérová gesta a navštívit nejbližšího všeobecného lékaře či pohotovost. Lékař rozhodne o předepsání testu na Covid-19 a případného typu izolace nemocného (domácí izolace, hotel či hospitalizace) a uvědomí státní hygienické autority. Jedná se o neodkladnou zdravotní péči v rámci EHIC.

Před odjezdem z ČR je třeba zkontrolovat platnost Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC) a sjednat cestovní pojištění. Podrobné informace k pojištění najdete zde.

Další informace k cestování najdete zde.

 

 • ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Francouzské ministerstvo vnitra 

Oficiální webové stránky ke koronaviru

Podmínky vstupu na území Francouzské Polynésie

Podmínky vstupu na ostrov Réunion

Podmínky vstupu na ostrov Guadeloupe

Podmínky vstupu na ostrov Martinique

Platnost informací:

od 14.12.2020

Zdroj

Irsko 2 detail

Platnost informací od 2.12.2020

Čeští občané mají nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz zde) a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu je od 29.11. možno zkrátit negativním testem. Test je však nutno provést na území Irska, a to nejdříve 5 dní po příjezdu, karanténa trvá až do obdržení negativního výsledku.

Irsko přistoupilo ke společnému evropskému "semaforu" označení zemí podle epidemiologické situace na země červené, oranžové a zelené. ČR je aktuálně zemí červenou.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Podrobné aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na webu mzv.cz nebo mvcr.cz

2. VSTUP NA ÚZEMÍ IRSKA:
Po příjezdu do Irska z ČR je nutno se podrobit 14-ti denní karanténě. Je třeba vyplnit online formulář před cestou, odkaz zde. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska.  Více informací k organizaci karanténních opatření je možno nalézt na webu https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel. Z povinnosti vyplnit formulář jsou vyňati nezbytní pracovníci zásobování (posádka lodí a pozemní dopravci) a akreditovaní diplomaté. Karanténu není možno nahradit negativním testem. V případě nutnosti nejaktuálnějších informací lze též využít telefonní linky Ministerstva zahraničních věcí Irska (pouze anglicky): +353 (1) 6131733 nebo +353 (1) 408 2000. 

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Přímé letecké spojení Dublin-Praha poskytované společností Ryanair bylo od 19. října opět přerušeno, a to až do konce března 2021. Zatím existuje letecké spojení do  Polska, Německa, Rakouska a na Slovensko. Funguje námořní spojení mezi Irskem a Velkou Británií a námořní spojení mezi Irskem a Francií pro pozemní cestu. Letecký tranzit, tj. přestup na letišti v Dublinu, není omezen.

4. OPATŘENÍ:

Irsko uplatňuje 5ti stupňový plán opatření reagující na aktuální situaci v zemi. Nejnižší stupeň opatření je 1, nejvyšší 5. Od 1.12.2020 přešla celá země do stupně 3. 

Platnost informací:

od 2.12.2020

Zdroj

Island 2 detail

Platnost informací od 2.12.2020

S platností od 9. 11. je Island zařazen na seznam států se střední mírou rizika nákazy COVID-19. Cestující (cizinci i čeští občané) mohou přijet do ČR bez nutnosti předložení negativního testu. Negativní test na COVID-19 musí předložit cizinci přijíždějící do ČR za dlouhodobou prací (nikoliv pendleři) či za studiem. *** Cestující z ČR na Island musí absolvovat dva testy na COVID-19 v rozmezí 5 - 6 dnů (po tuto dobu jsou v karanténě), nebo musí nastoupit do 14denní karantény.

Island

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ČESKÉ CESTOVATELE

 •  Mohu na Island přicestovat bez udání důvodu? 

Pro cestovatele ze zemí EU/EHP (vč. ČR), ESVO a Velké Británie není Island uzavřen. Od 15. června mohou cestovatelé vstoupit na území Islandu bez povinnosti karantény v případě, že se nechají po příletu otestovat na COVID-19 a výsledek bude negativní.

Počínaje 19. srpnem se bude moci cestovatel na letišti rozhodnout, zda nastoupí na 14ti denní karanténu či se nechá na vlastní náklady otestovat (info k platbě viz níže) a setrvá v karanténě jen 5-6 dní do druhého testování, které je zdarma. 

 • Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Při vstupu do země není možné se prokázat negativním testem na COVID-19 vystaveným v ČR či jiné zemi.

Od 15. června mohou cestovatelé vstoupit na území Islandu bez povinnosti karantény v případě, že se nechají ihned po příletu do země otestovat na COVID-19 (nevztahuje se na děti nar. v r. 2005 a později). Testování na mezinárodním letišti v Keflavíku je  od  

1. července zpoplatněno. Počínaje 19. srpnem se bude moci cestovatel na letišti rozhodnout, zda nastoupí na 14ti denní karanténu či se nechá na vlastní náklady otestovat (info k platbě viz níže) a setrvá v karanténě jen 5-6 dní do druhého testování, které je 

zdarma.  Více informací k místům, kde lze podstouput druhý test, lze obdržet na letišti. 

Podmínky pro setrvání v karanténě lze nalézt na specializovaných islandských webových stránkách Covid - 19. Porušení karantény je pokutováno. 

 • Jaké jsou podmínky průjezdu Islandem? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Letecký tranzit přes Island (např. z USA dále do Evropy) je možný. Pobyt je možný pouze po nezbytně nutnou dobu v tranzitním prostoru letiště. 

 • Mohu na Island přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Vstup do země za účelem výkonu práce je možný. Více informací o výjimkách lze nalézt na webových stránkách Ředitelství pro zdraví.

 • Na co si mám dát pozor?

Od 31. 7. do 18.  8. se při pobytu na Islandu delším než 10 dní  vyžaduje, aby cestovatel podstoupil 5. nabo 6. den pobytu další test v některé z laboratoří  na ostrově. Od 19. 8. se pak cestovatelé budou moci rozhodnout, zda nastoupí po příletu do 14ti denní 

karantény nebo podstoupí hned po příletu placený test a v karanténě setrvají pouze 5 - 6 dní do provedení druhého testu, který je zdarma.  Jedná se o snahu rozšířit na cestovatele povinnost stanovenou do té doby pouze pro osoby usedle žijící na Islandu při 

návratu do země. Podrobnější informaci k realizaci  opatření obdrží cestovatelé na letišti. 

V zemi platí povinnost udržování 2-metrového sociálního odstupu a dodržování zvýšených hygienických pravidel. 

V případě kontaktu s nakaženou osobou je třeba nastoupit domácí karanténu a při symptomech nemoci COVID-19 je nutná izolace.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ ISLANDU

S platností od 24. 4. uplatňuje Island dočasné kontroly na vnitřních schengenských hranicích. Od 15. 6. mohli cestovatelé ze zemí EU a dalších schengenských zemí vstoupit na území Islandu bez povinnosti karantény v případě, že nechali po příletu otestovat na COVID-19. Počínaje středou 19. 8. se může cestovatel rozhodnout , zda nastoupí do 14ti denní karantény či zda se nechá na vlastní náklady po příletu otestovat a setrvá v karanténě pouze 5-6 dní, po kterých absolvuje další test (tentokrat bezplatně). S platností od 1. 12. 2020  do 31. 1. 2021 budou vstupní PCR-testy po příjezdu do země pro všechny cestovatele zdarma (dosud byl test zpoplatněn částkou 9000 - 11000 ISK v závislosti na způsobu platby). Cílem vlády je tímto způsobem motivovat přijíždějící osoby k testování, než aby raději volily karanténu, kterou by případně nedodržovaly. 

Cestovatel by měl k pobytu v karanténě využít takové upytování, které je schopno zajistit podmínky pro dodržování karantényUbytování během karantény nabízí téměř 250 ubytovacích zařízení na ostrově. Na děti narozené v r. 2005 či dříve se povinnost karantény nevztahuje a nebude po nich vyžadováno ani testování po příletu. Druhé testování je možno absolvovat v každém zdravotnickém zařízení na Islandu a lze je najít na mapách či internetu.  Islandské úřady stále odmítají akceptovat zahraniční certifikáty potvrzující, že cestovatel není nakažen COVID-19. Porušení povinnosti setrvat v karanténě je pokutováno.

Další podmínkou je vyplnění on-line formuláře ještě před odletem na Island, ve kterém cestující uvede některé osobní údaje, kontakt a adresu během plánovaného pobytu na Islandu, informace o příletu a odletu, nedávno navštívených zemích či případných symptomech COVID-19. Cestovatelé jsou islandskými úřady rovněž vyzýváni ke stažení trackovací aplikace  Rakning C-19 a její využívání během pobytu v zemi.

Od 1. 7. je testování zpoplatněno částkou 11 000 ISK při platbě za test na místě, příp. 9 000 ISK při platbě předem během před-registrace (viz on-line formulář výše). Výsledek testu je testované osobě zasílán elektronicky do 24h. Do té doby nemusí daná osoba pobývat v karanténě a může odcestovat na místo uvedené v předem vyplněném on-line formuláři. V případě pozitivního nálezu je nakažená osoba kontaktována telefonicky a vyzvána k opakování testu za účelem potvrzení pozitivního výsledku. Více informací lze nalézt na webových stránkách islandské vlády.
 

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Informace k šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 na Islandu a opatření s tím spojených jsou pro veřejnost publikována a aktualizována na webových stránkách Islandské vlády,
jmenovitě Ministerstva zdravotnictví​ a na speciálně zřízených webových stránkách pro účely informování o epidemii COVID-19 na Islandu

 

Platnost informací:

od 2.12.2020

Zdroj

Itálie 1 detail

Platnost informací od 14.12.2020

Pozor!!! Zpřísnění podmínek pro příjezdy ze zahraničí do Itálie. Od 10. 12. platí pro cestující z ČR a většiny evropských států (státy kategorie C) povinnost zajistit si před vstupem do Itálie negativní Covid-test (výtěrem z nosohltanu)  ne starší než 48 hodin, pokud se chtějí vyhnout karanténě. Od 21.12. do 6.1. bude pro všechny osoby vstupující do Itálie ze států kategorie C zavedena povinná čtrnáctidenní karanténa (s výjimkami). Karanténa bude povinná i po 6.1.2021 za předpokladu, že cestující pobýval v jedné ze zemí kategorie C v období od 21.12. do 6.1. jeden či více dnů. Omezení pohybu mezi regiony i noční zákaz vycházení (22h-05h) platí i o vánočních svátcích a svátcích nového roku (viz kapitola Opatření). Další podrobnosti a výjimky níže v textu.
 

Pro vstup do Itálie z České republiky je od 10.12. požadován negativní test (výtěr) na Covid ne starší 48 hodin. Změny, detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu")
 

Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů - aktualizováno 6.12.:

Červená zóna = výrazné omezení vycházení - aktuálně žádný region. Pro opuštění domova musí být prokazatelné důvody a čestné prohlášení (práce, zdraví, nezbytné důvody).

Oranžová zóna = omezení pohybu -AbruzzoKampánie, Autonomní provincie Bolzano, ToskánskoValle d'Aosta (AbruzzoCampania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta). Zde platí omezení pohybu mezi obcemi (zákaz opustit obci krom prokazatelných závažných důvodů) a uzavření pohostinství. 


Žlutá zóna - Lombardie, Piemont, Basilicata, Kalábrie, Emilia Romagna, Furlansko Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Marky, Molise, Autonomní provincie Trento, Apůlie, Sardinie, Sicílie, Umbrie, Benátsko (Lombardia, Piemonte, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna,  Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto). Zde platí např. celonárodní omezení nočního vycházení (22-05) nebo zkrácená doba provozu restaurací (do 18.00h).

Aktuální rozdělení regionů na červené, oranžové a žluté v gesci Ministerstva zdravotnictví Itálie rovněž naleznete na konci stránky tohoto odkazu: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


 

Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Formulář - čestné prohlášení

 

Na co si dát pozor? 

Roušky je povinno používat všude (uvnitř i vně). Nedodržení  je pokutováno (400-1000 €). Restaurace, bary, hospody, bistra, zmrzlinárny i cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00.  Pozor:  celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h a další restriktivní opatření - více informací zde a v kapitole 4.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

S účinností od 9. 11. 2020 MZV ČR doporučuje cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci ve světě, z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření zaváděných jednotlivými státy pro vstup na svá území.

K podmínkám vycestování z České republiky prosíme konzultujte zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cestujeme_covid19.html


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Upozorňujeme, že pro cestující z ČR od 8.10.2020 platí povinnost prokázat se testem.  V rizikových regionech Itálie dochází k výraznému omezení pohybu osob.

Povinné testy (výtěr z nosohltanu) platí pro všechny přijíždějící z České Republiky, Belgie, Francie, Španělska, Velké Británie a Severního Irska, Nizozemska (státy kategorie C na italském seznamu zemí). Do obdržení negativního výsledku testu či do jeho odběru, je nařízena karanténa-domácí izolace. Testy mohou mít turisté a vracející se Italové už ze zemí příjezdu ne starší 72 hodin, nebo jim mají být vykonány testy výtěrem na letištích (výsledky do půl hodiny) nebo se mají nahlásit příslušnému zdravotnímu středisku a vyčkat v domácí izolaci odebrání testu v následujících 48 hodinách.

Pokud nejsou testy na letištích, v přístavech či hranicích k dispozici: Cestující se musí nahlásit příslušné ASL (zdravotní středisko) a objednat si test (přes drive in - autem dojede na odběr testu, pokud nemůže autem, řeší svou situaci přímo s ASL) a do obdržení výsledků je v domácí izolaci (2-3 dny). V praxi jsou lhůty výrazně delší, proto doporučujeme přijet již s vykonaným negativním testem.

S účinností od 10. 12. pro cestující z ČR a většiny evropských států (je rozšířen seznam zemí v kategorii C) platí povinnost zajistit si před vstupem do Itálie negativní Covid-test (molekulární či antigenní, výtěrem z nosohltanu)  ne starší než 48 hodin, pokud se chtějí vyhnout karanténě. 

Počínaje 10. prosincem 2020 se v italském seznamu zemí C nachází: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Dánsko (včetně Faerských ostrovů a Grónska), Estonsko, Finsko, Francie (včetně Guadeloupe, Martiniku, Guyany, Réunion, Mayotte a kromě jiných území nacházejících se mimo evropský kontinent), Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (s výjimkou území mimo evropský kontinent), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně území na africkém kontinentu), Švédsko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (včetně Normanských ostrovů, ostrova Man, Gibraltaru a britských základen na ostrově Kypr a kromě území mimo evropský kontinent pro za které odpovídá Království za mezinárodní vztahy), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, Monacké knížectví.

Ještě přísnější pravidla začnou platit od 21. 12. do 6. 1., kdy bude zavedena povinnost čtrnáctidenní karantény pro všechny cestující, vstupující na italské území z některého státu C. Výjimky z karantény jsou připuštěny v případě nezbytnosti u důvodů, jejichž výčet obsahuje ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení z 3. prosince 2020 (například práce, zdraví, studium, či absolutní urgence).  Ustanovení o povinné karanténě i výjimkách se budou vztahovat i na období po 6.1. 2021 (nejméně do 15.1.) v případech, kdy bude chtít do Itálie vstoupit osoba, která pobývala v jedné ze zemí kategorie C v období od 21.12. do 6.1. jeden či více dnů. Shodné platí i tehdy, pokud se jednalo o pouhý (minimálně jednodenní) tranzit přes některý z těchto států.  

Podrobné rozdělení zemí, výjimky a další informace na stránkách italského ministerstva: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html   Zde naleznete rovněž formulář k vyplnění, jenž Itálie při vstupu vyžaduje. Seznam rozdělení zemí je důležitý zejména pokud jste před příjezdem do Itálie byli v posledních 14 dnech v některé ze zemí kategorií C,D a E.

Pro usnadnění uvádíme stručný výčet výjimek zde:

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19:

 1. vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) s pobytem do 120 hodin
 2. průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
 3. zdravotnický personál z pracovních důvodů
 4. přeshraniční pracovníci
 5. zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí, které nepřekročí 120 hodin
 6. zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál
 7. žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
 8. posádky dopravních a přepravních prostředků 
 9. cestující z tzv. Covid-testovaných letů

 

Ministerstvo zdravotnictví Itálie nás informovalo, že povinnost testů není limitována věkem (tzn. zahrnuje i malé děti).

 

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty. 

Transit přes Itálii byl dosud povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

3. DOPRAVA 

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Vzhledem k šíření viru je nutno počítat s jejím postupným omezováním z důvodu nerentability.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav je vyhlášen do 31. ledna 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti). 

K novým opatřením a omezením vycházení v určitých regionech:

1. V červené zóně je zaveden lockdownobčané se nesmí až na nezbytné důvody (zaměstnání, škola, zdravotní a jiné důvody) v místě volně pohybovat. Uzavřeny jsou ekonomické aktivity, mimo provozy nezbytně nutné (potraviny, lékárny, kadeřnictví). Za podmínky dodržení fyzických rozestupů je umožněno doprovázet děti do školních zařízení a na sportovní aktivity v místě bydliště. 

2.  V oranžové zóně je zakázán pohyb mimo obec bydliště veřejnými i soukromými dopravními prostředky a občané nesmí opustit tuto zónu. V nezbytných případech opět platí výjimky. Uzavřeny jsou bary, restaurace a cukrárny, ale zůstává možnost donáškové služby.

3Ve žluté zóně - s nekritickým výskytem onemocnění - platí celonárodní úprava.

Na celém území Itálie platí zákaz vycházení od 22:00 do 05:00. Výjimky jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení. 

Nákupní centra jsou o svátcích uzavřena (s výjimkou prodeje novin a tabáku, léků a hygienických potřeb). Rovněž  jsou uzavřena muzea a výstavní prostory. Až na nezbytně nutné cesty (práce, studium, jiné nezbytné důvody) se nedoporučuje cestovat ani soukromými, ani veřejnými dopravními prostředky.  

Nové nařízení předsedy vlády stanoví opatření i pro období vánočních svátků a začátku roku 2021. Platí celoitalský zákaz nočního vycházení, a to od 22:00 do 5:00 ráno (na Nový rok prodloužený do 7:00) Od 21. prosince do 6. ledna je  zakázáno cestovat mezi regiony, výjimky jsou umožněny pouze v případech návratu do místa bydliště nebo z nezbytně nutných důvodů (práce, zdravotní motivy nebo naléhavá urgentní situace). Ještě přísnější zákaz platí 25. prosince, 26. prosince a 1. ledna,  kdy nelze vycestovat ani mimo obec pobytu (opět se shodnými výjimkami)Lyžařská centra zůstanou  do 6. ledna uzavřena (pozor ale na případy povinné karantény i po 6.1.2020, viz výše).  Mše budou 24.12. i 25.12. probíhat, ovšem za předpokladu dodržení zákazu nočního vycházení.  

Obecně: nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude, i venku (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit),  v opačném případě hrozí pokuty od 400-1000 Eur. Nově je důrazně doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob. Restaurace, bary, hospody a cukrárny  jsou otevřeny pouze do 18:00. U jednoho stolu mohou sedět nejvíce 4 osoby (pokud se nejedná o spolubydlící). Zakázáno je shlukování se před bary apod.Zakázány jsou venkovní oslavy. Ulice a náměstí, na kterých dochází ke shromažďování osob, je možné uzavřít od 21:00 pro veřejnost. Uzavřena jsou wellness centra, lázeňská zařízení, lyžařská centra apod. - mohou platit regionální výjimky - doporučujeme ověřit u provozovatele služeb. Nákupní centra jsou od 4. 12. do 15. 1. o svátcích uzavřena (bude připuštěn pouze prodej novin a tabáku, léků a obchodů s hygienickými potřebami). Uzavřena jsou i muzea a výstavní prostory. 

Pozor:  platí celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h. Venkovní pohyb je v těchto hodinách umožněn pouze v prokazatelně odůvodněných případech (například návrat z/do zaměstnání či naléhavá zdravotní situace), přičemž je nutné předložit prohlášení se zdůvodněním (autocertificazione).  V Lombardii platí i celodenní zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Za porušení příslušných regionálních nařízení lze uložit pokutu ve výši 400 až 3000 euro.

Formulář Autocertificazione (PDF, 627 KB)

 

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Odkaz na výčet karanténních opatření:https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Odkaz na nové dekrety premiéra a přílohy: http://www.governo.it/node/15850

 

6. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

S účinností od 9. 11. je Itálie vyřazena ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, pro přijíždějící z Itálie (pokud zde pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech) do ČR tak je mimo jiné zavedena povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář, kontaktovat krajskou hygienickou stanici a absolvovat PCR test na Covid19 nebo se podrobit karanténním opatřením.

Více informací naleznete v článku Příjezdy z Itálie do ČR.

Platnost informací:

od 14.12.2020

Zdroj

Kypr 2 detail

Platnost informací od 16.11.2020

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Na základě rozhodnutí Vlády Kyperské republiky byla s platností od 18. září přeřazena Česká republika z „Covidové“ kategorie B do kategorie C. Do země tedy nemohou vstupovat turisté, kteří v posledních 14-ti dnech pobývali v České republice, nebo v jiné zemi kategorie C. Rozdělení zemí do jednotlivých kategorií průběžně aktualizuje kyperské ministerstvo zdravotnictví (Epidemiological risk assessment of countries concerning COVID-19). Osoby, kterým je umožněno vstoupit na území Kypru ze země kategorie C (odkaz):

 • Kyperští občané s trvalým pobytem V Kyperské republice a jejich rodinní příslušníci (zahraniční manželé, jejich nezletilé děti a rodiče kyperského občana);
 • osoby, které v Kyperské republice legálně dlouhodobě pobývají;
 • osoby, kterým je povolen vstup do Kyperské republiky v rámci Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích (1961) a konzulárních vztazích (1963);
 • osoby, bez ohledu na jejich státní příslušnost, které mají speciální povolení Kyperské republiky.

Pouze cestovatelé, kteří spadají do některé z výše uvedených kategorií, absolvují test na Covid-19 po příletu na Kypr na vlastní náklady (60 €), které mohou zahrnovat i případné dočasné ubytování a s tím spojený transport. Následně je nařízena povinná 14-ti denní karanténa (doma, nebo v ubytovacím zařízení), a to bez ohledu na to, zda byly výsledky testu pozitivní, či negativní. Další Covid-19 test na vlastní náklady je nutné absolvovat 48 hodin před ukončením karantény. Výsledky testu musí být následně poslány na tuto adresu monada@mphs.moh.gov.cy. K ukončení karantény dojde až po negativním výsledku posledního Covid-19 testu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR  důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Aktuální informace k jednotlivým zemím naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí a informace k návratu do ČR na portálu Ministerstva vnitra věnovaného COVID-19.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ KYPRU

Od 18. 9. 2020 nemohou cestující z České republiky (vč. osob tranzitujících přes ČR) vstoupit na Kypr (Kyperská republika), z důvodu přeřazení České republiky do kategorie C.

Mezinárodní letiště na Kypru jsou otevřená pro pravidelné komerční linky i charterové lety. Kyperská vláda uplatňuje pravidla, která se liší pro cestující z jednotlivých zemí.

Kypr rozděluje státy podle míry rizika nákazy na tři kategorie (A, B, C) a podle ní reguluje pravidla vstupu do země. Rozdělení zemí do jednotlivých kategorií průběžně aktualizuje kyperské ministerstvo zdravotnictví.

Odlet z Kyperské republiky je cizincům umožněný bez omezení. Od 15. 6. 2020 nemusí občané ČR a rezidenti s trvalým pobytem na Kypru při cestě do ČR předkládat negativní test na COVID-19 ani nastoupit do karantény.

Pohyb mezi jižní a severní částí Kypru

V současnosti jsou uzavřené všechny přechody mezi jižní a severní částí Kypru pro cizince, kteří nežijí trvale na Kypru. Přechod je umožněný na vybraných místech pouze ze závažných humanitárních důvodů.  V těchto případech kontaktujte, prosím, vždy velvyslanectví!

 

OPATŘENÍ

Platná omezení v souvislosti se šířením koronaviru (v závorce doba platnosti opatření):

- od 5. 11. je zakázán volný pohyb osob v době od 23:00 do 5:00 na celém území Kyperské republiky. Nařízení platí do 30.11. 2020

od 23. 10. zavedena povinnost nosit roušky i na ulici pro všechny obyvatele nad 12 let věku

- od 1. 8. platí povinnost nosit roušku uzavřených prostorách (supermarkety, banky, nákupní centra)

- zákaz shromažďování více než 10 osob v uzavřených prostorách (vč. domovů), v restauracích je povolen max. počet lidí 75 uvnitř a 150 venku (u jednoho stolu max. 6 lidí)

- od 5. 11. do 30. 11. budou restaurace uzavřeny od 22:30, sportovní utkání budou bez diváků

- návštěva kostelů a mešit stejně jako účast na pohřbech, svatbách a křtinách je povolena za dodržení kapacitních limitů a hygienických protokolů

- konference je možno pořádat v max. počtu 250 účastníků (platnost od 5.11. 2020 do 15.1.2021)

- v autobusech veřejné dopravy platí povinnost nosit roušku

- v distriktech Limassol a Paphos jsou zakázány sportovní aktivity pro všechny pod 18 let věku, jsou uzavřena dětská hřiště a posilovny

 

KONTAKTY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 

Cyprus Flight Pass

Telefonní linka pro podezření na nákazu COVID-19 a zajištění testování: 1420

Obecné informace ke koronaviru: 1450 (non-stop) nebo 1412 (Po-Pá 8-20h)

Informace k zaměstnání a podnikání: 1433 (Po-Pá 8-20)

Kyperský vládní portál ke COVID-19 v řečtině (aktuální) a angličtině (se zpožděním).

 Spojení na Velvyslanectví ČR v Nikósii:

Telefon                         +357 22 421118
Fax                                +357 22 421059
Email                           nicosia@embassy.mzv.cz
Webové stránky         www.mzv.cz/nicosia

Určité informace o cestování v rámci zemí Evropské unie lze nalézt na stránkách Re-open EU

Všem českým občanům doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD, jehož prostřednictvím jsou zasílána zásadní upozornění a varování.

V urgentních případech nebo mimo pracovní dobu volejte přímo linku konzulární pomoci +357 99 356 380.

Platnost informací:

od 16.11.2020

Zdroj

Lichtenštejnsko 1 detail

Planost informací od 18.9.2020

Pravidla pro přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska se zpřísnila. Cestující z České republiky jsou po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území, pokud se uskutečnil po 14.09.2020, povinni nastoupit 10-denní karanténu. 

 

1. Koho se povinnost karantény týká

Osob, jež pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska vněkteré tzv. rizikové zemi, mezi něž patří od 14.09.2020 i Česká republika. Aktuální seznam rizikových zemí lze kontrolovat na webu: bag.admin.ch

Povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 10 dnech tranzitovaly přes nějaký rizikový stát a nacházely se na jeho území méně než 24 hodin.

 

2. Jaká je délka povinné karantény

Karanténa trvá 10 dní. Příp. předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10-denní délku.

 

3. Existují výjimky z povinné karantény ?

Ano, např. pro osoby, přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy, pracující jako posádky prostředků mezinárodní osobní dopravy, nebo pro ty, kteří musí z pracovních nebo medicínských důvodů přicestovat do Švýcarska nebo Lichtenštejnska na taxativně vyjmenovanou dobu a jejichž cestu nelze odložit (nutno doložit).

Výjimky jsou stanoveny v čl. 4 odst. 1 nařízení švýcarské vlády (Lichtenštejnsko z něj vychází), které je neustále novelizováno, proto neuvádíme jejich plný výčet. Aktuální stav lze zkontrolovat zde (vpravo nahoře lze měnit jazykovou mutaci němčina/francouzština/italština/angličtina): admin.ch

Čl. 4 odst. 3 téhož nařízení umožňuje jednotlivým kantonálním zdravotním úřadům povolit ve výjimečných, odůvodněných případech na území daného kantonu další výjimky nebo ulehčení. Zmíněné oprávnění je třeba vnímat jako možnost, použitelnou jen ve skutečně výjimečných a odůvodněných případech. S případnými dotazy v tomto směru je třeba obracet se přímo na místně příslušný kantonální zdravotní úřad (jejich seznam a kontakty na ně lze nalézt v odkazu níže, je třeba rolovat na konec bodu). Velvyslanectví ČR v Bernu tyto výjimky nezprostředkovává a nemá možnost jejich udělení ovlivnit. bag.admin.ch

 

4. Lze přes Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko i nadále tranzitovat ?

Ano, má-li tranzitující osoba úmysl i reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země. Tzn.: je povoleno tranzitovat přes švýcarská letiště, přejet osobním vozem přes území Švýcarska a Lichtenštejnska - např. při návratu z dovolené do ČR, nebo tranzitovat vlakem, autobusem a dalšími dopravními prostředky. 

 

5. Co je třeba udělat po vjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska z ČR nebo jiné rizikové země

Osoba, splňující kritéria, vymezená v bodě 1, je povinna svůj příjezd  do 2 dnů nahlásit místně příslušnému kantonálnímu úřadu. Seznam a kontakty lze nalézt v bodě 3.

 

6. Jak postupovat bezprostředně po přicestování do Švýcarska nebo Lichtenštejnska

 

a) Okamžitě se odebrat domů nebo do místa odpovídajícího ubytování (hotel, ubytovna atd.). Při cestě je třeba dodržovat odstup 1, 5 m od ostatních osob nebo si nasadit roušku, a pokud možno nepoužít hromadnou veřejnou dopravu.

b) Nahlásit přicestování do 2 dnů místně příslušnému kantonálnímu úřadu, viz bod 5, a řídit se  dále jeho pokyny.

c) Zdržovat se 10 dní doma nebo v místě odpovídajícího ubytování, vyhnout se kontaktům s jinými osobami (včetně osob ve společné domácnosti, jež v rizikové zemi nepobývaly) a řídit se obecnými návody, jak se chovat v karanténě, viz přílohy: llv.li

Anweisung zur Quarantäne (PDF, 182 kB, 03.08.2020)

 

7. Co hrozí při nesplnění ohlašovací povinnosti, zmíněné v bodě 5, a povinnosti nastoupit karanténu

Taková osoba se dopustí přestupku a hrozí jí finanční sankce do výše 10.000 CHF.

 

8. Závěrečné upozornění

Každý stát je suverénní v rozhodování o tom, komu a za jakých podmínek umožní vstup na své státní území. Ty se mohou lišit od českých. Každý cizinec, který hodlá přicestovat na švýcarské nebo lichtenštejnské území musí respektovat pravidla, stanovená švýcarskými a lichtenštejnskými úřady. Velvyslanectví ČR v Bernu nemá žádnou možnost je v tom ovlivnit.

Platnost informací:

od 18.9.2020

Zdroj

Litva 2 detail

Platnost informací od 11.12.2020

Od 26. 10. 2020 platí pro vstup do Litevské republiky nová pravidla, od 7. 11. je zemi vyhlášena celostátní karanténa.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Souhrnná informace o podmínkách vycestování z ČR je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ LITVY 

V souladu s doporučeními Rady Evropy vláda Litevské republiky schválila 21. 10. 2020 s platností od 26. 10. 2020 rozdělení států do čtyř skupin podle počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní, procenta pozitivních testů z testů provedených za 7 dní a kvantity testů (počtu testů na 100 tisíc obyvatel) za 7 dní. Seznam rozdělení států podle epidemiologického ohrožení má být zveřejňován každý pátek s platností od následujícího pondělí. Více informací lze nalézt v angličtině na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Litevské republiky.

Podle uvedených kritérií jsou státy rozdělené na tzv. zelené (počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní je menší než 25 a podíl pozitivních testů je menší než 4%), žluté (počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní je menší než 50 a podíl pozitivních testů je větší než 4% nebo počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní je 25 - 150 a podíl pozitivních testů menší než 4%), červené (počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní je větší než 50 a podíl pozitivních testů větší než 4% nebo počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní je větší než 150) a šedé (nedostatečné údaje).

Cestovatelé z tzv. červených států musí při vstupu do Litvy buď předložit negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin nebo setrvat v Litvě v 10denní izolaci s možností provedení testu na koronavirus v místě (jako samoplátce) a v případě negativního výsledku ukončení izolace.

Každý cestující přijíždějící do Litvy prostředky hromadné přepravy se musí před odjezdem zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) a obdržené potvrzení - tzv. QR kód – předložit při nástupu do letadla, trajektu, autobusu nebo vlaku.

Cestující přijíždějící do Litvy za účelem pobytu (neplatí pro tranzit) autem, se musí zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) do 12 hodin od vstupu do země.

Tranzit přes Litvu je povolen, není třeba předkládat negativní test na koronavirus ani setrvávat v izolaci.   Pro tranzit neplatí podmínka registrace na webových stránkách Národního centra veřejného zdraví. Podmínkou je rychlý průjezd Litvou bez zbytečných zastávek a bez noclehu.

3. DOPRAVA

Průběžně se obnovují pravidelná mezinárodní letecká spojení z Vilnisu, Kaunasu a Palangy, aktuální přehled mezinárodních letů z/do Vilniusu můžete najít zde. Nadále funguje oboustranně trajekt Klajpeda (Litva) – Kiel (Německo). Přejezd litevsko-polských a litevsko-lotyšských hranic po silnici je možný přes všechny hraniční přechody.

4. OPATŘENÍ

Od 7. 11.  je v Litvě vyhlášena celostátní karanténa. Během tohoto období jsou činnosti v některých hospodářských odvětvích pozastaveny nebo omezeny, posílila se opatření na kontrolu infekce, práce a výuka jsou organizovány s co nejmenším počtem kontaktů:

 • na veřejnosti je povoleno shromažďovat se ve skupinách do 5 osob, s výjimkou členů rodiny, při zachování rozestupů mezi osobami nejméně 2 metry;

 • osoby starší 6 let musí nosit roušku s přikrytím úst a nosu všude;

 • stravovací zařízení nemohou obsluhovat návštěvníky na místě, ale musí zajistit výdej jídla s sebou nebo rozvoz jídla;

 • provoz ubytovacích zařízení není omezen;

 • jsou zakázány všechny komerční a nekomerční kulturní, zábavní a sportovní akce, s výjimkou významných sportovních utkání bez diváků a pohřbů s maximálně 10 účastníky;

 • provoz prodejen a servisních míst není pozastaven, musí však muset splňovat podmínku 10 metrů čtverečních na jednu osobu;

 • činnost a obsluha zákazníků ve státních a obecních institucích je organizována na dálku nebo částečně na dálku, s výjimkou případů, kdy musí být příslušné funkce vykonávány na pracovišti. Soukromému sektoru je doporučen stejný pracovní režim jako ve veřejném sektoru;

 • zdravotnická zařízení musí zajistit obsloužení pacientů. Po posouzení - osobní nebo vzdálenou formou - zdravotního stavu pacienta musí rodinný lékař nebo jiný zdravotnický pracovník zvolit způsob poskytnutí služby nejlépe vyhovující zájmům pacienta.

Setká-li se návštěvník z ČR během svého pobytu v Litvě s osobou nakaženou COVID-19 nebo v Litvě koronavirem onemocní nebo je pro něj karanténa povinná na základě podmínek vstupu do Litvy, platí následující:

- karanténu lze trávit v ubytovacím zařízení, izolace jinde se nevyžaduje;

- během karantény si cizinec hradí náklady na ubytování a stravu sám;

- v případě onemocnění hospitalizace není nutná, pokud se nemocný cítí dobře, o příp. hospitalizaci rozhodne lékař.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky: www.sam.lrv.lt

Národní centrum veřejného zdraví (např. kontakty na odběrová testovací místa): www.nvsc.lrv.lt 

Platnost informací:

od 11.12.2020

Zdroj

Lotyšsko 2 detail

Platnost informací od 10.11..2020

!! UPOZORNĚNÍ - Česká republika je stále zařazena do "červeného" seznamu zemí, tj. pro cestovatele z ČR platí povinnost nastoupit domácí samoizolaci. Aktuální znění tohoto seznamu je na stránkách lotyšského Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (odkaz viz text) zveřejňováno vždy v pátek odpoledne.

Ke dni 9. 11. byl v Lotyšsku vyhlášen nouzový stav, zatím s platností jeden měsíc, tj. do 6. 12.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete v článku MZV ČR, který je průběžně aktualizován, včetně zohlednění ustanovení plynoucích z ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Vstup na území Lotyšska

Rozhodující je zařazení země, ze které cestujete nebo přes kterou tranzitujete, do barevně odlišených skupin podle epidemiologické situace, v tabulce vydávané Centrem pro prevenci a kontrolu nemocí Lotyšska. Je třeba vždy sledovat aktuální stav.

- Pokud cestujete přímo ze zemí v neutrální „šedé“ skupině, pak nemusíte zůstat v domácí samoizolaci. 

- Pokud cestujete (nebo tranzitujete) ze zemí zařazených do "červené" skupiny zemí, pak musíte po příjezdu do Lotyšska zůstat v 10-denní domácí samoizolaci (negativní PCR test není alternativou!).

Tabulka je pravidelně aktualizována, je nezbytné sledovat jak aktuální zařazení České republiky, tak zemí, přes které se dopravujete.  Tabulka online je zde  Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele zde

POZOR!! Od 12. 10. 2020 je před cestou do Lotyšska nutné se registrovat formou elektronického dotazníku (vyplňuje se jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, tel. kontakt, skutečné místo, kde se bude osoba nacházet, státy, navštívené v posledních 14 dnech a některé další položky). Formulář musí vyplnit každý přijíždějící dospělý a taktéž je potřeba vyplnit formulář za nezletilé děti. Formulář nesmí být vyplňován dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Po vyplnění formuláře obdržíte QR kód, který ukážete při kontrole na hranicích. Data vyplněná do formuláře budou uchovávána po dobu 30 dnů. Odkaz na formulář zde .

Tranzit

Tranzit v rámci schengenského prostoru není omezen - musí se však jednat o prostý průjezd zemí, tj. bez přenocování atd. Týká se překročení pozemních hranic soukromým automobilem, případně tranzitu v rámci mezinárodního letiště v Rize. I pro tranzitující cestovatele (včetně řidičů nákladní dopravy) je nutno před vstupem na území Lotyšska vyplnit elektronický dotazník - viz výše.

Upozorňujeme na Rozhodnutí vlády č. 360 (odst. 36 a dále) ze dne 9. 6. 2020, podle kterého jsou pro cizince uzavřeny vnější hranice (tj. hranice mezi Lotyšskem a Ruskou federací). Průjezd je umožněn pouze občanům EU, kteří se přes území Lotyšska vrací do země svého trvalého pobytu (v EU). Text Rozhodnutí vlády č. 360 v anglickém jazyce zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku najdete zde.

 

3. DOPRAVA

Po krátkodobém obnovení mezinárodní dopravy v letních měsících došlo s výrazným nárůstem počtu případů onemocnění COVID-19 od druhé poloviny srpna k opětovnému útlumu mezinárodní dopravy z a do Lotyšska. Znovu byly pozastaveny přímé spoje (letecké, autobusové i námořní) do zemí tzv. červené zóny, kde výskyt onemocnění přesahuje dvojnásobek průměru EU, ale i z některých dalších zemí.

Doporučujeme sledovat webové stránky konkrétních dopravců pro aktuální informace o dostupných spojích.

 

4. OPATŘENÍ

Se zavedením nouzového stavu k 9. 11.  přišla řada protiepidemických opatření. Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku, včetně opatření zavedených v návaznosti na nouzový stav, najdete zde.

Karanténní a hygienická opatření upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 a jeho dodatky. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce zde.

Opatření týkající se vstupu na území Lotyšska – podrobněji viz výše bod 2.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictvíCentrum pro prevenci a kontrolu nemocí

Platnost informací:

od 10.11.2020

Zdroj

Lucembursko 1 detail

Platnost informací od 7.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády CZ o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území CZ ze dne 23.4.2020 níže naleznete aktuální informace týkající se možností cestování z/do LU a z/do CZ.

 

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

Aktuální podmínky cestování do Lucemburska

I) Vycestování z CZ

Prostředkem pro dopravu CZ/LU je osobní automobil (přes DE), od 1.7.  i letadlo.

Eventualitou je i využití individuálně sjednané, zpoplatněné komerční přepravy operátorů Umbrella Holiday a RegioJet (firemními mikrobusy pro menší skupinky cestovatelů).

Podrobné informace viz www.mvcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz).

II) Vstup na území/transit LU

1. Mohu do Lucemburského velkovévodství vstoupit bez udání důvodu? Ano, do země mohou čeští občané i nadále cestovat bez udání důvodu.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Ne.

3. Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? Ne, při vstupu do země se negativním testem není třeba prokazovat. Všichni pasažéři při příletu do země nicméně mají možnost využít voucher na test zdarma (buď přímo na letišti, nebo v některé ze 3 akreditovaných laboratoří v zemi: BioNext, Ketterthill, Labortoires réunies). Testy mimo voucher jsou již pro ne-residenty zpoplatněny.

4. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Občané CZ mohou v Lucembursku pobývat či Lucemburskem projíždět bez omezení.

5. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? Ano, do Lucemburska lze za prací nadále dojíždět.  Pro občany států, které k EU přistoupily 1. 5. 2004, otevřelo Lucembursko svůj pracovní trh bez omezení téhož dne. Občané CZ mají stejná práva, jaká mají v oblasti přístupu k zaměstnání občané ostatních členských států Unie, tj. nejsou povinni žádat o pracovní povolení, pouze se registrují u místního úřadu sociálního zabezpečení, Centre Commun de la Sécurité Sociale, www.secu.lu. Zaměstnávání občanů EU země neomezila ani během pandemie, trvá však doporučení využívat maximálně práce z domova/on-line.

5. Na co si dát pozor? Pokud se občan CZ během pobytu v LU dostane do intenzivního kontaktu s osobou COVID-19 nakaženou, musí ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady setrvat v karanténě (5. den po kontaktu bude vyzván MZdr LU k absolvování testu: v případě negativního výsledku musí v ubytovacím zařízení v karanténě setrvat ještě 7 dní, v případě pozitivního výsledku, či odmítnutí testu, 10 dní).​ Pokud se na občanovi CZ během pobytu v LU projeví symptomy onemocnění či se onemocnění prokáže, musí  od prvních příznaků až do potvrzení či vyvrácení podezření přejít do auto-izolace, na základě telefonické konzultace či na pohotovosti) absolvovat lékařské vyšetření a dle doporučení lékaře absolvovat diagnostický test. V případě pozitivního výsledku bude muset ve svém ubytovacím zařízení na vlastní náklady v karanténě setrvat min. 10 dní (nedodržení karantény je přitom právně klasifikováno jako přečin/pokuta 500 eur). V těžkých případech bude cestovatel umístěn do nemocnice (náklady mu budou následně, na základě dohod o sociálním a zdravotním pojištění v EU, zpětně refundovány). Repatriace v daném případě nepřipadá v úvahu (auto-izolace předpokládá vyloučení pohybu mimo ubytovací zařízení), povolena může být jen ve zcela výjimečných případech, jen za předpokladu vysoce zabezpečeného převozu, na základě rozhodnutí MZdr LU. Umístění do nemocničního zařízení je od 24. 6. v případě, že jej MZDr vyžaduje, povinné (Zwanghospitalisierung, hospitalisation de manière forcée). Pokuty (za nedodržování přikázané karantény (7 dní) či izolace (10 dní)  či absenci nošení masek (ve veřejné dopravě či v pohybu v budovách, až do usednutí) a nedodržování social distancing  stouply na  25-500 eur (př. umisťování masek za zpětné zrcátko 49 eur).  Návštěvy v soukromí lze aktuálně pořádat pouze do 10 osob. V podnicích byly znásobeny kontroly a firmy, u nichž byl prokázán nedostatek sanitární disciplíny, budou bud na 3 měsíce zcela uzavřeny, nebo jim bude odebrána/zpětné vymáhána st. pomoc. Mobilní tracing-aplikace zavedena nebyla, LU (i ve spolupráci s okolními regiony) využívá analogové verze. 

III) Doprava v LU

Platí povinnost nošení masek.

IV) Sanitární opatření v LU

18. 3. 2020 vyhlásila a 24. 6. ukončila vláda v zemi krizový stav. Od 2. 7., resp. 20. 7., byla kvůli opětnému nárůstu infekce v populaci opět zpřísněna sanitární opatření. Po 1. fázi plošného testování byla 15. 9. 2020 (zatím do 3/2021) spuštěna 2. vlna testů. 

*****

Sanitární omezení vůči LU uplatňují :

(1) v EU: Belgie (osoby cestující z LU do BE musejí vyplnit dedikovaný formulář (Passenger Locator Formular) a absolvovat povinný test a karanténu; vyvázány jsou pouze osoby s prokazatelným bydlištěm v LU, cestující do BE na méně než 48h, a osoby s disponující „důvodem“ (a příslušným potvrzením): pendleři a studenti, plus případy hodné zvláštního zřetele/akutní zdravotní kauzy); Česká republika (pro pracovníky/studující, www.mzv.cz),  Dánsko, Estonsko,  Finsko, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo (osoby, které v LU stráví více než 72h se musejí v DE - s výjimkou přeshraničních pracovníků - prokazovat neg. testem ne starším 48h, či setrvat v karanténě, od 5. 10. je při cestách do Sárska a Porýní povolen malý pohraniční styk do 24 h bez omezení), Portugalsko (pro cesty na Madeiru a Azory), Rumunsko, Slovinsko a Slovensko; 

(2) mimo EU: Island, Norsko, Švýcarsko (pro osoby, které v LU strávily více než 24h platí 10 denní izolace, bez ohledu na příp. neg. test) a Velká Británie.

*****

Od 1. 7. (zatím do 31. 12. 2020) LU na doporučení EK povoluje vstup residentům, pendlerům a vysoce kvalifikovaných a sezonních pracovníkům, plus osobám, které mají závažný osobní důvod, z 11 třetích zemí (Austrálie, Číny, Gruzie, Japonska, Jižní Korey, Kanady, Nového Zélandu, Rwandy, Thajska, Tuniska a Uruguaye).

*****

Od 12. 8. musejí cestovatelé starší 11 let z 3. zemí mimo tento seznam před leteckou cestou do LU předkládat negativní text na COVID-19, ne starší 72h (rodinní příslušníci občanů EU, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie a zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska s trvalým pobytem v těchto destinacích z povinnosti vyloučení). 

Od 15. 9. 2020 jsou nově povoleny krátkodobé pobyty občanů 3. zemí, kteří jsou:

 1. rodinnými příslušníky občanů EU (manželé/-ky či registrovaní partneři) a jejich přímými potomky mladšími 21 let;
 2. rodinnými příslušníky občanů třetích zemí s trvalým pobytem v LU (manžel/-ka či registrovaný partner) a jejich přímými potomky mladšími 18 let;
 3. životními partnery (druh/-žka) osob s trvalým pobytem v LU (v daném případě musejí však dotčené osoby na místním centrálním Úřadě pro pasy, víza a legalizace dlouhodobý vztah a společné aktivity doložit prostřednictvím cestovních dokladů, vstupních razítek z pasů či dokladů o společném trvalém bydlišti v zahraničí).

V) Odkazy na LU instituce

Viz přehled zde. 

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky

Aktuální podmínky cestování z/do České republiky

Platnost informací:

od 7.10.2020

Zdroj

Maďarsko 1 detail

Platnost informací od 26.11.2020

Maďarsko od 1. září 2020 uzavřelo své hranice. Kontroly na hranicích zůstanou do 1. 2. 2021. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska.

1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí aMinisterstva vnitra ČR.  

2. Vstup  na území

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Kontroly budou probíhat do 1. 2. 2021. Platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě - jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností "Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)", musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB), není potřeba předložit PCR test;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů - při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. - doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic - uplatňuje se zvláštní režim;

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na HU území v níže uvedených případech. Pro mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti je to policie budapešťského 18. obvodu. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině (k dispozici na internetové stránce policie), doložená příslušnými dokumenty:

 • soudní jednání (doklad maďarského soudu);
 • zdravotní prohlídka nebo léčba (dopis cílového zdravotního zařízení);
 • studium na maďarské univerzitě;
 • cesta osobní dopravou k zabezpečení nákladní dopravy (potvrzení zaměstnavatele);
 • rodinná událost jako svatba, křest a pohřeb;
 • péče o příbuzného;
 • významná mezinárodní církevní událost;
 • jiné další rozumné důvody.

Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup na území HU bude odepřen osobám, které na základě rozhodnutí HU policie podstoupí zdravotní kontrolu, jejíž nález bude pozitivní. I v případě negativního nálezu této zdravotní kontroly bude mít osoba povinnou desetidenní karanténu, které se může vyhnout či si ji zkrátit dvěma negativními testy PCR na Covid19 v období 5 dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.

Tranzit zůstává zachován. Cizinec v tranzitu (i Čech) přes Maďarsko musí mít platné doklady pro vstup do schengenského prostoru (Čech platný OP nebo pas), prokázat, že se jedná o tranzit přes Maďarsko do cílové země a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Při vstupu do Maďarska může být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie) a v určené časové intervaly.    

Od 1. 8. ČSA zrušily přímé lety z Prahy do Budapešti. Čekáme i v říjnu omezený mezinárodní letecký provoz. Tranzit přes letiště je možný pouze tranzitním koridorem (viz výše), t.j. autem. Rodinní příslušníci nebo známí mohou cestujícího dovézt nebo vyzvednout z letiště. Upozorňujeme ale na to, že letecké společnosti mohou odmítnout vstup občanů ČR na palubu letadla směřujícího do Budapešti. Občané ČR se mohou z HU vracet přímými mezinárodními spoji vlakem ČD, naopak Regiojet i Flixbus do konce listopadu vlakové i autobusové spojení mezi CZ a HU přerušili.

4. Opatření

V Maďarsku byl od 4. 11. 2020 zaveden stav nouze. Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilé osoby mladší šesti let, nosit roušky ve veřejné dopravě  a to i na zastávce, ve městech s počtem obyvatel více než 10 000 i venku, při nakupování v obchodě, v areálu nákupního centra a na úřadech. 

Od 11. 11. 2020 jsou zavedena nová přísná omezení, platná do 11. 12. 2020:

 • zákaz vycházení v době od 20:00 do 05:00 (s výjimkou výkonu práce, cest do práce a z práce a dalších mimořádných důvodů)

 • zákaz jakýchkoli shromáždění

 • zavření restaurací (možné pouze dodávání objednávek do domu); závodní jídelny mohou fungovat

 • 19:00 zavírací hodina obchodů, kadeřnictví a drobných služeb

 • hotely smí přijímat jen hosty, kteří jsou na služební cestě, ne turisty

 • všeobecný zákaz pořádání akcí

 • maximálně 10 osob na rodinných a soukromých akcích

 • na pohřbech max. 50 osob, na svatbách jen k obřadu nutné osoby, svědci, rodiče a sourozenci

 • sportovní akce bez diváků

 • na otevřených prostranstvích zákaz i amatérského masového sportu, individuální sportování povoleno

 • uzavření volnočasových objektů – muzeí, divadel, kin, posiloven, zoologických zahrad

 • online vysokoškolské studium, uzavření vysokoškolských kolejí

 • digitální výuka na středních školách od 8. ročníku

 • jesle, mateřské školy a základní školy pro děti do 14 let věku zůstanou otevřeny

5. Odkazy na místní instituce: 

Maďarské policie

Operativního střediska

Národního zdravotnického centra (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

Platnost informací:

od 26.11.2020

Zdroj

Malta 2 detail

Platnost informací od 8.12.2020

S účinností od 9. 11. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest a cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci ve světě, z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření zaváděných jednotlivými státy pro vstup na svá území. Cestující na Maltu musí před odletem vyplnit dva formuláře - viz níže.

 

Cestování na Maltu– otázky a odpovědi:

Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? -

ano, ale POZOR ZMĚNA - od pátku 28.8. od 24.00h musí mít všichni cestující z
CR test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin - viz odpovědi níže a kapitola Vstup.

 Od 1.7.2020 jsou na maltském letišti obnoveny některé lety, včetně letů do a z ČR.

Aktuální výčet zemí, s nimiž má Malta letecké spojení naleznete zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

a zde: https://reopen.europa.eu/en

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné z těchto zemí uznaných jako "turistický koridor" (buď zde mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí!

Pozor: Malta zavedla seznam zemí, ze kterých při cestě na Maltu, musíte mít negativní PCR test. Seznam bude aktualizován přibližně jednou týdně - od pátku 28.8. od 24h platí pro Českou republiku požadavek testu!

 

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

POZOR ZMĚNA - od pátku 28.8. od 24.00h musí mít všichni cestující z České republiky test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin. Test může být vykonán rovněž na letišti - výsledky by měly být k dispozici do hodiny. Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání.

 

 Všichni cestující musí vyplnit následující dva formuláře -

Jeden se týká prohlášení, že cestující strávil posledních 14 dní v jedné z výše uvedených povolených zemí (pokud ne, má kontaktovat check-in letecké společnosti) a ve druhém formuláři uvede kontaktní údaje.

 

 1. the Public Health Travel Declaration Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020.pdf
 2. the Passenger Locator Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf

 

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Podmínky jsou stejné jako v členských státech EU.

Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Podmínky jsou stejné jako v jiných členských státech EU.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště na Maltě?

Od 15.6. je Malta zařazena do zemí s nízkým rizikem nákazy, nemusí se tudíž po příjezdu do ČR prokazovat negativním testem na Covid-19. 

Občané ČR, kteří v zemích s vysokým rizikem (červená barva) nebo neoznačených na Semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, jsou povinni se bezprostředně po vstupu do ČR nahlásit krajské hygienické stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu až na výjimky stanovené ochranným opatřením (např. mezinárodní doprava).

Na co si mám dát pozor?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 2 metry, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách a ve veřejných dopravních prostředcích. Dbát pokynů místních úřadů.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Od 15. června 2020 se uvolňují překážky volného pohybu osob na většině území EU.

S platností od 15. června 2020 Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově).

S účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test ani karanténu. Nutnost absolvovat test nebo karanténu nebude platit při vstupu do ČR ani pro občany ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří mají bydliště v členských státech EU a dalších státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.

Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí, které na Semaforu Ministerstva zdravotnictví nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény. Znamená to, že občané ČR, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech, jsou povinni se bezprostředně po vstupu do ČR nahlásit krajské hygiencké stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu až na výjimky stanovené ochranným opatřením (např. mezinárodní doprava).

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz


Podrobnosti ke vstupu/tranzitu na/přes území ČR najdete na stránce Ministerstva vnitra ČR .

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

 

POZOR ZMĚNA - od pátku 28.8. od 24.00h musí mít všichni cestující z České republiky test PCR na Covid-19 ne starší než 72 hodin. Test může být vykonán rovněž na letišti - výsledky by měly být k dispozici do hodiny. Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání. 

Cestující by negativní výsledek testu měli ukázat před vstupem do letadla. Pokud cestující z těchto zemí a oblastí test nebudou mít, budou jej muset absolvovat po příletu nebo se budou muset podrobit 14-denní karanténě.

Od pátku 21.8. od 24.00h Malta zavedla povinné PCR testy ne starší 72 hodin pro cestující z Rumunska a Španělska (pro přijíždějící z Barcelony, Girony (Gerony) a Madridu), Francie, Tuniska.

Pokud cestující přijíždí ze zemí označených Maltou jako bezpečné (od 28.8. se netýká ČR), ale bude jim naměřena teplota, budou podrobeni testu.

Informace vlády MT: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné z těchto zemí uznaných jako "turistický koridor" (buď zde mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí!

 

Doporučujeme vždy konzultovat maltskou stranou aktualizovaný seznam zemí:

Aktuální výčet zemí naleznete zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

a zde: https://reopen.europa.eu/en

 

Všichni cestující musí vyplnit 2 foruuláře:

 

 1. the Public Health Travel Declaration Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020.pdf
 2. the Passenger Locator Form: https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf

 

 

3. DOPRAVA

1. července došlo k otevření maltského mezinárodního letiště pro 22 destinací:  Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Kypr, Švýcarsko, Island, Slovensko, Norsko, Dánsko, Maďarsko, Finsko, Irsko. Litva, Lotyšsko, Estonsko, Lucembursko, Česká republika, Řecko, Chorvatsko.   Mezinárodní letiště Malta zveřejnilo informace k cestování na Maltu a bezpečnostní opatření na letišti

Aktuální výčet zemí, pro jejichž cestovatele je povolen vstup: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

a zde: https://reopen.europa.eu/en

Doprava po ostrově a mezi ostrovy je funkční, veřejná i taxislužby za dodržení hygienicko-sanitárních předpisů.

 

4. OPATŘENÍ PLATNÁ NA ÚZEMÍ MALTY

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Malta zatím nezveřejnila pravidla pro turisty, kteří by se během pobytu mohli setkat s nákazou. Pravděpodobně bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Nošení ochranných roušek zůstává povinné v uzavřených prostorách (obchody, veřejná doprava, úřady apod.). Nadále nejsou povolena veřejná shromáždění. Zatím není povolen kontaktní sport.


 

Stručný přehled sanitárně zdravotních opatření na Maltě: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich_1.html

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx
Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​
 

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Statistika vývoje viz. https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspx

Úřad vlády a opatření:  https://covid19malta.info

 

6. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Malta je pro ČR od 7.12. v oranžové kategorii zemí.  Čeští cestující mohou do ČR přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Příjezdový formulář a negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, kteří přijíždějí z Malty do ČR za prací či studiem.

Více informací naleznete v článku Příjezdy z Itálie a Malty do ČR.

 

Veškeré podrobné informace o podmínkách vstupu do ČR najdete na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví či ministerstva vnitra.

Platnost informací:

od 8.12.2020

Zdroj

Nizozemsko 1 detail

Platnost informací od 29.10.2020

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

 

Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Informační centrum Ministerstva zahraničních věcí pro cesty do zahraničí:

pondělí - pátek od 8 do 16 hod. - tel. +420-224 183 200

 

Ministerstvo zdravotnictví vydává a průběžně aktualizuje svými sděleními seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.

Ministerstvo zdravotnictví ČR dále svým ochranným opatřením upravuje podmínky vstupu na území ČR a karanténní opatření. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 5. října 2020 naleznete zde.

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v České republice od 22. října 2020 krizová opatření, kterými se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. S přihlédnutím k těmto a rovněž k dalším přijatým omezením (jako např. uzavření hotelů a ubytovacích zařízení nebo pobyt na veřejnosti pouze ve dvou osobách) je možné do České republiky přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Není možné přicestovat za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Podrobné informace k podmínkám vstupu na území ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ NIZOZEMSKA A TRANZIT

 

Informace nizozemské vlády k cestě do Nizozemska

Informace o restrikcích pro cesty do Nizozemska z celého světa lze nalézt v portálu Ministerstva zahraničních věcí Nizozemska. Pro aktuální upozornění k cestování z/do konkrétní země se zadá její název do vyhledávače (v nizozemštině).

Dle cestovního doporučení nizozemského ministerstva zahraničních věcí ze dne 22. září 2020 osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování.

Podrobnější informace ke kategoriím osob, které mohou v nezbytných případech  za stanoveným účelem dočasně přerušit karanténu v případě neexistence příznaků onemocnění covid-19, a k podmínkám karantény naleznete v těchto odkazech:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/when-you-dont-have-to-self-quarantine

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

 

Informace nizozemské vlády k příletu do Nizozemska, odletu, popř. leteckému tranzitu

Cestující musí před příletem do Nizozemska a odletem ze země vyplnit prohlášení ke COVID-19

Je zapotřebí si před cestou ověřit pravidla a doporučení aplikovaná na příslušném letišti v Nizozemsku a u letecké společnosti.

Na nizozemských letištích platí stejná pravidla jako jinde v Nizozemsku: V případě jakýchkoliv příznaků zůstat doma, dodržovat vzdálenost 1,5 metru od ostatních a dodržovat správnou hygienu. Vzhledem k tomu, že na letištích není vždy možné dodržet rozestup 1,5 metru, musí cestující nosit roušku (která není určena pro lékařské účely), při odbavení, pasové a bezpečnostní kontrole je povinná. Doporučujeme platební kartu, neboť některé obchody nemusí akceptovat platbu v hotovosti.

Letiště Amsterdam-Schiphol: https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update

Občanům, kteří do Nizozemska přilétají pouze z důvodu tranzitu do další země, velmi doporučujeme se před začátkem cesty informovat o podmínkách a restrikcích příslušného státu cílové destinace a také všech tranzitních zemí, a dále o podmínkách přepravy leteckou společností. 

 

NIZOZEMSKÉ OSTROVY V KARIBIKU

Autonomní ostrovy Nizozemského království (Aruba, Curacao a Sv. Martin), jakož i ostrovy se zvláštním statusem nizozemské obce (tzv. "Carribean Netherlands" - Bonaire, Sv. Eustach a Saba) uplatňují různé imigrační restrikce a cestovní omezení. Po dobu trvání opatření k pandemii COVID-19 doporučujeme cestu důkladně zvážit se všemi možnými komplikacemi (např. zrušení zpátečního letu kvůli přerušení letového provozu). Vyšší míra nepředvídatelnosti vývoje situace v kombinaci se vzdáleností ostrovů od Evropy jsou faktory, které by cestující měli vzít v potaz před tím, než se rozhodnou na ostrov cestovat.

Je proto zapotřebí se průběžně informovat na oficiálních stránkách příslušného ostrova o aktuálních opatřeních a písemně (e-mailem) konzultovat se svou pojišťovnou pojistné podmínky cestovního a zdravotního pojištění pro danou lokalitu a časové období (hurikánová sezóna), prostudovat a posoudit storno podmínky ubytovatele a leteckého přepravce, případně cestovní kanceláře. Cestující by měl mít dostatečné finanční prostředky i pro případ dočasného uzavření letiště a nedobrovolného prodloužení pobytu na ostrově v řádu týdnů až měsíců. Doporučujeme též sledovat restrikce v tranzitních zemích, např. v USA.

Upozorňujeme též na sezónu hurikánů, které mohou vést k dlouhodobějšímu uzavření letového provozu. 

 

Užitečné odkazy:

Portál Ministerstva zahraničních věcí Nizozemska pro cestující z/do Nizozemska

Ostrov Aruba: https://www.aruba.com/us/safe-travels-to-aruba

Ostrov Curacao: https://dicardcuracao.com/portal

Ostrov Sint Maarten: https://stmaartenupdates.com/

http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/Health-Updates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/default.aspx

3. DOPRAVA

 

a) přímé letecké spojení do Prahy

Užitečné odkazy:

Letecká společnost KLM: https://www.klm.com/home/cz/cs

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla:  https://www.klm.co.uk/information/faq/airport-on-board

Letecká společnost ČSA: https://www.csa.cz/cz-cs/

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla: https://www.csa.cz/cz-cs/covid-19/

Letecká společnost easyJet: https://www.easyjet.com/cs

Aktuální informace k opatřením na palubě letadla: https://www.easyjet.com/en/fly-with-confidence

 

Letiště Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/#/

Letiště Amsterdam-Schiphol a přehledný plánek: https://www.schiphol.nl/en/     schiphol (PDF, 2 MB)

 

b) automobilem s tranzitem přes Německo

Upozorňujeme, že je zapotřebí zohlednit německá pravidla pro pozemní tranzit. Je na odpovědnosti každého, aby se před případnou cestou informoval u německých orgánů ve všech tranzitních spolkových zemích o místních předpisech.

S aktuálními opatřeními v Německu se můžete předem seznámit též na webových stránkách Velvyslanectví Německa v Praze či Velvyslanectví ČR v BerlíněGenerálního konzulátu ČR v DrážďanechGenerálního konzulátu ČR v Düsseldorfu a Generálního konzulátu ČR v Mnichově.

 

c) komerční  přepravou (autobusem/minivanem/autem)

Velvyslanectví ČR v Haagu pouze informuje o těch přepravcích, kteří jej vyrozuměli o svých službách. Pro komerční přepravu osob platí povinnost mít během cesty v Nizozemsku roušku.

Užitečné odkazy:

RegioJet: https://www.regiojet.cz/

FlixBus: https://www.flixbus.cz/

Umbrella Holiday: https://umbrellaholiday.com/

 

4. OPATŘENÍ V NIZOZEMSKU

 

Aktuální celostátní opatření lze nalézt na portálu nizozemské vlády.

Nizozemská vláda od 29. září 2020 zavedla na tři týdny nová dodatečná celostátní opatření.

Dne 2. října 2020 nizozemská vláda vydala důrazné doporučení k nošení roušek, které nejsou určeny pro lékařské účely.

 

Pokuty v Nizozemsku za nedodržení místních pravidel dosahují až 400 EUR za osobu a každý jednotlivý přestupek! Cestování veřejnou dopravou bez roušky podléhá pokutě ve výši 95,-EUR. 

 

Pro turisty k jednotlivým pravidlům: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands

 

Upozorňujeme na:

- Dodržování odstupu min. 1,5 metru (nikoliv v rámci jedné rodiny, členů jedné domácnosti) - pravidlo je striktně aplikováno též v turistických objektech, restauracích, obchodech, atp. Doporučení k dodržování odstupu min. 1,5 metru neplatí pro děti do 12 let včetně; mladistvých ve věku 13 – 17 let se dodržování odstupu týká jen ve vztahu k osobám starších osmnácti let (s výjimkou středoškolských zařízení).

- Povinnost nošení roušek při cestování hromadnou dopravou a soukromou komerční dopravou (včetně vozidel taxi, autobusových zájezdů ze zahraničí, přepravy zaměstnanců zajišťovanou zaměstnavatelem apod.) u osob od třinácti let (pasažéři by měli používat roušky, které nejsou určeny pro lékařské účely). U cestujících v jednom osobním (soukromém) automobilu, kteří nežijí v jedné domácnosti, se nošení roušek během jízdy doporučuje.

- Nizozemská vláda dne 2. 10. 2020 vydala důrazné doporučení k nošení roušek, které nejsou určeny pro lékařské účely, u osob od 13 let ve vnitřních veřejných prostorách, jako např. obchody, muzea, radnice, stanice, letiště, krytá parkoviště a čerpací stanice, restaurace, bary, kavárny, divadla a koncertní sály, dále v místech, kde se provádějí kontaktní profese (zákazníci i zaměstnanci by měli nosit roušku).

- Dodržování hygienických opatření (mj. též nepodávat si ruce).

- Doporučení k práci z domova.

- Doporučení vyhýbat se rušným místům a pokud možno cestovat mimo dobu dopravní špičky.

- V případě příznaků onemocnění je zapotřebí zůstat doma a nechat se otestovat. Více informací k testování, včetně kontaktu na objednání na test, naleznete zde.

- Turistické atrakce (muzea, galerie, atd.) požadují on-line rezervaci konkrétního termínu návštěvy, je omezen pohyb v areálech (včetně přírodních parků, ZOO, památek apod.), aby byla zaručena bezpečná vzdálenost mezi návštěvníky.

- Provozovatelé restauračních zařízení jsou povinni vedle obligatorní rezervace (provedené předem nebo při vstupu) a přidělení místa k sezení požádat zákazníky o poskytnutí jmen a kontaktních údajů. Opatření se vztahuje na vnitřní i venkovní prostory (zahrádky).  Zákazník sice není povinen tyto údaje poskytnout, avšak provozovatel může takového zákazníka odmítnout.

 

Z dodatečných opatření platných od 29. září 2020 na tři týdny upozorňujeme na:

- zdůraznění potřeby práce z domova, pokud to není výslovně nemožné;

- omezení návštěv v domácnostech na maximálně 3 osoby. Omezení skupin v jiných prostorách na maximálně 4 osoby (například rezervace v restauraci, návštěva kina, apod.). Do uvedených čísel se nezapočítávají děti do 13 let;

- omezení setkávání více než 30 osob uvnitř a 40 osob ve venkovních prostorách včetně dětí do 13 let, kromě personálu (omezení se netýká např. vzdělávacích institucí, prostor s nepřetržitým tokem návštěvníků, jako jsou obchody, trhy, knihovny, muzea, zoologické zahrady, avšak za současného zajištění dodržování odstupu min. 1,5 metru);

- uzavření restaurací a barů ve 22:00 (příchod posledních hostů ve 21:00). Hosté na sebe musí zanechat kontaktní údaje (podobně i u kontaktních profesí - kadeřnictví, apod.).

 

Od srpna 2020 mohou města a obce zavést vlastní opatření nad rámec celostátních, včetně povinnosti nošení roušek na veřejných prostranstvích (venku i v budovách), omezení otevírací doby restauračních zařízení, uzavírky veřejných míst (nákupní centra, pláže, parkoviště) aj.

Podrobné informace o opatřeních, případně jejich časové a teritoriální vymezení, jsou publikovány na oficiálních stránkách nizozemských obcí.

Užitečné odkazy:

Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/en/coronavirus/covid19/

Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coronavirus/

Haag: https://www.denhaag.nl/en/municipality-of-the-hague/coronavirus-english-page.htm

 

Stálé doporučení pro české občany, kteří jsou (budou) zaměstnáni v manuálních profesích na dobu určitou (typicky přes agenturu práce): 

Zejména pro manuální profese v potencionálně rizikovém prostředí, kde je obtížné dodržovat například 1.5m rozestupy, doporučujeme před odjezdem z ČR požadovat od zaměstnavatele/pracovní agentury v rámci smlouvy pro ochranu zdraví zaměstnance závazek o tom, že výkon práce, přeprava do zaměstnání a ubytování budou splňovat obecná opatření hygienické povahy platná v Nizozemsku.

Zvažte další výkon zaměstnání (pracovní poměr) a s ním související pobyt v případě, že

- pracovní smlouva negarantuje pracovní dobu, tedy časový rozsah práce (tzv. “zero hours contracts/nul-urencontract”), a tak zaměstnavatelé nemohou využít na dané pracovní místo ochranu v rámci programu zkrácení pracovní doby (Kurzarbeit), resp. povaha  práce neumožňuje využít práci z domova;

- zaměstnavatel nerespektuje zavedená opatření RIVM, nezajišťuje bezpečné pracovní prostředí, neposkytuje ochranu před nákazou na pracovišti, při dopravě zaměstnanců se zaměstnancem při problémech písemně (tzn. prokazatelně) nekomunikuje apod.;

- agenturní pracovník nemá dostatečné finanční prostředky pro případ přerušení práce z důvodu doporučené karantény či nařízené izolace, resp. nemoci COVID-19; 

- ubytování (často pevně spojené s agenturním zaměstnáním) neposkytuje dostatečný prostor a podmínky pro dodržování stanovených hygienických opatření obecné povahy a mohlo by pro pracovníka představovat zdravotní riziko;

- ubytování neumožňuje výkon izolace, rekonvalescence v případě nákazy; 

-  nevhodné hygienické podmínky je možno, kromě inspekce práce (Inspectorate SZW), konzultovat i s odborovou organizací (pokud ovšem agenturní pracovník je vůbec nějakou kolektivní smlouvou chráněn) či s pobočkou hygienické stanice (GGD);

- všichni musí respektovat nařízenou izolaci ze strany GGD. Takovým osobám je zakázáno během izolace svévolně (bez povolení GGD) odcestovat do zahraničí a je lhostejné, jakého státu jsou občany. Nezákonné jednání může být stiženou sankcí kvůli ohrožení veřejného zdraví.

 


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Rijskoverheid (webové stránky nizozemské vlády)

- informace o nizozemských opatřeních

- otázky a odpovědi k omezením cestování

- rozcestník k dalším dopadům (opatření na podporu podnikatelské sféry, školství, řešení životních situací atd.)

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

 

RIVM (Rijksinstitut voor Voksgezondheid en Milieu, Národní ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí )

- denně aktualizované informace o rozšíření nákazy z hlediska počtu a lokality ohlášených případů (interaktivní mapa)

- obecné informace o COVID-19, včetně regulace testování

https://www.rivm.nl/

https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/testing-for-covid-19

 

 

GGD (De Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

- vyhledávač místní hygienické stanice pro konzultace v případě onemocnění

https://www.ggd.nl

Platnost informací:

od 29.10.2020

Zdroj

Norsko 2 detail

Platnost informací od 11.11.2020

Norská vláda zpřísnila s platností od 9. 11. 2020 kritéria pro vstup na území Norska pro státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky. Každý z občanů přijíždějící ze zemí označených "na norském semaforu červeně" je povinen se prokázat na hranicích negativním PCR testem na covid-19, který není starší 72 dnů. Bez takového potvrzení může být vstup do země cestovateli odmítnut. Nastoupení do povinné desetidenní karantény není tímto novým opatřením dotčeno. Desetidenní karanténa je povinná.

 

Norsko

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO ČESKÉ CESTOVATELE

 •  Mohu do Norska přicestovat bez udání důvodu? 

S platností od 9. 11. 2020 je cestovatel z ČR při vstupu do země povinen prokázat se negativním PCR testem na covid-19 ne starším než 72 hodin. Současně je povinen po vstupu do země nastoupit desetidenní karanténu. Pokud nemá cestovatel v Norsku trvalou adresu nebo se neprokáže garancí zaměstnavatele či zákazníka o zajištěném ubytování, je povinen strávit dobu karantény v tzv. karanténních hotelech, kde bude opětovně testován. Z nutnosti předkládat negativní covid-test při vstupu do země jsou osvobozeny některé skupiny osob, např. norští rezidenti či pracovníci kritické infrastruktury.

 • Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ano, s platností od prvních hodin pondělí 9. 11. 2020 je třeba se na hranicích prokázat negativním PCR testem na covid-19 ne starším než 72 hodin. Z důvodu nepředložení testu může být vstup do země cestovateli odmítnut. Povinnost následné desetidenní karantény tímto není dotčena. 

NOVĚ: Nemá-li cestovatel v zemi trvalou rezidenturu či jde-li o pracovníka, jehož zaměstnavatel není schopen garantovat vhodné ubytování (vlastní místnost) po dobu 10ti dnů (bez možnosti práce), musí karanténu absolvovat v tzv. karanténním hotelu. Tato povinnost se vztahuje nejen na turisty, ale i zahraniční rodinné příslušníky přijíždějící do Norska na návštěvu. Doklad o zaplaceném ubytování nebo prohlášení navštívené osoby, že cestovatele po dobu karantény ubytuje, již není relevantní. 

Koncept fungování karanténních hotelů v současné době norská administrativa vyjasňuje, ubytování by mělo být zajišťováno ve spolupráci státu s místními úřady.  Systém by měl fungovat tak, že informaci o ubytovacím zařízení by cestovatel měl obdržet při kontrole pohraniční policií. Cestovatel se na místo dopraví buď vlastním osobním vozem či prostředkem hromadné dopravy s použitím roušky. Náklady na pobyt by měly být rozděleny mezi osobu v karanténě, obec a příp. i zaměstnavatele dané osoby. Na schématu dělení nákladů se momentálně pracuje. Zvažuje se, že jednotlivcům bude obcí hrazeno 500 NOK/noc a zaměstnavatelům 1500 NOK/noc, zbytek ceny si bude hradit každý sám); během 10ti denního pobytu v karanténním hotelu by teritoriálně příslušná obec měla osobě v karanténě nabídnout minimálně 2x možnost nechat se testovat;    

Doposud platné pravidlo, že cestovatelé z České republiky po příjezdu do Norska byli povinni se prokázat cestovním dokladem a potvrzením o místě ubytování, kde po dobu deseti dnů karantény setrvají (potvrzení CK, hotelu) nebo podepsaným prohlášením navštívené osoby o poskytnutí ubytování, je novou úpravou ZRUŠENO. Karanténě podléhají i norští rezidenti vracející se z ČR.  Výjimka z karantény platí pro některé kategorie cestujících (např. řidiči dálkové přepravy). 

 • Jaké jsou podmínky průjezdu Norskem? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Průjezd Norskem je pro tranzitující občany zemí EU/EHP (vč. ČR) možný. Je však třeba respektovat pravidla vstupu do ostatních zemí (např. Finska). Vždy je tranzit možný za účelem návratu do své domovské země a také pro další osoby, na které se vztahují výjimky stanovené norskými úřady (viz níže). 

 • Mohu do Norska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, za prací lze přijet. Jedná se jak o dlouhodobé zaměstnání, tak o sezónní práce v zemědělství, rybářství. Pracovní pozice však již musí být předem domluvena. Není možné hledat práci až po vstupu do země. Hraniční kontrola posuzuje dle předložených dokumentů (pracovní smlouva, potvrzení zaměstnavatele apod.- dokumenty nejsou norskou stranou specifikovány), zda vstup do Norska umožní. Povinnost předložit PCR negativní test na covid-19 ani nastoupení do 10ti denní karantény tímto není dotčena.

 • Na co si mám dát pozor?

S platností od  pondělí 9. 11. 2020 (00:01 hodin) je cestovatel  přijíždějící z ČR nebo jiné země "označené červeně" povinen předložit negativní PCR covid-19 test a nastoupit do 10ti denní karantény. V zemi platí povinnost udržování metrového sociálního odstupu a dodržování zvýšených hygienických pravidel. V hromadné dopravě, v prostorách letiště a v uzavřených prostorách, kde není možné dodržet odstup 1 m platí povinnost používat roušku. V případě kontaktu s nakaženou osobou je třeba nastoupit domácí karanténu a při symptomech nemoci COVID-19 je nutná izolace. Dále je třeba počítat s tím, že jednotlivé regiony mohou uplatňovat další hygienicko-epidemiologická opatření. 

VSTUP NA ÚZEMÍ NORSKA A TRANZIT 

Vstup na území Norska pro cizince bez trvalého pobytu v zemi či bez speciálního důvodu pro pobyt v zemi byl omezen od 16.3.2020, kdy byly na všech norských hraničních přechodech posíleny kontroly.  S platností od 16. 8. byly kontroly na vstupu do země prodlouženy o dalších 60 dní. Po krátkém období od 15. 7., kdy norská vláda uvolnila restrikce pro vstup do země pro vybrané státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky, došlo k postupnému zařazení všech zemí EU a EHP do tzv červené zóny.

Pro cestovatele z České republiky se při vstupu do země od 9. 11. 2020 uplatňuje povinnost prokázat se potvrzením o negativním PCR testu na covid-19. Potvrzení nesmí být starší než 72 hodin. Chybějící potvrzení je důvodem pro odmítnutí vstupu cestovatele do Norska. Předložení potvrzení o negativním testu nemá vliv na povinnost nastoupit do destidenní karantény. Nemá-li cestující v zemi trvalou rezidenturu či jde-li o pracovníka, jehož zaměstnavatel není schopen garantovat vhodné ubytování (vlastní místnost) po dobu 10ti dnů (bez možnosti práce), musí karanténu absolvovat v tzv. karanténním hotelu (vztahuje se i na turisty či zahraniční rodinné příslušníky přijíždějící do Norska na návštěvu)Norští občané a rezidenti s pobytem v Norsku cestující zpět z České republiky jsou z povinnosti předkládat negativní test vyjmuti, ale jsou povinni nastoupit do desetidenní karantény.

Seznam zemí a jejich zabarvení na cestovním "semaforu" se nejméně každých 14 dní reviduje v závislosti na epidemiologické situaci v jednotlivý ch zemích seznamu. Základními kritérii pro aplikaci výjimky z omezeného cestování do země jsou méně než 20 nově potvrzených případů na 100 000 obyvatel za období posledních 14 dnů a méně než 5% pozitivně testovaných v týdenním průměru po dobu dvou týdnů z celkového počtu odebraných vzorků.

DOPRAVA

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu. Platí výzva vlády k omezení cestování v zemi na nezbytné minimum. Od 21. 4. platí v Norsku nová pravidla pro rekreační cestování související s uvolněním zákazu pobytu a přespávání na chatách v přírodě. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. Neměly by být podnikány cesty či volnočasové aktivity, které mohou s velkou mírou pravděpodobnosti vést k nutnosti volat záchrannou službu. Při cestování by se lidé měli maximálně vyhýbat veřejné dopravě. I během cestování platí pravidlo 1m odstupů.

Mezi Prahou a Oslo již od počátku září není přímé letecké spojení. Nízkonákladová aerolinka Norwegian nabízí k prodeji letenky do/z Prahy od poloviny prosince, což však v žádném případě negarantuje reálné obnovení provozu na lince Praha – Oslo v zimních měsících. Totéž platí pro spojení Oslo-Vídeň či Oslo-Mnichov. Každodenní přímé letecké spojení Norwegian zajišťuje do Krakova a obden do Berlína. Aerolinka SAS aktuálně plánuje první lety na lince Praha – Oslo od počátku dubna 2021. SAS létá každý den z Oslo do Mnichova a od února 2021 plánuje obnovení spojení do Krakova. S obnovením spojení do Vídně počítá až po Praze na jaře 2021. Do Vídně létá z Oslo každý den spoj společnosti WizzAir. 

OPATŘENÍ

Od 8. 8. platí pro každého jednotlivce vstupujícího na území Norska ze zemí vyznačených naaktualizované mapce červeně povinná 10ti denní karanténa. Vztahuje se i na rezidenty, kteří se z těchto zemí do Norska vracejí.

Od 9. 11. platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19. Toto opatření se nevztahuje na osoby dlouhodobě žijící a pracující v Norsku. 

Osoby přijíždějící do Norska, které nemají permanentní adresu či jim zaměstnavatel nebo zákazník neposkytne garanci zajištěného ubytování, tedy zejména turisté a návštěvy, jsou povinni setrvat po dobu karantény v tzv. karanténních hotelech , kde budou po dobu karantény znovu testováni. Konkrétní údaje k tomuto opatření zatím nejsou známy.

Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření. 


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vládyNorského institutu pro národní zdraví a Ředitelství pro migraci.     

Platnost informací:

od 11.11.2020

Zdroj

Portugalsko 1 detail

Platnost informací od 8.11.2020

Mohu do Portugalska přicestovat bez udání důvodu?

Ano. Podmínky a dokumentaci doporučujeme vždy ověřit u příslušné letecké společnosti. Vzhledem k podmínkám nouzového stavu, který platí v Portugalsku od 9. 11. 2020, doporučujeme cestovat pouze ve zcela nezbytných případech.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Pro vstup na pevninu Portugalska není negativní test vyžadován. V rámci nouzového stavu platného od 9. 11. 2020 však může být diagnostický test nařízen portugalskými orgány např. při příletu nebo kdykoliv jindy namátkově (viz podmínky nouzového stavu v samostatném článku, odkaz níže). V odůvodněných případech může být nařízena profylaktická izolace, karanténa je nařízena osobám vykazujícím příznaky onemocnění. V případě Madeiry je nezbytný negativní test (ne starší 72 hodin) nebo absolvování testu po příletu + další opatření (přesné náležitosti dokumentu viz odkaz v bodu 4 níže). Doporučujeme cestovatelům na Madeiru absolvovat test na Covid-19 již v ČR před odletem, aby se vyhnuli možné déletrvající karanténě v případě zjištění pozitivního výsledku testu absolvovaného až po příletu na ostrov.

V případě Azorských ostrovů jsou uplatňovány různé kombinace testování před/po příletu na ostrovy+ karantény a následného povinného kontrolního testování během pobytu (podrobné podmínky viz odkaz v bodu 4 níže).

Informace, jaká karanténní opatření či postup budou portugalské úřady aplikovat v případě, kdy se český občan setká během svého krátkodobého pobytu v Portugalsku s osobou nakaženou Covid-19 nebo přímo v Portugalsku touto nemocí onemocní, jsou částečně k dispozici v případě pobytu na Madeiře (viz bod 4 níže), v ostatních případech nejsou specifikovány. Samostatná schopnost cestovatelů řešit situaci spojenou s nutností setrvat na místě po dobu onemocnění a/nebo karantény za pomoci asistenční služby sjednané komerčním cestovním pojištěním je nezbytná, stejně jako ověření před cestou, že sjednané pojištění takovou situaci pokrývá.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Mohu do země přijet za prací?

Podmínky průjezdu jsou dány existujícím navazujícími lety a podmínkami vstupu země destinace. Podmínky vstupu občanů zemí EU včetně pobytu za účelem práce nejsou v souvislosti s pandemií nijak dodatečně regulovány.

Na co si mám dát pozor?

Od 9. 11. 2020 platí v Portugalsku nouzový stav, zahrnující ve 121 okresech včetně Lisabonu a Porto zásadní opatření včetně nočního zákazu a denního omezení vycházení.  Podrobnější informace naleznete zde.

Jaké jsou podmínky pro návrat/cestu českého občana z Portugalska do ČR?

Od 9. 11. 2020 je nutno před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře – viz www.prijezdovyformular.cz , předložit na vyžádání oznámení (potvrzení o vyplnění Příjezdového formuláře) při hraniční nebo pobytové kontrole a předložit buď při návratu do ČR negativní test na COVID-19 provedený ne déle než 72 hodin před vstupem nebo jej bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu) absolvovat na území ČR a jeho výsledek předložit hygienické stanici. Podrobné informace naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR

1. Informace o podmínkách pro vycestování z České republiky.

2. Vstup na území Portugalska

Je možný leteckou cestou a s platností od 1. 7. 2020, kdy byl uvolněn regulovaný režim na hranicích mezi Portugalskem a Španělskem, také pozemní cestou přes Španělsko.

3. Dopravní spojení mezi Portugalskem a Českou republikou

Pro cestu/návrat českých občanů z Portugalska do České republiky je k dispozici několik leteckých spojení přímých i s přestupem v dalších evropským městech, lze však očekávat další rušení letů. Doporučujeme sledovat dostupné informace leteckých společností.  V případě nutnosti cestovat se ukazuje, z důvodu snadnějšího postupu při vyřízení následné kompenzace, koupě letů přímo u leteckých společností vhodnější, nežli koupě na zprostředkovatelských serverech.


4. Karanténní opatření v Portugalsku (orientační informace)

Osobám přijíždějícím do země může být portugalskými orgány v odůvodněných případech nařízena profylaktická domácí izolace po dobu až 14 dní.

Podmínky domácí profylaktické izolace v anglickém jazyce naleznete zde.

Informace o karanténních opatřeních na Madeiře naleznete zde.

Informace o karanténních opatřeních na Azorských ostrovech naleznete zde.

 

5Podmínky návratu/vstupu do České republiky (PDF, 156 KB)

 

Aktuální klasifikaci zemí naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

6. Důležité odkazy a instituce

 

Aktuální statistiky a informace o výskytu nákazy COVID-19 v Portugalsku

Velvyslanectví Portugalska v České republice

Seznam akreditovaných laboratoří v Portugalsku (nutnost lékařského doporučení třeba předem ověřit)

Seznam odběrových míst v České republice

Platnost informací:

od 8.11.2020

Zdroj

Rumunsko 1 detail

Platnost informací od 9.12.2020

Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. 2020 nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem - Česká republika je na seznamu a pro vstup na území Rumunska se tedy na cestující z ČR vztahují karanténní opatření.

Karanténní opatření v Rumunsku

S platností od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2- týdenní karanténu.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodinpřed vstupem na území státu.

Dále se výjimky z karantény vztahují na určité kategorie osob dle Rozhodnutí č. 48z 8. 10. 2020, které vydal Národní výbor pro krizové situace Rumunska (jeho znění naleznete v příloze).

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

Osoby cestující do Rumunska ze států s vysokým rizikem nákazy (tedy včetně ČR) mají povinnost vyplnit formulář Prohlášení (Declaration), ve kterém musí vyplnit mimo jiné následující údaje: dobu příjezdu, osobní údaje, předpokládanou dobu a místo pobytu v Rumunsku, kontaktní údaje, informace o aktuálním zdravotním stavu včetně prohlášení, že v případě nařízené karantény budou pobývat na adrese uvedené v tomto formuláři.

Aktuální seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém je od 7. 10. zařazena i Česká republika: https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/160526590453-listastatebun.pdf

Při vstupu na rumunské území je rozhodující nikoli občanství cestujícího, ale skutečnost, z jaké destinace dotyčný přijíždí. Pokud občan ČR cestuje do Rumunska ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb. 

 

K návratu osob s českým občanstvím do ČR

Po opětovném umístění Rumunska mezi tzv. červené země s vysokým rizikem nákazy ode dne 9. listopadu 2020 se na české občany při návratu do České republiky vztahují karanténní opatření (pozn. platí pro pobyt v Rumunsku delší než 12 hodin) - před vstupem do ČR povinnost vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu (detaily v následujícím bodu 1).

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

V České republice je od 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav, který byl prodloužen do 12. 12. 2020.

Od 3. prosince 2020 vstoupilo v platnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje vstup osob do České republiky. Vyplývající epidemiologická opatření a omezení se vztahují, jak na české občany vracející se zpět do ČR, tak i na všechny cizince. Země jsou dle míry rizika nákazy děleny do tří kategorií: zelené, oranžové a červené. Seznam zelených a oranžových zemí obsažen ve sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR bude průběžně aktualizován. Rumunsko, a stejně tak většina dalších evropských států, se nově zbarvilo červeně (viz. mapa v příloze). Podrobné informace a podmínky k cestování uvádí webový článek MZV ČR Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí.

Cestující z Rumunska (pokud jejich pobyt přesáhl 24 hodin) jsou povinni před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář, při hraniční nebo pobytové kontrole předložit doklad o jeho vyplnění a do 5 dnů od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit RT-PCR test(nebo při vstupu do ČR předložit výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v EU+ zemi a není starší 72 hodin) nebo podstoupit 14-denní karanténu. Výsledek testu je pak nutné oznámit příslušné hygienické stanici. Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Tranzit přes Českou republiku: je povolen i těm občanům a rezidentům EU (i občané třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v zemi EU), kteří strávili více než 12 hodin během posledních 14 dnů v zemích s vysokým výskytem nákazy COVID-19. Nemusí vyplňovat příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR test. Jejich tranzit přes Českou republiku však musí proběhnout do 12 hodin od překročení české hranice a během pobytu v ČR musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

MZV nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html ) či Ministerstva vnitra ČR.

 

2. Vstup na území Rumunska a tranzit

Aktuálně platí pro občany ČR povinná 2- týdenní karanténa nebo v případě cest kratších než 3 dny mít negativní test na SARSCoV-2 (další důležité podrobnosti na začátku článku).

Pokud tranzitujete přes Rumunsko do jiné cílové země, budete muset vyplnit tranzitní formulář, dodržovat tranzitní koridory a dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem.

V případě tranzitu musí řidiči kamionů/ profesionální řidiči vyplnit tento tranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů
https://www.untrr.ro/userfiles/files/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1%281%29.pdf

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde:
https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054

Hraniční přechody:
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

3. Doprava

Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem - dle Rozhodnutí č. 48 ale zcela přerušena není.

Hraniční přechody
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

4. Opatření

Národní rada pro krizové situace rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku do 13. prosince 2020.

Národní rada pro krizové situace stanovila nařízením č. 49 (ze dne 13. 10. 2020), že vyhlašování opatření je dále v kompetenci jednotlivých žup, které tak budou reagovat na aktuální vývoj. Župní ředitelství pro veřejné zdraví (včetně hlavního města Bukurešti) budou denně sledovat počet nakažených na 1000 obyvatel za posledních 14 dní (neberou se v úvahu ohniska v pobytových a asistenčních centrech pro seniory, pobytových centrech pro děti a dospělé se zdravotními postiženími, včetně internátů a nemocnic).

Činnost restaurací, kaváren, divadel, kin, koncertních síní je ve vnitřních prostorách povolena za následujících podmínek:

- pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní menší nebo roven 1,5 / 1 000 obyvatel  činnost je povolena na 50%

- pokud se kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní pohybuje mezi 1,5 až 3 / 1 000 obyvatel - činnost povolena na 30%

- pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní větší než 3 / 1 000 obyvatel - činnost se pozastavuje úplně.

Povoleny jsou vzdělávací kurzy a workshopy ve vnitřních prostorách do 25 osob, ve venkovních do 50 osob.

Nadále je pozastavena činnost barů, diskoték, heren, bazénů.

Zakazuje se pořádání soukromých i veřejných slavností a oslav jak v uzavřených, tak i vnějších prostorách (svatby, křtiny ad.).

V obchodech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách a stejně tak i ve všech veřejných otevřených prostorách platí plošná povinnost nošení roušky. Rovněž je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.

S účinností od 9. 11. 2020 je ve všech městech a obcích vyhlášen zákaz nočního vycházení od 23 do 5 hodin rána.

Provozovatelé obchodní činnosti a služeb jak v otevřených, tak i v uzavřených prostorách mají povinnost svou činnost ukončit v 21,00 hod. (obchody, venkovní restaurace).

Počet lidí, jež nesdílejí společné bydliště a společně se účastní rekreačních a sportovních aktivit v přírodě (resp. cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření a jiné rekreační a sportovní činnosti), nesmí přesáhnout počet 6 osob. Stejně tak lidé, kteří nepatří do stejné rodiny, se mohou hromadně pohybovat nebo tvořit pěší skupiny nejvýše do počtu 6 osob.

Účast na náboženských svátcích je v Rumunsku povolena pouze osobám s bydlištěm v místě konání dané události.

Rumunské policejní složky kontrolují dodržování opatření spojených se stavem pohotovosti a v případě jejich porušení se udělují vysoké pokuty.

V případě vážných zdravotních problémů v souvislosti s COVID-19 můžete volat na pohotovostní linku 112.

Platnost informací:

od 9.12.2020

Zdroj

Rusko 2 detail

Platnost informací od: 13.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 23. dubna 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR upozorňujeme české občany na následující změny v možnostech vycestování z ČR.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v následné dopravě v místě. Další podrobnosti o změnách na webu MZV ČR MV ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ RF A TRANZIT:

Od 18. března 2020 je do odvolání omezen vstup/výstup na/z území RF občanům RF a osobám bez ruského občanství (na základě usnesení Vlády RF č. 635 z 16. 03. 2020 , usnesení Vlády RF č. 763 z 27. 03. 2020). Zároveň od 18. března bylo pozastaveno vydávání jak elektronických víz do některých regionů RF, tak dalších víz nutných pro vstup na území RF. Omezení se však netýká vybraných kategorií osob jako např.  VKS (vysoce kvalifikovaných specialistů), pracovníků diplomatických misí/konzulátů akreditovaných v RF, pracovníků mezinárodních organizací a jejich zastoupení, dalších oficiálních zastoupení států a jejich rodinných příslušníků; pracovníků mezinárodní přepravy (řidičů nákladních vozidel, pilotů a posádek letadel, námořníků, strojvůdců a posádek vlaků, námořních a říčních plavidel); členů oficiálních mezinárodních delegací, diplomatických kurýrů; cizinců v případě úmrtí blízkého rodinného příslušníka (nutno doložit potvrzení o úmrtí a doložit příbuzenský vztah); rodinných příslušníkům občanů RF (manželé, rodiče, děti, pěstouni, opatrovníci) – nutno doložit dokument potvrzující příbuzenský vztah.

Od 15.7. byla zrušena povinná 14denní karanténa po vstupu na území RF. Nově bude možné předkládat dokument v anglickém nebo ruském jazyce potvrzující negativní PCR test, který nesmí být starší než 3 dny, tento požadavek vychází z nařízení (PDF, 259 KB) hlavního hygienika RF č. 22. 

Při příletu do Ruska je nutné vyplnit dotazník ke vstupu do země. Dotazník ke stažení zde.

Tranzit

Mezinárodních tranzity na letištích na území RF jsou na základě usnesení Vlády RF č. 730 z 25. 03. 2020 povoleny. Musí se jednat o tranzit do 24 hodin a je nutno doložit navazující let.

3. DOPRAVA:

Dosud nebyla obnovena pravidelná letecká a jiná doprava do/z ČR, aktuálně je však možné využít spojení mezi Prahou a Moskvou v obou směrech s linkami ČSA nebo Aeroflot, případně další možnosti (podrobnosti viz níže).

Cestování z Ruska do ČR

 • Čeští občané mohou vycestovat z Ruska bez omezení.
 • Každý cizinec, který pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin v zemi v „červené zóně“, je povinen před vstupem do ČR vyplnit elektronický Příjezdový formulář dostupný na www.prijezdovyformular.cz, který slouží jako hlášení příjezdu z rizikové země krajské hygienické stanici. Dále předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole. Poté do pěti dnů od vstupu do ČR podstoupit na vlastní náklady RT-PCR test na přítomnost SARS-COV-2 a výsledek testu bezodkladně předložit místně příslušné krajské hygienické stanici. Pokud osoba nepředloží výsledek testu hygienické stanici do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření. Do doby předložení výsledku RT-PCR testu nebo po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu 10 dní platí zákaz volného pohybu po území ČR. Celé znění aktuálního ochranného opatření zde.
 • Pro obousměrnou přepravu mezi ČR a RF je možné využít letecké spojení mezi Prahou a Moskvou s linkami ČSA nebo Aeroflot (podrobnosti viz níže).
 • Cesta automobilem: Vzhledem k opakovaným problémům českých občanů při překračování pozemní hranice mezi Lotyšskem a Ruskem (v obou směrech) doporučuje ZÚ Moskva pro vjezd do RF nebo odjezd z RF využít jinou cestu než pozemní hraniční přechod na lotyšsko-ruské hranici.

Cestování z ČR do Ruska

 • Na území RF mohou vstoupit pouze osoby spadající do některé z uvedených kategoriízde.
 • Kromě výše uvedených výjimek zatím není pro české občany vstup na  území Ruska povolen.
 • Podle nařízení Vlády Ruské federace č.1671-r ze dne 25.6.2020 jsou jednou z kategorií osob, kterým je umožněn vstup do RF, vysoce kvalifikovaní specialisté a odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí. V obou případech je nutné zažádat o povolení ke vstupu do RF. Informace k postupu podání žádosti, době vyřízení a potřebným dokumentům k doložení shrnuje článek zde. Žádost podává zaměstnavatel nebo zvoucí strana na profilové federální ministerstvo, pod které spadá činnost žádající společnosti.
 • Cesta automobilem: Vzhledem k opakovaným problémům českých občanů při překračování pozemní hranice mezi Lotyšskem a Ruskem (v obou směrech) doporučuje ZÚ Moskva pro vjezd do RF nebo odjezd z RF využít jinou cestu než pozemní hraniční přechod na lotyšsko-ruské hranici.
 • Cesta z ČR do Ruska letecky:
  • Od 4.10. létá ČSA na trase Praha-Moskva Šeremetěvo-Praha, 2x týdně, ve středu a v neděli. Aktuálně jsou vzájemně (s ruskou stranou) povoleny lety do konce října, stále se tedy nedá technicky hovořit o obnovení letového provozu. Praha-Moskva linka OK894, odlet z Prahy v 12:40 / Moskva-Praha linka OK895, odlet z Moskvy v 17:05.
  • Oboustranné spojení mezi Prahou a Moskvou zajišťuje také Aeroflot (čtvrtky a soboty).
  • K návratu do RF je také možné použít lety přes Turecko nebo Švýcarsko nebo přímé lety z Vídně či Frankfurtu. Na letišti v Moskvě je třeba po příletu předložit negativní covid test a povolení ke vstupu do Ruska (u VKS je to povolení od ministerstva se jménem cestujícího).
  • Přes Švýcarskood září jsou Aeroflotem vypsané lety na trase Ženeva-Moskva na každý čtvrtek a sobotu.
  • Přes Turecko: spojení z Prahy do Istanbulu je možné s Turkish Airlines. Na trase Istanbul-Moskva je pak možné využít návazný let Turkish Airlines (na letiště Vnukovo) nebo lety Aeroflotu (na letiště Šeremetěvo).
  • Z Vídně a FrankfurtuAeroflot létá pravidelně 2x týdně z/do Vídně (čtvrtky a soboty) a 2x týdně z/do Frankfurtu (čtvrtka a soboty).
  • Před návratem do Ruska je třeba podstoupit COVID-19 PCR test, kterým se cestující prokáže již při nástupu do letadla (viz zde). Tj. není možné test absolvovat až po příletu do RF. Výsledek testu by měl být v anglickém nebo ruském jazyce. Po příletu do RF je cestujícímu ruskými orgány doporučováno strávit následující tři dny v samoizolaci, a to pro případ, že by byl kontaktován ruskými úřady, pokud by došlo k odhalení pozitivního případu mezi cestujícími daného letu.
  • Při příletu do Ruska je nutné vyplnit dotazník ke vstupu do země. Dotazník ke stažení zde.

4. OPATŘENÍ:

V souvislosti s rostoucím počtem nových případů nákazy jsou v ruských regionech včetně Moskvy od začátku října zaváděna nová omezení. Povinnost nošení roušek platí ve veřejné dopravě, obchodech a na dalších veřejných místech.  V každé oblasti se opatření a situace v detailech může lišit, doporučujeme proto průběžně sledovat vývoj. 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území RF, doporučujeme vždy ověřit na stránkách Rospotrebnadzoru, resp. dle místních podmínek příslušné (cílové) oblasti. Podmínky se mohou lišit v závislosti na regionu.

Další užitečné informace lze nalézt na stránkách Stop Koronovirus (oficiální stránky Vlády RF s informacemi o COVID - 19).

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Platnost informací:

od 13.10.2020

Zdroj

Slovinsko 2 detail

Informace platné k 14.9.2020

Změny platné od 13.9.2020

1. Doba trvání karantény se zkracuje ze 14 na 10 dní

2. Prodlužuje se platnost potvrzení o testování na SARS-CoV-2 ze 36 hodin na 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení, současně se doplňuje podmínka, že test nesmí být pořízen ve Slovinsku.

3. Mění se podmínky vstupu pro osoby, které přijíždí do Slovinska za účelem pohřbu blízkého příbuzného nebo za účelem udržování styků s blízkými rodinnými příslušníky. V obou případech se ruší časové omezení pobytu ve Slovinsku, v zemi tak bude možné pobývat i déle než 24 hodin. Současně se nově v obou případech zavádí povinnost předložit při překročení hranice potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, které nebude starší více než 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení.

 

Dne 6. 8. 2020 slovinská vláda zařadila Českou republiku na tzv. žlutý seznam zemí. Po vstupu do Slovinska proto platí pro občany České republiky a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR povinnost podrobit se 10-denní karanténě po vstupu do Slovinska, nespadají-li do některé z výjimek uvedených níže. 

Tranzit přes Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2, pokud nebude trvat více než 12 hodin.

Osoby mající rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou nejpozději do 6. 8. 2020 mohou vstoupit do země bez následné karantény, pokud společně s rezervací předloží při vstupu i potvrzení o negativním testování na COVID-19.

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou vstoupit do Slovinska pouze za podmínky, že nevykazují příznaky nemoci COVID-19.

 

VÝJIMKY Z KARANTÉNY PŘI VSTUPU DO SLOVINSKA

1. Denní pendleři, prokazuje se potvrzením o zaměstnání

2. Týdenní pendleři + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

3. Osoby vstupující za účelem ekonomické činnosti + dokumenty prokazující ekonomickou činnost ve Slovinsku nebo v zahraničí + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19). Jde-li o osobu, která je zaměstnaná u zahraniční společnosti, která vykonává služby ve Slovinsku, a ve Slovinsku současně pobývá, musí při překročení hranice uvést adresu bydliště ve Slovinsku.

UPOZORNĚNÍ: Jsou-li účelem cesty neodkladné obchodní důvody, použije se výjimka č. 14.

4. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy, disponující příslušným potvrzením o svém zaměstnání a vykonávané činnosti v oblasti mezinárodní dopravy vydané zaměstnavatelem - pokud do Slovinska tato osoba přijíždí ze země zařazené Slovinci na tzv. červeném seznamu (jejich seznam je uveden ZDE) zemí musí předložit potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19) 

5. Osoby, které provádí přepravu zboží nebo osob do Slovinska nebo ze Slovinska v rámci ekonomické činnosti, a nákladní a osobní přeprava v tranzitu, pokud opustí Slovinsko do 12 hodin od vstupu.

6. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin; povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě, např. za účelem doplnění paliva, apod.

Pozn.: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

7. Držitelé diplomatických pasů

8. Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva, pokud by v případě neuskutečnění této činnosti z důvodu nastoupení karantény byla způsobená větší společenská a ekonomická škoda + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

9. Policisté, hasiči, záchranné složky a humanitární konvoje + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

10. Osoba, která vstupuje za účelem potvrzeného nezbytného lékařské prohlídky nebo lékařského zákroku + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

11. Osoby vstupující za účelem vzdělávací nebo vědecké činnosti, včetně jejich doprovodu, který musí opustit Slovinsko do 24 hod + doklady potvrzující vzdělávací nebo vědeckou činnost

12. Osoba navštěvující pohřeb blízkého příbuzného, pokud předloží důkaz o datu a hodině konání pohřbu + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

13. Osoba vstupující z rodinných důvodů s cílem udržování styků s blízkými členy rodiny, pokud tuto skutečnost prokáže příslušnými dokumenty + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

14. Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu urgentních osobních nebo urgentních obchodních důvodů, pokud opustí Slovinsko co nejdříve, nejpozději však do 48 hod + dokumenty prokazující urgentní osobní nebo obchodní důvod

15. Vlastníci a nájemci pozemků na obou stranách hranice, kteří vykonávají zemědělské činnosti 

16. Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí domů + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

17. Občané zemí, kteří přicházejí ze zemí, které byly v době rezervace na seznamu bezpečných zemí (zelený seznam), pokud si v té době zajistili rezervaci přenocování v ubytovacím zařízení ve Slovinsku, bez ohledu na to, že byla daná země ze seznamu bezpečných zemí (zeleného seznamu) vyškrtnuta, a prokáží to důkazem o rezervaci a předloží potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19).

18. Představitel bezpečnostních orgánů (policie nebo soudního orgánu) cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu provedení operativního úkolu předání nebo vydání hledané osoby nebo předání k výkonu trestu odnětí svobody odsouzeného, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení tohoto úkolu.

19. Osoba, která je profesionálním sportovcem, členem jeho doprovázejícího týmu, sportovním delegátem nebo rozhodčím, pokud překračuje hranici z důvodu účasti na oficiálních soutěží mezinárodních sportovních svazů, a tuto skutečnost prokáže příslušnými dokumenty a předloží potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19).

20. Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem nebo sanitkou, včetně zdravotního personálu, který ji ve voze doprovází.

21. Osoba, která je členem zahraniční delegace a přichází do Slovinska na základě potvrzení nebo úředního pozvání příslušného státního orgánu

POTVRZENÍ O PCR TESTU:

Test na SARS-CoV-2 nesmí být starší více než 48 hodin od vydání potvrzení a musí být pořízen v členském státě EU nebo Schengenského prostoru anebo jiným pověřeným subjektem. Dle sdělení slovinské policie se pro účely vstupu do Slovinska vyžaduje výlučně PCR test na SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

Seznam výjimek v plném originálním znění je uveden v rozhodnutí slovinské vlády - ZDE

 

VSTUP DO SLOVINSKA A VÝSTUP ZE SLOVINSKA MOŽNÝ POUZE NA VYHRAZENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODECH

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou i od 6 .8. 2020 vstoupit do Slovinska a opustit Slovinsko pouze na vybraných hraničních přechodech. Rakousko oznámilo, že zesílí kontroly na hranicích se Slovinskem, cestovatelé mířící do Slovinska tak musí počítat s větším zdržením na hranicích.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

 • Karavanke – Karawankentunnel
 • Ljubelj – Loibltunnel
 • Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)  

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

 • !!! UPOZORNĚNÍ !!! Z důvodu uzavření maďarských hranic mohou čeští občané, kteří  tranzitují Maďarskem na cestě do Slovinska nebo ze Slovinska, od 1.9.2020 využívat pouze hraniční přechod Pince (dálnice) – Torniyszentmiklos (dálnice), nikoliv hraniční přechod Dolga vas – Redics. Více informací naleznete na webových stránkách českého velvyslanectví v Budapešti a na webových stránkách maďarské policie. Aktuální situaci si ověřte přímo u českého velvyslanectví v Budapešti.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

 • Vrtojba ‒ St. Andrea
 • Fernetiči ‒ Fernetti
 • Škofije ‒ Rabuiese
 • Krvavi potok ‒ Pesse 

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem: seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE. Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

 • Letiště Jože Pučnika Lublaň
 • Letiště Edvarda Rusjana Maribor
 • Letiště Portorož
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
 • Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

ROZHODNUTÍ O KARANTÉNĚ - VYDÁVÁ SE OSOBÁM, KTERÉ NESPADAJÍ DO NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VÝJIMEK (NETÝKÁ SE TRANZITU)

Rozhodnutí o karanténě budou vydávána přímo na slovinské hranici. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska. Osoby, které splňují podmínky pro vydání rozhodnutí o karanténě, vstoupit do Slovinska na kterémkoli hraničním přechodu, na kterém je pro ně povolen vstup (pro české občany a další cizince jsou otevřeny pouze některé přechody, jejich seznam - viz výše).

Zařazení na tzv. žlutý seznam se vztahuje na osoby vstupující do Slovinska od 6. 8. 2020, občané a rezidenti ČR, kteří přijeli do Slovinska před tímto datem a v zemí již pobývají nejsou tímto rozhodnutím dotčeni a mohou dokončit svůj pobyt. Při případném opuštění země a následném opětovném vstupu do Slovinska pro ně ovšem již pravidla žlutého seznamu (viz výše) platí.

 

PODMÍNKY VSTUPU SLOVINSKÝCH OBČANŮ A OSOB S TRVALÝM NEBO PŘECHODNÝM POBYTEM VE SLOVINSKU

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska bez následné karantény pokud přichází ze zemí tzv. zeleného seznamu nebo pokud přichází ze zemí tzv. žlutého seznamu (např. ČR nebo Chorvatsko) za podmínky, že zároveň předloží doklad o ubytování nebo dokument prokazující vlastnictví nemovitosti či plavidla. Tyto osoby předkládají na hranicích důkaz, že nepřijíždí ze států s vysokým rizikem nákazy (tzv. červený seznam).

Pro osoby přicházející ze zemí na červeném seznamu včetně slovinských občanů, platí povinná 14-denní karanténa. Tranzit přes Slovinsko je možný i v případě, že osoba přichází ze země na červeném seznamu a to za podmínky, že tranzit nebude trvat déle než 12 hod, přičemž se tolerují pouze nezbytné zastávky při cestě (např. doplnění paliva na čerpací stanici, apod.). Pro účely tranzitu není nutné potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2 (COVID-19) ani předložení jiných dokumentů, formulářů apod. Doporučuje se však mít s sebou dokumenty, kterými lze v případě potřeby prokázat záměr, že daná osoba Slovinskem pouze tranzituje (např. rezervace ubytování v cílové zemi, atp.)

Platnost informací:

od 14.9.2020

Zdroj

Srbsko 2 detail

Platnost informací od: 15.7.2020

Podmínky ke vstupu do Srbska a návrat do ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy a súčinností ode dne 13. července 2020 0:00 ČR přesunulo  Srbsko ze zelené kategorie do kategorie červených zemí s vysokým rizikem nákazy.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření  a výrazných komplikací v dopravě. 

MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti i během cest do států EU, schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 a zemí mimo EU, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

Vstup na území Srbska je umožněn všem cizincům, není vyžadováno předchozí povolení ani test na covid-19. Výjimku tvoří občané Černé Hory, kterým je po vstupu nařízena dvoutýdenní karanténa.

Informace týkající se tranzitu přes Maďarsko naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Budapešti.

3. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz. Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.

4. OPATŘENÍ:

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, a mají vážné příznaky, jsou umístěny do nemocnic. Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

Další informace týkající se opatření přijatých za účelemomezení šíření koronaviru naleznete v článku Opatření v souvislosti s šířením koronaviru - situace v Srbsku.

5. NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2020 vydalo  ochranné opatření, které stanovuje podmínky pro vstup osob na území České republiky s účinností od 1. července 2020.

Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR nemusejí  poté, co pobývali v Srbsku nebo přes Srbsko tranzitovali po dobu kratší než 12 hodin,  absolvovat test na Covid-19 ani nastoupit karanténu.

Při pobytu delším než 12 hodin musejí všechny osoby  bezprostředně po příjezdu do ČR kontaktovat krajskou hygienickou stanici dle místa pobytu, absolvovat PCR test na území ČR (každý občan si zajistí test na své náklady) a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu - v opačném případě bude nařízena karanténa. Do doby předložení výsledku PCR testu nebo po dobu trvání nezbytného karanténního opatření platí zákaz volného pohybu (podrobnosti a vysvětlení tohoto zákazu naleznete v ochranném opatření) po území ČR + povinnost nosit roušku. Testy provedené v zahraničí nejsou akceptovány.

Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR nemusí při návratu z krátkodobého pobytu v členských státech EU, státech schengenského prostoru s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19 a ze zemí mimo EU, které jsou na seznamu zemí s nízkým rizikem předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Fakt, že jste tranzitem přes Srbsko strávili méně než 12 hodin, můžete dokázat razítky v cestovním pase nebo - pokud cestujete s občanským průkazem - požádat na hranicích o potvrzení o hodině vjezdu a výjezdu ze země.

6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).

Platnost informací:

od 15.7.2020

Zdroj

Španělsko 1 detail

Platnost informací od 11.12.2020

Od 23. listopadu 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) negativní výsledek PCR testu na covid-19 (nově se uznává i TMA test), ubytovací zařízení na Kanárských ostrovech vyžadují test již od 14. listopadu. Od 25. října 2020 platí na území celé země nouzový stav (Estado de Alarma) v trvání šesti měsíců do 9. května 2021. Na celém území s výjimkou Kanárských ostrovů platí noční zákaz vycházení. V případě využití letecké dopravy do Španělska musí cestující na letišti načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře. U pozemní dopravy povinnost vyplnění formuláře není. Povinnost testů se nevztahuje na děti mladších šesti let.

UPOZORNĚNÍ - Požadavek negativních PCR testů na COVID-19

Od 23. listopadu 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR (TMA nebo jiného založeného na odpovídajících molekulárních technikách - nejedná se o test antigenní) testu na COVID-19Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! Pro potřeby vymezení rizikových oblastí Španělsko aplikuje "semafor" založený na údajích Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). V souladu s ním je za rizikovou oblast považována i Česká republika. Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země.

Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Před nastoupením cesty do Španělska v rámci vyplňování sanitárního dotazníku je nutné odpovědět na otázku, zda dotyčná osoba má odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců Euro!!! Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C).

Pro cesty na Kanárské ostrovy si přečtěte náš článek zde!

UPOZORNĚNÍ - Dočasné restrikce jednotlivých autonomních oblastí

V důsledku aktuální špatné epidemiologické situace na území celého Španělska přikročila naprostá většina španělských autonomních oblastí v posledních dnech měsíce října 2020 k uzavření jejich území. Tento krok znamená, že vstup a výstup z jejich území je povolen pouze z nezbytných důvodů, mezi které nepatří turistika! Doporučujeme všem českým občanům v případě plánované cesty do Španělska informovat se o aktuální situaci v dané autonomní oblasti (lze využít odkazy na webové portály vlád autonomních oblastí zde).

UPOZORNĚNÍ - Povinnost vyplnění sanitárního formuláře před cestou do Španělska

Před příletem do Španělska je při využití letecké dopravy nutné vyplnit zvláštní formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Vyplnění je možné až po přidělení sedadla v letadle, tedy po check-in, neboť formulář vyžaduje i údaj k místu v letadle. Následně po odeslání formuláře je obratem obdržen QR kód, který se pak po příletu do Španělska předkládá sanitárním orgánům na letišti. V případě, že se elektronické vyplnění nezdaří, je akceptován též formulář v tištěné podobě, který je k dipozici k vyplnění po příletu na letišti (má se nicméně jednat jen o výjimečné případy). V případě pozemní dopravy se formulář nevyplňuje.

Pro více informací klikněte zde.


Níže uvádíme bližší informace k cestám do Španělska:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

S účinností od 9. 11. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest a cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci ve světě, z důvodů výrazných komplikací v dopravě a rozsáhlých restriktivních opatření zaváděných jednotlivými státy pro vstup na svá území.

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR funguje již jen velmi omezeně (pouze letecké společnosti Ryanair a Vueling). Funguje nicméně pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska.

Ohledně podmínek vycestování z ČR doporučujeme také sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz  a Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz, a též stránky španělských institucí (viz níže).

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Od 21. 6. 2020 je možno přicestovat do Španělska bez výraznějších omezení např. udání specifického důvodu. Od 23. listopadu 2020 nicméně Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR (TMA nebo jiného založeného na odpovídajících molekulárních technikách - nejedná se o test antigenní) testu na COVID-19Výsledek testu se nevyžaduje od osob mladších 6 let! Pro potřeby vymezení rizikových oblastí Španělsko aplikuje "semafor" založený na údajích Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). V souladu s ním je za rizikovou oblast považována i Česká republika. Požadavek na test neplatí pro osoby zdržující se pouze v tranzitním prostoru kteréhokoliv španělského letiště s následnou cestou do jiné země.

Test je nutné podstoupit v zemi původu cestovatele a ve chvíli příjezdu do Španělska nesmí být starší než 72 hodin. Před nastoupením cesty do Španělska v rámci vyplňování sanitárního dotazníku je nutné odpovědět na otázku, zda dotyčná osoba má odpovídající negativní výsledek testu. Při kontrole na španělském letišti či v přístavu může být tento výsledek testu vyžadován. Španělské úřady vyžadují, aby se jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). Dokument musí povinně obsahovat celé jméno osoby, číslo osobního dokladu, se kterým osoba cestuje a uvedla jej v sanitárním dotazníku, datum realizace testu, identifikace instituce realizující test, využitou techniku testování a negativní výsledek. V případě, že výsledek testu při kontrole předložen nebude, bude osoba na letišti podrobena antigenovému testu a může jí být uložena finanční sankce v řádu stovek až tisíců Euro!!! Součástí kontroly při příletu či příjezdu po moři je též změření tělesné teploty (max. 37,5 °C).

Při cestách na Kanárské ostrovy jsou negativní výsledky testů na COVID-19 vyžadovány již od 14. listopadu 2020 všemi turistickými ubytovacími zařízeními.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře by každý měl obdržet QR kód, který pak po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Akceptován je výjimečně též formulář v tištěné podobě, který je k dispozici k vyplnění na letišti.

Španělsko vedle rezidentů zemí schengenského prostoru vpouští na své území též rezidenty následujících zemí: Austrálie, Kanada, Gruzie, Japonsko, Černá Hora, Nový Zéland, Rwanda, Srbsko, Jižní Korea, Thajsko, Tunisko a Uruguay. V případě Alžírska, Maroka a Číny se tak stane až po splnění principu reciprocity, tzn. až dotyčné země otevřou své hranice pro rezidenty Španělska. 

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologické situaci mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Některé autonomní oblasti omezují pohyb (včetně silnic) osob do/z nejpostiženějších měst či městských částí, a to včetně např. hlavního města Madridu. Počínaje 25. říjnem 2020 platí na území celého Španělska až do 9. května 2021 nouzový stav a prozatím i noční zákaz vycházení v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesnou dobu pozměnit max. o jednu hodinu). 

Všechna opatření přijatá v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

3. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR je značně omezené, nicméně dosud existuje (dosud omezeně létají letecké společnosti Ryanair a Vueling, jak ČSA, tak Iberia již lety zrušily). Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Madridem a Barcelonou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt, Paříž, Brusel či Amsterdam, s dalším přestupem do ČR.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku rovněž funguje, nicméně v důsledku některých opatření ve smyslu omezování pohybu a možností vstupu/vjezdu do některých měst může docházet k omezování dopravního spojení.

4. OPATŘENÍ

Nejvýznamnějším opatřením je vyhlášení nouzového stavu na území celého Španělska počínaje 25. říjnem 2020 na dobu šesti měsíců do 9. května 2021. S tím je prozatím spojen noční zákaz vycházení s výjimkou Kanárských ostrovů v době mezi 23:00 a 06:00 hodin (jednotlivé autonomní oblasti mohou přesný čas upravit o jednu hodinu). Každá autonomní oblast může dočasně omezovat pohyb na celém svém území, jednotlivých jeho municipiích či čtvrtích, což řada z nich činí.

Je třeba mít na vědomí plošnou povinnost nošení roušek na všech veřejných prostranstvích a prostorách, a to jak otevřených, tak uzavřených, a to bez ohledu na možnost dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. V řadě oblastí Španělska je navíc zaváděn zákaz kouření na veřejnosti, kde není možné zachovat odstup alespoň 2 m. Podobně je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti doprovázená shlukováním osob.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde).

Vzhledem k tomu, že není doposud vyjasněna otázka nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid(900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (061), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie(900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

Platnost informací:

od 11.12.2020

Zdroj

Švédsko 1 detail

Platnost informací od 3.12.2020

Velvyslanectví ČR ve Stockholmu doporučuje občanům sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Aktuální informace na stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR, NÁVRAT DO ČR:

S platností od 16. 11. 2020 bylo Švédsko zařazeno mezi země s vysokým rizikem výskytu COVID-19 (červená).

Před příjezdem do ČR ze Švédska musí občané ČR i oprávnění cizinci vyplnit příjezdový formulář  https://plf.uzis.cz/. Doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) musí předložit při hraniční nebo pobytové kontrole.

Po příjezdu musí všichni předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR a to:

- Do 7 dnů od příjezdu u testu provedeného na území ČR. Test PCR je třeba na území podstoupit do 5 dnů od vstupu.

- Bezprostředně po příjezdu u testu provedeného ve státě EU, který není starší než 72 hodin.

 

Po dobu 10ti dnů od vstupu (nebo po dobu setrvání na území ČR kratší než 24 hodin):

1. platí omezení volného pohybu na nezbytné cesty na území (cest  nezbytně nutných i obstarávání základních životních potřeb, cest do zdravotnických zařízení, do zaměstnání, podrobněji viz stránky www.mvcr.cz)

2. platí povinnost nosit na území ČR ochranné prostředky dýchacích cest (roušky)

Omezení volného pohybu lze ukončit dříve předložením PCR testu.

 

Pro občany EU, kteří na území ČR pracují nebo studují, platí povinnost předložit výsledek testu PCR před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce a vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/ .

 

Podrobnější informace o podmínkách pro vstup na území České republiky.

Informace o odběrových místech, kde je možné si nechat udělat test PCR bez doporučení či žádanky od lékaře.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Švédsko neomezuje vstup na své území pro občany EU. Zároveň je možné ze země volně vycestovat.

3. DOPRAVA:

Doprava po Švédsku není omezena.

Pro cestu autem zpět do ČR je možné tranzitovat přes Dánsko a Německo, trajekty z Trelleborgu do Německa jsou v provozu.

Letecké spojení mezi ČR a Švédskem je možné se společností ČSA.

4. OPATŘENÍ:

Švédské úřady nevyhlásily plošná omezení s výjimkou zákazu hromadných akcí nad 50 osob. Doporučují dodržování bezpečné vzdálenosti 2 m mezi lidmi na veřejnost.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

V případě zdravotních problémů a příznaků onemocnění COVID-19 ve Švédsku volejte linku 1177. Více informací o situaci v zemi najdete na stránkách Krisinformation

 

Otázky a odpovědi:

 • Mohu do země přicestovat bez udání důvodu? Ano, Švédsko umožňuje občanům EU vstup na své území bez omezení.
 • Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky? Ne, při vstupu na území Švédska není třeba předkládat žádné zdravotní potvrzení ani být omezen karatnétnou či jinak.
 • Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Občané EU mají volný průjezd přes území Švédska a mohou v zemi pobývat neomezeně v rámci volného pohybu osob v EU.
 • Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky? Ano, občané EU mohou do Švédska přijet za prací za běžných podmínek platných v rámci volného přístupu na trh práce v EU.
 • Na co si mám dát pozor? Ve Švédsku je doporučené dodržování bezpečné vzdálenosti na veřejnosti - v obchodech a dalších veřejných prostorách jsou často na zemi značky vymezující potřebnou vzdálenost.

Platnost informací:

od 3.12.2020

Zdroj

Švýcarsko 1 detail

Informace platné k 14.9.2020

Pravidla pro přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska se zpřísnila. Cestující z České republiky jsou od 00.00 hod. v pondělí 14.09.2020 po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území povinni nastoupit 10denní karanténu. 
 

​1. Koho se povinnost karantény týká?

Osob, jež pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska a Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi, mezi něž patří od 14. 09. 2020 i Česká republika. Aktuální seznam rizikových zemí lze kontrolovat na webech: švýcarského Spolkového úřadu pro zdravotnictví bag.admin.ch a lichtenštejnského úřadu pro zdraví Amt für Gesundheit.

Povinnost neplatí pro osoby, které v posledních 10 dnech tranzitovaly přes nějaký rizikový stát a nacházely se na jeho území méně než 24 hodin.

 

2. Délka povinné karantény:

Karanténa trvá 10 dní. Příp. předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10denní délku.

 

3. Výjimky z povinné karantény platí pro:

a/ Osoby, cestující v přeshraničním styku přes švýcarskou a lichtenštejnskou hranici, které pracují ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, nebo přepravující zboží v rámci mezinárodní přepravy.

b/ Osoby, jejichž přicestování je důležité pro zachování funkčnosti zdravotnictví, bezpečnosti a veřejného pořádku, mezinárodních organizací, institucí a diplomatických misí (povinné potvrzení zaměstnavatele).

c/ Osoby pracující jako posádky prostředků mezinárodní osobní dopravy.

d/ Osoby, jež musí denně nebo do 5 dnů z pracovních nebo zdravotních důvodů přicestovat do Švýcarska a Lichtenštejnska a jejich cestu nelze odložit.

e/ Osoby, které jen tranzitují přes Švýcarsko a Lichtenštejnsko s úmyslem a možností přímo cestovat do další země, tzn.: je povoleno tranzitovat přes švýcarská letiště, přejet osobním vozem přes území Švýcarska a Lichtenštejnska - např. při návratu z dovolené do ČR, nebo tranzitovat vlakem, autobusem a dalšími dopravními prostředky. Podmínkou je však přejezd do 24 hodin.

 

4. Co je třeba udělat po vjezdu do Švýcarska a Lichtenštejnska z ČR nebo jiné rizikové země?

Osoba, splňující kritéria, vymezená v bodě 1, je povinna svůj příjezd do 2 dnů nahlásit místně příslušnému kantonálnímu úřadu ve Švýcarsku nebo zdravotnímu úřadu v Lichtenštejnsku. Jejich seznam a kontakty na ně lze nalézt na webech: Spolkového úřadu pro zdravotnictví bag.admin.ch a lichtenštejnského úřadu pro zdraví Amt für Gesundheit.

 

5. Jak postupovat bezprostředně po přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska?

a/ Okamžitě se odebrat domů nebo do místa odpovídajícího ubytování (hotel, ubytovna atd.). Při cestě je třeba dodržovat odstup 1, 5 m od ostatních osob nebo si nasadit roušku, a pokud možno nepoužít hromadnou veřejnou dopravu.

b/ Nahlásit přicestování do 2 dnů místně příslušnému kantonálnímu úřadu, viz bod 4, a řídit se  dále jeho pokyny.

c/ Zdržovat se 10 dní doma nebo v místě odpovídajícího ubytování, vyhnout se kontaktům s jinými osobami (včetně osob ve společné domácnosti, jež v rizikové zemi nepobývaly) a řídit se obecnými návody, jak se chovat v karanténě, viz příloha:

Anweisung zur Quarantäne (PDF, 182 kB, 03.08.2020).

 

6. Co hrozí při nesplnění ohlašovací povinnosti, zmíněné v bodě 2, a povinnosti nastoupit karanténu?

Taková osoba se dopustí přestupku a hrozí jí finanční sankce do výše 10.000 CHF.

Platnost informací:

od 14.9.2020

Zdroj

Thajsko 3 detail

Platnost informací od: 2.12.2020

V Thajsku platí nouzový stav v souvislosti s covid-19  do 15. 1. 2021. Země zůstává vůči vnějšímu světu uzavřena. K případné cestě je třeba získat vízum a "certificate of entry" a po příletu absolvovat povinnou 14ti denní karanténu v hotelu.

V souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem v Thajsku je cestování do země stále zásadně omezeno. Případní zájemci o cestu do Thajska by proto měli věnovat zvýšenou pozornost následujícím informacím:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem v Thajsku platí do odvolání zákaz komerčních letů do Thajska. Vycestovat z České republiky do Thajska lze pouze tzv. semi-komerčními lety vybraných leteckých společností (Air France, KLM, Austrian, Lufthansa, Swiss, Emirates, Qatar Airways, Etihad, EVA Air, Thai Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific).

2. VSTUP DO THAJSKA, TRANZIT A POBYT:

Do Thajska lze přiletět pouze tzv. semi-komerčními lety. Pozemní přechody do země jsou pro turistické účely stále uzavřeny. Tranzitovat přes Thajsko stále nelze.

Vstup do země je podmíněn předchozím získáním víza (víza na vstupu nejsou udělována) a povolením ke vstupu (certificate of entry - CoE), jehož podmínkou je negativní test na covid-19.

Po příletu je povinné absolvovat 14ti denní zpoplatněnou alternativní státní karanténu.

Informace k získání víza a CoE viz web Velvyslanectví Thajského království v Praze.

V souvislosti s pandemií covid-19 platila pro cizince v Thajsku do 31. 10. 2020 vízová amnestie. Do tohoto data bylo též možné požádat o prodloužení víza/pobytového oprávnění. Po uhrazení pokuty lze opožděné žádosti o prodloužení víza/pobytového oprávnění podat ještě 90 dní po 31. 10. 2020. Poté bude již pobyt všech cizinců bez platného víza/pobytového oprávnění považován za nelegální se všemi právními důsledky (trestní stíhání, deportace, zákaz vstupu do Thajska). Informace o jednotlivých typech víz/pobytových oprávnění oprávnění poskytuje thajský imigrační úřad.

Vzhledem k tomu, že po celou dobu pandemie bylo možné k návratu do vlasti využít komerční letecké spoje a v současné době lze letět až do Prahy, Velvyslanectví ČR v Bangkoku nevystavuje českým občanům žádné podpůrné dopisy pro thajský imigrační úřad.

3. DOPRAVA:

Vnitrostátní letecká a pozemní doprava se vrací do normálu. Situaci přesto doporučujeme ověřit s příslušným letištěm nebo leteckou společností.

Pohyb mezi některými provinciemi může být stále monitorován a na silnicích se mohou vyskytovat policejní kontrolní stanoviště. Při příjezdu z/do některých provincií může stále platit povinná 14ti denní karanténa.

Městská hromadná doprava v Bangkoku funguje normálně. Většina spojů jezdí od 5:30 do 24:00 hod.

4. OPATŘENÍ:

V Thajsku nadále zůstávají v platnosti některá preventivní opatření. Platí dodržování osobní hygieny a omezení fyzického kontaktu (social distancing), zákaz sdružování většího počtu osob. Některé národní parky a historické památky fungují omezeně.

Pokud se u někoho objeví symptomy nákazy koronavirem, platí povinnost nejpozději do tří hodin o svém stavu informovat thajské orgány.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Thajský imigrační úřad

Thajské ministerstvo zdravotnictví

Platnost informací:

od 2.12.2020

Zdroj

Tunisko 2 detail

Platnost informací od: 1.10.2020

Současná situace v Tunisku - cestování a dovolené 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANSIT

S platností od 23.09.2020 byla Česká republika zařazena na červený seznam - tedy země s vysokým rizikem nákazy. 

Od 28.09.2020 bude možná do Tuniska z České republiky přicestovat jen za níže uvedených podmínek:

 •  Pro držitele pobytového oprávnění v Tunisku s negativním testem PCR s následnou karanténou po dobu min.7 dní ve státem určeném centru a s následnou domácí karanténou po dobu 7 dní v případě negativního testu. 
 •  V rámci organizované turistiky -  v souladu s rozhodnutím tuniských autorit ze dne 28. července 2020 jsou čeští občané i občané třetích zemí s povoleným dlouhodobým pobytem v České republice přijíždějící do Tuniska v rámci organizované turistiky - tj. zájezdů organizovaných CK s přepravou charterovými lety. Prozatím stále platí výjimka a negativní test pro tyto turisty není vyžadován.  Naopak stále platí, že individuální program není možný a vycházet z hotelu je povoleno POUZE v rámci organizovaných zájezdů s průvodcem.
 •  

3. DOPRAVA

Ve městech funguje veřejná doprava - autobusy, taxi. Meziměstsky je možné cestovat taxíky, autobusy a louážemi (malé autobusy pro meziměstskou dopravu). Nicméně v současné době vzhledem k vyloučení individuální turistiky je tato informace bezpředmětná. 

4. OPATŘENÍ

viz podmínky uvedené výše v bodu 2.

Případný negativní PCR test nesmí být starší více než 72 hodin, jakož i povinnost předložit  vyplněný formulář - prohlášení o itineráři cesty a svém zdravotním stavu. Formulář najdete v příloze č. 1. Pro tyto osoby platí také 14-denní karanténa ve státem stanoveném zařízení - viz níže seznam hotelů určených ke karanténě. 

Vyzýváme individuální cestující, aby nezneužívali charterové lety k individuální turistice ve snaze vyhnout se povinnosti předložit negativní PCR test. Nejenže mohou být při kontrole na území Tuniska sankcionováni, ale v konečném důsledku by toto chování mohlo vést ke zrušení výše uvedené výjimky pro všechny cestující z České republiky. 

Od 24.8.2020 platí rozhodnutí tuniského Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení roušek v následujících veřejných a soukromých prostorách:

- zdravotnická zařízení

- jesle, školky, školy a vzdělávací zařízení

- úřady a státní instituce

- prostředky hromadné dopravy

- obchody a obchodní centra

- kulturní a sportovní zařízení

- mešity a ostatní místa konání bohoslužeb

- letiště, přístavy a nádraží

Nenošení roušky může být postiženo podle příslušného ustanovení tuniského trestního zákona, a to pokutou až 3.000 TND nebo i odnětím svobody.

Testy provádějí kromě Institutu Pasteur v hlavním městě Tunisu (online objednávky na tomto odkazu:  http://rdvanalyses.pasteur.tn/covid-19 ) i další laboratoře na území Tuniska - viz seznam nemocnic v příloze. Jednotná cena testu je 209 TND. Cestující přijíždějící ze zemí na červeném a oranžovém seznamu jsou žádáni, aby kontaktovali pobočky/ředitelství Ministerstva zdravotnictví v jednotlivých regionech za účelem schůzky k odběru na Covid test, a pro případné další informace. Seznam regionů a spojení uvádíme v příloze. 

VEŠKERÉ INFORMACE BUDOU I NADÁLE OVĚŘOVÁNY A ZMĚNY IHNED UVEŘEJNĚNY. 

zdravotní formulář (PDF, 341 KB)

sanitární protokol (PDF, 840 KB)

seznam nemocnic (PDF, 246 KB)

test v regionech - spojení (JPG, 80 KB)

seznam hotelů určených ke karanténě (DOCX, 20 KB)

Platnost informací:

od 1.10.2020

Zdroj

Turecko 1 detail

Platnost informací od: 1.7.2020

Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

POZOR! Došlo ke změnám podmínek vstupu na území České republiky - viz informace Ministerstva vnitra České republiky.

Tisková zpráva MZV ČR: Došlo k rozšíření seznamu bezpečných zemí (pozn. Turecká republika není uvedena na seznamu).

 

OPATŘENÍ V RÁMCI TURISMU:

Na webových stránkách Ministerstva kultury a Turismu Turecké republiky jsou anoncovány mj. následující informace:

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK:

 • Nošení masek/roušek stalo se povinné ve veřejném prostoru (pozn.: dle našeho výkladu se uvedené týká vždy celé provincie): Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce , Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Istanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehiye, Sáby, , Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova a Zonguldak. Těm, kteří tento předpis nesplní, bude uložena pokuta ve výši 900 TL Ve zbývajících tureckých provinciích je povinnost nosit masky v místech, jako jsou nákupní centra, supermarkety, restaurace, kavárny a kadeřnictví etc.. Pamatujte rovněž na povinnost nosit roušky v dopravních prostředcích veřejné i soukromé dopravy.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:

 • Mějte při sobě osobní doklad/y
 • Dodržujte povinnosti ve věci nošení roušek a fyzického odstupu.
 • V případě mezinárodních cest se ujistěte, že let či lety jsou platné a tranzit přes další státy je možný a za jakých podmínek.

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Na základě legislativního opatření Ministerstva vnitra Turecké republiky – Generálního ředitelství správy provincií vedené pod č.j.: 89780865-153-E.9288 ve věci vstupu/výstupu občanů Turecké republiky a cizinců na hraničních přechodech Turecké republiky bylo mj. uvedeno, že s ohledem na pozitivní vývoj v boji proti koronaviru jsou implementována následující opatření:

 1. S výjimkou ustanovení uvedených s ohledem na vstup/výstup cestujících na hraničních přechodech Íránu byla ostatní nařízení zrušena v rozsahu pozemních, námořních a leteckých hraničních přechodů

 2. Proces týkající se cestovních plánů leteckých společností je řízen v koordinaci Ministerstva zdravotnictví Turecké republiky, Ministerstva zahraničních věcí Turecké republiky a Ministerstva dopravy a infrastruktury Turecké republiky.

 3. Státní příslušníci Turecké republiky a státní příslušníci třetích zemí (cizinci) se při vstupu na území Turecké republiky podrobí lékařské kontrole. Testy PCR budou provedeny u těch osob, u kterých bude při lékařské kontrole zjištěna nutnost takového testu. Zásady a postupy vztahující se k tomuto procesu stanoví Ministerstvo zdravotnictví Turecké republiky.

Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze. Zastupitelskému úřadu České republiky v Ankaře není známo, za jakých podmínek bude PCR test probíhat či jaká budou další opatření v případě pozitivního nálezu.

 • Cestující jsou povinni nosit obličejovou masku při pobytu na letišti a zároveň během letu.
 • Cestující jsou povinni vyplnit formulář pro vyhledání cestujícího před příletem do Turecka - podrobnosti poskytne příslušná letecká společnost.
 • Cestující přicházející do Turecka budou kontrolováni na symptomy koronaviru, včetně teplotních kontrol. Všichni cestující, kteří projeví příznaky, budou muset podstoupit test PCR. Opatření v této věci pro pozemní hranice je nutno konzultovat přímo s příslušnými tureckými úřady.
 • V případě negativního PCR testu bude cestující muset sdílet své číslo mobilního telefonu.

DOPRAVA:

 • Všichni cestující musí mít kód HES (Hayat Eve Sigar) pro leteckou dopravu, cestování vlakem a trajektem. Informace o tom, jak získat tento kód, jsou k dispozici na tomto webu: https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html
 • Dochází k postupnému zahájení mezinárodních linek. Doporučujeme ve věci možností mezinárodních letů kontaktovat přímo dopravce.
 • Možnost mezinárodních letů lze konzultovat například na stránkách Letiště Istanbul.
 • Letový plán/plán postupného obnovení mezinárodních letů na Turkish Airlines.
 • POZOR! Odbavení letů podléhá různým opatřením/regulacím jako je mj. kontrola teploty, vstup s platným lístkem či fyzický odstup.

Odkazy na vybrané letecké dopravce v Turecku:

ZNÁMÁ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ: 

 • Osoby mladší 18 let musí mít rodinný doprovod.

 • Osoby starší 65 let (pozn.: rozumíme výkladu tak, že se jedná včetně) mají omezení vycházek každý den v rozmezí od  10:00 hod. do 20:00 hod..

POZOR! Výše uvedené neformální informace  je nutno konzultovat či ověřit u příslušných tureckých úřadů, které jsou příslušné k závaznému výkladu a vynutitelnosti. 


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE: